Статті

Проект рішення Про затвердження районної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

______  сесія  ________ скликання

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

« ___ »  _________   2018 року                                                            № _____   

Про затвердження районної цільової програми

«Доступна медицина» на 2018-2020 роки

Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення Одеської обласної ради від 21 грудня  2017 року №580-VІI «Про затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки» та з метою підвищення якості медичної допомоги населенню, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну цільову  програму «Доступна медицина» на 2018-2020 роки (додається).

2. Миколаївській районній державній адміністрації під час формування проектів бюджетів передбачити кошти на реалізацію заходів районної цільової  програми «Доступна медицина» на 2018-2020 роки та забезпечити залучення додаткових коштів для фінансування програми з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту, та з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

Проект рішення районної ради підготовлений

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Миколаївської районної ради Одеської областіта винесений

на розгляд  головою районної державної адміністрації

Додаток 1

до рішення районної ради

від ____________20___р.

№________

Районна цільова програма

«Доступна медицина на 2018-2020 роки»

Миколаївка – 2018

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я - 2020: український вимір», схваленої розпорядженням КМУ від 31 жовтня 2011року №1164-р., рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 року №580-VII«Про  затвердження обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки» розроблена районна цільова програма «Доступна медицина на 2018-2020 роки».

Головними проблемами системи охорони здоров’я в Україні є її нездатність забезпечити необхідне покриття держави якісними медичними послугами і неспроможність до ефективного використання фінансових ресурсів, що стало основними причинами реформування системи.

Стан сучасної медицини:

-         незабезпеченість;

-         повільність;

-         байдужість;

-         безнадійність.

Основна мета реформи системи охорони здоров’я - побудова нової, ефективної системи громадського здоров’я. Викликами, що ставить перед місцевою владою реформа охорони здоров’я України, є необхідність швидкої реорганізації районної мережі медичних установ з подальшим її фінансуванням за рахунок державного, обласного, районного, місцевих бюджетів, власних надходжень комунальних медичних закладів та інших залучених коштів.

Попри все є позитивний стартовий капітал сучасної медицини:

-                    розвинена мережа ФАПів та амбулаторій;

-                    успішно впроваджена програма «Доступні ліки»;

-                    розвиток телекомунікаційних технологій;

-                          стратегічне бачення розвитку районної системи охорони здоров’я.

Аналіз динаміки основних показників стану здоров'я та захворюваності населення району зумовив напрацювання актуальних заходів, які є необхідними для закріплення позитивних тенденцій в системі організації медичної допомоги, а також для покращання здоров'я населення району та оптимізації системи медичного обслуговування.

За статистичними даними,загальний показник народжуваності на 100 тис. населення за 2017 рік в середньому склав по району – 8,62, по області - 12,4  випадків. Рівень загальної смертності на 100 тис. населення за 2017 рік в середньому склав по району -18,0, по області - 14,2. Показник малюкової смертності за 2017 рік по району в середньому склав  - 9,25 %. Природний приріст населення за цей період  постійно від’ємний та склав в середньому по району - 6,2, по області - 1,9.

         На фоні несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. Проводиться робота по профілактиці  вищезазначених  хвороб, а саме:

 

По туберкулінодіагностиці по району за 2017 рік:

-                     Підлягало  дітей - 2238

-                     Зроблено - 424

БЦЖ до 1 року по району за  2017 рік:

-                     Зроблено до 1 року – 58

-                     1 рік і старше  - 46

-                     7 років – 4

Впроваджуються сучасні механізми профілактики діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та контролю лікування хворих сімейними лікарями. В Миколаївській ЦРЛ забезпечуються діти, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами, ВІЛ-інфіковані вагітні та діти які народилися забезпечуються медикаментами за рахунок обласного бюджету на базі кабінету «Довіри» в Миколаївській  поліклініці.

Спостерігається значна поширеність гіпертонічних хвороб, церебро-васкулярних патологій та інших.

В районі діє програма «Доступні ліки» по таким захворюванням: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальна астма. В 2017 році використано коштів на суму 62212,00 грн.

Захворюваність на злоякісні захворювання залишається високою. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. В 2017 році за кошти місцевого бюджету розпочали закупівлю таблетированих наркотичних та знеболювальних засобів. Також налагоджується співпраця з Березівською ЦРЛ для забезпечення осіб з наркотичною залежністю синтетичними препаратами, які замінюють наркотики.

Показник загальної захворюваності на 100 тис. населення за 2017 рік в середньому склав по району – 142718,6 (за 3 роки - 155462,1), по області – 186483,0.

         Показник первинної захворюваності на 100 тис. населення за 2017 рік в середньому склав по району – 47872,6 ( за 3 роки - 52327,0), по області – 68350,9.

         З метою поліпшення медичної допомоги в сільській місцевості проведено 116  планових виїздів лікарів по району. Оглянуто 1750 пацієнтів, з  них 580 дітей.

         В 2017 році проведено зміцнення матеріально-технічної бази ЦРЛ, амбулаторії та ФАП і ФП, а саме:

-                     ремонт ФАП с. Василівка;

-                     встановлено опалення на ФП с. Олексіївка;

-                     проведено ремонт ФП с. Скосарівка;

-                     проведено ремонт ФП с. Левадівка;

-                     проведено ремонт А-Іванівської амбулаторії ЗПСМ та ремонт опалення;

-                     закуплені тонометри по всім ФАП та ФП;

-                     закуплено медичне обладнання по слідуючим ФП: с. Романівка, с. Гвоздівка, с. Амбарове, с. Антонюки, с. Настасіївка, с. Н-Григорівка, с. Скосарівка, с. Ісаїво, с. Левадівка;

-                     закуплені 3 холодильники для зберігання вакцини на ФП: с. Амбарове, с. Антонюки та с. Скосарівка;

-                     проведено поточний ремонт опалення інфекційного, господарчого, соматичного відділення  Миколаївської ЦРЛ та житлового будинку;

-                     проведено очищення та промивка каналізаційної системи по цих відділеннях;

-                     проведено ремонт каналізації та водогону Миколаївської поліклініки;

Для забезпечення якісної медичної допомоги пацієнтам з хірургічною патологією та для зручного обслуговування хірургічний кабінет переведено на перший поверх та зроблений ремонт.

Також проведено поточний ремонт в жіночій та дитячій консультації.

Проведені проти пожежні заходи в ЦРЛ та амбулаторіях ( встановлено вогнегасники та 5 проти пожежних щитів).

Закуплені вогнегасники та проти пожежні щити на суму 15575,00 грн. (Миколаївській ЦРЛ – 10760,00 грн., амбулаторії – 4815,00 грн.)

В контексті існуючої системи охорони здоров’я особливо нагальною потребою є проведення комплексної реформи, яка передбачає заходи щодо попередження захворювань та збереження здоров’я.

 

Основні проблеми:

- відсутність на всіх рівнях надання медичної допомоги фахівців для вчасного встановлення діагнозу (в Миколаївському районі відсутні 50% лікарів).

Медичну допомогу мешканцям Миколаївського району  надають 26 лікарів та 78  середніх медичних працівників.

За останні 3 роки кількість фізичних осіб лікарів зменшилась на 19,23%, а середніх медичних працівників на 8,97 %. Відмічається негативна динаміка укомплектованості посад фізичними особами медичних працівників;

-     в амбулаторіях незадовільне матеріально-технічне забезпечення (80% потребують капітального ремонту та модернізації опалювальної системи, 90% амбулаторій не мають кардіографа, комп’ютера, дорога до лікарні займає декілька годин).

На даний час наявні елементи в системі охорони здоров’я діють незлагоджено та потребують оптимізації існуючих ресурсів та суттєвого збільшення ефективності управління ними на всіх рівнях надання медичної допомоги, починаючи «знизу» і «вгору», від первинної ланки і закінчуючи високоспеціалізованою медичною допомогою, адже відсутність взаємного зв’язку не дасть змогу забезпечити якісну та ефективну медичну допомогу населенню.

Основні проблеми у сфері охорони здоров'я

1.На первинному рівні надання медичної допомоги:

-     неукомплектованість наявної мережі первинної ланки медичними працівниками;

-     невідповідність оснащеності амбулаторій, ФАПів сучасним потребам і можливостям обладнання;

-     відсутність контролю за маршрутом пацієнта на другий та третій рівень надання медичної допомоги;

-     низький рівень проведення диспансерних оглядів та оглядів із залученням спеціалістів різних рівнів надання медичної допомоги;

-      низький рівень раннього виявлення захворюваності;

-      відсутність профілактичних заходів захворюваності.

Важливим є забезпечення лікувальних закладів первинного рівня надання медичної допомоги засобами діагностики та лікування, посилення заходів попередження захворювань серед населення.

2.На вторинному рівні надання медичної допомоги:

-      відсутність ранньої діагностики захворювань;

-      відсутність своєчасної невідкладної допомоги;

-      дефіцит кваліфікованих кадрів;

-     відсутність комунікацій в on-line режимі з кваліфікованими спеціалістами обласного рівня (телемедицина).

Важливим є створення  приймально-діагностичного  відділення з наданням невідкладної допомоги на базі хірургічного відділення. Розвиток системи телемедицини (on-line консультування з кваліфікованими спеціалістами обласного рівня).

 

2. Мета Програми

Основною метою Програми є запровадження  доступної вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги Миколаївському районі:

Первинний рівень - вдосконалення та розвиток медичної допомоги сільському населенню (формування сучасного рівня роботи ФАПів (ПЗ) та амбулаторій (АМ, АГ), лікарів практики сімейної медицини), що передбачає:

- забезпечення 14 мобільними діагностичними комплексами кожного фельдшера (сумки-укладки з сучасним комунікаційним засобом (планшет або ноутбук) з можливістю підключення до Interne, ЕКГ, спірометр, пульсоксиметр, електронний стетоскоп, добовий монітор артеріального тиску, апарат для вимірювання глюкози/холестерину крові, ендоскоп);

- створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи - з єдиним сервером та потужними каналами зв’язку, включаючи різні варіанти підключення до Інтернет через супутник;

- забезпечення робочих місць кадрами працівників, створення умов до їхнього залучення для роботи в сільській місцевості (житлово-побутові, місцеві стимули).

Вторинний рівень - надання кваліфікованої медичної допомоги населенню на районному рівні (лікарня районного рівня):

створення на базі приймального відділення районної лікарні сучасного діагностично-лікувального модуля (Emergency room) з кабінетом телемедичного консультування. (За 30 хвилин пацієнта доставляють в приймально-діагностичне відділення районної лікарні. За 5 хвилин медичний персонал починає надавати медичну допомогу. За 1 годину лікарі, порадившись в on-line режимі із спеціалістом обласного рівня, відпрацьовують подальший маршрут та протокол лікування та приймають відповідне рішення: або пацієнта стабілізують та готують до переведення до лікарні третього рівня, або лікування буде проводитись на базі ЦРЛ).

3. Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

3.1.         Впровадження телемедицини

Використання телемедицини на другому рівні медичної допомоги в районі дозволить:

-                    скласти пацієнтові індивідуальний план лікування;

-                    запобігти необгрунтованій госпіталізації;

-                    запобігти погіршенню стану здоров'я пацієнта;

-                    зменшити потребу фізичної присутності хворого в клініці;

-                    знизити фінансові витрати населення на медичні послуги, забезпечивши при цьому досить високий рівень сервісу;

-                    проводити консультації в будь-який час і в будь-якому місці.

Необхідні умови:

-                    запровадження інформаційних технологій;

-                    підвищення доступності консультативної медичної допомоги у найвіддаленіших населених пунктах області;

-                    створення єдиної обласної бази даних пацієнтів;

-                    постійний автоматизований контроль за виконанням стандартів діагностики та лікування, прогнозування потреб.

3.2.         Базова функція

Оснащення новітнім обладнанням закладу КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради Одеської області з можливістю передачі результатів в електронній формі, що дозволить забезпечити однакову якість медичної допомоги незалежно від місця проживання, дозволить діагностувати хвороби на ранніх стадіях та за цей рахунок зменшити витрати на лікування та забезпечить зниження рівня хронічних хвороб та інвалідизації.

3.3.         Ключова компетенція

-            підвищення кваліфікації медичного персоналу з використанням технологій он-лайн освіти;

-      створення цілодобової системи підтримки прийняття рішень для лікарів на всіх рівнях.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить7317,00 тис. грн., у тому числі:

  1. 2018рік – 3760,0 тис. грн.,
  2. 2019рік – 2649,0 тис. грн.,
  3. 2020рік – 908,0 тис. грн.

Обсяг фінансування передбачається щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 2).

Строки виконання Програми 2018-2020 роки.

Джерела фінансування Програми: обласний, районний, місцевий бюджети та інші джерела не заборонені законодавством.

4.Напрями діяльності та заходи Програми

4.1. Первинний рівень медичної допомоги

Кожний медичний працівник первинного рівня - лікарської амбулаторії, ФАПу - в рамках цільової програми буде забезпечений мобільним діагностичним комплексом, до складу якого входять:

-                     планшет або ноутбук, з можливістю підключення до Internet;

-                     електрокардіограф (ЕКГ);

-                     спірометр;

-                     пульсоксиметр;

-                     електронний стетоскоп;

-                     монітор артеріального тиску;

-                     апарат для вимірювання глюкози/холестерину крові;

-                     ендоскоп - мобільний портативний прилад для фіксації та передачі

діагностичних відео- та фотоматеріалів засобами зв’язку.

Програмою буде запроваджена медична інформаційна система (МІС), що дозволяє в режимах off- та on-line збирати та обробляти інформацію про пацієнтів з наступною передачею на сервер обласного рівня та в подальшому - на єдину, захищену, інформаційну базу пацієнтів України «e-Health».

Пацієнт на ФАПі обстежується згідно із затвердженими протоколами (відповідний протокол відкривається після внесення паспортних даних пацієнта з урахуванням попередніх результатів обстежень), результати обстежень (кардіограма, запис шумів серця, відео- або фотообстеження) зберігаються на комп'ютері, а при необхідності та наявності інтернет-підключення передаються на центральний сервер.

Після цього фельдшер має можливість отримати консультацію сімейного лікаря, лікаря-консультанта приймально-діагностичного відділення (Emergency Room) району, центру госпітального округу, лікаря центру телемедичного консультування обласної лікарні.

Результат консультації вноситься в медичну карту та в той же час стає доступним для сімейного лікаря. Сімейний лікар або фельдшер виписують електронний рецепт, який стає доступним в закріпленій аптеці, після чого ліки доставляються на ФАП, де пацієнт їх отримує.

Даний механізм забезпечить доступність діагностики, а головне, лікування.

Водночас, лікар має інформацію, які ліки отримав пацієнт та на який термін, і МІС в автоматичному режимі дозволяє медичному працівнику контролювати безперервність лікування хронічних хвороб.

4.2.         Вторинна медична допомога

На базі хірургічного відділення Миколаївської центральної районної лікарні планується створення сучасного діагностично-лікувального модулю (Emergency room) у складі:

-                    лабораторії;

-                    рентген-кабінету з можливістю доступу та отримання консультативного висновку спеціалістами вищого рівня (лікарня інтенсивного лікування, обласна клінічна лікарня у реальному часі);

-                    узд;

-                    палати інтенсивного лікування на 2-4 ліжка;

-                    кабінету телемедичного консультування.

За кошти цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки» планується забезпечити:

-                     діагностичним обладнанням з підключенням до мобільних мереж передачі даних;

-                     медичним обладнанням для забезпечення підтримки життєвих функцій та проведення реанімаційних заходів під час транспортування, це дозволить почати лікування на етапі транспортування, а в разі необхідності отримати консультацію спеціаліста обласного центру. Індикатор якості на цьому етапі - доставка пацієнта протягом 1 години до лікувального закладу, де хворому гарантовано нададуть кваліфіковану медичну допомогу згідно з протоколом (уніфікований, регіональний або локальний).

Хворого протягом 5 хвилин з моменту доставки буде оглянуто лікарем, визначено та розпочато обстеження, у разі необхідності проведено телемедичне консультування зі спеціалістами обласних закладів. Протягом 2 діб стан хворого має бути стабілізований. За необхідності його мають перевести на наступний етап лікування.

Це дозволить зняти соціальну напругу, пов’язану з реформуванням медичної галузі, та забезпечить гарантовану доступність до якісної кваліфікованої медичної допомоги.

5.Очікувані результати та ефективність Програми

В рамках реалізації районної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки» впровадження в районі зазначених заходів дозволить досягти таких результатів:

- Підвищення якості та доступності медичної допомоги та послуг для людей:

- доступ до цілодобової кваліфікованої невідкладної медичної допомоги у в районної лікарні;

- створення Emergency Room (укомплектування згідно з табелем оснащення сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням);

- кваліфікований персонал (який буде працювати у режимі 24\7);

- отримання експертного висновку кваліфікованого лікаря-спеціаліста обласного рівня жителям віддалених населених пунктів у реальному часі;

- розгалужена система дистанційної телемедицини (віддалений контроль показників життєдіяльності пацієнта в палатах інтенсивної терапії та на дому) дозволить контролювати хід лікування.

- Забезпечення хворих своєчасною безкоштовною спеціалізованою медичною допомогою

Система, що створюється, складається з 2 основних компонентів:

на первинному рівні - системний моніторинг та раннє встановлення діагнозу пацієнта;

на вторинному рівні - надання невідкладної медичної допомоги у приймально-діагностичному  відділенні.

Зниження витрат на екстрену допомогу за рахунок дооснащення закладів первинного рівня надання медичної допомоги сучасним діагностичним обладнанням.

Забезпечення доступу жителів області до можливості дистанційного експертного консультування спеціалістами вищого (районного або обласного рівня).

Консультування забезпечує медичний працівник сімейної медицини з використанням Internet підключення лікарських амбулаторій та ФАПів.

Створення системи безперервного навчання та підвищення професійного рівня медичних працівників.

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідним виконавцем Програми є КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області.

Координація за ходом виконання Програми покладається на КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області, яка щорічно до 15 липня та 15 січня готує і подає районній державній адміністрації  та районній раді узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтовані причини.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у 3-місячний строк відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає районній державній адміністрації разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням Програми здійснює Миколаївська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту, та з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Районної цільової Програми

«Доступна медицина на 2018-2020 роки»

1

Ініціатор розроблення Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

2

Розробник Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

3

Співрозробники  Програми

-

4

Відповідальний виконавець Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

5

Учасник Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня», районна рада

6

Термін реалізації Програми

2018-2020

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний бюджети та інші джерела не заборонені законодавством.

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.) у т.ч.:

7678 тис. грн.

8.1.

Коштів обласного бюджету

Визначається рішенням обласної ради

8.2.

Інші джерела не заборонені законодавством

-

8.3.

Коштів районного бюджету

Щорічно обсяг фінансування визначається рішенням районної ради

Додаток 2

до Програми

Ресурсне забезпечення обласної цільової програми «Доступна медицина на 2018-2020 роки»

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми (тис. грн.)

2018

2019

2020

Усього

Обсяги ресурсів, усього,

 у тому числі:

4685,0

2354,0

639,0

7678,0

Обласний бюджет

Обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради

Районний бюджет

Обсяг фінансування визначається рішенням районної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням районної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням районної ради

Обсяг фінансування визначається рішенням районної ради

Інші джерела

не заборонені законодавством

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

Напрямки діяльності та заходи реалізації районної цільової  програми «Доступні ліки 2018-2020 роки»

 

І. Первинний рівень – надання медичної допомоги

№ п/п

 

Перелік заходів

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартості) тис. грн.,  у тому числі

Очікуваний результат

Всього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

1.1. Забезпечення сімейних лікарів, фельдшерів сумками-укладками:

- Кількість амбулаторії  - 3

- Кількість ФАП (ПЗ) - 14

 

Довідково:

вартість однієї сумки-укладки становить орієнтовно 42,0 тис. грн.

 

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством

1218,00

420,00

399,0

399,0

Забезпечення в 2018 році амбулаторії

1.2. Створення інформаційної системи (робочого місця адміністратора) в 3-х амбулаторіях

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством.

405,0

135,0

135,0

135,0

Створення єдиної інформаційної системи

Довідково:

- вартість одного робочого місця складає  45,0 тис. грн. (інформаційне-програмне забезпечення – 9,0 тис. грн. та забезпечення відповідною комп’ютерною технікою та гарнітурою - 36,0 тис. грн.);

135,0

 

45,0

 

45,0

 

45,0

 

- Інтернет - ресурсне забезпечення  - 0,5 тис. грн. на місяць (0,5 тис. грн. х 12 міс. = 6000 грн. на рік)

18,0

6,0

6,0

6,0

- сервісне забезпечення  - 7,0 тис. грн. на місяць (7 тис. грн. х 12 міс. = 84000 грн. на рік)

 

252,0

84,0

84,0

84,0

 

ІІ. Вторинний  рівень – надання медичної допомоги

2

2.1. Консультативно-діагностичний центр на базі Миколаївської поліклініки

 

Довідково:

Апарат ультразвукової діагностики – 1000,0 тис. грн.

Рентген установка – 2500,0 тис. грн.

Оснащення лабораторії Миколаївської поліклініки апаратом аналізатор крові  – 220,0 тис. грн.

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством.

3720,0

 

 

 

3500,0

 

 

 

220,0

2720,0

 

 

 

2500,0

 

 

 

220,0

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Створення діагностичного центру

2.2. Створення відділення невідкладної медичної допомоги на базі хірургічного відділення

Довідково:

Апарат УЗД  - 150,0 тис. грн.

Монітор слідкування  - 100,0 тис. грн.

ЕКГ – 45,0 тис. грн.

Апарат аналізатор крові – 220,0 тис. грн.

Створення кабінету телемедицини  - 120,0 тис. грн.

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством.

635,0

340,0

250,0

45,0

Надання невідкладної допомоги пацієнтам

2.3. Створення

 педіатричного відділення

 на базі хірургічного відділення

2019

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством.

500,0

500,0

 

 

 

 

2.4. Надання паліативної медичної допомоги на базі терапевтичного відділення

Довідково:

придбання медичного обладнання, медикаментів та покращення матеріально-технічного стану стаціонарного відділення та виїзної консультативної служби паліативної допомоги.

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством.

200,0

70,0

70,0

60,0

Розвиток паліативної допомоги забезпечить покращення якості життя пацієнтів з невиліковними смертельними хворобами

 

2.5. Придбання легкових автомобілів

 

Довідково: типа Опель на первинну медичну допомогу – 2 шт.

2018-2020

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

Миколаївська

районна рада,

КУ «Миколаївська центральна районна лікарня»

Обласний, районний та інші джерела не заборонені законодавством

1000,0

500,0

500,0

 

 

Всього за Програмою -  7678,0

Всього

7678,0

4685,0

2354,0

639,0

 

Обласний, районний бюджет

7678,0

4685,0

2354,0

639,0

Інші джерела не заборонені законодавством

 

 

 

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31