Статті

Рішення №145 Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2018 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XVIII сесії VII скликання                  №145            "22" грудня 2017 року            

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку

Миколаївського району на 2018 рік

 

        Відповідно до пункту 16 частини І статті 43 та ч. І ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши поданий Миколаївською районною державною адміністрацією проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2018 рік, районна рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного    розвитку  Миколаївського району на 2018 рік (додається) .

2.Для покращення якісних характеристик життєвого рівня населення, його  зайнятості, раціонального використання ресурсного та трудового потенціалу, ступеня соціальної захищеності, вважати пріоритетними   напрямками соціально - економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2018 рік :

 розвиток  інфраструктури життєзабезпечення;

- удосконалення соціальної сфери, охорони здоров'я, соціальних  послуг ; 

 3.Постійним комісіям районної ради, у порядку контролю,  розглядати на своїх засіданнях питання про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік  та за результатами   розгляду   вносити відповідні пропозиції.

 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні

комісії районної  ради.

 

 

Голова районної ради                        В.Л.Купченко


Додаток 1

   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ  НА 2018 РІК 

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

Розвиток сфери матеріального виробництва

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств

тис.грн

 

5303,0

 

 

9867,5

 

 

10854,3

 

110,0

Виробництво основних видів сільськогосподарської  продукції

 

 

 

 

 

Зернові культури

тонн

44630

49013

88000

179,5

Соняшник

- “ -

28930

22424

21000

93,7

Реалізація мяса

тонн

3513

3354

2434

72,6

Молоко

тонн

17480

16750

16900

100,9

Яйця

млн..шт.

2,13

1,85

1,91

103,2

Фінансові показники

 

106155,3

138000,0

138572,6

100,4

Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів

тис. грн.

16167,4

20516,9

22207,0

108,2

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

тис. грн.

5498,090

4489,5

0

-4489,5

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

тис.грн.

5,3

3,1

0

-3,1

Питома вага бюджету розвитку місцевих  бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

103960,56

143115,69

138572,6

-4543,09

Видатки місцевих бюджетів (з дотацією вирівнювання з Державного бюджету)

тис.грн.

106155,3

138000,0

138572,6

100,4

 

Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати

 

   

 

   

Середньоспискова чисельність робітників і службовців

чол.

2421

2275

2150

94,5

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців

грн.

2723

4886

5568

114,0

 

 

Основні показники розвитку підприємництва 

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

Зареєстровано суб’єктів підприємницької діяльності, всього:

осіб

900

905

930

102,8

в т.ч. юридичних осіб

осіб

498

480

485

101,0

    фізичних осіб-підприємців

осіб

402

425

445

104,7

Обєкти торгівельної діяльності,всього:

один.

174

179

183

102,2

в  т.ч. роздрібні магазини

один.

143

148

150

101,4

          ресторанне господарство

один.

15

16

17

106,3

          побутового обслуговування

один.

16

15

16

106,7

Автозаправочні станції

один.

6

8

8

100,0

Аптеки та аптечні кіоски

один.

8

8

8

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці 

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

Середньорічна чисельність  населення

осіб

15930

15830

15730

99,4

Середньорічна чисельність населення
у віці 15-70 років

 

осіб

9443

9410

9370

99,5

Чисельність населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю (у середньому за рік)

 

осіб

 

6650

 

6410

 

6350

 

99,0

Кількість найманих працівників

осіб

2421

2275

2140

94,0

Чисельність зареєстрованих безробітних протягом року

осіб

1059

940

940

100

Чисельність зареєстрованих безробітних (на кінець року)

осіб

218

219

219

100

Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

%

15,7

16,8

17,9

106,5

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

 

57

98

100

102,0

Кількість пенсіонерів

осіб

4532

4328

4215

97,4

 

Показники розвитку установ охорони здоров’я,

підпорядкованих обласному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

Кількість лікарняних закладів,

одиниць

3

3

3

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

2

2

2

100

Кількість лікарняних ліжок

ліжок

95

60

60

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

-

-

-

-

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення,

ліжок

59,6

37,9

38,1

100,5

у тому числі у сільській місцевості

-“-

-

-

-

-

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів

відв.

за зміну

445

445

445

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

85

85

85

100

Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. населення,

відвід.

за зміну

276,7

279,1

281,9

101,0

у тому числі у сільській місцевості

-“-

69,1

70,1

71,1

101,4

Кількість лікарів усіх спеціальностей,

чол.

29

26

30

115,4

у тому числі у сільській місцевості

-“-

8

6

8

133,3

Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення,

чол.

18,2

16,4

19,1

116,5

у тому числі у сільській місцевості

-“-

6,1

4,6

6,2

134,8

Кількість населення на одного лікаря,

чол.

549

609

524

86,0

у тому числі у сільській місцевості

-“-

1641

2172

1616

74,4

Кількість середнього медичного персоналу,

чол.

84

76

76

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

29

27

29

107,4

Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення,

чол.

53

48

48

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

22,1

21

22,4

106,7

Кількість населення на одного середнього медичного працівника,

чол.

190

330

328

99,4

у тому числі у сільській місцевості

-“-

453

483

446

92,3

Кількість ФАПів,

одиниць

16

16

16

100

у тому числі у сільській місцевості

-“-

16

16

16

100

 

 

Показники розвитку освіти 

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

1. Дошкільні заклади освіти

 

 

 

 

 

Кількість дошкільних закладів всього,

одиниць

19

19

19

100

     у тому числі:

 

 

 

 

 

  у міських поселеннях

-“-

3

3

3

100

  у сільській місцевості

-“-

16

16

16

100

Кількість місць в постійних дошкільних закладах всього,

місць

908

908

908

100

     у тому числі:

 

 

 

 

 

  у міських поселеннях

-“-

315

315

315

100

  у сільській місцевості

-“-

593

593

593

100

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах  всього,

чоловік

570

564

600

106

     у тому числі:

 

 

 

 

 

  у міських поселеннях

-“-

147

153

170

111

  у сільській місцевості

-“-

423

411

430

105

Охоплення дітей постійними ДНЗ (у % до загальної кількості дітей відповідного віку) всього,

%

74

81

83

102

     у тому числі:

 

 

 

 

 

  у міських поселеннях

%

78

88

90

102

  у сільській місцевості

%

70

75

77

103

2. Загальна середня освіта

 

 

 

 

 

Кількість денних загальноосвітніх навчальних  закладів всього,

одиниць

16

16

16

100

     у тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-“-

1

1

1

100

у сільській місцевості

-“-

15

15

15

100

Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчальних закладах,

чоловік

1751

1775

1775

100

     у тому числі:

 

 

 

 

 

у міських поселеннях

-“-

396

405

405

100

у сільській місцевості

-“-

1355

1370

   1370

100

Кількість учителів у денних загальноосвітніх навчальних закладах всього,

чоловік

287

283

285

101

     у тому числі:

 

-

- 

-

- 

  у міських поселеннях

-“-

42

42

45

107

  у сільській місцевості

-“-

245

241

240

99

 

Показники розвитку культури 

Показники

Один. виміру

2016 рік факт

2017 рік

очік. рез-тат

2018 рік прогноз

2018 р. до 2017 р., %

Кількість закладів культури клубного типу  всього,

одиниць

22

22

22

100

у міських поселеннях

-”-

1

1

1

100

у сільській місцевості

-”-

21

21

21

100

Кількість дитячих шкіл естетичного виховання, музичних шкіл

одиниць

1

1

1

100

Кількість учнів у дитячих школах естетичного вих.-ня, музичних школах

чол.

66

68

80

121,2

Кількість масових та універсальних бібліотек, всього

одиниць

31

31

31

100

у міських поселеннях

-”-

2

2

2

100

у сільській місцевості

-”-

29

29

29

100

 

                                                                                                                                            Додаток 2

 

Перелік районних, комплексних та цільових програм,

реалізація яких буде здійснюватись у 2018 році у

Миколаївському  районі

№ п/п

Назва програми

Затверджено рішенням районної ради

Відповідальний виконавець

1

2

3

 

4

1

Програма «Про програму з безпеки

дорожнього руху на період 2014-2018 рр.» на території Миколаївського району

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 153

від 19.12.2013 р.

Відділ економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації

 

 

2

Про затвердження Комплексної програми «Освіта Миколаївського району Одеської області

на 2015 - 2018 рр.»

Рішення Миколаївської районної ради

№284

від 11.03.2015 р.

Відділ освіти райдержадміністрації

3

Програма «Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в

Миколаївському районі

на 2015-2018 рр.

Рішення Миколаївської районної ради

№294

від 11.03.2015 р

Структурні підрозділи райдержадміністрації

4

Про затвердження районної Програми розвитку архівної справи у  Миколаївському  районі 

на 2016-2019 роки

Рішення Миколаївської районної ради

             №24

від 25.12.2015 р.

від 25.12.2015 р

Архівний відділ райдержадміністрації

 

 

 

5

Про затвердження програми
 розвитку культури в Миколаївському районі
   на 2016-2020 роки

Рішення Миколаївської районної ради

             №32

від 16.02.2016 р.

Відділ культури

райдержадміністрації

6

Про затвердження  програми  розвитку фізичної культури і спорту в  Миколаївському районі

на 2016-2018 роки

Рішення Миколаївської районної ради

             №47

від 27.04.2016 р.

Сектор  сімї, молоді та спорту

райдержадміністрації

7

Про затвердження районної програми «Питна вода» Миколаївського району на 2016-2020 роки

Рішення Миколаївської районної ради

             №55

від 03.08.2016 р.

Відділ архітектури та жттлово-комунального господарства

райдержадміністрації

8

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі

на 2016-2018 роки»

Рішення Миколаївської районної ради

             №56

від 03.08.2016 р.

Відділ економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації

 

9

Про затвердження районної програми «Соціальний супровід сімей, які перебувають

в складних життєвих обставинах

на 2016-2020 роки»

Рішення Миколаївської районної ради

             №57

від 03.08.2016 р.

Районнй центр соцільних служб для сім дітей та молоді

10

Про затвердження районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки» 

Рішення Миколаївської районної ради

             №58

від 03.08.2016 р. 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

11

Про затвердження Районної  Програми  «Регулювання земельних відносин щодо  забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки»

Рішення Миколаївської районної ради

             №63

від 03.08.2016 р.

Відділ Держгеокадастру в Миколаївському районі

12

Про затвердження районної Програми забезпечення заходів цивільного захисту в Миколаївському районі

у 2017 – 2018 роках

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 83

від 21.12.2016р

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації

13

Про затвердження районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»

на 2017 – 2020 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 85

від 21.12.2016р

Відділ містобудування, архітектури та комунального господарства районної державної адміністрації

14

Про затвердження Програми

«Ліси Миколаївщини»

на 2017-2020 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 95

Від 01.03.2017 р.

Сектор агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів відділу економічного та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

15

Про затвердження Програми «Територіальної оборони» в Миколаївському районі

на 2017 – 2008 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 107

від 02.06.2017р.

Миколаївський районний військовий комісаріат

16

Про затвердження Програми «Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району

на 2017 – 2019 роки»

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 108

від 02.06.2017р.

Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

17

Про затвердження Програми фінансової підтримки державного навчального закладу «Ісаєвський професійний аграрний ліцей»

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 110

від 02.06.2017р.

Сектор агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів відділу економічного та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Ісаєвський ПАЛ

18

Про затвердження районної цільової програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївського району

на 2017 – 2020 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 112

від 16.08.2017р.

Відділ освіти районної державної адміністрації

19

Про затвердження районної цільової програми «Здоровя»

на 2017 – 2018 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 114

від 16.08.2017р.

Комунальна установа «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради 

20

Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області

на 2017 – 2019 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 117

від 22.08.2017 р.

Фінансове управління райдержадміністрації 

21

Про затвердження районної програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району протягом 2017 – 2022 років 

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 120

від 22.08.2017 р.

Сектор агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів відділу економічного та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

22

Про затвердження Програми розвитку туризму в Миколаївському районі на 2017-2020 роки

Рішення

Миколаївської районної ради

№ 131

від 24.11.2017 р. 

Відділ культури районної державної адміністрації

23

Районна програма зайнятості населення Миколаївського району на 2018 - 2020 роки

Розробляється

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

24

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївського району на період 2018-2020 роки

 

Розробляється

 

Сектор  сімї, молоді та спорту

райдержадміністрації

Відділ освіти РДА

25

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району  на 2018 рік 

Розробляється

Відділ економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації

26

Районна  цільова Програма соціальної підтримки населення на 2018-2019 роки «Захист і Турбота»

Розробляється

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31