Статті

Рішення №120 Про затвердження районної програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району протягом 2017-2022 років.

Україна

Миколаївська районна рада

  Р І Ш Е Н Н Я

 

XVсесії  VII скликання                    №120                     « 22» серпня 2017 року

 

  Про затвердження районної Програми

  по локалізації та ліквідації амброзії

  полинолистої на території Миколаївського

  району протягом 2017- 2022  років

 

Відповідно до п. 16 частини I ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону України «Про карантин рослин» та з метою виявлення локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району, районна рада


ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити районну  програму по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району протягом 2017-2022 років (далі- Програма),що додається.

2.Рекомендувати сільським та селищній радам розробити та затвердити власніПрограми по виявленню, локалізації та ліквідації  карантинного бур’яну амброзії полинолистої та передбачити у місцевих бюджетах кошти на фінансування відповідних заходів Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та використання природних ресурсів.                                                                               

 

  

Голова районної ради                      В.Л.Купченко


 

Додаток

   до рішення районної ради

   від «22» серпня 2017 року

                              №120

 

 

                                          ПРОГРАМА

«По локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району

протягом  2017- 2022 років» 

2017


 

ПРОГРАМА

 по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої

на території Миколаївського району

протягом 2017-2022 років

  

 1. 1.Проблема, для  розв’язання якої розроблена програма

       Серед найважливіших завдань, що постійно постають перед сільським господарством щодо підвищення врожайності, є боротьба з бур’янами,  а  особливо з карантинними бур’янами на території України. Під бур’янами розуміють рослини, що не культивуються людиною, але історично пристосувалися до умов розвитку і росту за наявності міжвидової боротьби пригнічують їх. Видовий склад бур’янів у посівах сільськогосподарських культур змінюється за мікрорайонами залежно від зовнішніх умов, зокрема вологості й температури верхнього шару ґрунту.

 

      В останні роки, з огляду на зниження культури землеробства, а саме: недотримання вимог сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських культур, не вживання належного комплексу заходів боротьби з бур’янами тощо - на території Миколаївського району набуває поширення карантинний організм - амброзія полинолиста, що відображає загальне погіршення  екології землі. Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в польових умовах витіснити і пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. В результаті надмірного висушування й виснаження ґрунтів урожай сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. Дослідження показують, що на утворення однієї тони сухої речовини амброзія полинолиста виносіть з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також грунт втрачає близько 950 тон води. В результаті високої забур’яненості карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження ґрунту  урожай сільськогосподарських культур знищується  практично на 100%, врожай з таких полів навіть не збирають, при середній забур’яненості  урожай сільськогосподарських культур знижується відповідно: соняшнику – на 40%, кукурудзи – до 35%. За таких обставин амброзія полинолиста набуває у нашій країні дедалі більшого економічного значення.

 

      Велику шкоду амброзія  завдає сіножаттям та пасовищам. Висока забур’яненість багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив зернових культур. На полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під час оранки і збирання урожаю.

 

      При сприятливих умовах амброзія досягає 2 м висоти, щільність сходів може досягати до 5-7 тис. кв. м., а фітомаса – до 10 т на гектар.

 

 1. 2.Аналіз причин виникнення проблеми

      Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці присадибні ділянки, сади, парки, городи, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок та ставків. На полях амброзія полинолиста засмічує посіви особливо просапних культур, однорічних кормових трав, технічних культур, а також полезахисні смуги. Переноситься насіння амброзії полинолистої з насіннєвим матеріалом, відходами, соломою, транспортними засобами, тваринами та людиною, розноситься водою під час повені, злив и при  зрошенні.

 

      Причини швидкого поширення амброзії полинолистої полягає в тому, що даний вид рослин має ряд біологічних особливостей, які дозволили і  дозволяють йому швидко поширюватися по території України. До таких особливостей відносяться:

 

 1. 1.Висока насіннєва продуктивність (80-100 тис. штук насінин з однієї рослини).
 2. 2.Насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні сходи. Особливість тривалий час не втрачати життєздатність в ґрунті зумовлює утворення значного за обсягом ґрунтового банку насіння даного виду.
 3. 3.Рослина має потужну кореневу систему.
 1. 4.Рослина здатна добре витримувати ( до двох тижнів) підтоплення, утворюючи при цьому додаткове коріння.
 2. 5.Рослині властива висока регенераційна здатність. Наприклад, після культивації частини рослини, що присипані вологим ґрунтом, здатні утворювати додаткове коріння і добре приживатися. При скошуванні амброзія полинолиста (до утворення насіння) здатна давати від кореневих частин нові паростки, які утворюють суцвіття і формують життєздатне насіння.
 3. 6.Вид має високу ступень пластичності щодо температури повітря та вологості ґрунту, сходи добре адаптовані до високого ступеня освітленості.

 

 1. 3.Мета програми

          Метою програми є проведення комплексу заходів по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та визначення основних напрямків для стабілізації та ліквідації карантинного буряну протягом 2017-2022 років на території  Миколаївського району.

 

Основними завданнями програми є:

 

               - привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням    земель карантинним бур’яном;

 

               -   провести карантинні заходи по ліквідації карантинного буряну – амброзії полинолистої у населених пунктах, у полях сівозміни, на узбіччях доріг тощо;

 

-          провести боротьбу та ліквідацію амброзії полинолистої у населених пунктах;

 

-          ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях доріг;

 

-          провести боротьбу та знищення карантинного буряну у полях сівозміни силами товаровиробників;

 

-          ліквідувати амброзію полинолисту на залишених полях, що повністю заростають;

 

-          провести боротьбу з карантинним бур’яном хімічним, агротехнічним, механічним та іншими методами, що повинні застосовуватися одночасно;

 

-          особливу увагу приділити ознайомленню з карантинним бур’яном у навчальних закладах: школах, ліцеях,та інших.

 

 1. 4.Шляхи та засоби розв’язання проблеми

        Для досягнення мети цієї програми необхідним є проведення ліквідації карантинного бур’яну у два етапи, що дозволить на першому етапі знизити його чисельність пригнітити ріст та розвиток, а на другому етапі ліквідувати його та створити умови для негайної локалізації та знищення у разі наступного виявлення. Одним з оптимальних варіантів розв’язання цієї проблеми є залучення широкої громадськості на добровільних засадах та одночасне застосування комплексу заходів, що дозволить знизити втрати врожайності з 30-40% до 10-20% на першому етапі та до 5% на другому етапі. В цілому при виконанні карантинних заходів та програми сільгосптоваровиробники підвищать якість продукції, очистять землю не тільки від амброзії полинолистої, а й від інших видів бур’янів.

 

        Також одним з варіантів розв’язання проблеми є створення штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Даний варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати чисельність рослин амброзії до незначних розмірів. Найбільш перспективні суміші багаторічних злакових трав з бобовими, які за 2-3 роки розростаються і практично повністю пригнічують бур’ян. В низинних місцях за умов недопустимого застосування гербіцидів застосовують метод залуження. Ці ділянки переважно використовують під пасовище, при цьому до складу травосуміші доцільно використовувати низькорослі злакові культури, а саме мятлик луговий, який більш стійкий при витоптуванні.  Застосовування цього варіанта розв’язання проблеми є більш економічно вигідним, тому що не потребує додаткових затрат на час вирощування багаторічних трав. Недоліком цього варіанта є те,

що його неможливо одночасно застосувати на значних площах, заражених амброзією полинолистої.

 

 З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з амброзією полинолистої в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись: механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуються одночасно.

 

У населених пунктах:

 

-          скошування рослин амброзії полинолистої перед цвітінням в період бутонізації;

 

-          виривання рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах з використанням гасу чи вапна;

 

-          знищення рослин амброзії на засмічених ділянках агротехнічним методом та наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих трав або газонних трав.


На узбіччях доріг:

 

-          застосування для обприскування гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

  

У полях сівозміни:

 

-          дотримання технологій обробітку ґрунту, що включає своєчасний передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівами , збирання тощо;

 

-          застосування для обробітку гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

 

-          дотримання сівозміни, обов’язковий висів просапних культур та багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівати протягом 3-х років на ураженому полі соняшник, кукурудзу тощо;

 

-          передпосівне внесення у грунт гербіцидів з проведенням двох разового лущення.

 

У залишених полях, що повністю заростають:

 

-          скошування рослин амброзії полинолистої до цвітіння;

 

-          обробіток полів гербіцидами суцільної дії;

 

-          проведення трьохразового лущення або дискування та культивації;

 

-          посів багаторічних трав або просапних культур з внесенням тільки комплексу мінеральних добрив.

-           

 1. 5.Строки виконання програми на 2017-2022 роки 

        На першому етапі (2017-2018рр.) передбачається знищення карантинного буряну на 30% від всієї площі зараження.

 

        На другому етапі (2019-2022рр.) передбачається довести знищення амброзії полинолистої до 80%.

 

 1. 6.Контроль за  виконанням програми 

         Управління фітосанітарної безпеки  згідно з Законом України “Про карантин рослин” проводить контроль за проведенням заходів по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Миколаївського району.

  

 1. 7.Очікувані результати виконання програми

 

Реалізація програми дасть можливість на кінець 2022 року:

 

-          зменшити площі зараження амброзією полинолистоюю;

 

-          забезпечити раціональне використання земель;

 

-          зберегти природну родючість ґрунтів та екологію сільськогосподарських земель;

 

-  підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.

 

 1. 8.Фінансове матеріально-технічне забезпечення та використання трудових ресурсів для виконання програми

 

        Фінансування карантинних заходів та програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, та інших не заборонених законами України джерел.

 

        Виконання програми та проведення карантинних заходів у населених пунктах здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

        Проведення обстеження території району з метою виявлення карантинних бур’янів фінансується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету Держпродспоживслужби  України.Інформація про поширення карантинних організмів

на території Миколаївського району станом на 01.12.2016р. 

№                 з/п

Заражено

Площа зараження (га)

 

Назва району

Міст і населених пунктів

Присадибних ділянок

Господарств всіх форм власності

На присадибних ділянках

В господарствах всіх форм власності

На інших землях

Всього

№ розпорядження

Кількість карантинних зон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Амброзія полинолиста

 

2

Миколаївський

4

32

14

6

577,0

0,000

583,0

№336/А-2009 від 17.09.2009

18

Повитиця польова

 

3

Миколаївський

21

210

9

19,0

58,0

0,000

77,0

№336/А-2009 від 17.09.2009

26 

 

Провідний спеціаліст відділу карантину рослин

Управління фітосанітарної безпеки                               Кучеренко М.В.


 

Додаток 1                                                                      

до Програми

 

ПАСПОРТ

районної програми «По локалізації та ліквідації амброзії полинолистої  на території Миколаївського району» протягом 2017-2022 років

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ агропромислового розвитку екології та природніх ресурсів Миколаївської райдержадміністрації Управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспожив служби в Одеській області

2.

Розробник програми

Миколаївська районна державна адміністрація

3.

Співрозробники програми

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Миколаївської райдержадміністрації ,Управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспожив служби в Одеській області

4.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївська районна  державна адміністрація Одеської області за участю Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області

5.

Учасники програми (співвиконавці)

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

 райдержадміністрації, сільські та селищна ради, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, відділ Держгеокадастру у Миколаївському районі, А-Іванівське лісництво ДП «Березівське лісове господарство».

 

6.

Термін реалізації програми

2017 – 2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Державний бюджет України обласний,   районний, інші кошти не заборонені законами України. 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

 

-

 

у тому числі:

                                   -

8.1

коштів обласного бюджету

                                   -

8.2

коштів районного бюджету

                                   -

 

 

Додаток  2                                                                                                                                                                                                                                                                                    До програми         

 

Заходи по локалізації та ліквідації карантинного бур’яну амброзії полинолистої

на території Миколаївського району

№п/п

Назва заходу

Мета заходу

Обсяги виконання

Строки виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

                                                           1. Організаційні заходи :

1.

Проведення  нарад з керівниками підприємств, організацій та   установ,   дорожніх   служб,   сільських   голів,   для ознайомлення з    шкодочинністю     амброзії полинолистої,   способами  її  виявлення   та  методами знищення.

Виявлення вог­нищ та здійснен­ня своєчасних заходів для ліквідації бур'яну

 

1 раз у травні, липні, вересні.

Районна державна адміністрація

2.

Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо шкодочинніоті амброзії полинолистої . Інформування населення про виявлені вогнища бур'яну та власників цієї території .

Виявлення вог­нищ та здійснен­ня своєчасних заходів для ліквідації бур'яну

1-2 рази за місяць з травня по вересень.

Систематично протягом травня-вересня

Голови виконкомів сільських та селищної рад,             керівники  сільгосппідприємств всіх форм власності, відділ агропромислового розвитку  агропромислового розвитку

3.

Ознайомлення з карантинним бур'яном  учнів   навчальних закладів  району

Залучення учнів до виявлення вог­нищ та здійснен­ня своєчасних заходів для ліквідації бур'яну

На протязі навчального року

травень-вересень

Дирекція навчальних закладів державні фітосанітарні інспек­тори, інспектори екологічної служби.

4.

Проведення   контрольно   -   вибіркових   обстежень   всієї території району сіл,  вулиць, присадибних ділянок, територій господарств, організацій,  установ,  узбіч  доріг,  пустирів,  полів,щодо виявлення карантинного бур'яну,

Виявлення вогнищ амброзії полино­листої та встанов­лення власників території, де ви­явлено цей бур'ян.

Всі населенні пункти, польові дороги,

території госпо­дарств, установ,

присадибні ділянки.

травень- вересень

Державні фітосанітарні інспек­тори, інспектори екологічної служби., сільські голови, керівники господарств,    організацій, установ, дорожніх служб фермери,               власники присадибних ділянок.

 

 

5.

На засіданнях виконкомів сільських рад, підприємствах, організаціях,установах, дорожньої служби  розгляати питання заходів по виявленню, локалізації і ліквідації амброзії полинолистої на територіях сіл, підприємств, дорожніх служб, присадибних ділянок, фермерських господарств, підприємств, установ, землях запасу, покинутих садибах і земельних ділянках, неудобах, пустирях і ін.

Виявлення              та ліквідація       вогнищ амброзії полинолистої.

Території сільський рад, підприємств, дорожніх служб.

до 1 травня щороку

Сільські голови, керівники підприємств, організацій і установ, дорожніх служб, власники присадибних ділянок.

6.

Вишукати можливість виділяти на 2018 та наступні роки кошти для проведення карантинних заходів по знищенню амброзії полинолистої за рахунок коштів місцевого державного бюджету та землекористувачів.

Ліквідація      вогнищ карантинного бур'яну.

Площа виявлених вогнищ.

Щороку      при формуванні бюджету       на наступні роки.

Райдержадміністрація, виконкоми сільських рад, землекористувачі.

                                                                                                     2. Знищення вогнищ амброзії полинолистої на територіях населених пунктах

1.

Низьке скошування, висапування, виривання з корінням рослин амброзії до цвітіння.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

Узбіччя доріг, вулиць, пустирі, сквери, території підприємств, організацій і установ, присадибні ділянки.

Травень, червень, липень, серпень

Сільські голови, керівники госпо­дарств,             організацій, установ,                фермери, керівники дорожніх      служб,      власники присадибних ділянок.

Землекористувачі.

2.

Знищення рослин амброзії до цвітіння на засмічених ділянках агротехнічним методом (перекопування або переорювання грунту з подрібненням рослинних решток) та наступним висівом на цих ділянках весною або восени багаторічних або газонних трав.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

Особливо засмічені ділянки.

Червень-липень.

Сільські голови, керівники       підприємств, організацій,           установ, дорожніх служб, фермери, власники        присадибних ділянок.

Землекористувачі.

 

 

 

 

 

3.

Знищення вогнищ амброзії полинолистої хімічним шляхом із застосуванням гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, який передбачений пунктом 35    постанови    Кабінету    Міністрів    України    від 04.03.1996 за № 295 "Про затвердження Порядку проведення    державних     випробувань    державної реєстрації   та   перереєстрації   ,   видання   переліків пестицидів      і      агрохімікатів,      дозволених      до використання в Україні".

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

Території великої забур'яненості амброзією полинолистою.

Червень-липень.

 

Сільські голови, керівники підприємств,         установ, дорожніх служб, фермери, власники        присадибних ділянок за погодженням з екологічною службою і санстанцією,         та         з дотриманням           правил безпеки.

4.

Знищення вогнищ амброзії полинолистої у пе­ріод цвітіння, формування насіння та плодоношення : викопування рослин з корінням (якщо грунт м'який - то виривання з корінням) та знищення їх шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним  захороненням решток у санітарних ямах з використанням гасу або вапна.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

На території сіл, доріг,       вулиць, господарств де бур'ян   не   буде знищений        до цвітіння.

Липень-серпень.

Сільські голови, керівники       підприємств, установ, дорожніх служб, фермери, власники        присадибних ділянок за погодженням із службою    протипожежної безпеки.

                                                                                                           3. Знищення вогнищ амброзії полинолистої на узбіччях доріг :

1.

Застосування      для       обприскування       гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання  в Україні за погодженням з   санітарноепідемічною ,   екологічною   службою       та   з дотриманням правил безпеки.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

Вогнища амброзії полинолистої.

Червень - серпень

Керівники ДРСУ райавтодор,         керівники сільгосппідприємств району.

                                                        4. Знищення вогнищ амброзії полинолистої у полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо-весняний  період) :

1.

Дотримання технології обробітку ґрунту, що включає   вчасний   передпосівний   обробіток   ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, збирання тощо.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

У полях, де виявлено зас­мічення амб­розією поли­нолистою.

У період обробітку ґрунту.

Керівники госпо­дарств,           фермери, власники     земельних ділянок.

Землекористувачі.

2.

Застосування для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

У полях, де виявлено зас­мічення

У період обробітку ґрунту.

Керівники госпо­дарств, фермери, власники      земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дотримання сівозміни, обов'язковий висів про­сапних  культур  та  багаторічних  трав,  що  повинні чергуватися, за можливості не висівати протягом 3-х років на ураженому полі соняш­нику, кукурудзи ,гречки, проса тощо.

Передпосівне внесення у грунт гербіцидів з 2-разовим лущенням.

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

У полях, де виявлено зас­мічення амб­розією .

У період обробітку ґрунту.

Керівники госпо­дарств,           фермери, власники земельних ділянок.

Землекористувачі.

 

5. Знищення амброзії полинолистої у залишених полях, що повністю заростають (перед посівом, краще в осінньо-весняний

період), якщо такі буде виявлено.

 

 

 

 

1

 

 

Скошування    рослин    амброзії    полинолистої    до цвітіння.

 

Обробіток полів гербіцидами суцільної дії

 

 3-х разове лущення або дискування (вздовж та поперек поля) та культивація.3

Ліквідація вогнищ карантинного бур'яну.

У полях, де виявлено зас­мічення амб­розією .

У період обробітку ґрунту.

Сільські               голови, керівники госпо­дарств,              фермери,  власники        земельних ділянок.

Землекористувачі.

 

 

2

Посів багаторічних трав або просапних куль­тур з внесенням тільки комплексу мінераль­них добрив (N,Р,К)

Створення штуч­них фітоценозів.

 

весною

Сільські               голови, керівники госпо­дарств,              фермери, власники        земельних ділянок.

 

 

Створення штуч­них фітоценозів

 

 

Керівники госпо­дарств,              фермери, власники        земельних ділянок

 

 


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31