Статті

Рішення №154 Про затвердження районної програми соціальної підтримки населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки «Захист і турбота».

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XIX сесії VII скликання                 №154             "07"  березня 2018 року

 

Про затвердження районної програми

соціальної підтримки населення

Миколаївського району Одеської області

на 2018-2020 роки «Захист і турбота»

 

       Відповідно до п. 16 частини І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та інших малозабезпечених верств населення, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити районну програму соціальної підтримки населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки «Захист і турбота» (далі - Програма), що додається.
 2. 2.Рекомендувати:

2.1.Сільським, селищній радам розробити і затвердити місцеві програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки.

2.2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації при підготовці проектів рішень районної ради про районний бюджет Миколаївського району  на 2018-2020 роки передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою.

 1. 3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

                                                                                  

Голова районної ради                                               В.Л.Купченко

 

Додаток

до рішення районної ради

                                                                                                                 від «07» березня 2018 року

                                                                                                                                              №154

 

 

Районна програма соціальної підтримки

населення Миколаївського району

Одеської області на 2018-2020 роки

«Захист і турбота»

 


смт. Миколаївка 

2018

 

 

ПАСПОРТ

районної програми соціальної підтримки населення

Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки «Захист і турбота»  

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація Одеської області

2.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

3.

Спів розробники програми

Служба у справах дітей ,Миколаївський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, сектор у справах сімї молоді та спорту,громадські організації району, КУ « Миколаївська центральна районна лікарня»Миколаївської районної ради, територіальний центр соціального обслуговування, відділ культури районної  державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад Миколаївського району

5.

Учасники програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, служба у справах дітей , Миколаївський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, сектор у справах сімї молоді та спорту, громадські організації району, КУ « Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради, територіальний центр соціального обслуговування, відділ культури районної адміністрації,відділ освіти районної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

6.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

6.1.

Етапи виконання програми        ( для дострокових програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконання програми

 Обласний , районний, сільські та селищний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми , всього (тис. грн.)

5337,7

 

 у тому числі:

 

8.1.

Коштів обласного бюджету (тис. грн.)

671,4

8.2.

Коштів районного бюджету (тис. грн.)

946,4

8.3

Коштів сільських та селищного  бюджетів (тис. грн.)

3719,9

 

Зміст  

№ з/п

Найменування розділів

сторінка

1.

Визначення проблеми

4

2.

Визначення мети Програми

5

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

6

4

Напрями діяльності та заходи Програми.

7

5

Очікувані результати від реалізації програми

8

6

Координація та контроль за ходом виконання  Програми

9

 

Додаток №1 Ресурсне забезпечення програми

10

 

 

Додаток №2 Напрями діяльності та заходи районної програми соціальної підтримки населенняМиколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки«Захист і турбота».

11

  

1.Визначення проблеми 

            Серед основних напрямів державної політики з питань національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах, визначених Законом України „ Про основи національної безпеки України ”, є посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки; створення умов для подолання бідності; утворення ефективної системи соціального захисту  людини. 

            Протягом останніх років одним із першочергових завдань управління  соціального захисту населення та виконкомів сільських та селищної рад залишається питання соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують адресної грошової допомоги. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчули незахищені верстви населення району.

            Реалізація соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та праці, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення протягом останніх років здійснювалась шляхом впровадження районної  цільової програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки, яка затверджена рішенням  районної ради V сесії VII скликання від 16.02.2016 № 31 Програма передбачає вирішення проблем ветеранів війни та праці, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей в районні шляхом надання їм адресної цільової допомоги на прожиття, лікування, придбання медикаментів тощо. 

            За період виконання програми надавалась матеріальна допомога  за рахунок обласного бюджету багатодітним сім`ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей за рахунок коштів обласного бюджету,щомісячні стипендії інвалідам та учасникам бойових дій 1939-1945 років,надання матеріальної допомоги сімям загиблих військовослужбовців, які брали участь в бойових діях в республіці Афганістан,та АТО, надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим, придбання житла інваліду – всього протягом дії програми за рахунок обласного бюджету виплачено -1109.9 тис. грн..

            За період дії програми надавались наступні види допомог за рахунок районного бюджету – адресна допомога малозабезпеченим верствам населення,які перебувають в складних життєвих обставинах, проведення зубного протезування пільгової категорії населення,проведення святкових заходів , фінансування ювілейних свят, встановлення пам’ятного знаку – всього протягом дії програми за рахунок районного бюджету виплачено 743.2 тис. грн.. 

           Сільськими та селищної радами Миколаївського району протягом 2016-2017 років надавались матеріальні допомоги пільговим категоріям населення до державних свят, здійснювались поховання одиноких жителів району працездатного віку,надавалась матеріальна допомога на виготовлення документації на земельні ділянки ,здійснювалось оздоровлення дітей – всього за вказаний період використано 739.5 тис. грн.

            Всіма бюджетами за вказаний період на вище згадані заходи використано2592.6 тис. грн.. 

Протягом тривалого часу не втрачає гостроти проблема бідності серед  населення. Майже половина населення нашого району , що належить до категорії малозабезпечених за критерієм прожиткового мінімуму, отримують один з видів соціальної допомоги. 

           Програма спрямована на забезпечення реалізації законів України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів», «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про соціальні послуги» та інших, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

  

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

 • вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення району;
 • сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки;
  • надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення;
  • вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння розвитку системи надання соціальних послуг;
  • забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;
  • забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки бездомних осіб;
  • координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість.

  

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

  

Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та соціально незахищених верств населення, які потребують соціальної підтримки шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищної рад, громадськими організаціями за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України 

Реалізація Програми також передбачає: 

-       залучення представників громадськості до участі у конкурсі соціального замовлення щодо надання додаткових соціальних послуг різним малозахищеним категоріям населення;

-       популяризацію сімейних традицій, забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

Створити допоміжні органи (координаційні ради, робочі групи, комісії, тощо) як засіб реалізації програми. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного, сільських та селищного бюджетів із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).

Щорічно при формуванні районного,сільських та селищного бюджетів планується передбачати, виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щоквартальний моніторинг виконання передбачених заходів. 

Програма реалізується протягом 2018 - 2020 років.

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми.

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з розподілом на відповідні періоди (згідно з додатком 2).

  

5. Очікувані результати від реалізації програми

Виконання програми сприятиме забезпеченню: 

 • Соціальної та матеріальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
 • Надання матеріальної допомоги мешканцям району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин;
 • Надання фінансової підтримки малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та ветеранів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та сімей з дітьми з інвалідністю з метою їх соціальної підтримки;
 • Фінансову підтримку громадських організацій для ведення статутної діяльності та надання додаткових соціальних послуг.

 

Передбачено охопити заходами програми: 20 багатодітних родин, 1 сімю, що виховують дітей з розумовою відсталістю, 22 інваліда з числа учасників бойових дій Другої Світової війни та у Республіці Афганістан і інших країнах, а також на Сході України, 5 сімей загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та на Сході України, 29 дітей учасників АТО, 3 колишніх політв’язнів та репресованих  а також  жителів району , які опинились в скрутних матеріальних обставинах.

                                                                      

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації програми здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щоквартально.

Контроль за виконанням рішення здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури ,охорони здоровя, молодіжної політики та спорту.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд районної ради разом із пояснювальною запискою.

Протягом строку дії Програми управління соціального захисту населення районної державної надає звіт про виконання Програми відділу економічного та агропромислового розвитку районної  державної адміністрації  та районній раді до 15 липня та 15 лютого

 

Додаток 1 до Програми

1.Ресурсне забезпечення програми

№ п/п

Джерела фінансування

Обсяги коштів,які пропонується залучити до виконання програми

у тому числі по рокам

Усього витрат на виконання програми       ( тис. грн.)

2018

2019

2020

 

Усього

1 673,70

1 799,40

1 864,60

5 337,70

1

Місцевий бюджет ,у тому числі

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

213,00

222,60

235,80

671,40

 

Районний бюджет

298,80

323,80

323,80

946,40

 

-          бюджети сільських та селищної рад

1 161,90

1 253,00

1 305,00

3 719,90

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

Напрями діяльності та заходи районної програми соціальної підтримки населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки «Захист і турбота»

 

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

2018

2019

2020

І Соціальний захист

1.1. Надання матеріальної допомоги мешканцям Миколаївського району які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів місцевого бюджету

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

1 750,40

566,40

592,00

592,00

Матеріальна підтримка осіб з числа населення Миколаївського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин за особистими заявами, у т.ч. 3% поштового збору

обласний бюджет

150,00

50,00

50,00

50,00

районний бюджет

476,00

142,00

167,00

167,00

сільський ( селищний бюджет)

1 124,40

374,40

375,00

375,00

1.2. Надання щоквартально додаткової адресної матеріальної допомоги  багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 18 років)

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

24,00

8,00

8,00

8,00

Матеріальна підтримка  багатодітних сімей - 2  сімї щоквартально по 1.0 тис. грн.

обласний бюджет

24,00

8,00

8,00

8,00

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.3.. Надання адресної одноразової матеріальної допомоги на привітання осіб, яким виповнюється 85,90,95,100 і більше років

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад ,районна рада ветеранів

всього

15,00

5,00

5,00

5,00

Привітання  осіб, які досягли 85, 90, 95, 100-річного віку,               

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

15,00

5,00

5,00

5,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.4. Надання щомісячних стипендій інвалідам  війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам 1 групи загального захворювання  у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

104,40

24,00

33,60

46,80

Підвищення рівня матеріального забезпечення ветеранів війни - 4 ветерани

обласний бюджет

104,40

24,00

33,60

46,80

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.5. Надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Другій світовій війні, Республіці Афганістан та інших країнах

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

144,00

48,00

48,00

48,00

Щомісячна матеріальна підтримка сімей загиблих (померлих) військових області-3 осіб

обласний бюджет

144,00

48,00

48,00

48,00

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.6. Щорічні виплати до Дня Перемоги та до Дня визволення України від фашистських загарбників інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

386,50

114,50

136,00

136,00

Надання матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій та жертвам нацистських переслідувань

обласний бюджет

63,00

21,00

21,00

21,00

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

323,50

93,50

115,00

115,00

1.7.  Придбання щоквартальних продуктових кошиків для: інвалідів війни з числа учасників АТО, сімей загиблих (померлих) учасників АТО, інвалідам віни та учасникам бойових дій Другої світової війни, колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилось 18 років), в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною в період Другої світової війни, дітей, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків; колишніх малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилось 14 років), в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, інвалідам війни, учасникам бойових дій-інвалідам 1 групи загального захворювання у Республіці Афганістан та бойових дій на території інших країн

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

обласний бюджет

42,00

14,00

14,00

14,00

Придбання щомісячних продуктових кошиків для 7 осіб зазначених категорій громадян. Вартість продуктового набору не більше 500 грн. -7 осіб

1.8. Проведення святкових та урочистих заходів

відділ культури районної державної адміністрації, Миколаївська районна рада ветеранів

всього

250,00

80,00

85,00

85,00

Відзначення загальнодержавних свят

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

75,00

25,00

25,00

25,00

сільський ( селищний бюджет)

175,00

55,00

60,00

60,00

1.9 надання фінансової підтримки у придбанні меблів для дітей прийомних сімей

сектор у справах сімї,молоді та спорту районної ради

всього

120,00

40,00

40,00

40,00

фінансова підтримка сімей,які взяли дітей з притулків вперше - 4 сім'ї

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

120,00

40,00

40,00

40,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.10. Надання пільг з оплати послуг безкоштовного перевезення  пільговим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

944,90

294,90

300,00

350,00

Забезпечення пільгових категорій громадян соціальними гарантіями, згідно з чинним законодавством, не передбачені у державному бюджеті

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

944,90

294,90

300,00

350,00

1.11. Надання пільг з оплати послуг зв'язку пільговим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищної рад

всього

98,00

32,00

32,00

34,00

Забезпечення пільгових категорій громадян соціальними гарантіями, згідно з чинним законодавством, не передбачені у державному бюджеті

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

98,00

32,00

32,00

34,00

1.12. Надання матеріальної допомоги одиноким, особам похилого віку,які проживають самостійно і щодо яких скоєно тяжкі та особливо тяжкі злочини

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

всього

0,00

0,00

0,00

0,00

соціальна підтримка одиноких осіб похилого віку (фінансування здійснювати за потребою)

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.13. Надання матеріальної допомоги тяжко хворим учасника ліквідації на ЧАЕС

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

всього

75,00

25,00

25,00

25,00

Забезпечення пільгових категорій громадян соціальними гарантіями, згідно з чинним законодавством, не передбачені у державному бюджеті - 5 осіб

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

75,00

25,00

25,00

25,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.14 .Підписка на періодичні видання людям похилого віку

Миколаївська районна рада ветеранів, виконкоми сільських та селищної рад

всього

60,00

20,00

20,00

20,00

забезпечення малозабезпечених верств населення ( пенсіонерів) підпискою на газету " Миколаївський вісник"

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

60,00

20,00

20,00

20,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.15 Надання матеріальної допомоги на поховання одиноких непрацюючих осіб працездатного віку

виконкоми сільських та селищної рад

всього

296,50

96,50

100,00

100,00

забезпечення соціальними гарантіями незахищених верств населення

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

296,50

96,50

100,00

100,00

1.16 Надання матеріальної допомоги до державних свят пільговим категоріям населення

виконкоми сільських та селищної рад

всього

262,10

62,10

100,00

100,00

надання матеріальної допомоги до Дня Перемоги, Дня виводу військ з Афганістану, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

262,10

62,10

100,00

100,00

1.17 Надання матеріальної допомоги сімям загиблих військовослужбовцям які брали участь в бойових діях у Другій світовій війні, Республіці Афганістан та інших країнах

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

всього

6,00

2,00

2,00

2,00

соціальна підтримка сімей загиблих воїнів ,які брали участь у бойових діях Афганістану -1 сімї

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

6,00

2,00

2,00

2,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

1.18.Надання одноразової матеріальної допомоги до  Державних свят та пам'ятних дат, пов"язаних із захистом батьківщини ( воїни АТО)

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

всього

432,50

132,50

150,00

150,00

соціальна підтримка сімей  воїнів АТО

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

432,50

132,50

150,00

150,00

1.19.Надання щомісячної матеріальної допомоги сімям загиблих воїнів АТО

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

всього

144,00

48,00

48,00

48,00

соціальна підтримка сімей  воїнів АТО

обласний бюджет

144,00

48,00

48,00

48,00

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19.Виготовлення документів ,для оформлення земельних ділянок,які надані воїнам АТО

виконкоми сільських та селищної рад

всього

63,00

21,00

21,00

21,00

соціальна підтримка сімей  воїнів АТО

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

0,00

 

 

 

сільський ( селищний бюджет)

63,00

21,00

21,00

21,00

Всього за напрямком:

 

всього

5 218,30

1 633,90

1 759,60

1 824,80

 

обласний бюджет

671,40

213,00

222,60

235,80

районний бюджет

827,00

259,00

284,00

284,00

сільський ( селищний бюджет)

3 719,90

1 161,90

1 253,00

1 305,00

11. Залучення громадськості до реалізації соціальних  проектів

2.1 Проведення конкурсу соціальних проектів

Миколаївська районна рада ветеранів

всього

5,40

1,80

1,80

1,80

Проведення конкурсу соціальних проектів -" районний конкурс на кращу оселю"

обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районний бюджет

5,40

1,80

1,80

1,80

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

2.2. Фінансова підтримка  районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

всього

15,00

5,00

5,00

5,00

Фінансова підтримка статутної діяльності організації ветеранів воїнів-інтернаціоналістів району

обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районний бюджет

15,00

5,00

5,00

5,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за напрямком:

 

всього

20,40

6,80

6,80

6,80

 

обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районний бюджет

20,40

6,80

6,80

6,80

сільський ( селищний бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Медичне обслуговування

8.1 Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубпротезування високотехнологічниими матеріалами ліквідаторів ЧАЄС за рахунок з одного з бюджетів

КУ " Миколаївська ЦРЛ" Миколаївської районної ради

всього

45,00

15,00

15,00

15,00

надання допомоги при зубопротезуванні учасникам ЧАЄС

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

45,00

15,00

15,00

15,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

8.1 Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубпротезування високо-технологічниими матеріалами воїнам АТО за рахунок з одного з бюджетів

КУ " Миколаївська ЦРЛ" Миколаївської районної ради

всього

45,00

15,00

15,00

15,00

надання допомоги при зубопротезуванні воїнам АТО

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

45,00

15,00

15,00

15,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

8.3 Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубпротезування високо-технологічниими матеріалами учасникам ВВВ та прирівняним особам за рахунок з одного з бюджетів

КУ " Миколаївська ЦРЛ" Миколаївської районної ради

всього

9,00

3,00

3,00

3,00

надання допомоги при зубопротезуванні ВВВ та прирівняним особам                     ( Афганістан)

обласний бюджет

0,00

 

 

 

районний бюджет

9,00

3,00

3,00

3,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

 

 

 

Всього за напрямком:

 

всього

54,00

33,00

33,00

33,00

 

обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

районний бюджет

54,00

33,00

33,00

33,00

сільський ( селищний бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього за Програмою

 

всього

5 337,70

1 673,70

1 799,40

1 864,60

 

обласний бюджет

671,40

213,00

222,60

235,80

районний бюджет

946,40

298,80

323,80

323,80

сільський ( селищний бюджет)

3 719,90

1 161,90

1 253,00

1 305,00

 

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31