Статті

Рішення №174 Про діяльність Миколаївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області у 2017 році.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XXI сесії VII скликання                    №174                "01" червня 2018 року

  

Про діяльність Миколаївського районного

центру соціальних службдля сім’ї, дітей та

молоді Одеської області у 2017 році

 

       Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт директора Миколаївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області Купченко Л. О., районна рада

   

ВИРІШИЛА:

 

      Звіт директора Миколаївського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Одеської області Купченко Л. О. взяти до відома (додається).

 


Голова районної ради                                             В.Л.Купченко


                               Додаток

                                                                                                           до рішення районної ради

                                                                                                           від «01» червня 2018 року

                                                                                                                                                №174

               

ЗВІТ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОННОГО  ЦЕНТРУ

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  У  2017 РОЦІ

 

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Одеської області (далі – Центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

Основною метою діяльності Центру є: проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах.  

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області  утворюється, реорганізується та ліквідується Миколаївською районною радою і належить до сфери його управління.

Діяльність Центру спрямовується управлінням соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації.

Положення про Центр, структура та штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується рішенням сесії Миколаївської районної ради.

Протягом 2017 року установа діяла на підставі «Положення про Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області», затвердженого рішенням сесії районної ради від 16.10.2016 року № 311.

Згідно структури і штату Центру затвердженого рішенням сесії районної ради від 16.11.2016 року № 71 «Про затвердження структури і штату Миколаївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області» затверджено 8 штатних одиниць, із них: фахівців із соціальної роботи - 6 штатних одиниць (1 штатна одиниця ФСР вакантна, так як працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною), провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста) – 1 штатна одиниця та директор. Реалізація покладених на центр завдань соціальної роботи та соціальних заходів здійснювалися безпосередньо в 12 сільських радах та 1 селищній раді Миколаївського району.  Фахівці із соціальної роботи  постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Завдяки цьому більшість клієнтів Центру отримують не одноразові послуги, а залучаються до комплексного отримання соціальних послуг для вирішення складних життєвих обставин, труднощів, які вони не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

                  Робота  працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та  молоді  першочергово  зосереджується  на  ранньому  виявленні сімейних  криз з метою  надання  необхідної  допомоги  у  вирішенні  проблем, зокрема:

- збереженні  сімейного  середовища  для  дитини;

- запобіганні  вилученню  дітей  із  сімей;

- допомозі   соціально   неадаптованим  сім’ям  у  набутті  навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв’язання життєвих проблем сім’ї.

               Основними проблемами сімей у складних життєвих обставинах (далі – СЖО) традиційно залишаються складні стосунки в сім’ї, зловживання алкогольними  напоями,  сім’ї   в яких є діти з фізичними вадами, сім’ї, у яких  батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, жорстоке поводження та насильство (у т. ч. – відносно власних дітей), конфлікт із законом.

Центр  виявляє та обліковує сім’ї, які опинилися в СЖО, здійснює соціальний супровід різних категорій сімей, надає консультації з питань виховання дітей в сім’ї, догляду за дитиною, виступає посередником між дитиною, членами її сім`ї і адміністрацією школи, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами опіки і піклування, сприяє оформленню державних допомог, пенсій, пільг, наданню гуманітарної допомоги з різних джерел, незаборонених чинним законодавством, переадресовує до центрів зайнятості для подальшого працевлаштування, сприяє у влаштуванні дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в прийомні сім`ї.

Спеціалісти Центру постійно проводять роботу з  сім’ями, аби своєчасно виявити серед них такі, що опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки. Протягом 2017 року спеціалістами Центру було опрацьовано 487 звернень (повідомлень). Здійснено 349 оцінок потреб сімей/осіб різних категорій (з урахуванням сімей, які перебували на обліку станом на 01.01.2017 р.), в яких виховується 620 дітей. За їх результатами  виявлено 103 сім’ї/особи (в них  виховуються 203 дитини), які перебувають в складних життєвих обставинах (далі - СЖО) та потребують системної  і  комплексної  допомоги. Соціальним супроводом було охоплено 43 сім'ї / особи, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами роботи центру із сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах у 2017 році: подолано складні життєві обставини в 30 сім’ях, мінімізовано - 69, інше (зміна місця проживання, відсутність  потреби  у  соціальних  послугах  або відмова від соціальних послуг)  -  23.

За результатами проведеної роботи соціальними послугами у 2017 році було охоплено 349 сімей (осіб), яким надано 866 соціальних послуги, з них :

-  соціальний супровід/супроводження – 51;

- консультування – 307;

- соціальна профілактика – 307;

- соціально-психологічна реабілітація – 1;

- влаштування до сімейних форм виховання – 2;

- кризове та екстренне втручання – 25;

- представництво інтересів – 117;

- посередництво (медіація) – 56.

Постійно під час обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, фахівцями проводяться з батьками профілактичні бесіди про відповідальність  батьків за створення належних умов для повноцінного утримання, виховання та розвитку дітей.

З набуттям нових категорій отримувачів послуг: учасники АТО та члени їх сімей (Указ Президента України від 05.10.2015 №570 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»), внутрішньо переміщені особи (постанови КМУ від 16.12.2015 №1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України») та сім’ї, яким призначено державну допомогу при народжені дитини (постанова КМУ від 30.10.2014 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора»), перед спеціалістами Центру постали нові завдання відповідно до потреб даних категорій та специфіки роботи з ними (сприяння в оформленні документів, перевірка фактичного місця проживання та цільового використання коштів при народженні дитини,тощо). Це суттєво відрізняється від тих функцій, які виконують фахівці із соціальної роботи при наданні допомоги та підтримки сім’ям в СЖО.

              Протягом 2017 року проведено 135 перевірок  цільового використання державної допомоги при народженні дитини. У 9 випадках було виявлено нецільове використання державних коштів та відповідно направлено до управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації Одеської області клопотання щодо припинення цим сім’ям виплати державної допомоги при народженні дитини.

Миколаївським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється робота щодо виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2009 р. №3357 «Про затвердження порядку соціального супроводження прийомних  сімей  та будинків сімейного типу». На початок 2017 року на території району функціонувало 8  прийомних сімей,  в яких виховувалось 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом  року  у зв’язку з досягненням повноліття  із прийомних сімей було виведено 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та довлаштовано в 1 ефективно функціонуючу прийомну сім’ю 3 дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, 2 прийомні сім’ї не виявили бажання після досягнення прийомними дітьми повноліття продовжити своє функціонування, через що були розформовані. Таким чином, станом на 01.01.2018 року в Миколаївському районі  функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Незважаючи на активну інформаційну кампанію щодо популяризації сімейних форм виховання, осіб, бажаючих створити прийомну сім’ю у 2017 році не виявилося.  Перевага мешканцями району надавалася більш за все опіці та усиновленню.   

Усі прийомні сім’ї впродовж звітного періоду перебували під соціальним супроводженням спеціалістів Центру. В рамках соціального супроводження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фахівцями Центру постійно здійснювалося відвідування прийомних сімей, уважно вивчалися потреби та проблеми дітей, які виховуються в них. У разі необхідності прийомним батькам надавалися соціальні послуги з різних питань. Загалом слід констатувати, що для прийомних сімей створені належні умови для проживання, а саме: всі прийомні родини отримують виплати, передбачені законодавством, діти влаштовані до загальноосвітніх навчальних закладів, пройдено обов’язковий медичний огляд. Постійно тримається зв'язок з представниками навчальних закладів, де навчаються прийомні діти. Для підвищення соціальної активності дітей спеціалісти Центру спільно зі службою у справах дітей Миколаївської райдержадміністрації залучали їх до культурно-масових заходів, які проводилися в районі. Надавалася інформація про можливість оздоровлення дітей в різного типу оздоровчих закладах.

За звітний період Центром організовано присутність на навчанні за програмою підвищення кваліфікації 5 прийомних батьків з 4 прийомних сімей. 

З метою попередження соціального сирітства дітей працівниками Центру відпрацьовано модель соціальної роботи, спрямованої на раннє виявлення жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини та надання їм своєчасної адресної допомоги. Протягом 2017 року спеціалісти проводили інформаційно-профілактичну роботу в приміщенні жіночої консультації Миколаївської ЦРЛ та приміщеннях ФАПів району, а саме: здійснювалася соціальна робота з вагітними жінками та жінками, які народили дитину, з неповнолітніми матерями, з молодим подружжям, з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини.

Протягом 2017 року в Центрі були створені базові умови системної комплексної допомоги сім’ям, дітям, молоді щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Соціальні послуги постраждалим від насильства надавались згідно зі зверненнями та повідомленнями.

Впродовж звітного періоду до Центру надійшло 65 повідомлень про випадки насильства в 59 сім’ях (в яких виховується 71 дитина), з них – 1 повідомлення щодо жорстокого поводження з дитиною. Спільно з представниками Миколаївського ВП Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області, служби у справах дітей райдержадміністрації та інших суб’єктів соціальної роботи було здійснено 59 соціальних відвідувань сімей. За результатами початкових оцінок потреб  було відкрито 17 карток отримувачів послуг (взято на облік) та надано 155 соціальних  послуги  (соціальний супровід, консультування, соціальна профілактика, кризове та екстренне втручання, представництво інтересів, посередництво) членам сімей, постраждалим від насильства.

Позитивним показником соціальної роботи з даною категорією сімей стало швидке реагування на звернення постраждалих від насильства в сім’ї, доступність та відкритість Центру до потреб громади.

Осіб, які вчинили насильство, попереджено про відповідальність за вчинення неправомірних дій. 

                  Постійно з членами сімей, які перебувають на обліку як такі, де  вчиняються  насильства, проводяться профілактичні бесіди щодо популяризації здорового способу життя, належного виховання та збереження здоров’я дітей, недопущення насилля над ними.

                  Під час роботи з усіма категоріями отримувачів соціальних послуг обов’язково проводяться бесіди щодо неприпустимості вчинення правопорушень та насильства.

Однією з мір виконання  покарань злочинів є умовний термін, під час якого контроль за особами  ведеться в Миколаївському районному секторі з питань пробації України Одеської області. Центр тісно  співпрацює  з  даною  установою, керуючись  у своїй  діяльності  наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 р. №288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів   соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені  від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково». 

Протягом звітного періоду на обліку в Центрі перебувало 4 неповнолітніх, 39 молодих осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі та 4 особи, звільнених з місць позбавлення волі. Працюючи з даною категорією населення працівниками центру надаються соціальні послуги, спрямовані  на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок, недопущення вчинення повторних правопорушень. Також постійно проводяться бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками щодо ознайомлення з Кримінальним  кодексом з метою обізнаності міри відповідальності в разі повторного злочину. Протягом 2017 року проводились індивідуальні зустрічі та бесіди з підобліковими. Також, у приміщенні Миколаївського центру зайнятості  спільно з працівниками центру зайнятості, районним сектором з питань пробації та службою у справах дітей Миколаївської РДА Одеської області проводились семінари з підобліковими. 

Профілактична інформаційно-просвітницька робота Центру у 2017 році була спрямована на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, асоціальній, протиправній поведінці в сім'ях, серед дітей та молоді, поширенню соціально- небезпечних хвороб серед дітей та молоді і негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Здійснювалося інформаційне забезпечення соціальної роботи щодо патріотичного виховання дітей та молоді, пропаганди здорового способу життя, проводилися консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості.

Працівниками районного центру соціальних служб  проводилась освітньо-профілактична робота у дитячому та молодіжному середовищі з використанням різних форм роботи відповідно від місця проведення заходу та віку отримувачів послуг. Профілактика соціально небезпечних хвороб, пропаганда сімейних цінностей та ін. проводились в рамках соціальної роботи з сім’ями і їх дітьми, в рамках роботи з учнівською молоддю.

Загалом, Центром у 2017 році проведено 56 профілактичних інформаційно-просвітницьких  заходів, якими охоплено 1514 осіб, виготовлено та розповсюджено 69 видів буклетів загальним тиражем 3050 штук на різну тематику, надруковано в місцевій газеті «Миколаївський вісник» 11 статей на різну тематику. Більш детальна інформація щодо  проведеної інформаційно-просвітницької та соціальної профілактичної роботи працівниками Центру у 2017 році викладено у наступних Додатках до цього Звіту:

- додаток № 1 «Стан виконання Миколаївським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді регіонального плану заходів щодо соціального захисту дітей, запобігання дитячої безпритульності, бездоглядності, поширенню соціального сирітства у 2017 році»

- додаток № 2 «Стан виконання Миколаївським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформаційно-просвітницької роботи та профілактичних заходів у 2017 році»

              Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тісно співпрацює з селищною та сільськими радами Миколаївського району, з службою у справах дітей Миколаївської райдержадміністрації, з відділом  освіти Миколаївської райдержадміністрації, з відділом культури Миколаївської райдержадміністрації, з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації, з управлінням соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації, з Миколаївським районним центром зайнятості, з Миколаївською районною центральною лікарнею, з Миколаївським відділом поліції Любашівського ВП ГУНП Одеської області, з Миколаївським районним сектором з питань пробації України Одеської та іншими службами та організаціями для  створення  належних  умов проживання неповнолітніх та задоволення інтересів та культурних  потреб  сімей нашого району. Адже саме тісна співпраця суб’єктів соціальної роботи допоможе зменшити показник по кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах  в районі. Спільна діяльність суб’єктів соціальної роботи у громаді сприяє запобіганню виникненню проблем та налагодженні добробуту родини з дітьми, проведення профілактичної роботи з молоддю та соціальному захисту усіх категорій населення, хто найбільше цього потребує. А також здійснювати все можливе, щоб дедалі більше з’являлося соціальних  історій з гарними зрушеннями в сім’ях та менше статистичних даних про кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі, та  різних категорій сімей.

 

Директор Миколаївського РЦСССДМ                                Л. О. Купченко     


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31