Статті

Рішення №138 Про звіт головного лікаря комунальної установи "Миколаївська центральна районна лікарня" "Про стан надання медичних послуг населенню".

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XVII сесії VII скликання               №138          "24" листопада 2017 року             

 

Про звіт головного лікаря комунальної

установи «Миколаївська центральна районна

лікарня» «Про стан надання медичних послуг

населенню»

 

 

Керуючись п. 8 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт головного лікаря комунальної установи «Миколаївська центральна районна  лікарня» Кирик Валентини Іванівни «Про стан надання медичних послуг населенню», Миколаївська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Звіт головного лікаря КУ «Миколаївська ЦРЛ» «Про стан надання медичних послуг населенню» взяти до відома.

2.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, охорони здоров`я, молодіжної політики та спорту.


 

Голова районної ради                          В.Л.Купченко


 

Звіт головного лікаря комунальної установи 

«Миколаївська центральна лікарня» Кирик В.І.

«Про стан надання медичних послугнаселенню»

 

1.Медична допомога жителям Миколаївського району  надається в 2017 році :
-  комунальною установою центральною районною лікарнею на  60 ліжок;

(48,6 на 10 тис.нас.)
- 2 лікарських амбулаторії, які працюють на засадах сімейної медицини
- 2 фельдшерсько-акушерських пункти
-14 ФП

Миколаївський район один в області з найменшою чисельністю населення.

З кожним роком чисельність населення зменшується. В районі щороку збільшується кількість людей переважно пенсійного та перед пенсійного віку.

 

II. Демографічна ситуація:

Найменування показників

 9 міс. 2016 р.

9 міс. 2017р.

1

Народжуваність на 1000 нас.

7.04

5.9

2

Загальна смертність на 1000 нас.

13.1

11.7

3

Малюкова смертність

17.5

10.5

4

Природний приріст населення

-6.0

-5.8

 

                 Народжуваність населення  продовжує зменшуватись. Це пов’язано з тим, що кількість жінок фертильного віку з кожним роком зменшуються. Соціальні умови для життя та виховання дітей складні, а за останній час погіршуються. 

Показник загальної смертності в  районі зменшився в порівнянні з 9 міс. 2016 року на 1,4.

Показник малюкової смертності склав 10,5на 1 тис. новонароджених (за 9 місяців 2016 року – 17,5), померла 1 дитина до року.

У 2016році проведена оптимізація ліжкового фонду КУ »Миколаївська ЦРЛ». Ліжковий фонд ЦРЛ  скоротився на 35 ліжок, що привело до більш раціонального використання ліжкового фонду.

 

3.Розвиток сімейної медицини

Найменування закладу

Кількість дільниць ЗПСМ

Кількість лікарів ЗПСМ

 

 

2016

2017

2016

2017

1

Миколаївська ЦРЛ

3

2

3

2

2

Стрюківська АЗПСМ

2

2

1

1

3

А-Іванівська АЗПСМ

5

4

5

4

 

Всього

10

8

9

7

              

Станом на 01.10.2017 року по району:

-  Кількість посад лікарів ЗПСМ – 12,25

-  Зайнято – 12,25 (93,6%) фіз. осіб – 10,0

-  Кількість лікарів ЗПСМ що пройшли перепідготовку за фахом ЗІІСМ – 8.

Адміністрацією ЦРЛ приділяється увага підвищенню кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників. Щорічно розробляються плани атестації та підвищення кваліфікації медичних працівників ЦРЛ. 

Укомплектованість та забезпеченість середнім медперсоналом ЛПЗ району та атестація:

Кадри

Укомплектованість

фіз. осіб.

Забезпеченість на 10000 населення

Атестовано(%) Ф.О.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

Лікарі

64.8

57.4

18.5

17.4

53.3

57.1

2

Середні медпрацівники

100.0

76.5

53.2

49.1

82.5

86.0

  

Укомплектованність лікарями недостатня. В Миколаївській ЦРЛ відсутні лікарі:терапевт, хірург, гінеколог, лікар-УЗД,  анестезіолог, 2 педіатра в декретній відпустці.

В ЦРЛ знизилася укомплектованність медсестрами на 23.5 % за рахунок відсутності лікарів , які надають медичні послуги( з діагностики УЗД, фіброгастроскопія,     дерматовенерологія та інші). Так , відсутні          медпрацівники, а об`єм роботи залишається,  адміністрація ЦРЛ надає сумісництво , розширення зони обслуговування по деяким спеціальностям в залежності від об`єму робіт.

  1. 1.Амбулаторії  укомплектовані лікарями та середнім медперсоналом задовільно.

3.На ФП вакантні 2 посади фельдшерів.(Шабельники та Петрівка)


IV. Матеріально-технічна забезпеченість ЛПЗ району: 

Оснащеність медичною технікою та виробами медичного призначення відносно нормативів затверджених Наказом МОЗ України від 02.03.2011 року №127  складає:

-Миколаївська ЦРЛ – 57,9%;

-А-Іванівська АЗПСМ – 54,2%;

-Стрюківська АЗПСМ – 49,1%;

-ФАПи-30%

В Миколаївській ЦРЛ відсутні мамограф, кольпоскоп, апарат для контролю за серцебиттям плоду.

Потребують заміни в зв`язку з непридатністю:

Флюорограф;

ФЕК;

Апарат УЗД;

Стоматологічні установки - 3;

Мікроскопи - 4;

Деякі фізіотерапевтичні апарати.

         Потребують дооснащення мед. інструментами і обладнанням:

Стоматологічні кабінети ЦРЛ, Стрюківська АЗПСМ,більшість ФАПів та ФП.

Крім того, Стрюківська  АЗПСМ потребує заміни санітарного автотранспорту на новий.

 

                                                    Висновки:

Матеріально-технічна забезпеченість ЛПЗ району недостатня та потребує значного поліпшення, але через недостатнє фінансування на даний час це зробити неможливо. Згідно програми «Здоров `я» в цьому році можна придбати апарат для контролю за серцебиттями плода, Панмеди -5 шт, посилити матеріально-технічну базу первинної медицини, придбати штативи для трансфузій ,глюкометри, та тест-полоски для вимірювання рівня цукру на місцях.

 

V. Амбулаторно-поліклінічна допомога:

ЛПЗ району

Кількість відвідувань до лікарів

2016

2017

1

Миколаївська райполіклініка

49324

43438

2

А-Іванівська АЗПСМ

14843

14944

3

Стрюківська АЗПСМ

6663

6586

 

По району

70830

64968

 

Кількість відвідувань до стоматологів

10357

9680

 

          Кількість відвідувань до лікарів ЛПЗ району в порівнянні з 9 місяцями 2016 року зменшилася на 5862 відвідувань. Це пов’язано з тим, що неможливе комплексне обстеження і контроль лікування на місці,а також, в зв`язку з відсутністю анестезіолога та неможливості проведення оперативних втручань. Розклад руху районного автобусного сполучення  не дозволяє хворим затримуватися в лікарні після 13 годин.

 

VI. Стаціонарна допомога: 

Профіль

Ліжок

Кількість

ліжок

Проліковано хворих

Проведено ліжко днів

Зайнятість ліжка на протязі 9 місяців

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

Терапевтичні

25

610

584

5515

5677

183.8

227.1

2

Хірургічні

20

392

331

3851

3759

192.6

188.0

3

Інфекційні

10

285

366

2200

3341

146.7

344.1

4

Пологові

5

78

61

381

441

54.4

88.2

Всього

60

1734

1342

14856

13218

156.4

220.3

 

За 9 місяців 2017 року використання ліжкового фонду покращилося, але показник зайнятості ліжка збільшився і становить 220,3 (в 2016 року – 156,4),що  складає виконування плану 86,4%.

 

VII. Показники доступності різних видів медичної допомоги:

Показники

2016р. 9 міс.

2017р. 9 міс.

1

Число відвідувань до лікаря на 1 жителя на рік

4,87

4,39

2

Число відвідувань на ФАПи на 1 жителя

4,5

4,1

3

Кількість лікарняних ліжок

95

60

4

Забезпеченість ліжками на 10000 населення

58.7

37.3

5

Число ліжок денного стаціонару

25

35

6

Число ліжок д/стаціонару на 10000 населення

15.4

21.7

7

Кількість пролікованих хворих в д/стаціонарах поліклініки на 10000 населення

576.8

582.7

8

Число госпіталізованих на 1 тис. нас.

106.9

76.6

9

Число операцій на 10000 населення

131.5

87.7

10

Питома вага екстрених операцій

10.7

0

 

VIII. Якісні показники та надання медичної допомоги:

Показники  (на 10тис.населення)

2016р.                   9 міс.

2017р.                     9 міс.

1

Лікарняна летальність %

1,3

1,8

2

Післяопераційна летальність %

-

0

3

Летальність від пневмоній

-

0

4

Первинний вихід на інвалідність дорослого населення (на 10000 дорослого населення)

35.4

24.3

5

Онкозахворюваність % (IV стадія)

25.7

42.4

6

Смертність населення від онкозахворювань (на 10000 нас.)

216.3

118.1

7

Туб запущеність (вперше виявлені деструктивні туб-з на 100000 нас.)

30.9

55.9

8

Смертність від туб захворювань (на 100000 нас.)

12.3

6.2

                                           

                                               Висновки: 

Аналізуючи якісні показники надання медичної допомоги необхідно відмітити, що, деякі з них погіршилися. Так, показник онкозахворюваності ( IVстадія) за 2017 рік збільшився на 16,7.Виявляємість онкозахворювань в пізніх стадіях пов`язана з відсутністю повної діагностики в ЦРЛ, небажанням дообстежуватися в обласних лікарнях і також зверненням до ЦРЛ коли вже пізно . Проводиться  роз`яснювальна робота особливо по візуальним видам раку, проводяться профілактичні огляди в оглядовому кабінеті сімейними лікарями та фельдшерами на ФП та ФАПах. Онкохворим для поліпшення больового симптому надаються безкоштовно наркотики як в таблетках так і ін`єкціях.

В зв`язку з налагодженням роботи по туберкуліндіагностиці зменшилося вперше захворювань на деструктивні форми  туберкульозу на 25%. 

Підлягало туб.діагностиці  : дітей -2238

Зроблено -414

Необхідно зробити-1824

Необхідно доз туберкуліну -3648

План БЦЖ до 1 року -142, зроблено  -58

1рік і старші  -79, зроблено -46

7 років -92, зроблено -4.

Всім хворим на туберкульоз за рахунок ЦРЛ проводиться обстеження в обласному тубдиспансері  у разі необхідності лікування організовується кабінет контрольованого безкоштовного  лікування на ФАПах , здійснюється щоденний контроль за лікуванням і щомісячно сімейним лікарем.

 

IX. Показники захворюваності населення (100 тис. населення):

Показники

2016 р.              9міс.

2017р.

9міс.

1

Загальна захворюваність населення 

108177.7

107039.7

2

Первинна захворюваність

43106.4

35912.0

 

Соціально значимі хвороби:

1

Захворюваність туберкульозом

86.5

180.3

2

Захворюваність злоякісними пухлинами

216.3

205.2

3

Захворюваність сифілісом

12.3

10.6

4

Інфекційна захворюваність

1701.9

934.3

 

                                                 Висновки: 

1.Показник загальної захворюваності в порівняні з 9 міс.2016 року зменшився на 1,1%.

2.Показник первинної захворюваності в порівняні з 9 міс. 2016 року зменшився по району на 16,7% .

3.Захворюваність туберкульозом  збільшилася в двічі, в зв`язку з поширенністю цієї хвороби , а захворюваність злоякісними пухлинами зменьшилася  в порівняні з 9 міс 2016 року на 5,2%.

4.Показник інфекційних захворювань в порівняні з ІІІ кварталом 2016 року зменшився 45,2%.

 

X. Інвалідність населення

Первинна інвалідність на 10 тис. дорослого населення склала за 9 місяців  2017 року – 24,3  (2016 році – 35,4), або зменшилася  в порівняні з 2016 роком на 11,1.Це пов`язано  з поліпшенням якістю надання  медичних послуг хворим, що на 10.1%   не привело до інвалідності.

 

                                      XI .Фінансування ЛПЗ району:

Показники

Забезпеченність фінансами

2016р. 9 міс.

2017р. 9міс.

Бюджетні кошти (в грн.)

70226620.0

1017221.5

Залучено позабюджетних коштів в (грн.)

115608.0

103597.99

 

                 Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1 мешканця району за 9 місяців 2016 року склали 434,1 грн, за 9 місяців 2017 року – 632,6 грн. 

                Заборгованість по заробітній платі – відсутня.

На харчування виділено 309401,33грн, використано-62593 63 грн з урахуванням спонсорської допомоги та залишку на 01.01 17року.(39474,48грн)

Вартість харчування по загальному фонду на 1 ліжко-день становить 9,50 грн.

-Касові видатки  проведені в сумі – 191055.71грн

-Дезинфікуючі засоби – 27343грн

-Витратні матеріали (шприці,рукавички,катетери,системи)- 31272грн

-Лабораторні реактиви -31328грн

-Тест-системи (гепатит В.С) -13740грн

-Тест-системи (ВІЛ) – 5000грн.

-Медикаменти- 91255грн.

 

                         XІІ .Реформування мережі та ліжкового фонду

Реформування мережі та ліжкового фонду за 9 місяців 2017 року не проводилося.

 

                              XІІІ. Загальні висновки :

  1. 1.Демографічна ситуація за 9 місяців 2017 року в районі  в порівняні з 9 місяцями 2016 року:

-                     Народжуваність зменшилася на 1,14 на 1 тис. нас.

-                     Загальна смертність зменшилася на 1,4 на 1 тис. нас.

-                     Природній приріст населення зменьшився на  -0,2.

  1. 2.Кадрове забезпечення ЛПЗ району погіршилося. Укомплектованість лікарями зменшилася на 10,1% .
  2. 3.Забезпеченість ліжками – 37,7 на 10 тис. нас.
  3. 4.Оснащеність ЛПЗ району медичною технікою   недостатня та складає 65-70% від потреби згідно Табелю оснащеності.
  1. 5.Робота стаціонару покращилася. Середнє число зайнятості ліжка склало – 220,3 (в 2016 році – 156,4)
  2. 6.Погіршилися показники по туберкульозу :

Первина захворюваність туберкульозом за 9 місяців 2017 року склала 180,3 на 10 тис. нас. (в 2016 році – 86,5). Зареєстровано 29 випадків туберкульозу ,в т.ч. деструкцією 9.

Показник смертності від туберкульозу склав 6,2 на 100 тис. нас. (за 9 місяців 2016 року – 12,3 на 100 тис. нас.)

         З метою  профілактики  туберкульозу  серед  дорослого населення проводиться  флюорографічне  обстеження.  При цьому  медичними  працівниками  ЦРЛ  особливо увага  приділяється  особам  з груп  ризику  та  декретованим  контингентам  тимчасово окупованих  територій  та з  декретованого контингенту.

7.В КУ «Миколаївська ЦРЛ» постійно проводиться санітарно-просвітня робота щодо проблемних питань в медицині ,забезпечено безкоштовне лікування онкохворих,хворих туберкульозом та  хворих на ВІЛ/СНІД.

Проводиться також безкоштовне рентгенологічне  обстеження  дітей до 1року,малозабезпечених, учасників АТО,та хворих із груп ризику на туберкульоз та ВІЛ/СНІД.

В стаціонарах ЦРЛ проводиться безкоштовне надання медичної допомоги  на протязі 1-ї доби лікування.

         Згідно районної цільової Програми «Захист і Турбота» проведене безкоштовне  зубопротезування 3-х учасників АТО.

Налагоджена робота по додержанню  вимог до експлуатації будівель та споруд ЦРЛ та  санепідрежиму.

Створені Реєстри хворих з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, бронхіальною астмою. Проводиться робота по реамбурсації  вартості ліків цих категорій  згідно урядової Програми   «Доступні ліки».

Всього знаходиться на «Д» обліку 5066хворих.Переєстровано 4162хворих. Виписано рецептів 2497.Отоварено   2159,на суму  52.241грн.

Проводиться  благоустрій території районної лікарні ,амбулаторій АЗПСМ та ФАПів.

Необхідно забезпечити кожне робоче місце сімейного лікаря комп’ютером з підключенням до Інтернету.

Забезпечити автомобільним транспортом Стрюківську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Впровадити енергозберігаючі технології в структурних підрозділах (поліклініка,інфекційне  відділення ЦРЛ),вкрай необхідно замінити вікна,двері,утеплити стелю).

 

Головний лікар                                                          Кирик В.І.

 

 

 

 


 

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31