Статті

Рішення №63 Про затвердження Райрнної Програми "Регулювання земельних відносин щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки"

Україна

Миколаївська районна рада

 Р І Ш Е Н Н Я

 

VІІ сесії VІІ скликання                  №63              « 03 » серпня 2016 року

 

 Про затвердження Районної  Програми

 «Регулювання земельних відносин щодо

 забезпечення реалізації державної

 політики в галузі використання та охорони

 земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки»

 

Відповідно пункту 16 частини І статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 10 Земельного кодексу України, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Районну Програму ««Регулювання земельних відносин щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки» (додається).

2. Рекомендувати сільській та селищній радам при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2016 рік та їх формуванні на 2017-2018 роки передбачити кошти, необхідні на реалізацію заходів Програми на відповідні роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  аграрної політики, земель відносин та використання природних ресурсів.

 

     Голова районної ради                                  В.Л. Купченко    

 

 

Додаток

до рішення районної ради

                                                                         від «03» серпня 2016 р.

                                                                         №63

 

   

 

РАЙОННА ПРОГРАМА 

регулювання земельних відносин щодо забезпечення реалізації

державної політики в галузі використання та охорони земель

у Миколаївському районі на 2016 – 2018 роки

 


 

  1. 1.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Необхідність розроблення даної  Програми  зумовлена визнанням того, що:

- Системна економічна криза охопила також і сферу використання земельних ресурсів;

-   Незадовільний екологічний стан земельних ресурсів є однією з головних причин погіршення якості навколишнього середовища;

-                     Розв’язання проблем у сфері використання та охорони земель належить до пріоритетних напрямків державної політики у проведенні соціально–економічних реформ, у тому числі земельної реформи;

-                     Реформування господарського комплексу повинно проводитися з достатнім гарантуванням екологічної безпеки населення відновлення стану навколишнього природного середовища, у тому числі якісного стану земель.

-                     Зміни які відбуваються в Україні, економічні перетворення, земельна реформа, розвиток багатоукладності в аграрному секторі  економіки, перехід на ринкові відносини в усіх сферах народного господарства вимагають радикального розв’язання проблем раціонального використання та охорони земель. Проведення земельної реформи пов’язано із збільшенням кількості землекористувачів і землевласників, виконанням великої кількості обґрунтувань, технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки, державної реєстрації, що вимагає і відповідного фінансування переважно за рахунок місцевого бюджету. Виникла потреба у розв’язанні проблем, що стосуються різних форм власності та господарювання, визначення ціни землі, умов оренди, плати за землю, формування інфраструктури ринку.

Головне завдання полягає в тому, щоб за допомогою правових норм та фінансово–економічних важелів забезпечити проведення робіт по землеустрою. Створити автоматизовану базу даних про власників та землекористувачів, екологічний стан, напрями і  структуру використання земельних ресурсів, підвищити відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне використання та якісний склад  ґрунтів. Зробити їх матеріально і морально зацікавленими у проведені заходів щодо захисту та відтворення продуктивної сили землі. 

Ефективне вирішення проблем радикального поліпшення природокористування і охорони довкілля, в тому числі земель та грунтів, на нинішньому етапі неможливе без виваженої і послідовної політики у цій сфері, чітко організованого виконання намічених планів, програм та конкретних заходів, дійового контролю за ходом їх реалізації і цільовим використанням виділених коштів. При цьому необхідно застосувати гнучку систему як стимулюючих (фінансово–економічних) так і примусових (адміністративних) важелів та інструментів впливу на власників і землекористувачів, від яких залежить ефективне використання національного багатства – земельних ресурсів.  

Основні напрямки  районної програми регулювання земельних відносин щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель у Миколаївському районі на 2016 – 2018 роки (далі Програма) розроблені на підставі: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про землеустрій»; Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів»;  Закону України  «Про внесення змін до Земельного кодексу України»; Закону України «Про Державний земельний кадастр»; Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про державну експертизу  землевпорядної   документації»; Закону України «Про  основи містобудування»; 

 

Характеристика земель Миколаївського району 

Миколаївський район розташований в північній частині Одеської області і займає площу 109292,6 га., з них; 

-                     сільськогосподарські угіддя – 95580,02 га (87,45%);

-                     рілля – 79372,38 га. (72,62%);

-                     багаторічні насадження – 958,37га (0,88%);

-                     сіножаті – 1786,40 га (1,63%);

-                     пасовища – 12997,93 га (11,89%);

-                     перелоги – 464,94 га (0,43%);

-                     під господарськими будівлями і дворами – 1025,93га (0,94%);

-                     під господарськими шляхами і прогонами – 1156,56га (1,06%);

-                     лісові землі – 8270,93га (7,57%);

-                     забудовані землі – 1724,93га (1,58%);

-                     відкриті заболочені землі – 240,3 га (0,22%);

-                     відкриті землі без рослинного покрову – 645,63 га (0,59%);

-                     під водою – 648,3 га (0,59%);

-                     природні водотоки – 474,3 га (0,43%);

-                     штучні водотоки – 7,00 га (0,006%);

-                     ставки – 153,00 га (0,14%);

-                     штучні водосховища – 14,00 га (0,01%).

На території району в результаті реформування колективних сільськогосподарських підприємств створено 39 сільськогосподарських підприємств у т.ч.:

-                     22 - товариства з обмеженою відповідальністю – 18447,3995га

-                     14 - приватні сільськогосподарські підприємства – 2310,7354га

-                     407 - селянсько - фермерські господарства – 11971,2483га

Набули право на земельні ділянки частки (паї) 7869чоловік з них; реалізували своє право, отримали земельні сертифікати - 7869 чоловік.

Всього на території Миколаївського району розташовано 12 сільських рад та 1 селищна рада, (45 сіл, 1 селище).

За власниками землі та землекористувачами землі Миколаївського району розподіляються таким чином:

-                     Сільськогосподарські підприємства використовують – 21433,1349 га;

-                     Громадяни – 56495,8763га;

-                     Заклади, установи організації – 903,07га;

-                     Промислові та інші підприємства - 17га;

-                     Підприємства та організації транспорту і зв’язку – 463,7064га;

-                     Заклади освіти – 711,16га;

-                     Лісогосподарські підприємства - 2461га;

-                     Землі запасу та інші не надані у тимчасове користування – 27517,4584га

Нормативна грошова оцінка проведена в усіх 46 населених пунктах району та за межами населених пунктів – земель несільскогосподарського призначення.

Державному підприємству «Березівське лісове господарство»  передано в постійне користування 2461га земель району.

На території  Миколаївського району розроблена схема землеустрою і техніко–економічні обґрунтування використання та охорони земель. Схеми землеустрою Миколаївського району погоджені територіальним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронними і санітарно – епідеміологічними органами. Заходи, які затверджені в установленому порядку схемами землеустрою, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, землекористувачами, у тому числі орендарями.

 

  1. 2.МЕТА ПРОГРАМИ

Державна земельна політика в Миколаївському районі має бути реалізована шляхом науково – обґрунтованого перерозподілу земель із формуванням раціональної системи і землекористувань, створенням екологічно сталих ландшафтів і агросистем, інформаційного  забезпечення, правового еколого – економічного механізму регулювання земельних відносин на всіх рівнях господарювання. Вирішення цих питань можливе лише за умови виконання землевпорядних робіт та заходів, які спрямовані на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території Миколаївського району, його адміністративно – територіальних утворень, господарських структур, що здійснюється під впливом формування суспільно – виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. 

Метою Програми є створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої документації. Фіксації меж адміністративно-територіальної одиниці є важлива передумова упорядкування територіальної організації села та селища, нормального функціонування системи оподаткування, запровадження ефективної ведення Державного земельного кадастру та Реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Задачею соціальної ефективності встановлення меж населеного пункту є створення такого середовища, у якому потреби людей повинні задовольнятися щонайкраще. Важливе значення мають показники соціально-економічного розвитку села, обґрунтування основних напрямків економічної політики, передбачення наслідків прийнятих рішень. Межі села встановлюються з врахуванням розширення в плані села промислових і житлових районів, розробки функціонального зонування і планувальної структури, рішення об'ємно-просторової композиції села.

Встановлена межа села є особливою умовою його розвитку. При відсутності межі населеного пункту неможливо визначити землі,  які входять в його межі, а які ні. Тому невідомо до чиєї компетенції відносяться ті чи інші території, хто ними розпоряджається, отримує прибуток у вигляді земельного податку від використання цих земель.

  

2.1 Завдання Програми:

-                     Встановлення (відновлення) меж населених пунктів смт. Миколаївка (орінтовною площею 301,0 га), с. Андрієво – Іванівка (орієнтовною площею 295,0 га);

 

2.2 Ресурсне забезпечення Програми:

         У ході земельної реформи, коли спостерігається поглиблення суперечок між використанням і охороною земель, загострюються економічні та екологічні суперечності, пов’язані в першу чергу, з фінансуванням грунтозахисних заходів, відповідно до чинного законодавства основним джерелом фінансування мали б бути кошти, які надходять від сплати за землю. 

         Джерелами фінансування Програми є кошти місцевих бюджетів сільських та селищної рад.

 

  1. 3.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ;

 

СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Конституція  України визначила, що земля є основним національним багатством і знаходиться під особливою охороною держави. Держава, в свою чергу, забезпечує захист прав  усіх суб’єктів власності  і господарювання,  соціальну  спрямованість економіки. 

У Програмі визначені основні напрямки проведення земельної реформи у Миколаївському районі, намічені заходи щодо охорони земель. Програма має сприяти  відновленню процесу загального розвитку земельних відносин та стати основою для розробки спеціальних програм місцевого рівня і визначити механізми, за допомогою яких можливо у  найкоротші строки досягти цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів. 

Програма має бути реалізована шляхом  проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатку до цієї програми.

Для реалізації Програми об’єднуються зусилля сільських, селищної рад,  районної ради,  районної державної адміністрації, відділу Держгеокадастру у Миколаївському районі, відділу агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації, землевпорядних організацій.

Складовими Програми слід вважати:

-                     встановлення (відновлення) меж смт. Миколаївка (орінтовною площею 301,0 га).

-                     встановлення (відновлення) меж с. Андрієво – Іванівка (орієнтовною площею 295,0 га); 

Обсяги  коштів місцевих бюджетів на виконання заходів Програми є орієнтовними, фінансування буде здійснюватись в межах коштів, затверджених рішенням місцевих рад про відповідний бюджет на відповідний рік, та наявного фінансового ресурсу. 

Програма розрахована на період з 2016 року по 2018 рік.

 

  1. 4.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є: 

-                     Виготовлення проектів землеустрою по встановленню (відновленню) меж смт. Миколаївка, Миколаївського району Одеської області. 

-                     Виготовлення проектів землеустрою по встановленню (відновленню) меж с. Андрієво–Іванівка, Миколаївського району Одеської області. 

Вирішення завдання щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів дасть можливість забезпечити реалізацію прав сільської та селищої рад з регулювання земельних відносин на території сільських населених пунктів, що знаходяться у їх віданні. Забезпечення планування та забудови, перспектив розвитку землеволодіння та землекористування, а також розміщення всього житлового та культурно-побутового будівництва,  об’єктів виробничого призначення, створення систем інженерного обладнання і благоустрою, забезпечення санітарно-гігієнічних та рекреаційних умов, ведення особистого підсобного господарства, інших потреб.

  

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечити земель – кадастровою інформацією органи державної влади, місцевого самоврядування та усіх землекористувачів.

Впровадження Схеми землеустрою щодо використання та охорони земель надасть змогу:

-                     визначити перспективи розвитку економічної бази села; 

-                     оптимізувати житлове, культурно-побутове і комунальне будівництво; 

-                     удосконалити систему сільського господарювання; 

-                     створити сприятливе сільське середовище;

Загальна вартість землевпорядних робіт, кошти на які нобхідно передбачити в місцевих бюджетах, становить 1588,20 тис. грн.

  

Паспорт

Районної  Програми «Регулювання земельних відносин щодо забезпечення  реалізації державної політики в галузі використання  та охорони земель у Миколаївському районі на 2016-2018 роки» 

1.

Ініціатор  розроблення  програми

Відділ Держгеокадастру у Миколаївському районі Одеської області

2.

Розробник  програми

Відділ Держгеокадастру у Миколаївському районі Одеської області

3.

Співрозробник  програми ( у разі  наявності )

-

4.

Відповідальний  виконавець  Програми

Відділ Держгеокадастру у Миколаївському районі Одеської області

5.

Учасники  Програми

Відділ Держгеокадастру у Миколаївському районі Одеської області

Сільська та селищна ради

Миколаївська районна рада

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів райдержадміністрації

Розробники документацій, визначені ст. 26 Закону України «Про землеустрій»

6.

Термін  реалізації  Програми

2016 -2018 роки

6.1.

Етапи  виконання  Програми ( для  довгострокових  програм )

Протягом  2016-2018 років

7.

Перелік  місцевих  бюджетів, які  беруть  участь  у  виконання  Програми

Місцевий бюджет

8.

Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів, необхідних  для  реалізації  Програми,  всього, тис. грн. 

268,20

 

у  тому  числі  тис. грн. :

 

   8.1

коштів  місцевого  бюджету

268,20

8.2.

коштів  інших  джерел

-

 

 

Додаток 1 до Програми

 Заходи

щодо реалізації основних напрямків районної програми з питань регулювання земельних відносин та раціонального використання і охорони земель

Миколаївського району на 2016-2018 роки.

Заходи

Обсяги виконання

Термін виконання

обсяги фінансування тис. грн.

виконавці

джерела фінансування

всього

в тому числі по роках

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

11

12

Встановлення  меж населених пунктів

смт. Миколаївка  (площа 301,0- га)

2016-2018

135,45

67,45

34,0

34,0

Розробники документації, визначені ст. 26 Закону України «Про землеустрій»

місцевий       

с. Андрієво-Іванівка (площа 295,0 - га)

132,75

66,75

33,0

33,0

Загальні обсяги фінансування

Х

Х

268,20

134,20

67,0

67,0

Х

Х

 


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31