Статті

Рішення №106 Про затвердження програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку на 2017 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XIII сесії VIIскликання      №106      «02» червня  2017 року

 

Про затвердження програми мобілізаційної

підготовки місцевого значення та забезпечення

заходів, пов’язаних із виконанням військового

обов’язку на 2017 рік

 

     Відповідно до пункту 16 частини I ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 15 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою підтримання мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району, районна рада

 

    ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2017 рік (додається). 

2. Рекомендувати фінансовому управлінню Миколаївської районної державної адміністрації передбачити видатки на 2017 рік для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.                                                                            

                                                                          

Голова районної ради                       В.Л.Купченко


 

ПАСПОРТ

програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2017 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївський  районний військовий комісаріат

2.

Розробник програми

Миколаївська районна державна адміністрація

3.

Співрозробники програми

Миколаївський районний військовий комісаріат

4.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївський районний військовий комісаріат

5.

Учасники програми

Миколаївський районний військовий комісаріат, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради Одеської області; селищна та сільські ради

6.

Термін реалізації програми

2017 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових)

І

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

28,750 тис. грн.

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

28,750 тис. грн.

8.2.

коштів інших джерел

-

 

 

             Додаток до рішення районної ради

від «02» червня  2017року 

                                             №106


 

Програма

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2017 рік

 

 

 

смт Миколаївка 2017


 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлені правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначені засади організації цієї роботи, обов’язки та відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» визначені основні завдання військових комісаріатів стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії військових комісаріатів з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов’язку.

Для виконання цих важливих державних завдань на військовий комісаріат відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389, покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на воєнний час, мобілізації військовозобов’язаних, забезпеченні належних умов праці призовної комісії, медичного персоналу та достатнього фінансування існуючих потреб.

З метою виконання у 2017 році вимог чинного законодавства з підтримання мобілізаційної готовності району, необхідно провести відповідну роботу. Вирішити питання підготовки громадян до військової служби, мобілізаційної підготовки району, військово-облікової роботи, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру у сучасних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

 

2. Визначення мети Програми

Цільова Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

     Мета Програми:

-підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату  на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

-підвищення рівня роботи органів місцевого самоврядування в проведенні військово-облікової роботи, залучення мобілізаційних ресурсів району;

-  вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами;

-забезпечення інформаційними матеріалами організації мобілізаційної підготовки;

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету. Всього на реалізацію Програми на 2017 рік необхідно передбачити 28,750 тис. грн..

Програма діє на період 2017рік (додаток 1).

 

 4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 Основними завданнями Програми є:

- здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури;

- проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності місцевого значення;

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка району, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій з оборони країни,  усвідомлення громадянами України, що захист держави–конституційний обов’язок кожного її громадянина.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Перелік заходів Програми:

1. Поліпшення взаємодії райдержадміністрації, сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку.

2. Проведення мобілізаційних тижнів з відповідальними особами за ведення військового обліку сільських та селищної рад та представниками райдержадміністрації.

3.Забезпечення інформаційного висвітлення заходів мобілізаційної підготовки.  

4.Заходи пов’язані з проведення зборів по перепідготовці військовозобов’язаних та приведення у відповідність військового обліку.

5. Забезпечення надання мобілізаційного ресурсу до військових організованих структур та в зворотному напрямку.

Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації із встановленням термінів виконання заходів (додаток 2).

 

6. Очікувані результати виконання програми:

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів в Миколаївському районі сприятиме:

-   забезпеченню своєчасної часткової мобілізації;

- підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах переведення на воєнний режим;

- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

-виконанню мобілізаційних завдань підприємствами, установами, організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація заходів Програми покладається на Миколаївську районну державну адміністрацію.

Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації постійно здійснювати контроль за виконанням Програми та що півроку до 15 липня та 15 січня, інформувати голову райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики про стан та результати виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.


                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                               

 Ресурсне забезпечення програми

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2017 рік (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 (тис. грн..)

І

 

2017 рік

 

Усього

28,750

28,750

державний бюджет

-

-

місцевий бюджет, у тому числі:

28,750

28,750

- обласний бюджет

-

-

- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

28,750

28,750

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

кошти не бюджетних джерел

-

- 


Додаток 2

 

Напрями діяльності та заходи програми

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2017 рік

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінан-

сування

(тис.грн)

Орієнтовні обсяги

фінансування

(вартість), тис. грн..

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Поліпшення взаємодії райдержадміністрації, сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

Проведення що місячних

нарад за участі райдержадміністрації, сільських та селищнихрад, підприємств, установ, організацій, військового комісаріату, щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

2017

рік

Миколаївський районний військовий комісаріат, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; КУ «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради Одеської області; селищна та сільські ради

не потребує

не

потребує

2

Проведення мобілізаційних тижнів з відповідальними особами за ведення військового обліку сільських та селищної рад та представниками райдержадміністрації

Проведення навчальних занять, щодо відпрацювання керівних документів мобілізаційної та військово-облікової роботи

2017

рік

Миколаївський районний  військовий комісаріат

не потребує

не

потребує

3

Забезпечення інформаційного висвітлення заходів мобілізаційної підготовки

Придбання інформаційних стенів, щодо організації мобілізаційної підготовки району

2017

рік

Миколаївський районний  військовий комісаріат

районний бюджет

14,000

4

Заходи пов’язані з проведення зборів по перепідготовці військовозобов’язаних та приведення у відповідність військового обліку

Підбір та подача на навчальні збори військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги згідно нарядів до військових частин, військову службу в резерві, відповідна мобілізаційна підготовка населення та транспортних ресурсів

2017

рік

Миколаївський районний  військовий комісаріат

не потребує

не

потребує

5

Забезпечення надання мобілізаційного ресурсу до військових організованих структур та в зворотному напрямку

Закупівля пально-мастильних матеріалів, оплата послуг з транспортних перевезень

2017

рік

Миколаївський районний  військовий комісаріат

районний бюджет

14,750

ВСЬОГО:

 

28,750 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31