Статті

Рішення №157 Про затвердження районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Миколаївського району на 2018-2021 роки.

                                                   Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

   XIX сесії VII скликання                №157            "07"  березня 2018 року

 

Про затвердження районної програми

цивільного захисту, техногенної

та пожежної безпеки Миколаївського

району на 2018 - 2021 роки


       Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу Цивільного захисту України, з метою захисту населення і територій Миколаївського району від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, районна рада   

       

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Районну програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Миколаївського району на 2018 - 2021 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації щороку передбачати в районному бюджеті Миколаївського району видатки на реалізацію Програми в межах наявного фінансового ресурсу.

3. Рекомендувати сільським, селищній радам розробити власні програми та щороку передбачати в бюджетах видатки на реалізацію Програми в межах наявного фінансового ресурсу.

4. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

Голова районної ради                                               В.Л.Купченко

 

                      Додаток до рішення районної ради

від «07»  березня 2018року 

№157

 

Районна програма

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Миколаївського району на 2018-2021 роки

 

 

 1. 1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пріоритетним напрямком діяльності  органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення належного захисту населення і територій громад від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в першу чергу попередження та гасіння пожеж. 

У  2014  році  рішенням  Миколаївської  районної  ради  від  04.04.2014 року №196 була прийнята «Районна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Миколаївського району на 2014-2017 роки», а кошти по ній було виділено тільки у 2016 році в сумі 2,7 тис.грн. на ремонт пожежних гідрантів, але на жаль дані кошти не були освоєні, що вплинуло на стан цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на території району. 

 Необхідність розроблення районної програми цивільного захисту, техногенної  та пожежної безпеки Миколаївського району на 2018 - 2021 роки далі – Програма) викликана зростанням кількості надзвичайних ситуацій та пожеж. 

          Щороку в районі  в середньому відбувається до 2 надзвичайних ситуацій, виникає близько 60-70 пожеж у житлових будинках та в природних екосистемах.

Проведений аналіз останніх 5 років свідчить, що ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території Миколаївського району залишається високим.  Так в 2016 році виникло 2 надзвичайних ситуації.

В 2017 році в Миколаївському районі виникло - 60 пожеж, матеріальні збитки від яких становлять 112 200 гривень, внаслідок пожеж загинуло 1 людина. Пошкоджено 21 будівлю та споруду, знищено 21,7 тони грубих кормів.

 Стан техногенного навантаження  на  території   району   ускладнюється у зв’язку з наявністю 12 потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 5 підвищеної небезпеки. Ймовірні аварії на 2 підприємствах зазначеної категорії можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Внаслідок зміни клімату, що відбувається в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптації, заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та новостворених місцевих пожежних команд (далі МПК).

 Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам.

В районі неорганізовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає майже 70 відсотків від загальної кількості усіх пожеж, а гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі єдиного пожежно-рятувального підрозділу 29 ДПРЧ 5ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області. В районі розташовано 46 населених пунктів. Радіус обслуговування пожежно-рятувальним підрозділом згідно нормативних документів складає5 км. В 19 населених пунктах району залишаються невирішеними питання  своєчасного реагування на пожежі, у зв’язку із відсутністю місцевої пожежної охорони (МПО) та місцевих пожежних команд (МПК).

  В Миколаївському районі в зв’язку з нестандартною ситуацією, яка виникла в районі, а саме те, що господарства розпаювали, посписували та не доглянули пожежні автомобілі, що являється порушенням Постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 28.02.2001 року, та те, що на теперішній час в Миколаївському районі залишився один підрозділ 29 ДПРЧ, де в складі бойового розрахунку знаходиться один автомобіль та один автомобіль в резерві, з них 2 потребують оновлення. Особового складу на один бойовий розрахунок 4 чоловіка. Створення нових підрозділів місцевих пожежних команд в Ісаєвській сільській раді, Стрюківській сільській раді та їх утримання потребує належного фінансування із місцевого бюджету.

 Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних, навчальних, видовищних закладів, де кошти на безпеку людей виділяються за залишковим принципом.

Не вживається ефективних заходів, щодо поліпшення обстановки, пов’язаної з попередженням загибелі людей та їх захистом на воді.

 

 1. 2.Визначення мети Програми 

            Метою Програми є зменшення кількості пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня реагування на такі ситуації, а також підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і захищеності території від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження ризику виникнення таких ситуацій, забезпечення своєчасної протидії пожежам, захисту населення, навколишнього природного середовища, промислових об’єктів, культурної спадщини і населених пунктів від пожеж, створення належних умов для ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, які дислокуються на території Миколаївського району.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Миколаївському районі на теперішній час.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтують вибір оптимального розв’язання проблемних питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та заходів підвищення рівня цивільного захисту населення, територій та об’єктів культурної спадщини Миколаївського району. 

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі і травмування людей під час надзвичайних ситуацій (подій) можливо шляхом підвищення рівня готовності сил цивільного захисту, які дислокуються на території Миколаївського району, вжиття комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, а також обізнаності населення щодо дій у разі їх виникнення. 

            З цією метою передбачається:

-   забезпечити безпеку населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності шляхом очищення території й об’єктів району, забруднених вибухонебезпечними предметами; 

-   згідно з затвердженою номенклатурою створити місцевий матеріальний резерв з метою надання невідкладної допомоги постраждалому населенню, здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та проведення відновлювальних робіт;

-   підвищити рівень оперативної готовності пожежно-рятувальних підрозділів Миколаївського району до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій та гасіння пожеж;

-   провести навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою створення безпечних умов його життєдіяльності та провадження господарської діяльності;

-   удосконалити механізм взаємодії місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту; 

-   сприяти створенню в сільській місцевості підрозділів місцевої пожежної охорони.

Фінансування Програми здійснюється з районного, сільських, селищного місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2. 

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення – 540,2тис. грн., у тому числі: 

за рахунок районного бюджету – 340,2тис. грн.;  

сільських та селищного бюджетів – 200,0.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік та здійснюються в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

Строк реалізації Програми –2018 - 2021 роки.

  

4.  Напрями діяльності та заходи Програми 

            Напрямами реалізації Програми є:

-   організація та проведення навчання населення та персоналу потенційно-небезпечних об’єктів щодо дій під час виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  з використанням новітніх технологій;

-   створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

-   забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах шляхом проведення перевірок джерел протипожежного призначення, проведення пожежно-тактичних навчань та перевірочних тактичних занять з особовим складом 29 ДПРЧ;

-   забезпечення пожежної безпеки місць масового перебування людей;

-   навчання населення з питань пожежної безпеки;

-   забезпечення безпечного відпочинку та перебування людей на водних об’єктах;

-   реалізація адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

                                      

5.Очікувані результати та ефективність Програми

            Виконання заходів Програми дозволить:

-   підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

-   підвищити рівень готовності органів управління цивільного захисту всіх рівнів до ліквідації надзвичайних ситуацій; 

-   створити  місцевий матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних засобів та запасів паливно-мастильних матеріалів, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

-   підвищити готовність до дій за призначенням сил та засобів району для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

-   мінімізувати загрозу настання нещасних випадків від поводження з вибухонебезпечними предметами;

-   створити безпечні умови життєдіяльності, провадження господарської діяльності та проживання населення;

-   підвищити рівень обізнаності населення правилам з питань пожежної безпеки, діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та правилам здорового способу життя;

-   забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва та культурної спадщини від надзвичайних ситуацій;

-   підвищити ефективність використання коштів, які спрямовані на здійснення заходів щодо захисту населення, територій та об’єктів культурної спадщини від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

-   забезпечити у кожному населеному пункті району гарантований рівень пожежної безпеки.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, Миколаївським РС ГУ ДСНС України в Одеській області, 29 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, сільськими та селищною радами, підприємствами, установами і організаціями в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

 Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Виконавці Програми інформують головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом. 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації щорічно до 10 липня та 10 січня інформує голову районної державної адміністрації про виконання напрямів програми та постійну комісію Миколаївської районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики про хід реалізації заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми,  не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд голові районної державної адміністрації та Миколаївській районній раді.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію Миколаївської районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

                                                                                        Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної

безпеки Миколаївського району на 2018-2021 роки

 1. 1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївський районний сектор, 29 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 2.

Розробник програми

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації

 1. 3.

Співрозробник програми

Миколаївський районний сектор, 29 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 4.

Відповідальні виконавці                програми

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації

Миколаївський районний сектор, 29 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області

КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради

 1. 5.

Учасники програми

Фінансове управління районної державно адміністрації

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації

Миколаївський районний сектор, 29 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області

Виконавчі комітети сільських, селищної рад

 1. 6.

Термін реалізації програми

2018-2021 роки

 1. 7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні               програми

Районний, сільські та селищний бюджети

 1. 8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.), у т.ч.:

540,2

8.1

коштів районного бюджету

340,2

8.2

коштів сільських та селищної рад

 

200,0колаївськоїй сільській радіастігуістраця                                                                                     


                                                                   Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

районної  програми цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки Миколаївського району на 2018-2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

(тис.грн.)

2018

 рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Районний бюджет

 

106,0

 

175,0

 

29,0

 

30,2

 

340,2

Сільські, селищні                 бюджети


50,0

 

50,0

 

50,0

 

50,0

200,0

РАЗОМ:

 

156,0

 

225,0

 

79,0

 

80,2

 

540,2

                                                                                                                                                Додаток 3 до Програми

 

Напрями діяльності та заходи

Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної

безпеки Миколаївського району на 2018–2021 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

2018

2019

2020

2021

 1. 1.Створення належних умов для ефективного виконання завдань у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню

1.1.

Закупівля матеріально-технічних ресурсних засобів, спеціалізованої аварійно-рятувальної техніки та оснащення з відповідною комплектацією та обладнанням для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та виконання аварійно-рятувальних робіт:

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

Бюджети

сільських, селищної рад

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

Підвищення боєздатності для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій

 а). Автобензину А-92- 2 т.          (щороку):

2018 рік – 2 т.

2019 рік – 2 т.

2020 рік –2 т.

2021 рік –2 т.

Миколаївська районна державна адміністрація

 

 

 

Виконавчі комітети

сільських та селищної рад

 

28,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

7,0

 

 

 

50,0

 

7,0

 

 

 

50,0

 

7,0

 

 

 

50,0

 

7,0

 

 

 

50,0

б). Спеціалізованої аварійно рятувальної техніки та оснащення з відповідною  комплектацією та обладнанням для виконання аварійно-рятувальних робіт :

- 2018 рік – шини для пожежного автомобіля- 6 шт., радіатори системи охолодження для пожежних автомобілів – 2 шт., акумуляторна батерея 6 ст 100 (АКБ) для пожежного автомобіля – 2 шт., мотопомпа для відкачування брудної води – 1 шт.

-2019 рік – ручний гідро інструмент (розжим-ножиці та насосна станція з ручним приводом) – 1 комплект;

- 2020 рік – бензопила, бензогенератор 5 кВт – 1 шт.

 - 2021 рік –  акумуляторна батарея 6 ст 100 (АКБ) для пожежного автомобіля 2 шт., стволи пожежні «Б» 2 одиниці.

Миколаївська районна державна адміністрація

 

288,2

 

75,0

 

168,0

 

22,0

 

23,2

 

в). Бензогенераторів 6,5 кВт для КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради 3 одиниці

 

КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради

Районний бюджет

 

24,0

24,0

-

-

-

 

Разом за напрямом:

 

 

 

540,2

156,0

225,0

79,0

80,2

 

2. Забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах

2.2.

 

 

 

 

Утворення та забезпечення функціонування  підрозділів місцевої пожежної охорони.

 

 

2018-2021

 

Виконавчі комітети

сільських та селищної рад

Бюджети

сільських та селищної рад

Не підлягає прогнозуванню

Забезпечення у кожному населеному пункті району гарантованого рівня пожежної безпеки

 2.3.      

        

      

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в режимно – секретному приміщенні Миколаївської районної державної адміністрації

Миколаївська районна державна адміністрація

Районний бюджет

15,0

15,0

-

-

-

Разом за напрямом:

 

 

 

15,0

15,0

-

-

-

 

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

З районного бюджету

340,2

106,0

175,0

29,0

30,2

 

З бюджетів сільських та селищної рад

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Всього:

540,2

156,0

225,0

79,0

80,2Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31