Статті

Рішення №108 Про затвердження Програми "Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2017-2019 роки".

Україна

Миколаївська районна рада

 Р І Ш Е Н Н Я

 

XIII сесії VII скликання 108 «02»червня 2017 року

  

Про затвердження Програми

«Забезпечення публічної безпеки

та правопорядку на території

Миколаївського району на 2017-2019 роки»

  

        Відповідно до Конституції України , пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні»», ст.105 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях, районна рада

      

  ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити програму «Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2017-2019 роки» (додається).

            2. Рекомендувати фінансовому управлінню Миколаївської  районної державної адміністрації передбачити видатки на 2017- 2019 роки для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування,

дотримання законності та правопорядку, прав людини.

                                                                                 

 

           Голова районної ради               В.Л.Купченко


 

                                  ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

1.

 Назва Програми         

 

 

 

Програма «Забезпечення публічної

безпеки та правопорядку на території

Миколаївського району на 2017-2019 роки» 

2

Ініціатор розроблення програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

3

Підстави для розроблення Програми

Конституція України , Закон України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях,

 

4

Розробник Програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

5

Відповідальний виконавець програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

6

Учасники програми

відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та спорту, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КП «Редакція газети «Миколаївський вісник».

 

7

Термін реалізації Програми

2017-2019 роки

8

Основні джерела фінансування заходів Програми

Районний бюджет

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

10

Загальний обсяг фінансування , що необхідний для реалізації Програми, з них:

районний бюджет

 

 

 

554,000 гривень

554,000 гривень

 

  

Районна Програма

« Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району

на 2017 – 2019 роки»

 

І. Загальні положення

 

         Програма «Забезпечення публічної безпеки  та правопорядку на території Миколаївського району на 2017 – 2019 роки» (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України , законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях.

 

         Ця Програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення оперативно-службової діяльності Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку, публічної безпеки а також зміцнення технічної і ресурсної бази відділення.

 

ІІ. Мета та завдання програми

 

Мета програми – сприяння правоохоронної діяльності Миколаївського  ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, насамперед створення належних умов роботи груп реагування патрульної поліції, забезпечення охорони публічного порядку, безпеки дорожнього руху, наглядом за дотриманням правил дорожнього руху, своєчасного реагування на повідомлення громадян про злочини та пригоди, налагодження тісної взаємодії з органами місцевої влади, населенням з питань правоохоронної діяльності, збільшення довіри до поліції взагалі.

 

         Метою програми є:

 

         - забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;

 

         - сприяння стабільному соціально-економічному розвитку району, покращенню інвестиційного клімату;

 

         - створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;

 

         - підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення району, гостей, вдосконалення діяльності органів державної влади, правоохоронних органів, покращення їх матеріально технічного забезпечення.

 

         Основні завдання програми:

 

-                     упровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відео спостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо.)

 

-                     покращення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

 

-                     активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в районі;

 

-                     вивчення міжнародного досвіду превенції правопорушень, протидії злочинності та корупції та впровадження його у практичну діяльність;

 

-                     удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів з питань забезпечення публічної безпеки та порядку, превенції правопорушень;

 

-                     провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

 

-                     проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;

 

-                     формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 

-                     реалізація заходів, спрямованих на вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що перебувають у незаконному обігу;

 

-                     протидія незаконному обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів;

 

-                     запобігання правопорушенням, пов’язаним із незаконним обігом алкогольної продукції;

 

-                     здійснення заходів поліцейського піклування, запобігання насильству в сім’ї;

 

-                     запровадження системи превентивних заходів щодо протидії правопорушенням проти громадської моралі та торгівлі людьми;

 

-                     превенція правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;

 

-                     запровадження системних заходів захисту дітей від протиправних посягань, ювенальної превенції, попередження втягнення підлітків у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;

 

-                     здійснення посиленого контролю за ситуацією у публічних місцях, передусім при проведенні заходів за участю значної кількості громадян;

 

-                     запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри населення до органів державної влади, правоохоронних органів, у тому числі з питань побудови правового суспільства. 

 

ІІІ. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми 2017-2019

N
з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

Роки

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення публічної безпеки і порядку:

1.1.

Систематично аналізувати стан публічної безпеки та порядку в районі. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки та впливають на стан публічної безпеки та порядку, розробляти План комплексного використання сил та засобів "Єдина дислокація", в якому визначати спільні скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку

щомісячно

Миколаївське відділення поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області (далі – Миколаївське ВП ГУНП)

Фінансування не потребує

 

 

 

1.2.

Відповідно до вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" за участю органів державної влади та місцевого самоврядування вжити заходів щодо проведення зборів громадян з метою створення на підприємствах, навчальних закладах громадських формувань з забезпечення публічної безпеки та порядку. Забезпечити навчання та координацію діяльності громадських формувань, їх заохочення, виготовлення нагрудних знаків ,  посвідчень , нарукавних

пов’язок членам громадських формувань.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

1.3.

Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні

 

 

 предмети і речовини, особливо

членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, попередження і нейтралізації проявів екстремізму та тероризму.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

1.4.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення будь-яких масових заходів обов'язково напередодні проводити оперативні наради організаторів заходів та Миколаївського ВП ГУНП в Одеській області для визначення та координації зусиль, правильної розстановки необхідної кількості сил і засобів, потрібних для забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

2.

Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави:

2.1.

З метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та скаргами громадян. При їх вирішенні вживати вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

2.2.

Проводити заходи по недопущенню стихійної торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях на території селища та району. При виявленні порушень притягувати винних до відповідальності згідно чинного законодавства.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

2.3.

Забезпечити своєчасність реагування органів поліції на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Покращити мобільність слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

2.4.

Напередодні шкільних літніх канікул  виявляти та документувати факти розташування біля дитячих оздоровчих закладів розважальних закладів, місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направляти до органів місцевого самоврядування

подання щодо закриття цих закладів з подальшим висвітленням у ЗМІ.

2017 - 2019

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

2.5.

З метою запобігання та профілактики негативним проявам серед дітей, щодо пияцтва, наркоманії,

Безпритульності, пропагувати здоровий спосіб життя  у ЗМІ.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

2.6.

З метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням не менше одного разу на квартал проводити відкриті зустрічі. На зустрічах обговорювати діяльність поліції, визначати поточні проблеми та обирати найефективніші способи їх вирішення

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП, Миколаївська районна рада

Фінансування не потребує

 

 

 

2.7.

З метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформувати громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

2.8.

З метою інформування громадськості про діяльність поліції готувати та опубліковувати  в ЗМІ звіт про діяльність поліції.

2 рази на рік

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

3.

Протидія злочинності:

3.1.

З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних крадіжок щоквартально проводити комплексні оперативно-профілактичні операції в місцях найбільш уражених цими видами кримінальних правопорушень.

щоквартально

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

3.3.

Проводити заходи по відпрацюванню та виявленню фактів приймання і реалізації викраденого майна (металобрухту) відповідно

до вимог ЗУ "Про металобрухт".

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

3.4.

З метою профілактики та попередження шахрайств на території Миколаївського району організувати інформування населення села, селища про найбільш розповсюджені типові способи вчинення шахрайств через місцеві ЗМІ, інформаційні стенди.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

3.5.

Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед дітей, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних

кримінальних правопорушень, виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми.

2017 - 2019

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та

спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

3.8.

Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян ( дискотеки, кафе, бари тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин інформацію надавати в компетентні органи поліції, в межах своїх повноважень вживати заходів щодо притягнення винних до відповідальності та по припиненню діяльності цих закладів.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП,

сектор у справах сім’ї ,  молоді та спорту, служба у справах дітей

Фінансування не потребує

 

 

 

4.

Надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги

4.1.

Розробити та провести заходи по вдосконаленню:
- програми зайнятості населення району, як одного з позитивних заходів по профілактиці злочинності;
- програми соціальної адаптації соціально незахищених верств населення району, осіб, які

звільнилися з місць позбавлення волі;
- корекційної програми осіб, які вчинили насильство в сім'ї та ін.

2017 - 2019

сектор у справах сім’ї ,  молоді та спорту, служба у справах дітей, управління  соціального захисту

населення райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

4.3.

Забезпечити проведення спільних нарад, вироблення відповідних спільних рішень та організацію їх виконання керівниками Миколаївського  ВП ГУНП в Одеській області, служби у справах дітей, працівниками сектору у справах сім'ї та молоді, освіти та

інших зацікавлених органів з проблем профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, правового виховання молоді, роботи з проблемними сім'ями.

2 рази на рік

Миколаївське ВП ГУНП, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

служба у справах дітей

райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

4.4.

З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді проводити цільові рейди по виявленню та поверненню до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного впливу на дітей, притягнення згідно з чинним законодавством до адміністративної відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

2017 - 2019

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації,, Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

4.5.

Забезпечити вдосконалення право-виховної та профілактичної роботи в закладах освіти району, створення системи ранньої профілактики протиправної поведінки дітей. Покращити психолого-педагогічне діагностування дітей, проведення з ними індивідуальної право-виховної роботи, своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей, надання таким сім'ям адресної допомоги.

2017 - 2019

Відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

4.7.

Використовувати можливості преси для формування духовної культури дітей і молоді, започатковувати в районній газеті друкування матеріалів з пропаганди здорового способу життя, правової освіти дітей

 та молоді, запобігання негативних проявів у їх середовищі. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу життя.

2017 - 2019

відділ освіти, сектор у справах сім’ї , молоді та спорту райдержадмі

ністрації, редакція газети «Комунальна установа» -«Миколаївський вісник» Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

5.

Матеріально-технічне і кадрове забезпечення

5.1.

Посилити роботу по підбору на службу в Національну поліцію України осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про

Національну поліцію" (Закон N 580-VIII) та проживають на території району, з метою зміцнення професійного ядра Миколаївського ВП ГУНП в Одеській області.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП

Фінансування не потребує

 

 

 

5.2.

Покращити роботу по професійному орієнтуванню випускників шкіл району для їх підготовки та направленням за погодженням з педагогічними колективами шкіл до навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

5.3.

Забезпечити неухильне виконання законів України, указів Президента України, спрямованих на зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників Миколаївського ВП ГУНП  в Одеській області. Рішуче очищати ряди поліції від співробітників, які порушують права та законні інтереси громадян району та скоюють діяння, що компрометують органи поліції та знижують авторитет і довіру населення до поліції.

2017 - 2019

Миколаївське ВП ГУНП,

Фінансування не потребує

 

 

 

5.4.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення  роботи  груп реагування патрульної поліції цілодобово..

Щомісячно

8,333

Миколаївське ВП ГУНП

Районний  бюджет

100000

100000

100000

5.5.

Проведення поточного обслуговування та ремонту службових автомобілів Миколаївського ВП задіяних для несення служб груп реагування патрульної поліції

Щомісячно

4.166

Миколаївське ВП ГУНП

Районний бюджет

50000

50000

50000 

5.7.

Проведення капітального ремонту  службового автомобілю Нива «ШЕВРОЛЕ»  для забезпечення роботи груп реагування патрульної поліції в умовах погіршення погоди, снігопадів, ожеледиці, тощо.

травень –серпень

2017

Миколаївське ВП ГУНП

Районний бюджет

 20000

 

 

5.8.

Придбання електронних планшетів, відео-реєстраторів, сучасних засобів зав’язку для забезпечення груп швидкого реагування

патрульної поліції  Миколаївського ВП на повідомлення про правопорушення

2017

Миколаївське ВП ГУНП

Районний бюджет

22000

 10000

 

5.9.

Забезпечення оргтехнікою, її поточного ремонту, розхідними матеріалами, копіювальним папером та іншим канцелярським приладдям

2017-2019

Миколаївське ВП ГУНП

Районний бюджет

18000

12000 

 12000

ВСЬОГО КОШТІВ:

210000

172000

162000

554000

  

ІV. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів, передбачених програмою здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Строки виконання Програми  2017-2019 роки.

 

Очікувані результати програми

         Виконання Програми надасть можливість:

 

-         Оперативне та ефективне реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення;

 

-         стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом мінімізації загроз публічній безпеці і порядку;

 

-         підвищити рівень вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо тяжких злочинів у публічних місцях та на вулицях; зменшити кількість аварій на автошляхах;

 

-         зменшити кількість злочинів на побутовому ґрунті, у стані алкогольного сп’яніння, а також рецидивної злочинності;

 

-         знизити рівень злочинів пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин;

 

-         зменшити кількість порушень правил реалізації алкогольної, тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту; правопорушень у сфері моралі;

 

-         знизити  рівень дитячої злочинності; формувати у дитячому молодіжному середовищі негативне сприяння протиправної поведінки та вчинення правопорушень;

 

-         забезпечити цивільну безпеку об’єктів інфраструктури району;

 

-         підвищити рівень суспільної довіри та підтримки громадян до органів поліції;

 

-         сприяння, в межах компетенції поліції, викоріненню корупційних проявів в суспільстві. 

 

V. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

                 Координацію дій щодо виконання Програми покласти на Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

              Всім причетним до виконання Програми інформувати що півроку до 1 липня та до 1 січня Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

 

               Відповідальному виконавцю Програми що півроку до 15 липня та 15 січня узагальнювати надану інформацію та інформувати районну державну адміністрацію, постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, дотримання законності та правопорядку, прав людини. 

 

Розрахунок

Забезпечення речовим майном загону
територіальної оборони району
та роти охорони РВК
на період відмобілізування, бойового злагодження
та повсякденної життєдіяльності

№ з/п

Найменування

Вартість за одиницю грн

Сума на весь особовий склад грн

1.

Ботінки з високим берцем

600

239400

2.

Костюм (літній) комплект

450

179550

3.

Куртка (зимова)

550

219450

4.

Шапка

50

19150

5.

Кепі

50

19150

Разом

678300, 0 грн.

 

Розрахунок 

забезпечення пально-мастильними матеріалами (ПММ) загону
територіальної оборони району
та роти охорони РВК на період відмобілізування, бойового злагодження
та повсякденної життєдіяльності

№ з/п

Марка техніки

Вид палива

Ємність баків

Ціна палива на 01 червня 2017 року л/грн

Сумма в грн

1.

ГАЗ-66

Бенз.

170

22

3740

2.

УАЗ-

Бенз.

45

22

990

3.

Камаз-5320

Диз.

250

20

5000

4.

Камаз-5320

Диз.

250

20

5000

5.

Камаз-5320

Диз.

250

20

5000

6.

Камаз-5320

Диз.

250

20

5000

7.

Камаз-5320

Диз.

250

20

5000

8.

ГАЗ-333023

Бенз.

70

22

1540

9.

ГАЗ-333023

Бенз

70

22

1540

10.

УАЗ-3741

Бенз

45

22

990

11.

УАЗ-3741

Бенз

45

22

990

Разом

34790,0 грн.

 

Розрахунок

обсягів фінансового забезпечення по виконанню завдань
в особливий період загон
ом територіальної оборони району та роти охорони РВК

в розрізі сільських, селищної рад Миколаївського району

Загальний обсяг фінансових ресурсів -1078658.0 грн., в т.ч.:

за рахунок коштів районного бюджету -323597.4 грн.;

за рахунок коштів сільських, селищних бюджетів – 755060.6 грн. 

з/п

Назва сільської, селищної ради

Кількість осіб, які

викликаються

% від загальної кількості особового складу

Обсяг фінансових ресурсів від загального обсягу, грн.

1

Миколаївська селищнарада

112

25

188750

2

Новопетрівська сільська рада

26

7

52855.05

3

Ульянівська сільська рада

17

4

30205.05

4

Олексіївська сільська рада

20

5

37755.05

5

Антонюківська сільська рада

34

9

67955.05

6

А-Іванівська сільська рада

26

7

52855.05

7

Ісаєвська сільська рада

28

7

52855.05

8

Скосарівська сільська рада

31

8

60405.05

9

Стрюківська сільська рада

30

8

60405.05

10

Петрівська сільська рада

19

5

37755.05

11

Шабельницька сільська рада

14

4

30205.05

12

Левадіївська сільська рада

20

5

37755.05

13

Настасіївська сільська рада

22

6

45305.05

Всього:

399

100

755060.6 грн.


 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31