Статті

Проект Програми СЕР на 2018 рік

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


                                   Затверджено рішенням сесії

                                                  районної ради від             

     

 

 

 

ПРОЕКТ ПрограмИ

соціально-економічного та культурного розвитку   МИКОЛАЇВСЬКОГО  району

 НА   2018 РІК

 

 2017    

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

Стор.

І

АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ У 2017  РОЦІ

 

ІІ

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2018 РОЦІ

 

2.1

Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та  підвищення її конкурентоспроможності

 

2.1.1.

Податково-бюджетна діяльність

 

2.1.2.

Дерегуляція та розвиток підприємництва

 

2.1.3.

Інвестиційна діяльність

 

2.1.4.

Розвиток торгівлі, сфери послуг, цінова політика

 

2.1.5.

Енергозабезпечення та енергоефективність

 

2.1.6.

Земельні відносини

 

2.2.

Розвиток реального сектору економіки

 

2.2.1.

Транспорт, транспортна інфраструктура

 

2.2.2.

Промисловість

 

2.2.3.

Агропромисловий комплекс та підвищення його конкурентноспроможності

 

2.2.4.

Будівництво

 

2.2.5.

Житлово-комунальне господарство

 

2.3.

Підвищення соціальних стандартів, гуманітарний розвиток та безпека життєдіяльності людини

 

2.3.1.

Демографічна ситуація

 

2.3.2.

Ринок праці

 

2.3.3.

Грошові доходи населення  та заробітна плата

 

2.3.4.

Соціальне забезпечення населення

 

2.3.5.

Охорона здоровя

 

2.3.6

Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти

 

2.3.7.

Культура та охорона культурної спадщини 

 

2.3.8.

Фізична культура і спорт

 

2.3.9.

Підтримка сімей і молоді

 

2.3.10.

Розбудова громадянського суспільства

 

2.3.11.

Охорона навколишнього природного середовища

 

2.3.12.

Техногенна безпека

 

2.3.13.

Забезпечення законності та правопорядку

 

 

Додатки

 

 

Додаток №1

 

 

Додаток №2(перелік  районних, комплексних та цільових програм, реалізація яких буде здійснюватись у 2018 році у Миколаївському районі) 

 

 

 

 

   

ВСТУП

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Миколаївського району  на 201рік (даліПрограмарозроблено районною державною адміністрацією  відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі ключових положень «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої указом Президента України від 12.01.2015 5/2015 та постанови Верховної Ради  України від 11.12.2014 26-VIII «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів  України».

         Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та  забезпечення соціальних потреб населення мешканців Миколаївського району Одеської області на  основі стабільного функціонування економіки району .

         Законодавчою та методологічною основою розроблення проекту Програми  є постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 621 «Про розроблення  прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

           З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку району Програма враховує цілі та завдання  актуалізованої Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.10.2011 №272-VI.

           У Програмі визначені актуальні питання та основні завдання  економічного і соціального розвитку району на 2018 рік,  представлений перелік районних  програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2018 році.

          Фінансове забезпечення Програми закладено в обласному, районному  та місцевих бюджетах на 2018 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних обласних програмах, за фінансової підтримки з державного бюджету та інвестиційних ресурсів.

           Підготовку Програми здійснювали відділ економічного та агропромислового розвитку, структурні підрозділи районної державної адміністрації , органи місцевого самаврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади з урахуванням пропозицій підприємств , організацій та установ усіх форм власності.

      У процесі виконання Програма може уточнюватися . Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією районної ради за поданням районної державної адміністрації .

 

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОГО          

РАЙОНУ НА 2018 РІК 

2.1. Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та  підвищення її конкурентоспроможності

 

2.1.1. ПОДАТКОВО – БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

      Умови функціонування:

      реформування податкової та бюджетної систем, зокрема:

 – встановлення нових нормативних відрахувань загальнодержавних податків до місцевих  бюджетів;

      – забезпечення доходної частини місцевих бюджетів відповідно до внесених змін до бюджетного та податкового законодавства;

    – зміни у розмежуванні видатків між державним і місцевими бюджетами;

    – зміни у фінансуванні видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

     - зростання ролі регіональних органів влади та органів місцевого самоврядування ;

        Мета: посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів; ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону.

       Основні завдання:

        децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів шляхом імплементації змін до Бюджетного кодексу України;

        підвищення ефективності видатків бюджетів всіх рівнів шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах, проведення оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів;

        проведення оптимізації використання бюджетних коштів;

        проведення роботи з керівниками підприємств (установ, організацій) всіх форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасної сплати обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та підвищення рівня заробітної плати;

        проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов'язань, викриття схем ухилення від сплати платежів

до бюджету;

        здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

        сприяння соціальному і економічному розвитку району та територіальних громад, створення сприятливих умов для їх інвестиційної привабливості;

         реформи, реалізація яких вже розпочалася, потребують перезавантаження взаємовідносин влади, бізнесу та громадськості для досягнення поставлених цілей на регіональному рівні .

В 2018 році за рахунок бюджетних коштів обласного, районного та місцевих бюджетів  планується  провести будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальні ремонти  на пріоритетних  обєктах  району :

                - за рахунок коштів обласного бюджету  розвитку:

1) провести   поточний середній   ремонт автодороги Т-16-40  Миколаївка - Андрієво-Івнівка - Настасіївка - /М-05,  км 0+000 – 17+000  на суму 110 500 тис. грн. ;

          2) провести   поточний середній   ремонт автодороги Т-16-40  Миколаївка - Андрієво-Івнівка - Настасіївка - /М-05, км 17+000 – 35+700  на суму 121 550 тис. грн. ;

         3) розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мосту ч/з річку Чичиклія по вул.. Центральній в в смт Миколаївка  на суму 300тис. грн. ;

         4) капітальний ремонт сільського будинку культурив с. Андрієво-Іванівка Миколаївського району Одеської області на суму 718,804 тис. грн.;

         5) капітальний ремонт котельної Миколаївського ДНЗ №1 ясла-садок «Сонечко» по вул. В.Карпішина, 50 в  смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області на суму 817,526 тис. грн.;

         6) розробка  проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної насосної станції селищних стічних вод   смт. Миколаївка  Одеської області на території центральної районної лікарні з монтажем в межах її майданчику каналізаційних очисних споруд (КОС) потужністю 90 м3 на добу с спорудами доочистки зворотних вод та їх повторного використання на суму 458,815 тис. грн.;

         7) капітальний ремонт приміщення Миколаївської дитячої музичної школи Одеської області  на суму 1200 тис. грн. ;

         8) капітальний ремонт даху приміщення початкової школи Стрюківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 1040 тис. грн. ;

           - за рахунок районного бюджету   :

           1)  співфінансування розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мосту ч/з річку Чичиклія по вул. Центральній в в смт Миколаївка  на суму 200тис. грн. ;

            2) співфінансування  проведення  капітального ремонту котельної Миколаївського ДНЗ №1 ясла-садок «Сонечко» по вул. В.Карпішина, 50 в  смт. Миколаївка Миколаївського району Одеської області на суму 300 тис. грн.;

           3) співфінансування  розробки  проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної насосної станції селищних стічних вод   смт. Миколаївка  Одеської області на території центральної районної лікарні з монтажем в межах її майданчику каналізаційних очисних споруд (КОС) потужністю 90 м3 на добу с спорудами доочистки зворотних вод та їх повторного використанняна суму 100 тис. грн.;

           4) співфінансування  проведення  капітального ремонту приміщення Миколаївської дитячої музичної школи Одеської області на суму 300 тис. грн.;

           5) співфінансування  проведення  капітального ремонту  даху приміщення початкової школи Стрюківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 260 тис. грн. 

  - за рахунок коштів місцевого бюджету – бюджетів розвитку сільських рад :

1) по А-Іванівській сільській раді :

         -  співфінансування  проведення капітального  ремонту сільського будинку культури в с. Андрієво-Іванівка  на суму 300 тис. грн.;

         -  проведення поточного ремонту «Центру дозвілля» ;

         - проведення капітального ремонту водогону протяжністю 400 п. м. по вул.. Центральна с. Андрієво-Іванівка ;

         -  проведення вуличного освітлення в с. А-Іванівка по частині вул. Гагаріна , провулок С.Олійника;

         - придбання та встановлення водонапірної башти Рожновського в с. Андрієво-Іванівка;


 1. по Петрівській  сільській раді   :

          - проведення робіт по встановленню вуличного освітлення по вул. Миру в с. Петрівка на суму 120,0 тис. грн.. ;

         -  проведення громадських робіт з залученям  безробітних на поточні ремонти  осіб на суму 3,2 тис. грн..;


3) по Миколаївській селищній  раді:

- проведення робіт з енергозбереження в Миколаївському  ДНЗ №1 ясла-садок на суму 359,205 тис. грн., в т.ч. корпус №1 – 205,787 тис. грн.., корпус №2 – 153,418 тис. грн. ;;

- реконструкція електромереж зовнішнього вуличного освітлення в смт. Миколаївка по вул.. Слобідська, Лісна, Власова, Нахімова, Зарічна,   ;

 

4)  по Скосарівській сільській раді   :

- вуличне освітлення  по вул. Шевченка в с. Скосарівка  на суму  95,0 тис. грн. ;

         - розроблення проекту на проведення  капітального ремонту мосту через р. Тилигул в с. Веселе на суму 150,0 тис. грн. ;

         - проведення поточного ямкового ремонту автодоріг в селах Скосарівка та Богданівка  на суму 300,0 тис. грн.;

         - придбання та встановлення дитячих майданчиків в селах Веселе та Богданівка на суму 100,0 тис. грн..;

           - проведення косметичного ремонту глядацької зали в Богданівському сільському будинку культури на суму 60,0 тис. грн.. ;

 

5) по Настасіївській сільській раді  :

         - проведення робіт по капітальному ремонту автодоріг в с. Настасіївка на суму 600,0 тис. грн.;

- проведення робіт по  поточному ямковому ремонту автодороги в с. Піщана Петрівка на суму 110,0 тис. грн. ;

          -  проведення робіт по ремонту будівлі сільської ради (перекриття даху) на суму 150,0 тис. грн. ;

         - проведення робіт по ремонту будівлі дошкільного підрозділу Настасіївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»  в с. Новогригорівка (перекриття даху) на суму 250,0 тис. грн.;

- проведення робіт по облаштуванню кладовища в с. Піщана Петрівка на 50,0 тис. грн..  

 

6) по Шабельницькій сільській раді :

        - проведення поточного ремонту автодороги по вул. Топузанова  в  с. Шабельники  загальною протяжністю 0,5 км на суму 300,0 тис. грн. ;

         - прокладання  водопровідних мереж  по вул. Топузанова протяжністю 300 п.м. та по вул. Суворова протяжністю 800 п.м. на суму 180,0 тис. грн.., в с. Жукове протяжністю 1200 п.м. на суму 200,0 тис. грн. ;

         - проведення вуличного освітлення по вул. Суворова в с. Шабельники протяжністю 0,5 км  на суму 100,0 тис. грн.;

 

7) по Олексіївській сільській раді :

       - проведення капітального ремонту сільського будинку культури в с. Олексіївка ;

      - капітальний ремонт пам’ятника загиблим воїнам в с. Олексіївка;

       - капітальний ремонт автобусної зупинки в с. Василівка;

        - проведення робіт по  вуличному освітленню в селах Олексіївка та Василівка ;

      - проведення поточного ямкового ремонту автомобільних  в с. Олексіївка;

        - придбання та встановлення огорожі кладовища в с. Морозова ;

        

8) по Антонюківській сільській раді :

 - капітальний ремонт  водогону  по вул. Вишневій в с. Романівка протяжністю 1,6 км ;

         - капітальний ремонт  водогону  по вул. Садовій та Центральній  в с. Антонюки протяжністю 0,5 км ;

         - проведення поточного ямкового ремонту автодороги по вул.. Перемоги в с. Антонюки протяжністю 1 км ;

         - облаштування огорожі території біля пам’ятника загиблим воїнам в с. Антонюки .

 

9) по Ульяновській сільській раді :

    - проведення  поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності протяжністю 2 км на території сільської ради;

   -  проведення ремонтів водопровідних систем  в с. Ульяновка протяжністю 2 км ;

       - придбання та встановлення 2-х дитячих ігрових майданчиків в  с. Ульяновка та  Комарашеве;

      - придбвання та встановлення водонапірної башти Рожновського в с. Новопокровка ;

       - ремонт 2-х резервуарів для води в с. Ульяновка .

 

10) по  Стрюківській сільській раді :

        - виготовлення проектів на вуличне освітлення та монтаж вуличного освітлення сіл Журівка та Мартинівка ;

        -  капітальний ремонт  Стрюківського сільського будинку культури ;

         -  капітальний ремонт харчоблоку в Стрюківському ДНЗ №3 «Ромашка» та укладання тротуарною плиткою доріжки ;

        - поточний ямковий ремонт автомобільних доріг комунальної власності;

        - облаштування кладовищ .

 

11)по  Ісаївській сільській раді :

          - виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення та монтаж вуличного освітлення на суму 70,0 тис. грн.. ;

   - частковий поточний ремонт дорожнього покриття автомобільних доріг та утримання доріг комунальної власності на суму 40,0 тис. грн.. ;

         - реконструкція та благоустрій клумб біля сільського будинку культури с. Ісаєве та облаштування тротуарною плиткою доріжок на суму 190,0 тис. грн.. ;

         -  капітальний ремонт будівлі  приміщення сільської ради на суму 130,0 тис. грн..

          - проведення робіт по заміні вікон та вхідних дверей в будівлі сільського будинку культури с. Ісаєве  на суму 150,0 тис. грн.. ;

 

12)по  Левадіській сільській раді :

- виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення с. Левадівка  на суму 50,0 тис. грн. ;

- придбання та встановлення дитячого майданчика в парку с. Левадівка та в ДНЗ Левадівського НВК  на суму 50,0 тис. грн.. ;

          - газифікація ідальні  Левадівського    НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» на суму 30,0 тис. грн.   ;

          - газифікація  Левадівського ФАПу на суму 30,0 тис. грн. ;

 

13)  по  Новопетрівській сільській раді :

        - виготовлення проектно-кошторисної документації на буріння нової артезіанської скважини (буріння нової артезіанської скважини та встановлення  водонапірної башти Рожновського) в с. Новопетрівка ;

         -проведення ремонтних робіт з реконструкції адміністративного приміщення  під сільський клуб в с. Переселенці ;

    - проведення  поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності на території сільської ради;

       - проведення реконструкції та ремонтів існуючих водопровідних по населеним пунктам сільської ради ;

         Критерії досягнення:

         бюджетна автономія місцевих бюджетів та підвищення їх фінансової самостійності;

          цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

 

2.1.2.  ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

         Умови функціонування:

        недосконалість нормативно-правової бази з надання адміністративних послуг;

         обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових ресурсів, у тому числі через високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

        Мета: дерегуляція підприємницької діяльності, сприяння інвестиційної та інноваційної підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку дієвої інфраструктури підтримки бізнесу.

       Основні завдання:

        реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва вМиколаївському районі  на 2016-2018 роки;

       забезпечення ефективної діяльності відділу з  надання адміністративних послуг Миколаївської районної державної адміністрації;

       здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;

       сприяння розвитку механізмів фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу ;

        надання інформаційно-консультативної, ресурсної та освітньої підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

        Критерії досягнення:

         підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема забезпечення необхідною кількістю працівників відділу з  надання адміністративних послуг, облаштування відділу необхідним обладнанням ;

        збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності , прискорення розвитку малого і середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем району.

 

2.1.3    ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

        Умови функціонування:

        низький рівень державної фінансової підтримки інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки;

        відсутність системи страхування ризику інвесторів;

        високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

        відсутність системи гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів;

        недосконалість системи статистичного обліку показників обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.

           Мета: створення інвестиційної привабливості району з метою залучення додаткових іноземних інвестицій, підвищення інвестиційної привабливості району, створення умов для активізації  інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію економіки та забезпечення соціально-економічного розвитку, реалізовуватиметься Інвестиційна стратегія Одеської області на 2016-2018 роки, в рамках якої передбачається:

 - підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів та пропозицій відповідно до  міжнародних стандартів;

           - розробка та підготовка інформаційних стендів інвестиційного та     економічного потенціалу району для участі у виставкових заходах;

           - розробка та підготовка проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України;

            - розробка та підготовка проектів інвестиційних програм (проектів),  що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

         Формування позитивного інвестиційного іміджу району - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній час.

         Основні завдання:

         залучення   вітчизняних  та   іноземних  інвестицій  за  пріоритетними  , перспективними та актуальними напрямками розвитку :

 • §розміщення енергогенеруючого об’єкту – електростанції з використанням енергії  сонця на території Ісаєвської сільської ради Миколаївського району;
 • §розміщення енергогенеруючого об’єкту – електростанції з використанням енергії  сонця на території Антонюківської  сільської ради Миколаївського району;
 • §розміщення швейного виробництва на території А-Іванівської сільської ради Миколаївського району;
 • §розміщення переробного підприємства для виготовлення  альтернативних видів палива (пилетів) з хворосту,тирси, соломи, відходів сільськогосподарського виробництва ; 
 • §відновлення роботи цегляного заводу ;
 • §розміщення переробного підприємства по виготовленню продукції   мясопереробного  виробництва ;
 • §відновлення роботи піщаного кар’єру з подальшим створенням рекреаційної зони відпочинку ;
 • §розвиток зеленого туризму, агротуризму та  створення туристичних маршрутів екотуризму  на базі Левадівської, Андрієво-Івановської та Ісаєвської сільських рад;
 • §розвиток туризму на привабливі обєкти культурної спадщини ;
 • §відновлення садівництва та переробного консервного виробництва ;
 • §відновлення екотваринництва та рибного господарства , ставків  та розведення риби ;

       підтримка     та     просування     нових   інвестиційних   проектів,    які розробляються суб’єктами підприємництва;

       постійне відстеження та аналіз показників інвестиційної діяльності;

       мобілізація всіх існуючих ресурсів для залучення як вітчизняних, так іноземних інвестицій в економіку регіону;

       сприяння реалізації інвестиційних проектів у рамках державно приватного  партнерства;

       постійна актуалізація та оновлення переліку інвестиційних проектів, які реалізуються та плануються до реалізації на території регіону ;        

      Критерії досягнення:

      реалізація заходів Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвиткуміжнародної діяльності Одеської області на 2016–2018 роки.


2.1.4.РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ, ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

      Умови функціонування:

       зниження реальної купівельної спроможності населення в зв’язку зі значним ростом цін , погіршення  фінансового стану підприємств, що впливає на фінансово-господарську діяльність торговельних мереж району;

       високий рівень залежності вітчизняної економіки від вартості основних  енергоносіїв;

      недосконалість методів державного регулювання внутрішньої торгівлі та сфери послуг;

      недосконалість системи статистичного обліку показників цінової ситуації.

            Мета:недопущення зниження рівня життя населення та забезпечення його потреби у високоякісних товарах та послугах, стримування інфляційних процесів та доступність основних споживчих товарів широким верствам населення, удосконалення системи контролю у сфері захисту прав споживачів.

      Основні завдання:

       постійне відстеження та аналіз показників сфери внутрішньої торгівлі і послуг та цінової ситуації на основні продовольчі товари;

       сприяння у вирішенні проблемних питань функціонування підприємств сфери торгівлі та послуг;

        проведення  ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, в якихбратимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції та переробні підприємства району.

        Критерії досягнення:

        збереження діючої торговельної мережі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, що дасть змогу підвищити рівень обслуговування та надання якісних послуг населенню ;

         відкриття нових об’єктів побутового обслуговування  в сільській місцевості ;

        зростання обороту роздрібної торгівлі прогнозується в основному за рахунок зростання роздрібних цін на товари та послуги на рівні 103,5 %;

        індекс споживчих цін очікується на рівні 125,0%.

  

2.1.5.   ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

        Умови функціонування:

        забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії скорочення споживання  природного газу та зменшення енергетичної залежності держави від його імпорту;

      низький рівень власного виробництва електроенергії.

       Мета: раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

       Основні завдання:

       реалізація заходів регіональної програми енергоефективності Одеської області на 2016 -2018 роки;

       реалізація заходів регіональної Програми підвищення попиту  населення до впровадження заходів енергозбереження в Одеській області на 2017-2018 роки ;

       реалізація заходів регіональної Програми стимулювання до впровадження енергоефективних технологій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, ЖБК) Одеської області на 2017-2018 роки;

       впровадження проектів, спрямованих на використання заощаджуючих технологій, зокрема, альтернативних та нетрадиційних видів палива;

       проведення спеціалізованими організаціями енергетичного аудиту будівель, установ, у тому числі власності територіальних органів громадських об’єднань, для подальшого планування заходів з енергозбереження;

       затвердження лімітів споживання енергоносіїв для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

       розміщення соціальної реклами, інформаційних та аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях та інформаційних агентствах  для стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;

       продовжити широкомасштабну роз’яснювальну роботу серед населення району щодо заохочення заміщення природного газу іншими альтернативними видами опалення житлових приміщень та утеплення будівель шляхом  пільгового кредитування та відшкодування державою тіла кредиту, залученого населенням на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії крім природнього газу .

        У сфері теплозабезпечення проводитиметься цілий комплекс заходів щодо використання альтернативного палива та продовженню робіт на об’єктах соціальної сфери району по енергозбереженню.

       Критерії досягнення:

       продовження модернізації електричних підстанцій;

       заміна твердопаливних котлів на енергоефективні на альтернативних видах палив, встановлення електричних та теплоакумуляційних котлів для скорочення споживання природного газу як в закладах соціальної сфери, так і населенням;

       реалізація заходів з енергозбереження установ соціальної сфери та  житлових будинків (заміна віконних блоків на металопластикові, впровадження енергозберігаючих ламп, ремонт та утеплення покрівель, стін та ін.).

 

 2.1.6.  ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

       Умови функціонування:

       недостатність наповнення інформаційної бази державного земельного кадастру;

       необхідність дотримання вимог законодавства щодо оформлення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі прав на їх оренду, відповідно до положень Земельного кодексу України на конкурентних засадах (земельних торгах) у формі аукціону;

       необхідність дотримання вимог законодавства щодо оформлення прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі прав на їх оренду;

       необхідність встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг

навколо водних об'єктів.

       Мета:раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки області та району 

       Основні завдання:

       реалізація Регіональної програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2018 роки ;

       реалізація районної  Програми  «Регулювання земельних відносин щодо  забезпечення реалізації державноїполітики в галузі використання та охорони земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки» ;

       раціоналізація землекористування та використання земель за цільовим           призначенням;

       впорядкування окремих питань щодо орендної плати за землю;

       інвентаризація  земель  та  оформлення правоустановчих  документів  на   землю;

       посилення контролю за дотриманням вимог земельного законодавства;

       проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель;

       розроблення документації землеустрою зі встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів;

        Критерії досягнення:

         за результатами проведеної нормативної грошової оцінки збільшити надходження від плати за землю та підтримати місцеві бюджети;

        за результатами проведеної інвентаризації створити інформаційну базу для  ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земельних ресурсів, оподаткування; 

        при розмежуванні земель сформувати комунальну форму власності на землю, забезпечити рівність права власності на землю територіальних громад та держави, що сприятиме раціональному використанню наявних земельних ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів;

        доповнення та уточнення інформаційної бази державного земельногокадастру, забезпечення умов для оптимального оподаткування;

        врегулювання земельних відносини при передачі землі у власність, користування, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу;

        визначення меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об'єктів встановить певний режим господарської діяльності;

         реалізація на конкурентних засадах (земельних торгах) прав оренди земель сільськогосподарського призначення, земель несільськогосподарського призначення (водних об’єктів).

 

2.2. Розвиток реального сектору економіки

2.2.1.  ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА    

         Умови функціонування:

         в звязку зі зниженням платіжоспроможності населення , ростом тарифів на пасажирські перевезення з року в рік зменшуються обсяги пасажирських перевезень .

        Мета: розвиток транспорту у 2018 році буде спрямований на реалізацію державних і регіональних програм та задоволення потреб населення району у послугах транспорту.

         Основні завдання:

              у транспортному комплексі району протягом 2018 року передбачається:  обсяг пасажирських перевезень — 70,0 тис. пас.;

         розвиток сучасної транспортної мережі протягом 2018 року буде спрямовано на задоволення потреб населення у якісних сучасних послугах ;

         динамічний розвиток галузі зв'язку - однією з найбільш стабільних та динамічних галузей   економіки, яка забезпечує достатньо високі темпи зростання послуг зв'язку , особливо мобільного зв’язку та послуг інтернету, поліпшення їх якості та впровадження нових послуг ;

      Основними напрямками розвитку дорожнього господарства визначені:

      - розбудова,  ремонт  та  утримання мережі автомобільних  доріг загального користування    місцевого   значення  із   забезпечення   якісного транспортного 

сполучення все більшої   кількості сільських населених пунктів із районним та обласним центрами ;

     - реконструкція  і  капітальний  ремонт   автодоріг   місцевого  та   обласного       значення  з доведенням їх параметрів до нормативних вимог ;

       - поточний ремонт окремих вулиць сільської та селищної комунальної власності;

     -  утримання    автодоріг    місцевого   значення     за     умов    фінансування      з  бюджетів органів  місцевого самоврядування.

           Основним завданням на 2018 рік є продовження робіт на важливіших об’єктах будівництва, реконструкції та ремонту робіт .

          В    2018   році   планується  провести :

         поточний середній   ремонт автодороги Т-16-40  Миколаївка - Андрієво-Івнівка - Настасіївка /М-05/  км 0+000 - 35+700  на суму 2320050 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету;

         розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мосту ч/з річку Чичиклія по вул.. Центральній в в смт Миколаївка  на суму 500тис. грн. , в т.ч. 300 тис. грн.. за рахунок коштів обласного бюджету, 200 тис. грн.. за рахунок коштів районного бюджету.

            Також на протязі 2018 року будуть проводитись ремонти комунальних доріг місцевого значення в межах бюджетних асигнувань  бюджетів розвитку місцевих бюджетів

        Критерії досягнення:

        збереження обсягів перевезень (відправлень) пасажирів на рівні минулого року .

 

2.2.2.  ПРОМИСЛОВІСТЬ    

       Умови функціонування:

        високий ступінь зносу основних фондів;

       високі відсоткові ставки комерційних банків;

       висока енергоємність виробництва та обмеження споживання енергоресурсів;

       підвищення цін на енергоносії, частка яких у структурі собівартості продукції надто висока ;

        зниження попиту на продукцію вітчизняних та іноземних товаровиробників

на внутрішньому ринку в звязку зі значним зниженням купівельної спроможності населення ;

        необхідність забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій;

        зниження рівня інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарювання. 

        Мета:забезпечення функціонування діючих промислових підприємств, сприяння переходу на європейські стандарти якості продукції вітчизняногопромислового виробництва, зростанню її конкурентоспроможності з імпортнимитоварами та пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами.

Основні завдання:

       реалізація заходів Програми сталого розвитку промисловості Одеської області на 2016-2018роки;

     Для органів влади:

      надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для економіки району та формують економічний потенціал району;

      з метою регулювання споживання енергоресурсів сприяння вирішенню проблемних питань, що впливають на забезпечення технологічних процесів підприємств;

      проведення нарад, зустрічей, консультацій щодо оптимізації впливу складної економічної ситуації на фінансово-господарську діяльність підприємств;

      сприяння реалізації перспективних напрямків розвитку підприємств;

     Для суб’єктів господарювання:

     запровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій, перехід на альтернативні види палива;

      спрямованість на інвестиційно-інноваційний розвиток шляхом впровадження новітніх технологічних процесів;

  З промислових підприємств в районі діють ТОВ «Миколаївський сирзавод» , який  є основною заготівельною організацією  в районі та СПД Стерніцька Анджела Володимирівна – забезпечує населення району хлібобулочними та кондитерськими виробами.

      Критерії досягнення:

      забезпечення приросту обсягів виробництва промислової продукції не менше ніж на 2% за рахунок збільшення завантаження потужностей;

      збереження існуючих та створення нових робочих місць  ;

      зростання заробітної плати працівників  на 7-10%;

 

2.2.3.  АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ     

         Умови функціонування:

        зниження родючості земель, необхідність впровадження енерго- та вологозберігаючих технологій;

        залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно- кліматичних умов;

        недосконала структура сільського господарства, зокрема моно виробництво зернових культур;

        нестабільність цін на продукцію сільського господарства;

        недосконале функціонування інфраструктури аграрного ринку;

        необхідність збільшення поголів’я худоби та нарощування виробництва тваринницької продукції;

        зростання безробіття в сільській місцевості.

        Мета: створення умов для реалізації державної політики в аграрній сфері економіки, нарощування обсягів виробництва продукції, активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі,забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі шляхом дотримання обґрунтованих сівозмін, зменшення залежності від вирощування монокультур, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.             

       Основні завдання:

       реалізація заходів Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу Одещини на 2014-2018 роки;

       раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та  впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

       стимулювання виробництва овочів та фруктів ;

      створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення.

        Метою  розвитку   рослинництва  в Миколаївському  районі  є нарощування валового виробництва зерна,  покращення його якості, сприяння подальшому підвищенню культури землеробства, запровадження

інноваційних технологій обробки ґрунту, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

На території району обробляється 75,7 тис. га ріллі; а саме:

- сільськогосподарськими підприємствами – 32,8 тис. га ріллі;

- господарствами населення  - 42,9  тис. га ріллі згідно даних  відділу Держгеокадастру у Миколаївському районі.

        Розвиток   аграрного    сектору    у    2018  році здійснюватиметься шляхом:

         - в  галузі  рослинництва  -  виконання заходів регіональної програми розвитку агропромислового розвитку Одеської області на 2014-2018 роки  :

         -  в 2017 році в галузі рослинництва  всіма категоріями господарств району за оперативними даними під урожай 2018 року посіяно:

                   - озимої пшениці  –   10050 га

                   - озимого ячменю –    2320 га

                   - озимого гороху   -      407 га

                   - озимого ріпаку   -     1550 га

         Планується посів ярих зернових культур під врожай 2018 року 13500 гектар .

              Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур планується  отримати в  2018 р.  - 108 тис. тн.  зерна , 21 тис. тн. соняшнику , 10,5 тис.тн. овочів, 1,3 тис.тн. плодів.

            Одержання   запланованого   урожаю  зернових культур буде досягатись за  умови запровадження чіткої системи удобрення та захисту рослин.

             Потреба в мінеральних добривах під зернові культури на 2018 рік по району складає 5,3 тис тонн поживних речовин.

             Потреба в засобах захисту рослин під зернові культури на 2018 рік складає 22,3 тонн.

Для забезпечення посіву прогнозованих площ необхідно мати насіння озимих культур під урожай 2018 року  3880 тонн, насіння ярих зернових - 598 тонн.

        Виконання   плану розвитку  рослинництва в районі здійснюватиметься за рахунок використання досягнень науково-технічного прогресу, серед яких провідна роль належить освоєнню господарствами інтенсивних технологій вирощування зернових культур.

              Сектором  агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів відділу економічного та агропромислового розвитку  райдержадміністрації  буде запроваджено  комплексне науково-інформаційне забезпечення господарств. Будуть проводитись семінари, організовані навчання спеціалістів і керівників господарств, «Дні поля», висвітлення досягнень в зерновому господарстві у районній газеті «Миколаївський вісник».      

          В 2018 році в галузі тваринництва всіма категоріями господарств району    планується виробити :

              - м’яса в живій вазі – 2434 тонн

              - молока – 16900 тонн

              - яєць – 5907 тис. шт.

         В районі на 2018 рік в усіх категоріях господарств планується нарощування чисельності поголів’я великої рогатої худоби до 6150  голів, в тому числі корів – 4300 голів, свиней   4000  голови, овець і кіз 1890 голів, птиці 105,7 тис. штук .

   Критерії досягнення:

        забезпечення виробництва валової продукції у всіх категоріях господарств

(у цінах 2010 року) рослинництва на 204 млн.грн.,тваринництва – на 2,3 млн.грн. ;

        забезпечення виробництва зерна - в обсязі 108 тонн, молока – 16900 тонн, м'яса – 2434 тонн (в живій вазі) , яєць – 5907 тис. штук .

 

2.2.4.  БУДІВНИЦТВО    

       Умови функціонування :

        ускладнена процедура оформлення земельної ділянки під будівництво;

        високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

       зниження купівельної спроможності населення, що, у свою чергу,  негативно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств будівельної галузі;

        наявність низки недобудованих житлових багатоквартирних будинків;

        скорочення чисельності найманих працівників у галузі;

        потреба у висококваліфікованих кадрах робітничих професій.

      Мета:забезпечення їх беззбиткового функціонування підприємств  будівельної галузі, спрощення процедури оформлення декларацій, забезпечення житлом малозабезпечених верств населення, молодих сімей , розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

      Основні завдання:

      реалізація заходів регіональної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки;

      реалізація заходів районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки;

       реалізація на державному рівні заходів з:

      спрощення процедури оформлення документів на земельну ділянку під будівництво;

       посилення контролю якості виконаних будівельних робіт та вироблених будівельних продуктів за міжнародними стандартами з метою недопущення надання неякісних послуг населенню та підвищення конкурентоспроможності будівельних компаній для виходу на міжнародний ринок;

       реалізація заходів регіональної програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури Одеської області на 2016-2018 роки, постійне відстеження та аналіз показників інвестиційно-будівельної галузі;

        всебічне сприяння у вирішенні проблемних питань функціонування інвесторів та забудовників;

        поліпшення іміджу робітничих професій у будівельній галузі, удосконалення системи підготовки спеціалістів вищими та професійно- технічними навчальними закладами;

       розбудова соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров`я, освіти, культури спорту, об’єктів водопостачання, водовідведення, газопостачання та транспортної сфери;

        Критерії досягнення:

                На сьогодні потреба житла залишається нагальною та болючою проблемою для жителів району. З метою поліпшення соціально-побутових умов сільських мешканців та закріплення молодих фахівців продовжиться видача пільгових кредитів на будівництво та придбання житла за рахунок усіх джерел фінансування, шляхом впровадження заходів регіональної програми з підтримки індивідуального житлового  будівництва  на    селі  “Власний  дім”.  З районного бюджету буде перераховано 150 тис. грн. для погашення відсотків, за користування пільговими кредитами.

         

2.2.5.  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

        Умови функціонування:

        матеріально-технічна база житлово-комунального господарства району вкрай зношена, обладнання застаріле та енергомістке ;

        незадовільний стан інженерних мереж, який призводить до значних втрат, зниження якості та підвищення собівартості послуг, що стає додатковим фактором фінансової неспроможності підприємств;

       незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання, як наслідок наявність потенційної загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в області;

        незадовільний технічний стан, застосування застарілих технологій та обладнання систем питного водопостачання та водовідведення;

        висока енергоємність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

       обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання і водовідведення;

        недостатнє фінансування робіт, спрямованих на відновлення житлового фонду;

        відсутність держзамовлення на будівництво житлових будинків, у які будуть переселені мешканці аварійних та ветхих будинків;

        низька платіжна дисципліна населення за житлово-комунальні послуги.

         Мета:ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення району якісними житлово- комунальними послугами.

          Основні завдання:

          реалізація заходів регіональної Програми «Питна вода» Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року» ;

          реалізація заходів районної Програми «Питна вода» Миколаївського району на 2016-2020 роки;

         продовження робіт по освітленню вулиць населених пунктів району;

         модернізація водопровідних мереж населених пунктів району;

         продовження робота по облаштуванню територій біля підприємств торгівлі та побуту (ремонт тротуарів, облаштування урн для сміття та інше), облаштування територій під ринки ;

         підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги підприємствами за  допомогою проведення роз’яснювальної та претензійно-позовної роботи з населенням, а також укладання договорів реструктуризації заборгованості;

         впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки питної води та очищення стоків;

        технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів,  необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

        залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального  господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг; стимулювання інвестиційної діяльності підприємств галузі з метою модернізації та реконструкції виробничо-технологічних фондів;

         Критерії досягнення:

        зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

        створення районного комунального підприємства при районній раді .


2.3. Підвищення соціальних стандартів, гуманітарний розвиток та безпека життєдіяльності людини

2.3.1.   ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ   

         Умови функціонування:

         труднощі економічної та фінансової ситуації в країні безумовно впливають і на демографічні процеси  в районі. Через нестачу роботи у великих містах  люди вимушені повертатися до малих міст та сіл, про це свідчить міграційна динаміка минулого року ;

         демографічна ситуація в районі характеризується  зниженням кількості населення  за рахунок природнього скорочення  (перевищенням смертності над народжуваністю та за рахунок значного міграційного скорочення населення). 

          Мета:соціально-економічна політика повинна бути спрямована на створення сприятливого середовища для демографічного відтворення населення.

          Основні завдання:

Демографічна ситуація в районі у 2018 році характеризуватиметься стабілізацією чисельності населення , спостерігатиметься  тенденція збільшенням народжуваності та незначного зменшення смертності . Позитивно впливатиме на демографічну ситуацію і міграція населення .

         Критерії досягнення:

        Враховуючи зменшення темпів природного скорочення  середньорічна чисельність населення очікується на рівні попереднього року.

 

 2.3.2 . РИНОК ПРАЦІ

       Умови функціонування:

        скорочення кількості зайнятих та збільшення чисельності безробітних;

        невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно- кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;

        наявність молодіжного безробіття (35,2% від кількості зареєстрованих безробітних - молодь віком до 35 років);

        «тіньова» зайнятість;

         низький рівень доходів населення та мотивації до праці;

         Мета:недопущення зростання безробіття, підвищення економічної активності населення, сприяння продуктивній зайнятості шляхом здійснення заходів з державного регулювання ринку праці, збереження кадрового потенціалу підприємств.

       Основні завдання:

       реалізація заходів Програми зайнятості населення Одеської області на  період до 2020 року;

  з метою зниження соціальної напруги на ринку праці в районі   реалізовуватиметься Програма зайнятості населення  Миколаївського району на період до 2020 року  ,  яка передбачає в 2018 році :

       працевлаштування  в галузях господарства 250 чол.; направлення на професійну підготовку 100 чол.;

  залучення до оплачуваних громадських та сезонних робіт 160 чоловік , з них 160- безробітних ;

       виплатити    одноразову  допомогу по безробіттю для здійснення       безробітними підприємницької діяльності — 1;

      організація громадських і тимчасових робіт для безробітних;

     організація професійного навчання безробітних та надання профорієнтаційних послуг;

      сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

       Критерії досягнення:

       утворення в усіх сферах економічної діяльності 160 робочих місць;

       працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 255 зареєстрованих безробітних;

       залучення до участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру до 160 осіб;

       охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 100 осіб;

 

2.3.3.  ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

         Умови функціонування:

         зниження реальних доходів населення;

         скорочення чисельності штатних працівників;

        зростання диференціації рівня середньомісячної заробітної плати між районами Одеської області;

        відсутність  заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.11.2017 р. .

       Мета: виведення зайнятості населення із «тіні», забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

        Основні завдання:

        активізація діяльності місцевої комісії з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, робота із підприємствами у розрізі галузей економіки;

        постійна робота місцевих робочих груп з виявлення додаткових резервів надходжень до бюджету від сільськогосподарських підприємств району у напрямі збільшення рівня фонду оплати праці;

        постійна та скоординована робота територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів державної виконавчої влади в напрямках:

        недопущення фактів виплати заробітної плати у «конвертах»;

         контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче за     встановленого законодавством мінімального рівня;

        контроль за дотриманням умов колективних договорів та генеральних угод в частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

        Критерії досягнення:

        зростання середньомісячної заробітної плати на 16,3 %;

        розмір заробітної плати:

        – у грудні 2017  року до 4886 грн.;

        – за 201рік до 5568 грн.

        недопущення  заборгованості з виплати заробітної плати;

       недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати комунальних підприємствах та бюджетних установах.

        3ростання доходів населення , максимальне зменшення та недопущення заборгованості із виплати заробітної плати є головними складовими добробуту населення, поліпшення умов життя та розвитку особистості.

 

2.3.4.  СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

             Умови функціонування:

          низький рівень охоплення малозабезпеченого населення, ветеранів війни та  праці соціальною підтримкою;

          високий рівень бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах;

         збереження існуючої мережі державних інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім;

          необхідність соціального забезпечення вимушено переміщених осіб, що перебувають на території району;

          відсутність ефективної системи надання державної допомоги.

         Мета: проведення ефективної регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство.

        Основні завдання:

        реалізація заходів обласної цільової програми соціальної підтримки наседення на 2018-2019 роки «Захист і турбота» ;

        реалізація заходів районної  цільової Програми соціальної підтримки населення на 2018-2019  роки «Захист і Турбота», зокрема забезпечення надання матеріальної допомоги сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, вимушено переміщеним особам, сім'ям загиблих та учасникам проведення антитерористичної операції;

        забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на відшкодування

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива та скрапленого газу;

        своєчасне забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та інвалідів загального захворювання та з дитинства в санаторіях Одещини;

        територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян буде охоплено 170 осіб ;

        триватиме робота благодійного фонду «Допоможемо ближньому» , який завдяки мешканцям району постійно наповнюється одягом, речами, які роздаються дітям з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей, також сім’ям, які потребують допомоги ;

              з метою створення сприятливих умов життєдіяльності інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом 2018 року продовжуватиметься робота щодо облаштування об’єктів житлового та громадського призначення пандусами;

        створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського

та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

        підвищення громадянської та патріотичної свідомості населення та забезпечення підвищення соціальної активності осіб з обмеженими можливостями.

   протягом 2018 року громадянам пільгової категорії, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, дітям-сиротам, сім'ям з дітьми планується надати всіх видів державних допомог, пільг та компенсацій, передбаченими чинним законодавством на загальну суму — 43946,2 тис.грн.

         Критерії досягнення:

         100% охоплення соціальною підтримкою малозабезпеченого населення, ветеранів війни та праці;

         щорічне оздоровлення  осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  ветеранів війни, інвалідів загального захворювання та з дитинства;

        забезпечення слуховими апаратами і засобами корекції зору  ветеранів війни та інвалідів;

          охоплення зубним протезуванням учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни, учасників АТО ;

         забезпечення щорічними комплексними медичними оглядами ветеранів війни у сільській місцевості.

 

2.3.5.  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

         Умови функціонування:

         низький рівень народжуваності, висока смертність, від’ємний природний приріст і демографічне старіння населення в Одеській області та в районі;

         подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби;

         збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб молодого віку.

         Мета:поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

           Забезпечення надання населенню району якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, зміцнення матеріально-технічної бази для забезпечення сучасного якісного медичного обслуговування, формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

       Основні завдання:

       реалізація заходів обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки;

       реалізація заходів обласної цільової Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки;

       реалізація заходів  районної цільової Програми «Здоровя» на 2017 – 2018 роки;

       подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико- санітарної допомоги населенню району шляхом удосконалення роботи  амбулаторій загальної практики/сімейної медицини, поширення практики роботи сімейних лікарів;

       забезпечення кадрапідготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів охорони здоров’я, перепідготовки лікарів та медичних  сестер загальної практики – сімейної медицини;

       продовжувати реалізацію проекту по відшкодуванню цін на ліки для лікування  хворих на гіпертонічну хворобу ;

       продовжити роботу програми «протидії туберкульозу», кабінету «Довіра», для подальшого забезпечення безкоштовно ліками хворих на СНІД та туберкульоз ;

                 залучати позабюджетні кошти для своєчасного проведення поточного ремонту обладнання та життєзабезпечення центральної районної лікарні, амбулаторій ЗПСМ, ФАПів, які надають медичну допомогу населенню району ;

         забезпечення функціонування ліжок  для ветеранів війни в ЦРЛ, пільгове забезпечення ветеранів війни ліками за рецептами лікарів відповідно до чинного законодавства;

          відновлення системи профілактичних медичних оглядів на підприємствах та у навчальних закладах;

         проведення пропагандистських заходів щодо ведення здорового способу життя ;

          поліпшення надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості, зокрема, шляхом реалізації спільного проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;

           Для покращення надання медичної допомоги діючими закладами охорони здоров’я необхідно :

         -  продовжити запровадження надання медичної допомоги на 1 та 2 рівні згідно локальних медичних протоколів ;

         - забезпечити  фінансування на медикаменти   100 грн. на 1 ліжко-день ;

         - забезпечити фінансування на харчування 30 грн. на 1 ліжко-день ;

         - заохочення медичних працівників за якісне виконання роботи;

         - впровадження сучасних інформаційних технологій;

         - поліпшити фінансове забезпечення лікарні в т.ч. і за рахунок збільшення позабюджетних надходжень;

          - запровадити надання платних медичних послуг ( стоматологічних), лаболаторних, узі- обстежень.

          - розширити спектр надання медичних послуг як в амбулаторній ланці (в

консультативно-діагностичному центрі) так і в стаціонарних відділеннях ЦРЛ;

          - впровадити в практику лікування стаціонарних хворих нові медичні технології, оперативні втручання тощо, які підвищать якість надання медичної допомоги;

          - зменшити перебування на ліжку на 1 койко-день;

          - зміцнення матеріально-технічної бази КУ «Миколаївська центральна районна лікарня» - проведення поточних  ремонтів системи опалення хірургічного, інфекційного відділень,   утеплення даху інфекційного відділення, проведення капітального ремонту Стрюківської амбулаторії ЗПСМ ;

            За наявності фінансових ресурсів в районному бюджеті також необхідно  здійснити   заходи :

- перепланування та поточний ремонт житлового будинку для лікарів;

- поточний ремонт  фасаду поліклініки  ;

- поточний ремонт прального блоку  ;

- благоустрій території (шляхи підїзду) ;

         Критерії досягнення:

        оптимізація закладів охорони здоровя відновідно до норм чинного законодавства та з метою економії бюджетних коштів на їх утримання ;

        зменшення малюкової смертності з 7,26‰ до 5‰ на 1000 народжених живими, материнської – до 10%  на 1000 народжених живими;

        поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби (у т. ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД), серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям;

        збільшення доступності медичної допомоги для населення;

        удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

        проведення поточних ремонтів у медичних закладах району ;

        при вирішені зазначених завдань очікується поліпшення демографічної ситуації та основних показників, які характеризують стан здоров'я населення Миколаївського району; підвищення якості та доступності медичних послуг; наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного окремого пацієнта та його сім'ї; економічний ефект за рахунок зменшення рівня госпіталізації хворих до стаціонарів; зменшення кількості відвідувань вузькопрофільних спеціалістів; створення умов для професійного розвитку лікарів та їх практичних навичок; реалізація ефективної наступності між первинною і вторинною ланкою надання медичної допомоги; підвищення мотивації медичних працівників до праці.

 

2.3.6           ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТИ  

        Умови функціонування

         обмеженість доступу до якісної освіти окремих категорій населення (діти із сільської місцевості, особи з особливими освітніми потребами, обдарована учнівська молодь, діти мігрантів) ;

         низький рівень забезпечення матеріально-технічної та навчально- методичної бази навчальних закладів сільської місцевості;

        повільне здійснення інформатизації системи освіти району;

        недостатність навчально-методичного та ресурсного забезпечення вивчення мов національних меншин, недосконалість системи неперервного підвищення кваліфікації викладачів;

         Мета:забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів шляхом реалізації пріоритетних напрямів сталого розвитку освіти в районі

         Основні завдання:

         реалізація заходів комплексної Програми «Освіта Одещини» на 2015-2018 роки;

         реалізація заходів обласної комплексної Програми національно-патріотичного виховання  дітей-молоді на 2016-2020 роки;

реалізація заходів Комплексної програми «Освіта Миколаївського району Одеської області на 2015-2018 роки»;

реалізація заходів районної Програми національно-патріотичного виховання  дітей та молоді на 2017-2020 роки;

 розвиток, оптимізація та реорганізація мережі навчальних закладів району з урахуванням демографічних, економічних, соціальних потреб населення району;

          збереження мережі навчальних закладів; для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

          створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних умов для функціонування та розвитку системи освіти в районі;

          забезпечення належного рівня організації харчування, медичного обслуговування, розвиток соціально-психологічної служби системи освіти;

          забезпечення начальних закладів району навчальними комп’ютерними комплексами та підключення їх до швидкісної мережі Інтернет;

          забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в

інтелектуальних, спортивних, мистецьких, масових заходах;

          забезпечення якісною освітою дітей з особливими потребами, впровадження інклюзивної та інтегрованої освіти, захист прав та інтересів дітей,

які потребують корекції фізичного та розумового розвитку ;

   підвищення   рівня   якості   освіти   у   відповідності  до     державних стандартів;

         збереження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів ;

         здійснення  перепідготовки педагогічних кадрів згідно плану;

         покращення  матеріально – технічної бази шкіл, ДНЗ, позашкільної освіти, для чого планується в 2018 році здійснити слідуючі заходи за рахунок коштів місцевих бюджетів (обласного та районного ) :

-         виготовлення проектно-кошторисної документації та заміна вікон в Новопетрівському, Переселенському, Петрівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»  ;

-         виготовлення проектно-кошторисної документації: поточний ремонт систем опалення    та заміна твердопаливних котлів на альтернативні види палива в загальноосвітніх навчальних закладах району ( в  Олексіївському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Левадівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Ісаївському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. -ДНЗ; система опалення – в Антонюківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»;

-         виготовлення проектно-кошторисної документації   та утеплення стін в в Миколаївському  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ , Олексіївському  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» ;

-         виготовлення проектно-кошторисної документації  та ремонт  підвальних приміщень цивільного захисту в в Миколаївському  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ ,  Скосарівському  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» ;

-         продовження капітального ремонту будівлі районного будинку дитячої творчості.

         З метою раціонального використання коштів, які акумулюються на спеціальному рахунку відділу освіти із спільного обробітку   земельних ділянок  закладів освіти району в сумі 1 202 075 грн. , запланувати на 2018 рік їх розподіл та використання на наступні цілі :

       1) Миколаївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» - ремонт харчоблоку,капітальний ремонт спортивного залу, ремонт внутрішніх туалетів та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

        2) Антонюківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» - капітальний ремонт системи опалення, ремонт зовнішніх стін школи та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

       3) Левадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» - поточний ремонт системи опалення, встановлення котла на альтернативному паливі та  покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

      4) Стрюківська  «ЗОШ І-ІІІ ст.» - заміна 4-х вхідних дверей, ремонт в приміщенні І –го класу, ремонт покрівлі приміщення початкової школи та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

       5) Скосарівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон та дверей на енергозберігаючі та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

       6) Ульянівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт даху, Ремонт підлоги площею 48 кв.м та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

      7) Шабельницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - ремонт спортивного залу,  ганку школи та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

      8) Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон у спортивному залі, ремонт підлоги в класних кімнатах та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

      9) Настасіївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон та дверей, ремонт даху в дошкільному підрозділі (с.Новогригорівка) та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

    10) Ново – Петрівський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон та дверей, ремонт системи опалення, завершення зовнішнього ремонту приміщення школи та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

     11) Петрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон , ремонт спортивного залу, заміна труб водогону та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

     12) Переселенський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон на енергозберігаючі та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

     13) Олексіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон та дверей, ремонт даху дошкільного підрозділу, капітальний ремонт системи опалення та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

     14) Амбарівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»  - заміна вікон та дверей, ремонт системи опалення, ремонт даху, заміна електропроводки та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

     За рахунок місцевих бюджетів :

          - Ісаївський НВК «ЗОШ І-ІІ мст.-ДНЗ»- заміна вікон та дверей, ремонт підлоги площею 90 кв.м, установка котла на альтернативному паливі в дошкільному підрозділі та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів;

           - А-Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»- ремонт даху приміщень школи та ДНЗ, ремонт вимощення навколо будівлі школи та покращення матеріальної бази навчальних кабінетів.

          За рахунок бюджетів сільських та селищної рад забезпечити перші класи Нової школи обладнанням.

        Критерії досягнення:

        збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах району шляхом реконструкції, відновлення діяльності, дошкільних установ;

        охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9% від їх загальної кількості;

         збільшення охоплення дітей позашкільною освітою;

         облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у 100 % загальноосвітніх школах та ДНЗ ;

         100% забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому ;

        100% забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти;


2.3.7.  КУЛЬТУРА ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Культура

        Умови функціонування:

        низький рівень забезпечення матеріально – технічної бази закладів культури, особливо в сільській місцевості;

        необхідність поповнення книжкових фондів масових бібліотек району та їх

комп’ютеризація, здійснення щорічної підписки періодичних видань на бібліотечні заклади;

          необхідність забезпечення кваліфікованими кадрами заклади культури в сільській місцевості та Миколаївську дитячу музичну школу.

        Мета:створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення духовних та культурних потреб населення, підняття іміджу району, як  культурного та туристичного краю, співучасть у міжрайонному, обласному культурному обміні, збереження культурної спадщини краю (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв, бібліотек, архівів тощо).

          Основні завдання:

         реалізація заходів обласної комплексної Програми «Культура Одещини на 2017-2019 роки»;

         реалізація заходів розвитку туризму та курортів в Одеській області на 21017-2020 роки;

         реалізація заходів районної Програми розвитку культури в Миколаївському районі на 2016-2020 роки ;

         забезпечення вільного доступу до культурних надбань шляхом  використання новітніх інформаційних технологій;

         популяризація і поширення якісних та різноманітних зразків культури і             мистецтва серед широких верст населення району;

         забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови як державної, збереження традиційної для нашого краю  багатомовності, розвиток усіх мовних груп, що мешкають в регіоні згідно з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин ;

     забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини,  поваги до нематеріальної культурної  спадщини  відповідних спільнот, груп та окремих осіб, відповідно до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. 

        Серед важливих питань функціонування галузі культури, що потребують вирішення у 2018 році, слід вважати збереження існуючої мережі клубних закладів, особливо, на селі. Сфера культури  району нараховує  31 бібліотеки ,  у т.ч. 29 в сільській місцевості, 22 клубних заклади, в т.ч. 21 в сільській місцевості, дитяча музична школа та музей ім.. С.І.Олійника (обласного підпорядкування).

        У 2018  році планується приведення  існуючої мережі закладів культури у відповідності до сучасних інформаційних та технічних вимог забезпеченості закладів культури та повноцінності, наповнюваності надання послуг жителям району; 

        забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови як державної та збереження традиційної для району багатомовності, розвиток усіх мовних груп, що мешкають в районі;

       стимулювання закладів культури краю до створення національного культурного продукту та розвитку культурно – туристичної індустрії, забезпечення збереження музейних експонатів;

        створення та налагодження повноцінного функціонування туристичного

 маршруту щодо відкриття привабливості району та ознайомлення з краєвидами та сферами життя та діяльності населення нашого краю.       

        Критерії досягнення:

        головна мета діяльності галузі культури на 2018 рік - створення умов для розвитку української культури та культур національних меншин, розкриття творчого потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів, розвиток туристичної галузі, збереження національно-культурного надбання, створення умов для розвитку громадянського суспільства;

       придбання обладнання та устаткування для закладів культури та мистецтв;

       поповнення бібліотечних фондів, проведення підписної кампанії;

       збереження існуючої мережі клубних закладів, кількості художніх колективів, клубних формувань;

       в  закладах культури планується обов'язкове проведення культурно – мистецьких та  просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат з історії, сучасності України, ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів України, проведення державних та професійних свят), проведення щорічних районних фестивалів та конкурсів ;

                                      

2.3.8.  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  І СПОРТ

         Умови функціонування:

          відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації;

          необхідність модернізації існуючих та будівництва нових спортивних об’єктів.

          Мета: формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян, підвищення їх працездатності і розвиток фізичних здібностей людини.

         Основні завдання:

         реалізація заходів обласної програми розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2018-2020 роки;

         реалізація заходів районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївському районі на 2016-2018 роки;

         популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку, з ефективним використанням існуючих спортивних об’єктів;

         забезпечення підготовки та участі спортсменів і збірних команд району у комплексних спортивних заходах, різноманітних обласних змаганнях  ;

         достатнє фінансування  програми розвитку фізкультури  і спорту    в  Миколаївському  районі;

         проведення у повному обсязі спартакіади сільських КФК, спартакіади школярів;    

         забезпечення об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту органів виконавчої влади і місцевого самоврядування із заінтересованими громадськими та приватними організаціями, широкими верствами населення;

         формування у населення сталих традиції та мотивації  фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

         удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

       подальший розвиток та удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;

       підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів;

       сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту.

        Критерії досягнення:

        залучення молоді   до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

        проведення районних  змагань з різних видів спорту, літніх сільських спортивних ігор, спартакіад серед школярів, студентів , державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань;

        участь спортсменів і збірних команд району у комплексних спортивних заходах, різноманітних обласних змаганнях .

 

2.3.9.  ПІДТРИМКА СІМЕЙ І МОЛОДІ

Молодіжна політика

        Умови функціонування:

         виховання патріотизму, почуття гордості за Україну, розвиток духовності, моральності дітей та молоді, збереження традицій та пропаганда здорового способу життя;

 формування поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

         розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, залучення молоді до проведення культурно-масових заходів та організації їх дозвілля.

        Мета:здійснення комплексних заходів щодо пропаганди та формування здорового способу життя в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню та розвитку підлітків і молоді.

        Основні завдання:

        реалізація заходів обласної комплексної програми «Сім’я і молодь Одещини» на 2018-2019 роки;

        залучення молоді до розроблення пропозицій з удосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики та до вирішення питань місцевого розвитку;

         підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з питань

поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

         формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби

із шкідливими звичками;

         розвиток учнівського самоврядування у навчальних закладах;

         забезпечення працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час;

збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

          Критерії досягнення:

          залучення до проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тижнів молодіжного самоврядування ;

         проведення інформаційно-пропагандистських, профілактичних та мистецьких заходів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання тютюнопаління та вживання наркотиків, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі та запобігання виявам дискримінації молодих людей за будь-якою ознакою;

         залучення до проведення активного позашкільного дозвілля дітей і підлітків ;

Сімейна політика

            Умови функціонування:

           збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

          існування явища «діти вулиці»;

          тенденція до погіршення стану здоров’я дітей.

          Мета:підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейного способу життя, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх якісного та повноцінного оздоровлення, покращення життєвих умов.

         Основні завдання:

         реалізація заходів районної Програми «Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки»;

реалізація державної сімейної політики в районі  об’єднує декілька напрямків: соціальний захист та підтримка сімей, виконання завдань з організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ;

         основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль районних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа нашого регіону.

           На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року
№ 1163/2011, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в області діє
Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на  2016 – 2018  роки ;

реалізація заходів районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки», передбачити в місцевих бюджетах селищної та сільських рад кошти на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

в районі триватиме робота щодо подальшого посилення і вдосконалення соціальної політики щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

з метою забезпечення дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі на протязі 2018 року планується створити дві  прийомні сім’ї  та влаштувати до них 5 дітей-сиріт ;

 надання підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;

          здійснення заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей;

          підвищення культурного, освітнього, морального рівня сімей та організація культурного дозвілля сімей шляхом проведення культурно-масових заходів місцевого та регіонального рівнів;

      Критерії досягнення:

       забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку 70% дітей шкільного віку;

      стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт ,  дітей позбавлених батьківського

піклування та дітей пільгової категорії із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-інтернатів;

      забезпечення якісного калорійного харчування учнів під час літньої оздоровчої кампанії , додатково передбачити на ці цілі кошти в місцевих бюджетах селищної та сільських рад ;

      забезпечення дітей з багатодітних сімей одягом та  шкільним приладдям до навчального року;

      забезпечення  дітей з багатодітних сімей зимовими речами;

      підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми.

 

2.3.10.  РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

         Умови функціонування:

недосконалість нормативно-правової бази щодо функціонування інститутів громадянського суспільства;

         необхідність поглиблення взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами публічної влади.

      Мета:сприяння розвитку в районі громадянського суспільства та забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

        Основні завдання:

        забезпечення регулярного і всебічного зворотного зв’язку між громадськістю та владою;

        реалізація основних напрямів і заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2016-2018 роки;

        проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

        удосконалення діючих в районі регламентів, положень, інструкцій та інших організаційно-правових актів органів публічної влади у частині розширення участі громадськості;

        проведення формумів із залученням представників інститутів громадянського суспільства;

        підвищення  професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та місцевих органів влади;

        проведення комунікативних заходів, обмін досвідом та навчання фахівців органів виконавчої влади, лідерів інститутів громадянського суспільства;

        проведення заходів, спрямованих на всебічну підтримку і розвиток української культури та національної свідомості;

       реалізація заходів, спрямованих на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності .

        забезпечення участі громадянського суспільства та його інститутів у процесах формування і реалізації державної, регіональної, районної  політики  та  забезпечення  умов  для ефективного громадського контролю за діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

         підтримка різноманітних форм місцевої демократії;

         укорінення  громадянської  культури  та  суспільної  практики  волонтерства і благодійництва, забезпечення сприятливих умов для їх розвитку;

         реалізація Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;

         активізація громадян та інститутів громадянського суспільства  у контексті демократичних механізмів участі  та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем ;

         активізація громадян та інститутів громадянського суспільства  у обговоренні питань децентралізації влади та добровільного обєднання територіальних громад .

       Критерії досягнення:

       наявність на офіційному сайті районної державної адміністрації відкритої інформації про її діяльність, в тому числі проектів районних програм;

       приведення норм місцевих нормативно-правових актів (регламентів, програм, порядків, положень, інструкцій, посадових інструкцій) у відповідність до сучасних норм законодавства, які передбачають розширення участі громадськості в усіх сферах діяльності обласної влади;

        виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018 рік.

 

2.3.11. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  

            СЕРЕДОВИЩА

            Умови функціонування:

           надходження шкідливих забруднюючих речовин у довкілля (в атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води);

          охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, формуванняекологічної мережі.

відсутність централізованих систем водопостачання та водовідведення у населених пунктах;

зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд;

скид неочищених стічних вод у поверхневі водойми.

         Мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення навколишнього середовища, охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, зменшення обсягів відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

Охорона навколишнього природного середовища, збереження і відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – є невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку Миколаївського району та залишається основним завданням і напрямком охорони довкілля на 2018 рік.

        Основні завдання:

         Для суб’єктів господарювання:

         впровадження нових сучасних технологій на виробництві;

        виконання підприємствами заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин;

         використання альтернативних видів палива;

         Для органів влади:

          реалізація заходів комплексної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки;

реалізація заходів регіональної Програми «Питна вода Одеської області на 2010-2013 роки і період до 2020 року»;

         реалізація заходів районної Програми «Питна вода» Миколаївського району на 2016-2020 роки;

        контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

         проведення комплексу заходів щодо охорони, збереження і розвитку природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі, встановлення меж існуючих та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;        

        створення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їх видалення;

        здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, веденням суб’єктами господарювання первинного обліку відходів;

        будівництво і введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами, а також реконструкція та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних вимог, рекультивація земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища ;

         розробка  проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізаційної насосної станції селищних стічних вод   смт. Миколаївка  Одеської області на території центральної районної лікарні з монтажем в межах її майданчику каналізаційних очисних споруд (КОС) потужністю 90 м3 на добу с спорудами доочистки зворотних вод та їх повторного використання за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  обласного бюджету на суму 458,815 тис. грн.;

           забезпечення населення району якісною питною водою є однією з найбільш важливих проблем, розв’язання якої дасть можливість зберегти здоров’я, поліпшити умови проживання людей та підвищити рівень їх життя ;

        для покращення екологічної ситуації в 2018 році плануються   ремонти  водогонів  в  смт. Миколаївка   та  в  селах району за рахунок коштів місцевих бюджетів.

           Критерії досягнення:

          зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,9%;

         збільшення надходження екологічного податку на 50%.

 

2.3.12. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

          Умови функціонування:

          проблема утилізації твердих побутових відходів ;

          наявність на території району  непридатних для подальшого використання

хімічних засобів захисту рослин;

           наявність територій з високою потенційністю затоплення та підтоплення.

          Мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

         Основні завдання:

         реалізація заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області на 2018-2020 роки;

         реалізація заходів Регіональної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-2020 роки;

         реалізація районної Програми забезпечення заходів  цивільного захисту Миколаївського району на 2017-2018 рр  ;

         зменшення техногенного навантаження на довкілля, продовження роботи  щодо паспортизації сміттєзвалищ , місць видалення відходів ;

         забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж;

          виконання робіт з розчистки русел річок, захист від підтоплення та затоплення населених пунктів району.

         Критерії досягнення:

         паспортизація  полігонів твердих побутових відходів;

         проведення роботи з розчистки русел річокта водойм району .

 

2.3.13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

          Умови функціонування:

          недостатність фінансової підтримки правоохоронних органів;

          необхідність налагодження партнерських відносин між працівниками правоохоронних органів та населенням району.

         Мета:посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів  району .

       Основні завдання:

       реалізація заходів обласної комплексної програми «Безпечна Одещина» на 2017-2018 роки;

      реалізація заходів Програми «Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2017 – 2019 роки»;

       реалізація заходів з скорочення дитячої безпритульності та бездоглядності;

       інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;

       протидія незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

       запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життяі здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму в районі;

       подальше вдосконалення інформаційної взаємодії, міжвідомчої професійної

підготовки особового складу, більш якісне матеріально-технічне та організаційне забезпечення сил та засобів районних  структур;

       реалізація заходів із запобігання та протидії корупції. 

       Критерії досягнення:

       зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 5%;

       зниження злочинності в районі на 5%.

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31