Статті

Рішення №85 Про затвердження районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2017-2020 роки

Україна

Миколаївська районна рада

 Р І Ш Е Н Н Я

 

сесії VІІ скликання                     №85                «21» грудня 2016 року

 

Про затвердження районної Програми

підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі "Власний дім"

на 2017-2020 роки

 

     Відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 16, ч. 1, ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», з метою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, районна рада

 

       ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2017-2020 роки (додається).

 

  1. 2.Рекомендувати районній державній адміністрації при складанні проектів бюджету, щорічно до 2020 року, передбачати виділення коштів на реалізацію Програми.

  2. 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.


 

Голова районної ради                          В.Л. Купченко


 

Паспорт районної програми

 

1.

Назва програми

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2017-2020 роки у   Миколаївському районі (далі - Програма).

2.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

3.

Підстави для розроблення  Програми

Указ Президента України від 27.03.98  № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”,   постанова   Кабінету   Міністрів України від 05.10.98

 № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі” та від 03.08.98 № 1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.97 № 256-р “Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

4.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

5.

Відповідальний виконавець програми

Державне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

6.

Учасники програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Державне підприємство «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».         

 

7.

Термін реалізації програми     

2017-2020 роки

8.

Основні джерела фінансування заходів Програми    

Державний, обласний,  районний  бюджети.

 

9.

Система організації контролю за виконанням Програми    

 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, постійну комісію районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.


Додаток до рішення

Миколаївської районної радивід"21"грудня 2016 року№85

 

Програма 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім" на

2017-2020 роки у Миколаївському районі

  

І. ВСТУП

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2017-2020 роки у Миколаївському районі (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27.03.98  № 222 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових   кредитів   індивідуальним   забудовникам   на   селі” та  від  03.08.98 № 1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.97 № 256-р “Про створення обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”.

 

Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї із важливих і найбільш гострих проблем району - забезпечення упорядкованим житлом населення в сільській місцевості.

 

Програма сформована як комплекс взаємозв'язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідальних виконавців, термінів реалізації, джерел та обсягів фінансування. 

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма  - це середньостроковий, розрахований на період до 2020 року, організаційно-економічний документ, що спрямований на підвищення рівня доступності для громадян пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов для забезпечення житлом сільських жителів, які працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах переробної галузі агропромислового комплексу Миколаївського району.

 

Виняткова суспільна актуальність і доцільність впровадження Програми визначається такими факторами:

 

низька забезпеченість сільських жителів району упорядкованим житлом;

 

  відсутність традиційних централізованих джерел фінансування будівництва індивідуального житла;

 

підвищення вартості житлового будівництва та недоступність його для більшості  категорій сільського населення.

 

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку населених пунктів району. Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерного оснащення.

 

Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон в пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства, яке відроджується, молодими кваліфікованими кадрами.

 

Обсяги будівництва житла на селі та його інженерного облаштування залишаються низькими, головним чином через відсутність у селян необхідних грошових заощаджень.

 

Підставою для розроблення Програми є існування проблеми на рівні району, наявність у місцевих бюджетах реальної можливості ресурсно забезпечити виконання заходів Програми та відповідність мети Програми пріоритетним напрямам державної політики, стратегічним завданням розвитку району та соціального розвитку Миколаївського району на період до 2020 року.

 

Позитивні зрушення у сільському господарстві області, впровадження нових форм господарювання та дотримання культури землеробства, на жаль, сьогодні ще не забезпечили належного поліпшення умов життя сільського населення.

 

Житлове будівництво на селі у 2017-2020 роках має розвиватися, насамперед шляхом спорудження індивідуальних житлових будинків за рахунок власних коштів забудовників.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 Метою Програми є реалізація державної політики в частині розв’язання житлових проблем шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості, як основ поліпшення демографічної ситуації та припинення відтоку трудового потенціалу, завдяки пільговому кредитуванню і забезпеченню на цій основі подальшого розвитку іпотеки.

 

Програма спрямована на:

 

 реалізацію державної політики України у галузі житлового будівництва;

 

 інвестування в будівництво та придбання житла на селі;

 

 збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

 

 надання можливості мешканцям сільських місцевостей придбати житло за доступними цінами;

 

 створення сприятливих умов для забудовників;

 

 поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла;

 

 покращення демографічної ситуації в районі.

 

IV. Напрямки та  завдання програми: 

Основними завданнями районної Програми  є:

 

сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі;

 

створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості шляхом надання довгострокових позик та здійснення заходів щодо придбання житла за рахунок коштів з різних джерел фінансування на умовах дольової участі;

 

ефективне використання можливостей Фонду в соціально-економічному розвитку району шляхом об'єднання фінансово-економічних ресурсів, спрямованих на розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, а також об'єктів соціально-побутового призначення;

 

збільшення обсягів індивідуального будівництва;

 

забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;

 

поліпшення житлових умов для молоді з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

 

поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення району, інженерного облаштування села;

 

створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення;

 

закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості району.

 

Позичальниками кредитів за рахунок коштів районного бюджету можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району.

 

Основні напрямки  Програми:

 

надання довгострокових кредитів на будівництво,  придбання,  добудову та реконструкцію житлових будинків, господарських будівель, газифікацію садиб та інженерне забезпечення житла сільським сім’ям, терміном до 20 років (молодим сім’ям – на термін до 30 років), з внесенням ними плати у розмірі 3% річних;

 

будівництво інженерних мереж та благоустрій території у районах масової забудови;

 

 надання практичної допомоги та послуг позичальникам для будівництва житла та його інженерного забезпечення.

 

У першочерговому порядку кредит надається:

 

працівникам бюджетної сфери та молодим спеціалістам, направленим працювати в сільську місцевість;

 

індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла;

 

 короткострокові кредити в сумі 10-30 тис. грн. терміном до 5-х років на влаштування інженерних мереж (газо-, тепло-, водо-, електропостачання).

 

Сума кредиту визначається обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з урахуванням платоспроможності позичальника .

 

Одним із завдань Програми є розширення на території району інвестування в будівництво та придбання житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями.

 

                V. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ,

 

          СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ                                                                                                                                                                                                               

Для фінансування будівництва, реконструкції, влаштування інженерних мереж та придбання житла для жителів села передбачається залучати кошти бюджетів усіх рівнів, підприємств та організацій виробничої сфери, населения та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

Головне місце у Програмі повинно зайняти питання фінансування нового будівництва та завершення раніше розпочатого.

 

Концентрація коштів та надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам району здійснюється обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Джерела надходжень до Фонду формуються за рахунок коштів:

 

державного бюджету;

 

обласного бюджету, передбаченого на реалізацію цієї Програми;

 

місцевих бюджетів (районних, сільських), передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм;

 

підприємств, установ, організацій, населення, інших не заборонених чинним законодавством джерел, виділених на співфінансування Фонду для надання кредитів.

 

Дана Програма діє протягом 2017 - 2020 років.

 

Дострокове припинення Програми можливе лише:

 

за умови припинення фінансування заходів і завдань Програми за поданням фінансового управління районної державної адміністрації;

 

за умови втрати актуальності головної мети Програми - за поданням    відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 

Рішення про дострокове припинення дії Програми приймає районна рада.

  

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми передбачає поліпшення житлових умов сім'ям та введення в експлуатацію житла.

 

Реалізація Програми індивідуального житлового будівництва на селі сприятиме вирішенню:

 

проблеми забезпечення упорядкованим житлом, стабілізації і поліпшенню становища в агропромисловому комплексі району;

 

створення додаткових робочих місць, оскільки будівництво, добудова, реконструкція та підключення інженерних мереж до існуючих комунікацій буде здійснюватись як самими Позичальниками, так і за рахунок найманої праці;

 

поліпшення демографічної ситуації, яка склалася на сьогодні у сільській місцевості;

 

зменшення відтоку молоді із сіл, оскільки за умови реалізації даної Програми вони будуть відчувати підтримку як самої держави, так і області, району загалом;

 

прискорення розвитку ринкових відносин;

 

зміни структур жителів села за віком (залишити молодь у сільській місцевості);

 

значного збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у підсобних господарствах у зв'язку з поліпшенням демографічного становища у сільській місцевості;

 

збільшення попиту, розширення ринку збуту продукції будівельної індустрії, збільшення обсягів виробництва будівельних матеріалів;

 

збільшення обсягів оподаткування та надходження коштів до бюджету району;

 

підвищення авторитету місцевих органів влади серед населення.

  

VIІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

1.Розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах району шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво, реконструкцію, влаштування інженерних мереж та придбання житла.

  

2017-2020 роки Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

 

  Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

                             

  1. 2.Підготовка списку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їх обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

  

Щороку        Відділ містобудування, архітектури та житлово

до 10 січня  комунального господарства районної державної

                    адміністрації

                    Сільські, селищна ради

                        

  1. 3.Сприяння діяльності Фонду шляхом реалізації заходів цієї Програми та відповідних місцевих програм.

  

Постійно       Відділ містобудування, архітектури та  

                     житлово-комунального господарства районної

                     державної адміністрації 

                     Сільські, селищна ради

                          

  1. 4.Придбання житла для молоді, працівників бюджетних установ та соціально-незахищених громадян з різних джерел фінансування на умовах дольової участі. 

            

Постійно                    Районна рада 

         Сільські, селищна ради

                             

  1. 5.Організація проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо кредитування індивідуального житлового будівництва та популяризації програми серед сільського населення у місцевих засобах масової інформації.

  

Постійно      Відділ містобудування, архітектури та житлово-    

                   комунального господарства районної державної    

                   адміністрації

  

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію дій щодо виконання Програми покласти на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

 

Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації постійно здійснювати контроль за виконанням Програми та що півроку до 15 січня та 15 липня, про стан та результати виконання Програми, інформувати голову районної державної адміністрації, постійну комісію районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства та обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Внесення змін до Програми можливе лише відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови районної державної адміністрації та рішень районної ради. 

   Контроль за виконанням програми покладається на районну державну адміністрацію.

 

 Додаток

 до Програми 

ПЛАН

загальної потреби в коштах для реалізації заходів Програми  на період 2017-2020 роки

Джерела фінансування

Реалізація програми по роках:

Всього витрат на реалізацію програми,

тис.грн.

2017 рік,

тис.грн.

2018 рік,

тис.грн.

2019 рік,

тис.грн.

2020 рік,

тис.грн.

Районний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Місцеві бюджети

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

Всього

150,0

150,0

150,0

150,0

600,0

 

 

 

 


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31