Рішення №114 Про затвердження районної цільової програми "Здоров'я" на 2017-2018 роки.

Україна

Миколаївська районна рада

  Р І Ш Е Н Н Я

 

XIV сесії VII скликання                    №114           «16» серпня 2017 року

 

Про затвердження районної цільової

програми «Здоров’я» на 2017-2018 роки

 

Відповідно п.16 час.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Одеської обласної ради від 21.02.2014 року № 1016-VI «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки», рішення Одеської обласної ради від 21.03.2017 року № 344-УІІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 лютого 2014 року № 1016-УІ «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки» »   з метою підвищення рівня та ефективності медичної допомоги і зміцнення здоров’я   населення району районна рада 

   ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити районну цільову  програму «Здоров’я» на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.
 2. 2.Миколаївській районній державній адміністрації щорічно при формуванні проекту районного бюджету Миколаївського району на відповідні роки передбачати кошти на фінансування заходів, визначених Програмою, виходячи з наявного фінансового ресурсу та забезпечити залучення додаткових коштів Комунальною установою «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради Одеської області ( далі – КУ «Миколаївська ЦРЛ») для фінансування Програми з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

  

   Голова районної ради                 В.Л.Купченко 

                                                                                                    Додаток 

до рішення Миколаївської

районної ради 

                                                                     від «16» серпня 2017 року

№114

 


 

Районна цільова програма

«Здоров'я» на 2017-2018 роки


 

                                                                                                   Додаток 1

до Програми                                          

 

Паспорт

районної цільової програми «Здоров’я»

на 2017- 2018 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради Одеської області.

Управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації.

2

Розробник Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради Одеської області

3

Співрозробник Програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації.

4

Відповідальний виконавець Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради Одеської області. Служба у справах дітей Миколаївської райдержадміністрації.

Управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації.

Виконавчі комітети селищної та сільських рад.

5

Учасники Програми

КУ «Миколаївська центральна районна лікаря» Миколаївської районної ради Одеської області.

Виконавчі комітети селищної та сільських рад.

6

Термін реалізації Програми

2017-2018 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний та бюджети селищної та сільських рад.

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн. )

   5214   тис. грн.

 

Обґрунтування доцільності розроблення   програми

Загальна частина

 

Розроблення і прийняття програми "Здоров'я” на 2017-2018 роки спрямоване на розв'язання проблем охорони здоров'я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я "Здоров'я для всіх", рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію "Системи охорони здоров'я для здоров'я і добробуту", Європейську політику в охороні здоров'я "Здоров'я-2018", Загальнодержавну програму "Здоров'я-2020: український вимір".

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

 

Необхідність прийняття програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується невисоким рівнем народжуваності та порівняно високою смертністю, в т.ч. у працездатному віці, відсутністю природного приросту і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

 

         Загальний показник народжуваності на 1000 населення  за 2013-2016 роки в середньому склав по району – 12,8 по області - 12,4  випадків. Рівень загальної смертності на 1000 населення за 2013-2015 роки в середньому склав по району -18,2 по області - 14,2. Показник малюкової смертності за 2013-2015 роки по району в середньому склав  - 7,76 проміле. Природний приріст населення за цей період  постійно від’ємний та склав в середньому по району -5,3 по області -1,9.

 

         На фоні несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. Спостерігається значна поширеність гіпертонічних хвороб, церебро-васкулярних патологій та інших. Важливою проблемою є зростання захворюваності на  соціально-небезпечні хвороби, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД. Захворюваність на злоякісні захворювання залишається високою. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнокуріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.

 

         Показник загальної захворюваності на 100000 тис. населення за останні 3 роки в середньому склав по району - 156174,4, по області - 194316,3.

 

         Показник первинної захворюваності на 100000 тис. населення за останні 3 роки в середньому склав по району - 47987,7 по області - 70660,9.

 

Програма "Здоров'я”  на 2017-2018 роки спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

 

Реалізація програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

 

Затвердження програми «Здоров’я» на 2017-2018 роки дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної і місцевої влади з метою фінансування їх за рахунок коштів районного  бюджету, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

 

Мета програми

 

Метою програми «Здоров’я»  на 2017-2018 роки є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

 

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров'я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров'я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров'я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

  

Шляхи та способи розв'язання проблем:

  

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров'я:

 

покращення репродуктивного здоров'я населення як важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов безпечного материнства, удосконалення системи планування сім'ї, формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози.

 

У напрямку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб:

 

посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм, забезпечення закупівлі імунологічних препаратів для проведення профілактичних щеплень, забезпечення лікарськими препаратами хворих на первинний імунодефіцит.

 

У напрямку запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань:

 

оснащення закладів охорони здоров'я сучасним діагностично-лікувальним обладнанням, виявлення хвороб на ранніх та доклінічних стадіях, проведення сучасної медикаментозної терапії.

 

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

 

покращення стану здоров'я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином, забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію спеціалізованим лікувальним харчуванням (тетрафен).

  

Очікувані результати

 

Виконання програми дасть змогу: 

-   збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

-   стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

-   знизити смертність немовлят на 5 відсотків;

-   досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90-95 відсотків;

-   зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 відсотків;

-   стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків;

-   знизити на 10 відсотків рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

-   знизити на 20 відсотків рівень госпіталізації;

-   максимальне охоплення паліативною допомогою населення.

 

Фінансове забезпечення програми

 

Джерелом фінансування програми є державний, обласний та районний  бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів Програми рекомендується залучати державні та міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та в межах видатків, передбачених у місцевих бюджетах , та за рахунок інших джерел.

 

Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей.

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми додаються.

 

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

               Забезпечення виконання заходів Програми здійснюється КУ « Миколаївська ЦРЛ». З метою реалізації програми КУ «Миколаївська ЦРЛ» здійснює щороку аналізи демографічної ситуації, стану захворюваності населення , матеріально-технічного та фінансового забезпечення лікувально-профілактичних закладів району, здійснює аналіз виконання заходів, вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми, визначає обсяги необхідного фінансування, щорічно надає  на затвердження в райдержадміністрацію перелік заходів, який плануються Програмою для реалізації у наступному році.

 

Райдержадміністрація на підставі інформації що до виконання Програми корегує відповідні заходи і обсяги фінансування та вносить пропозицій до районної ради для прийняття відповідного рішення.

 

КУ «Миколаївська ЦРЛ» щороку до 10 грудня інформує райдержадміністрацію та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоровя, молодіжної політики та спорту, про стан виконання заходів Програми.

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про затвердження районної цільової програми «Здоров’я»  на  2017-2018 роки

 

 1. 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

 

       Реалізація районної цільової програми «Здоров’я» на 2017-2018 роки дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

 

Затвердження районної цільової програми «Здоров’я» на 2017-2018 роки дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів місцевої влади, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

 

 1. 2.Мета і шляхи її досягнення.

 

Метою районної цільової програми «Здоров’я» на 2017-2018 роки є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

Вона здійснюється шляхом профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

  

3. Правові аспекти

 

Програму розроблено на виконання:

 1. 1.П. 16 ст. 43 Закону України про місцеве самоврядування.
 2. 2.Концепції загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір»;
 3. 3.Рішення Одеської обласної ради № 1016-VI «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я на 2014-2018 роки»;
 4. 4.Рішення Одеської обласної ради про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2015 року №34-VІІ «Про затвердження обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки».
 5. 5.Рішення Миколаївської районної ради ХІ сесії VІІ скликання № 94 від 1 березня 2017 року про внесення змін до рішення районної ради від 16.02.2016 року № 31 «Про затвердження районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки «Захист і турбота»».
 6. 6.Постанови кабінету Міністрів  України від 9 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів - урядова програма «Доступні ліки».

 7. 4.Фінансово-економічне обґрунтування

 

Забезпечення виконання заходів програми здійснюється в межах видатків, передбачених у місцевому бюджеті.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

Проект рішення не стосується інших органів.

 

6. Регіональний аспект

 

Рішення не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

 

7. Позиція заінтересованих органів

 

Не потребує проведення громадського обговорення.


8. Прогноз  очікуваних результатів

 

Виконання основних положень зазначеної програми дасть змогу:

 • збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних захворювань на 8-10 відсотків;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 відсотків;
 • знизити смертність немовлят на 5 відсотків;
 • знизити материнську смертність на 5 відсотків;
 • досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90-95 відсотків.
 • значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ,  туберкульозом серед населення з поступовим унеможливленням інфікування.
 • зменшити кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
 • зменшити на 50 відсотків ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам. 

 

Головний лікар 

КУ «Миколаївська ЦРЛ»                               В.І. Кирик           

«___» ___________201__ р.


Додаток 2

до Програми


Ресурсне забезпечення районної цільової програми

«Здоров’я» на 2017-2018 роки

                                                                                                                                               тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

 

2018 рік

 

Усього витрат на виконання програми

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

3071

2143

5214

Державний бюджет

200

800

1000

Обласний бюджет

1759

440

2199

Районний бюджет

1112

903

2015

 

                                                                                                                                                                         Додаток 3

до Програми


Пріоритетні напрями діяльності та заходи районної

цільової програми „Здоров’я” на 2017-2018 роки

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу, роки

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Поліпшення медичної допомоги населенню у сільській місцевості

1.1Виїзди бригад лікарів ЦРЛ в села району згідно графіку

 

1.2. Виїзди мобільних бригад лікарів спеціалістів в райони та звернень керівників ОЗ районів.

2017-2018

 

 

 

2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

Обласний бюджет

Всього :  50,0

2017 р.- 10,0

2018 р.- 10,0

 

2018 р. – 30,0

Підвищення рівня проведення диспансеризації населення, медичних оглядів. Планується здійснити 36 виїздів щорічно.

2

Зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ району

2.1.Приведення у відповідність до існуючих нормативів оснащення ФАПів та ФП так як на даний час оснащеність їх складає в середньому 67% від нормативів

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього : 1533,0

2017 р.- 10,0

2018 р.- 10,0

 

В результаті до оснащення ФАПів та ФП району- покращити якість та ефективність надання медичної допомоги населенню

2.2. Приведення у відповідність до існуючого табеля оснащеності амбулаторії ЗПСМ, так як на даний час їх оснащення складає в середньому 70% від нормативної.

Ремонт будівель амбулаторій ;

Стрюківської амбулаторії

А-Іванівської амбулаторіїї

Поточний ремонт будівлі А-Іванівської амбулаторії

Будівництво котельні

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

2017 р.- 20,0

2018 р.- 20,0

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 178,0

 

2017 р. – 141,0

2017 р. – 55,0

 

2017 р. – 19,0

В результаті до оснащення капітальних та  поточних ремонтів будівель амбулаторій  району- покращити якість та ефективність надання медичної допомоги населенню.

2.3.До оснащення Миколаївської ЦРЛ необхідним медичним обладнанням :

стомат.установки – 1

Апарат УЗД – 1

Апарат для вагітних «Малиш» - 1

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

 

 

 

Державний бюджет

 

2017 р.- 80,0

 

 

 

 

2018 р.- 700,0

2017 р. – 100,0

 

В результаті до оснащення необхідним медобладнанням Миколаївську ЦРЛ- покращити якість та ефективність надання медичної допомоги населенню.

2.4. До оснащення санітарним автотранспортом:

-Стрюківська АЗПСМ – 1

-Миколаївська ЦРЛ – 2

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

2017 р.- 100,0

2018 р.- 100,0

 

В результаті придбання санітарного автотранспорту Миколаївській ЦРЛ та Стрюківській амбулаторії ЗПСМ- покращити якість та ефективність надання медичної допомоги населенню.

3

Забезпечення стоматологічної допомоги населенню

3.1.Оснащення стомат. кабінетів стоматологічним мед інструментом:

- набори стоматологічні терапевтичні – 20,

-набори стоматологічні хірургічні –1

-пан меди –2

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього :  107,0

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 51,0

2018 р.- 56,0

Покращення умов надання стоматологічної медичної допомоги населенню, в т.ч. пільговим категоріям населення

3.2. Закупівля керамічної печі.

 

2018

 

Районний бюджет

Всього :  50,0

2018 р. -50,0

Збільшення надання зубопротезних послуг населенню району

4

Поліпшення житлово-побутових умов медичних працівників

4.1.Поточний ремонт житлової будівлі ЦРЛ та придбання житла.

Перевід в житлове приміщення 78 кв.метрів  господарчого корпусу.

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний

бюджет

Всього : 390,0

2017 р.- 195,0

2018 р.- 195,0

 

Забезпечення 4-х молодих спеціалістів (лікарів та медсестрет) житлом

5

Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби

5.1. Забезпечення медикаментами хворих на серцево-судинні захворювання згідно урядової програми „Доступні ліки”

2017

КУ Миколаївська ЦРЛ

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Обласний бюджет

Всього : 98,173

2017 р.- 98,173

 

 

Придбання медикаментів (відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання).

Зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань до 3%.

6

Збереження здоров‘я в старості

6.1.В даний час знаходиться на диспансерному обліку інвалідів війни – 25, учасників бойових дії – 5, учасників війни – 270

Всі вони мають право на пільгове отримання медикаментів , зубного, слухового, та інших протезувань

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний

бюджет

Всього : 30,0

2017 р.- 15,0

2018 р.- 15,0

 

Щорічне придбання 3-и слухових апаратів, та здійснення зубопротезування 10-и особам.

6.2.В Миколаївській ЦРЛ відведено (10 ліжок ) для лікування ветеранів війни всі вони потребують до оснащення необхідним обладнанням, виробами медичного призначення,

Крім того необхідно кошти на, медичне  лікування  пільгових категорій населення  згідно наказів МОЗ для ветеранів 65 грн. на добу медикаменти, на харчування 55 грн. на добу.

Забезпечення ветеранів війни та інвалідів слуховими апаратами та засобами корекціїї зору

Забезпечення учасників антитерористичної операції  слуховими апаратами та засобами корекціїї зору

Забезпечення зубним протезуванням учасників АТО ,ветеранів війни у республіки Афганістан та бойових дій на території інших держав .

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний

бюджет

Всього : 114,0

2017 р.- 53,0

2018 р.- 61,0

 

Придбання засобів медичної реабілітації учасникам АТО та покращення надання стаціонарної медичної допомоги ветеранам ВВВ

7

Боротьба з раком

7.1.На диспансерному обліку в ЦРЛ знаходиться 399 онкохворих. Щорічно виявляється  50-55 онкохворих  із них 50-55% в запушених стадіях, які помирають до 1 року з встановлення. Щоб виправити становище потрібно покращити роботу  щодо раннього виявлення онкозахворювань.

 Забезпечення онкохворих засобами медичної реабілітації.

7.2. Оснащення центру ПМСД необхідним обладнанням для забезпечення первинної діагностики онкологічних захворювань шкіри та внутрішніх органів

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017- 2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

Всього : 680,0

2017 р.- 55,0

2018 р.- 55,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р. – 400,0

2018 р. – 170,0

 

Придбання наркотичних та інших препаратів для онкохворих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворюваності на ранній стадії на злоякісні новоутворення.

8

Боротьба із захворюванням на цукровий діабет

8.1.В Миколаївській ЦРЛ знаходиться на обліку 360 хворих цукровим діабетом. Із них інсуліно-залежних – 20, які постійно мають отримувати інсулін та систематично проводити визначення рівня цукру в крові. Для цього у них мають бути глюкометри та тест-смужки для них

До цього часу інсуліном залежні хворі цукровим діабетом  отримували інсулін за рахунок обласного бюджету на загальну суму щорічно – 130 тис. грн.

8.2. Згідно урядової програми „Доступні ліки” забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу медикаментами

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

Всього : 337,643

2017 р.- 130,0

2018 р.- 130,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р. -77,643

 

Придбання інсулінів, глюкометрів, тест-смужок та лаборант-активів для хворих на цукровий діабет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання  медикаментів (відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на цукровий діабет ІІ типу).

9

Скорочення чисельності нещасних випадків, травм та отруєнь 

9.1.Щороку в ЛПЗ району регіструється 580 різного роду травм та отруєнь, які відбуваються в основному в побуті, на дорозі, в інших місцях.

Таким постраждалим потрібно надавати невідкладну медичну допомогу на місцях, а важких хворих необхідно госпіталізувати, для цього потрібно необхідний транспорт, бензин, медикаменти. Крім того можуть бути надзвичайні ситуацій різного характеру, а тому необхідно мати резерв медичних препаратів, виробів медичного призначення для надання медичної допомоги постраждалим на випадок «НС» та виникнення інфекційних хвороб.

9.2. Забезпечення санітарного транспорту виробами медичного призначення, медикаментами

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

Всього : 60,0

2017 р.- 20,0

2018 р.- 20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 10,0

2018 р.- 10,0

 

 

Придбання резервних медпрепаратів для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на випадок „НС”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення хворих виворотками та вакцинами на випадок укусів отруйних комах, гадюк, тварин зі сказом.

10

Скорочення поширеності психіатричних розладів, самогубств, алкоголізму, наркоманії

10.1.В психіатричному кабінеті ЦРЛ щороку знаходиться на обліку 301 психіатричних хворих та хворих с психічним розладом. Частина із них щороку потребує стаціонарного та амбулаторного лікування. Після виписки із психіатричних стаціонарів частина хворих потребує паралельного амбулаторного лікування.

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього : 10,0

2017 р.- 5,0

2018 р.- 5,0

 

Придбання медикаментів для стаціонарного та амбулаторного лікування хворих на психічні розлади.

11

Охорона здоровя постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

11.1.НА диспансерному обліку в Миколаївські ЦРЛ знаходиться 52 осіб постраждали в наслідок катастрофи на ЧАЕС. Всі вони щороку проходять профілактичні медичні огляди, а частина отримує амбулаторне або стаціонарне лікування. Медична допомога має бути безкоштовною.

11.2. Зміцнення матеріально-технічної бази  стаціонарних відділень для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

Всього : 50,0

2017 р.- 10,0

2018 р.- 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 15,0

2018 р.- 15,0

 

Надання стаціонарного та амбулаторного лікування постраждалим внаслідок катастрофи на  ЧАЕС.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення медичної допомоги особам, постраждалим на ЧАЕС, шляхом підвищення рівня забезпеченості медикаментами та харчуванням в умовах стаціонарного лікування.

12

Стаціонарна медична допомога хворим

12.1.Щороку в стаціонарних відділеннях Миколаївської ЦРЛ отримують стаціонарну медичну допомогу в середньому 2650 хворих , а кількість проведених ліжко днів становить – 27 300.

12.2. Забезпечення пологового відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та для запобігання малюкової смертності.

 

 

 

 

 

12.3. Матеріально-технічне забезпечення стаціонарів різних рівнів і типів з урахуванням іх потреби і гарантованого обсягу медичної допомоги

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

КУ Миколаївська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Всього : 1230,0

2017 р.- 150,0

2018 р.- 200,0

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 25,0

2018 р.- 25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.- 800,0

2018 р.- 30,0

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня забезпеченості медикаментами у умовах стаціонарного лікування.

 

 

 

 

Забезпечення роботи родопомічних відділень необхідними медикаментами та препаратами згортання крові(Новосевен, Пабал) та засобами лікування дихальних розладів у недоношених новонароджених (Куросурф).

Оснащення обладнанням та проведення поточних ремонтів обладнання.

13

Скорочення поширеності інфекційних захворювань (туберкульозу)

13.1.Запобігання поширенності туберкульозу :

-Придбання туберкуліну

-Вакцини БЦЖ

 

-Охват ФГ населення 100%

 

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього : 100,0

2017 р.- 50,0

2018 р.- 50,0

 

Придбання туберкуліну, вакцини БЦЖ.

14

Скорочення поширеності інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу)

14.1.Впровадження сучасних механізмів профілактики діагностики ВІЛінфекції \СНІДу та контролю за лікуванням хворих сімейними лікарями, фельдшерами Фапів

Забезпечення дітей до року які народилися від ВІЛ інфікованих матерей молочними сумішами.

                                                       

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний

бюджет

Всього : 64,0

2017 р.- 32,0

2018 р.- 32,0

 

Придбання тест-систем та молочних сумішей дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями.

15

Забезпечення дітей інвалідів засобами медичної реабілітації 

15.1.Закупівля памперсів

 

 

 

15.2.Закупівля медпрепаратів

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього : 84,0

2017 р.- 24,0

2018 р.- 24,0

 

2017 р.- 18,0

2018 р.- 18,0

 

Придбання медпрепаратів та памперсів дітям інвалідам

16

Забезпечення багатодітних,малозабезпечених та інших  сімей медпрепаратами

16.1.Забезпечення засобами контрацепсії (пігулки,презервативи,ВМС)

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Обласний

бюджет

Всього : 60,0

2017 р.-30,0

2018 р.- 30,0

 

Придбання презервативів, пігулок, ВМС

17

Охорона праці працівників закладів охорони здоровя району

17.1.Створити і підтримувати  належні умови праці працівників

в закладах ЛПЗ.

Забезпечити медпрацівників індивідуальними засобами захисту від ВІЛ під час надання медичної допомоги пацієнтам.

 

2017-2018

КУ Миколаївська ЦРЛ,

Районний бюджет

Всього : 90,0

2017 р.- 40,0

2018 р.- 50,0

 

Придбання засобів індивідуального захисту працівників ( рукавички, пов’язки, миючі засоби, дезинфікуючі засоби)

18

Рідкісні (орфанні ) захворювання

18.1.Надання медичної допомоги хворим.

 

 

 

 

 

18.2. Медикаментозне забезпечення хворих на рідкісні ( орфанні) захворювання

2017

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

 

КУ Миколаївська ЦРЛ,

 

 

 

Обласний

бюджет

 

 

 

 

 

Районний бюджет

Всього : 49,0

2017 р.- 5,0

 

 

 

 

 

2017 р. – 22,0

2018 р. – 22,0

 

Проведення обстежень та надання медичної допомоги  хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, в умовах стаціонарного лікування.

Придбання медикаментів хворим на рідкісні (орфанні) захворювання

19

Зниження захворюваності на хвороби дихальних шляхів

19.1. Забезпечення медикаментами хворих на бронхіальну астму згідно урядової програми „Доступні ліки”

2017

КУ Миколаївська ЦРЛ

Департамент охорони здоровя та УСЗН облдержадміністрації

Обласний бюджет

Всього : 27,184

2017 р.- 27,184

 

 

Придбання медикаментів (відшкодування аптечним закладам вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на бронхіальну астму).

Зниження рівня захворюваності на бронхіальну астму

 

 

Разом:

 

 

 

 

Всього : 5214,0

2017 р.- 3071,0

2018 р.- 2143,0

 

 Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30