Рішення №194 Про затвердження районної програми «Поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївському районі на 2018-2021 роки».

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

        X

               XXII сесії VII скликання                             №194                         "07" вересня 2018 року


Про затвердження районної Програми "Поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївському районі на 2018-2021 роки" 


        Згідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про відходи» та  розпорядження Кабінету Міністрів України  від 03.01.2013 року №22-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки», з метою запровадження роздільного збирання побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, районна рада


ВИРІШИЛА:


  1. 1.Затвердити програму «Поводження з твердими побутовими відходами  в Миколаївському районі на 2018-2021 роки» (додаток).
  2. 2.Районній державній адміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад забезпечити виконання районної програми «Поводження з твердими побутовими відходами  в Миколаївському районі на 2018-2021 роки».
  3. 3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації та виконавчим комітетам сільських та селищної рад передбачити видатки на 2018-2021 роки для реалізації заходів передбачених програмою відповідно до наявного фінансового ресурсу.
  4. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.

  

            Голова районної ради                                    В.Л.Купченко

 

Паспорт

Районної програми „Поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївському районі на 2018-2021 роки”

(далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколаївської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про схвалення програми

Закону України «Про відходи» та  розпорядження Кабінету Міністрів України  від 03.01.2013 року № 22-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки»

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколаївської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколаївської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад

5.

Учасники програми

Миколаївська районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських та селищної рад

6.

Термін реалізації програми

2018-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні програми

Державний, місцеві, обласний бюджети, фонд охорони навколишнього природного середовища та інші джерела незаборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

7304,0 тис. гривень

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів державного бюджету

3600,0 тис.грн.

8.2.

коштів обласного бюджету

 співфінансування у розмірі 10 відсотків від загальної суми передбаченої програмою

8.3.

коштів місцевих бюджетів

3704,0 тис. гривень

8.4.

кошти інших джерел

-

 


Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                                      від «07» вересня 2018 року

                                                                                                                                              №194

 

                                                                          

ПРОГРАМА

поводження з твердими побутовими відходами населених пунктів Миколаївського району на 2018-2021 роки

 

1. Сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами населених пунктів Миколаївського району та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

 

На території Миколаївського району налічується 37 сміттєзвалищ, з них:

- в смт. Миколаївка – 4,

- на території сільських населених пунктів – 33.

Із них отримало санітарно-технічний паспорт лише два сміттєзвалища в  селах Петрівка та Сиротинка.

Розпорядженням обласної державної адміністрації від 16.08.2012 року №854/А-2012 «Про затвердження проекту землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад за межами населених пунктів на території Миколаївського району Одеської області» та районної  державної адміністрації від 07.02.2012 року №65/А-2012 «Про погодження проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів Миколаївського району Одеської області» земельні ділянки під сміттєзвалищами передані у комунальну власність територіальним громадам сіл та селища із земель за межами населених пунктів на території Миколаївського району Одеської області.

Збиранням твердих побутових відходів (далі за текстом – ТПВ) у районі  займається 1 підприємство КП "Миколаївське", яке має 2 одиниці транспорту для вивезення сміття, з яких 1 спеціалізований.

По селищу розташовано 20  контейнерів для збору ТПВ, майданчики біля яких не завжди відповідають санітарним та технічним нормам.

Сміттєзвалища мають незадовільний стан та потребують значних робіт з благоустрою, не мають огорожу. Під`їзні шляхи не мають твердого покриття, засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

Як на території селища, так і сільських населених пунктів триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах тощо. Розпочато роботу по системному збиранню ТПВ в приватному секторі лише в селищі Миколаївка.

Сучасна структура системи санітарного очищення території міста і сільських населених пунктів недосконала.

Шляхи вирішення проблеми поводження з ТПВ:

1. Розроблення схем санітарної очистки в сільських радах.

2. Визначення, відведення та оформлення земельних ділянок, розроблення технічних паспортів на полігони ТПВ місцевого значення та визначення території сільських рад під місця тимчасового складування ТПВ.

3. Організація централізованого вивозу сміття органами місцевого самоврядування шляхом укладання договорів приватних домогосподарств, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з надавачем даної послуги.

4. Проведення заходів з ліквідації несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ.

5. Забезпечення зменшення накопичення ТПВ шляхом організації роздільного збирання ТПВ та сприяння розвитку пересувних пунктів прийому вторинної сировини.

6. Проведення агітаційно-просвітницької роботи та застосування адміністративно - дисциплінарних заходів з метою недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.

7. Створення районного комунального підприємства по поводженню з ТПВ або залучення діючого комунального підприємства, яке провадить свою діяльність у сфері поводження з ТПВ та придбання спеціалізованої техніки та контейнерів  для збору та перевезення відходів.

 

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, вивезення ТПВ, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами.

Для досягнення мети програми передбачається:

- реформування системи санітарного очищення (створення єдиного підприємства або залучення діючого комунального підприємства, яке провадить свою діяльність у сфері поводження з ТПВ, яке займатиметься санітарною очисткою та вивезенням сміття від усього житлового фонду району);

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, сортування, зберігання та вивезення на підприємства з переробки, утилізації та знешкодження;

- організація роздільного збирання та вивезення ТПВ на території району та недопущення захоронення ресурсних компонентів відходів на полігонах ТПВ;

- продовження роботи по впровадженню роздільного збирання ТПВ;

- зменшення кількості та укрупнення діючих полігонів побутових відходів до 13 на території району;

- посилення контролю за діючими закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття звалищ.


3. Основні напрями розв'язання завдань

Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:

- розроблення схеми санітарної очистки території Миколаївського району;

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

- облаштування діючих, узаконених полігонів, контейнерних майданчиків;

- оновлення сміттєзвозного парку;

- оновлення контейнерного господарства;

- організація роздільного збирання ТПВ;

- облаштування санітарних зон полігонів.

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- перетворити сферу поводження з ТПВ на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства;

- виховати у населення культуру поводження з побутовими відходами та підвищити екологічну освіченість людини.


4. Етапи виконання

Згідно з заходами (додаток 1),  виконання Програми передбачається у 2 етапи:

- перший (2018-2019 роки) – створення нормативно-правової бази у сфері поводження з ТПВ, реформування системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів;

- другий (2019-2021 роки) – впровадження нового обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів; перетворення сфери поводження з побутовими відходами на рентабельну підгалузь житлово-комунального господарства.


5. Механізм забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:

- обласного бюджету;

- місцевого бюджету, в т.ч. кошти фонду охорони навколишнього природного середовища;

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- приватного капіталу;

- іноземних інвестицій.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми наведені у додатках 1, 2.

 

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом реалізації програми здійснюють відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації та постійна комісія районної ради зпитань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечують виконавчі комітети  сільських та селищної рад.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Миколаївської районної державної адміністрації звітує про виконання програми Миколаївській районній раді двічі на рік 01.07. та 01.01.


Додаток 1

до Програми поводження з твердими побутовими відходами в

Миколаївському районі на період 2018-2021 роки

 

 

ЗАХОДИ

на виконання завдань районної програми поводження з твердими побутовими відходами в Миколаївському районі на період 2018-2021 роки

№ п/п

Напрямки розв’язання завдань

Зміст заходу

Термін виконання

Обсяги фінансування

тис.грн.

Джерела фінансування

Відповідальний за виконання

І етап

Створення нормативно-правової бази у сфері поводження з твердими побутовими відходами

1

Дотримання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами

Забезпечити безумовне виконання діючих законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з побутовими відходами:

-·Закону України „Про відходи”;

-·Закону України „Про житлово-комунальні послуги”;

-·Закону України „Про благоустрій населених пунктів”;

-·Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”;

-·Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

-Нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ;

Статей 82 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

постійно

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ

2

Розробка нормативно-правових актів у сфері поводження з ТПВ місцевого рівня

2.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку схему санітарної очистки населених пунктів території району відповідно до наказу Мінбуду України від 10.01.2006р. № 6 „Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів”.

2018 рік

150,0

Сільські та селищний бюджети, районний бюджет

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

2.2. Визначення відповідності місця  розміщення 13-ти полігонів відповідно до чинного  законодавства України

2019 рік

39,0

 

Сільські та селищний бюджети, районний бюджет

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2.3. Провести комплекс підготовчих робіт та умов залучення інвестиційних коштів для вирішення проблеми збору, перевезення та переробки ТПВ.

2018-2021

роки

Коштів не потребується

Коштів не потребується

ІІ етап

Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом застосування нових сучасних методів їх збирання, перевезення, зберігання та утилізації

3

Впровадження ефективної системи збирання твердих побутових відходів

Організувати та здійснити поетапний перехід від існуючої унітарної (валової) системи збирання ТПВ до роздільної системи:

- на першому етапі шляхом запровадження роздільного збирання компонентів ТПВ в окремих населених пунктах району

 - на другому етапі запровадити роздільну систему збирання ТПВ на всій території району з використанням контейнерної технологічної схеми.

 

 

 

2019 рік

 

 

2020-2021

роки

 

 

 

Коштів не потребується

 

Коштів не потребується

 

 

 

Коштів не потребується

 

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ

4

Розширення простору, охопленого організованим збиранням і вивезенням відходів

4.1. Відведення земельних ділянок під 13 полігонів твердих побутових відходів

2018 рік

 

260,0

Сільські та селищний бюджети

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

4.2.Паспортизація 13 полігонів твердих побутових відходів

2019-2020 роки

260,0

Сільські та селищний бюджети

4.3.Упорядкування 13 полігонів  на території Миколаївського району та упорядкування документації полігонів тимчасового зберігання ТПВ.

2019-2020 роки

1300,0

Сільські та селищний, районний  бюджети

4.4. В населених пунктах організувати централізований вивіз сміття шляхом укладання договорів  між підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з ТПВ (збір, вивіз, утилізація ТПВ) та утворювачами твердих побутових відходів в тому числі з кожною садибою.

2019-2021

роки

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

5

Організація та управління перевезеннями твердих побутових відходів

 

5.1.Організувати та здійснити поетапний перехід від збирання ТПВ неспеціалізованим автотранспортом до збирання ТПВ спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності у перевізників ліцензії на провадження  відповідної діяльності, придбання спеціалізованої техніки в кількості – 3 одиниці транспорту (примірна вартість станом на 01.08.2018 рік за 1 одиницю техніки – 1200,0 тис.грн.)

2019-2021

роки

3600,0

Державний, обласний  бюджети

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

5.2. Придбання 450 контейнерів для збирання відходів, у тому числі для роздільного збирання

2019-2021

роки

1245,0

Районний бюджет та кошти державного фонду навколишнього природного середовища

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

6  

Ліквідація несанкціонованих та рекультивація існуючих сміттєзвалищ

6.Забезпечувати ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території району та проводити рекультивацію існуючих сміттєзвалищ в районі, які неможливо ліквідувати та не будуть в подальшому використовуватися

2019-2021

роки

450,0

Сільські та селищний бюджети

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

Впровадження на території району принципу „забруднювач платить”

7

Впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ

7.1. Затверджувати для всіх утворювачів відходів тарифи на послуги з вивезення побутових відходів в розмірі економічно обґрунтованих витрат.

постійно

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

7.2. У разі затвердження тарифів на послуги з вивезення та переробки твердих побутових відходів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво відшкодовувати виконавцям різницю за рахунок коштів місцевих бюджетів.

постійно

Обсяг коштів  різниці не економічно обгрунтованих тарифів

Сільські та селищний бюджети

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

8

Запровадження участі приватного сектора у сфері поводження з ТПВ

Залучати на конкурсних засадах до виконання робіт у сфері поводження з ТПВ недержавні підприємства шляхом укладання договорів на надання послуг.

 

постійно

 

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

Проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження поінформованості населення з питань поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Проводити агітаційну роботу щодо безпечного в санітарно-епідеміологічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ зокрема, ознайомлювати громадськість з впливом ТПВ на довкілля, використовуючи засоби агітаційної роботи (публікації у пресі, наочну агітацію тощо).

постійно

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад

9.2. При проведенні агітаційної та виховної роботи особливу увагу приділяти дітям та молоді, організовувати конкурси, ігри, семінари, запровадити систему

винагород та стимулювання.

 

 

 

 

 

постійно

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, сектор комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9.3. Здійснювати постійний контроль та застосовувати штрафні санкції до порушників чинного законодавства при поводженні з ТПВ.

постійно

 

Коштів не потребується

Коштів не потребується

Адміністративні комісії при сільських та селищній радах

 

 Додаток 2

до Програми поводження з твердими побутовими відходами в

Миколаївському районі на період     2018-2021 роки

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат

на виконання Програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі

410,0

2569,0

2575,0

1750,0

7304,0

державний бюджет

-

1200,0

1200,0

1200,0

3600,0

обласний бюджет

-

-

-

-

-

місцеві бюджети (районні, сільські)

410,0

1369,0,0

1375,0

550,0

3704

кошти інших джерел

-

-

-

-

-Календар новин

<< < Серпень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31