Статті

Додаток 2 до рішення №153

 

Додаток 2 до Програми

Табл.1  Основні показники ринку праці

 

 

Найменування показника

2013 звіт

2014 звіт

2015 звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018    прогноз

2019     прогноз

2020   прогноз

Чоловіки у віці 15-59 р.

Жінки у віці 15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці 15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці

15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці

15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці 15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці

15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки у віці 15-55 р.

Чоловіки у віці

15-59р.

Жінки

у віці

15-55 р.

1

Середньорічна чисельність постійного населення , осіб

9147

8964

8971

8840

8710

8584

8458

8340

2

Безробітне населення ,зареєстроване у державній службі зайнятості ( на кінець року),осіб

228

307

365

218

272

280

285

285

3

Рівень зареєстрованого безробіття ( на кінець року) у відсотках до населення відповідного віку

2,49

3,43

4,07

2,47

3,12

3,26

3,37

3,42

  

Табл.2 Показники професійної підготовки та використання робочої сили

 

№ п/п

 

Найменування показника

2013 звіт

2014 звіт

2015  звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018   прогноз

2019   прогноз

2020   прогноз

1

Кількість випускників навчальних закладів тис. осіб -всього

94

111

109

116

68

106

111

125

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випусників вищих навчальних закладів           ( інститутів, університетів , академій) всього

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

- випусників вищих навчальних закладів           ( коледжів, технікумів , училищ) всього

0

0

0

0

0

0

0

0

 

-випусників професійно-технічних навчальних закладів усього

94

111

109

116

68

106

111

125

2

Кількість укладених договорів про проходження практики між роботодавцем і особою,яка продовжує навчання,одиниць -всього

300

318

300

291

157

242

186

200

3

Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

2517

2092

1900

1625

1860

1920

1980

2040

4

Кількість осіб старше 45 років,що отримали ваучер

1

0

0

0

0

0

0

0


Табл.3 Працевлаштування на нові робочі місця

№ п/п

 

Найменування показника

2013 звіт

2014 звіт

2015  звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018    прогноз

2019   прогноз

2020   прогноз

1

Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного соціального внеску - всього

2

3

1

5

2

3

5

5

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Працівників у юридичних осіб  , усього

0

0

0

0

0

0

0

0

за яких компенсовано

 

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску ,осіб

0

0

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску,осіб

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Працівників у фізичних осіб –підприємців та фізичних осіб –платників податку з доходів фізичних осіб,усього

2

3

1

5

2

3

5

5

за яких компенсовано

 

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску ,осіб

0

0

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску,осіб

2

3

1

5

2

3

5

5

 

Табл.4 Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості населення України.

№ п/п

 

Найменування показника

2013 звіт

2014 звіт

2015  звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1

Чисельність осіб, які мають статус безробітного

 

832

 

865

 

1005

 

1059

 

889

 

925

 

950

 

960

2

Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих,що перебувають на обліку

20

61

31

17

61

100

100

100

3

чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

324

273

231

229

167

185

185

185

4

Чисельність зареєстрованих безробітних які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

177

161

167

158

100

100

100

100

5

Чисельність осіб,залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

209

172

129

163

151

160

160

160

 

з них зареєстрованих безробітних

209

172

129

163

151

160

160

160

6

Чисельність осіб,яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

180

190

200

200

105

105

105

105

 

з них організували власну справу

10

15

14

2

0

1

1

1


Табл.5 Показники сприяння зайнятості інвалідів 

№ п/п

 

Найменування показника

2013 звіт

2014 звіт

2015  звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1

Чисельність інвалідів,що перебувають на обліку в державній службі зайнятості України

16

19

31

20

4

8

6

6

1.1

з них зареєстровані безробітні

16

19

31

20

4

8

6

6

2

Чисельність інвалідів,працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості України

6

6

4

7

3

4

3

3

2.1

з них зареєстровані безробітні

6

6

4

7

3

4

3

3

2.1.1

У тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

0

1

1

0

1

0

0

3

Чисельність інвалідів , залучених до участі в громадських роботах

2

0

0

3

4

2

1

1

3.1

з них зареєстровані безробітні

2

0

0

3

4

2

1

1

4

Чисельність інвалідів,які проходили професійне навчання – усього

2

5

3

2

2

3

2

2

зокрема за рахунок

4.1

Коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2

5

3

2

2

3

2

2

 

Табл.6  Напрями та заходи ,щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки.

№п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування       ( вартість) тис. грн. у тому числі

Очікуваний результат

2018  рік

2019 рік

2020 рік

4.1. Розширення сфери застосування соціального захисту населення ,стимулювання заінтересованості роботодавців у створені нових робочих місць

4.1.1

З метою забезпечення зростання рівня зайнятості сприяти створенню робочих місць з належними умовами та гідною заробітною платою,

вживати заходи щодо недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі та виплатам нижче законодавчо встановленого мінімуму

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості,управління соціального захисту населення Миколаївської РДА,виконкоми сільських та селищної рад

-

-

-

Забезпечення дотримання соціальних гарантій у виплаті заробітної плати з метою захисту працюючих та збільшення доходів

4.1.2

Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в т. ч. у сільській місцевості.

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості,

-

-

-

Сприяння зайнятості населення

4.1.3

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць у тому числі для молоді,шляхом компенсації єдиного внеску суб’єктам підприємницької діяльності,які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України

*

*

*

Сприяння зайнятості населення

4.1.4

Стимулювання мотивації до праці та додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України пропорційно рівними частинами

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості,управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації ,виконкоми сільських та селищної рад

сільські та селищний бюджет

894,8

953,1

984,1

Забезпечення тимчасового працевлаштування

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України

*

*

*

4.1.5

Проведення превентивних інформаційно - розяснювальних та профорієнтаційних заходів, в тому числі шляхом організації виїзних семінарів в установи,організації та підприємства де планується масове вивільнення працівників з метою адаптації вивільню вальних осіб до умов ринку праці та активізації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості.

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості,управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

-

-

-

Забезпечення психологічної підтримки вивільнених осіб та стимулювання щодо пошуку альтернативних джерел роботи

4.1.6

Продовження роботи робочих груп з легалізації найманої робочої сили,що використовується юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами з метою недопущення використання найманої праці без оформлення трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості,управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації,виконкоми сільських та селищних рад

-

-

-

Легалізація робочих місць

4.1.7

Сприяння залученню інвестицій для будівництва оптово-роздрібних сільськогосподарських ринків та реалізація Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2020 року з метою розширення застосування праці,покращення якості робочої сили та збільшення обсягів працевлаштування незайнятого населення у сільській місцевості

Протягом 2018-2020 років

відділ економічного розвитку Миколаївської районної державної адміністрації

-

-

-

Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських господарств району

4.1.8

Рекомендувати трудовим колективам при укладанні колективних договорів передбачати в них створення належних умов праці,виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів на дані цілі

Протягом 2018-2020 років

управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, відділ економічного та агропромислового розвитку Миколаївської районної державної адміністрації

-

-

-

Забезпечення дотримання соціальних гарантій у виплаті заробітної плати з метою захисту працюючих та збільшення доходів

всього по напрямку , у тому числі за рахунок:

 

 

 

894,8

953,1

984,1

 

Бюджетів сільських та селищної рад

 

 

 

894,8

953,1

984,1

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

 

*

*

*

 

4.2.Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення.

4.2.1

Проведення професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітніх закладів, а також неповнолітніх осіб шляхом проведення ярмарків вакансій, професіографічних екскурсій,днів презентацій центру зайнятості та інших масових заходів

Протягом 2018-2020 років

служба у справах дітей,районний центр соціальних служб для сім’ї, Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога у виборі майбутньої професії, яка має попит на ринку праці

4.2.2

Забезпечення професійної підготовки,перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних,відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом навчання під конкретне замовлення роботодавців,стажування безпосередньо на робочому місці

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

задоволення кадрової потреби підприємств,організацій та установ району.

4.2.3

Сприяння повернення безробітних до продуктивної зайнятості шляхом організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

кошти роботодавців

-

-

-

Допомога у підтверджені необхідного рівня кваліфікації

4.2.4

Надання безробітним проф. інформаційних та проф. консультаційних послуг, а також послуг з вибору та використання сучасних інформаційних ресурсів,з метою підвищення поінформованості ,соціально-психологічної адаптації до умов сучасного ринку праці та активізації їхніх власних зусиль щодо пошуку роботи

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Забезпечення психологічної підтримки вивільнених осіб та стимулювання щодо пошуку альтернативних джерел роботи

4.2.5

 Підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності , шляхом надання даним особам ваучерів на професійне навчання

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України

*

*

*

Захист осіб передпенсійного віку від незаконного вивільнення

4.2.6

Задоволення потреб аграрного сектора у висококваліфікованих фахівцях,створення умов для сільської молоді щодо здобуття вищої і професійно – технічної освіти та їх працевлаштування ,упорядкування мережі аграрних закладів освіти ,зміцнення їх навчально–матеріальної бази з метою удосконалення організації та підвищення їх якості

Протягом 2018-2020 років

Ісаївський ПАЛ , відділ економічного та агропромислового розвитку Миколаївської районної державної адміністрації

-

-

-

Стимулювання сільської молоді до підвищення професійного рівня

4.2.7

Надання консультативно-методичної допомоги підприємствам,установа і організаціям у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві. Проводити анкетування підприємств з питання організації професійного навчання персоналу на виробництві

Протягом 2018-2020 років

управління соціального захисту населення  , відділ освіти, Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Стимулювання сільської молоді до підвищення професійного рівня

4.2.8

Забезпечення реалізації законодавчих актів,щодо проходження студентами та учнями,які здобули професію,кваліфікацію та продовжують навчатись стажування за професією ( спеціальністю) за якою здобувається освіта на підприємствах, в установах та організаціях району

Протягом 2018-2020 років

Ісаївський ПАЛ, державна інспекція з питань праці в Одеській області

-

-

-

Забезпечення першим робочим місцем молодих спеціалістів

4.2.9

Проведення моніторингу укладання та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях району, незалежно від форм власності,які використовують найману працю, з точки зору включення до них взаємних зобов’язань сторін, щодо забезпечення продуктивної зайнятості працівників

Протягом 2018-2020 років

управління соціального захисту населення, виконкоми сільських та селищної рад

-

-

-

Захист інтересів працюючих

всього по напрямку , у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетів сільських та селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції.

4.3.1

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з керівниками та представниками відділів кадрів підприємств,установ та організацій щодо створення сприятливих умов для їх робітників,забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Підтримка кваліфікованих кадрів

4.3.2

Надання консультації громадянам та роботодавцям з питань працевлаштування за кордоном за допомогою посередницьких структур, які мають відповідну ліцензію та попереджати про ризики неврегульованої трудової міграції.

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

Захист інтересів громадян України,що мають на меті пошук роботи за кордоном

4.3.3

Вивчення питання щодо доцільності формування банку даних щодо вільних житлових приміщень у сільській місцевості,які можуть бути використані для надання житла за умови працевлаштування молодих фахівців в дану місцевість

Протягом 2018-2020 років

відділ освіти, районної державної адміністрації , виконкоми сільських та селищної рад

-

-

-

Забезпечення підтримки молодих спеціалістів

всього по напрямку , у тому числі за рахунок:

Бюджетів сільських та селищної рад

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

4.4. Сприяння зайнятості громадян,які потребують соціального захисту населення і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.4.1

Сприяння зайнятості населення шляхом індивідуалізації надання послуг з працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці осіб з числа зареєстрованих безробітних

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога у працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці

4.4.2

Забезпечення організації ефективної профорієнтаційної роботи з інвалідами, неповнолітніми та іншими громадянами,які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога соціально-вразливим верствам населення у виборі професії та пошуку роботи

4.4.3

Надання якісних та адресних соціальних послуг з працевлаштування молоді. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності,шляхом організації власної справи

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога соціально-вразливим верствам населення у організації підприємницької діяльності

4.4.4

Проведення спільних заходів районного центру соціальних служб у справах сім’ї  та молоді,районним центром зайнятості з метою об’єднання зусиль,вдосконалення взаємодії,координації дій ,щодо працевлаштування неповнолітніх осіб та дітей-сиріт

Протягом 2018-2020 років

служба у справах дітей, Миколаївський районний центр зайнятості,центр соціальних служб у справах сім’ї,дітей та молоді.

-

-

-

Допомога у працевлаштуванні неповнолітніх осіб та дітей-сиріт

4.4.5

Сприяння працевлаштування особам,які звільнені від відбування покарань з місць позбавлення волі та надання допомоги у професійному навчанні та побутовому працевлаштуванні

Протягом 2018-2020 років

управління соціального захисту населення, Миколаївський районний центр зайнятості, Миколаївський підрозділ Ширяївського МВКВІ Управління пенітенціарної служби України

-

-

-

Допомога у працевлаштуванні осіб,які звільнені від відбування покарань з місць позбавлення волі

4.4.6

Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю,шляхом адресного та індивідуального підходу до кожної особи,враховуючи рівень їх медичної та трудової реабілітації

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога у працевлаштуванні  осіб з інвалідністю

4.4.7

Організація професійного навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями за направлення служби зайнятості, у тому числі за рахунок Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України,з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство

Протягом 2018-2020 років

районний центр соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України

*

*

*

Підвищення рівня кваліфікації осіб з інвалідністю

4.4.8

Сприяння стану додержання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, установах і організаціях району різних форм власності

Протягом 2018-2020 років

служба у справах дітей,інспекція з питань праці в одеській області

-

-

-

Захист інтересів неповнолітніх при працевлаштуванні

всього по напрямку , у тому числі за рахунок:

 

 

 

-

-

-

 

Бюджетів сільських та селищної рад

 

 

 

-

-

-

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

 

-

-

-

 

5. Сприяння зайнятості громадян,які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичних операцій

4.5.1

Організація та проведення для демобілізованих військовослужбовців учасників АТО   спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору  цивільної професії

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Забезпечення психологічної підтримки  та стимулювання щодо пошуку роботи

4.5.2

Забезпечення працевлаштування демобілізованих військовослужбовців учасників АТО на вакантні та новостворені робочі місця, у тому числі з виплатою в установленому порядку компенсації єдиного внеску роботодавцям відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Забезпечення психологічної підтримки  та стимулювання підвищення рівня кваліфікації або зміни професії,яка є конкурентоспроможною на ринку праці

4.5.3

Сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями учасниками АТО  власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

Сприяння розвитку малого підприємництва

4.5.4

Підвищення конкурентоспроможності демобілізованих військовослужбовців учасників АТО  на ринку праці шляхом видачі ваучерів на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Сприяння розвитку малого підприємництва

4.5.5

Надавати компенсацію зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування;

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Допомога у працевлаштуванні 

4.5.6

надавати компенсацію витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

Залучення до працевлаштування незахищених верст населення

4.5.7

Сприяння започаткуванню власної справи зареєстрованим безробітним з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Протягом 2018-2020 років

Миколаївський районний центр зайнятості

-

-

-

Сприяння розвитку малого підприємництва

всього по напрямку , у тому числі за рахунок:

-

-

-

Бюджетів сільських та селищної рад

-

-

-

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

-

-Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31