Рішення №58 Про затвердження районної програми "Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки"

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


VII сесії VII скликання                 № 58               " 03 " серпня 2016 року            

 

Про затвердження районної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки» 

 

        Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити районну програму Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки.

           2. Районній державній адміністрації, виконкомам сільських та селищної рад забезпечити виконання районної програми Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

         Голова районної ради                                    В.Л.Купченко


 

Додаток

                                                                                                             до рішення районної ради

                                                                                                              від «03» серпня 2016 р.   

                                                                                                              №58      

 

           

                  

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб та молоді з їх

числа на 2016-2018 роки

 

 

 

Паспорт районної програми 

1.

Назва програми

Програма " Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки» (далі - Програма).

 

2.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація

3.

Підстави для розроблення  Програми

Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

4.

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

6.

Учасники програми

Райдержадміністрація, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищної рад

7.

Термін реалізації програми  

2016-2018 роки

8.

Основні джерела фінансування заходів Програми 

Обласний,  районний, сільські та селищний бюджети.

 

  

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018роки

Районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа (далі - Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української PCP; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства"; Указ Президента України від 16 грудня 2011 р. № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль районних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа нашого району.                 


Кількість дітей-сиріт ,дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, не забезпечених житлом за 2011-2015роки

Назва показника

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

2011

2012

2013

 

2014

2015

 

 

Усього

71

84

84

89

91

у тому числі:

-

-

-

-

-

мали житло

44

54

54

44

36

у тому числі:

-

-

-

-

-

на праві власності

11

6

6

4

1

на праві користування

33

48

48

40

35

не мали житла

27

30

30

45

55

Основними причинами відсутності житла у дітей охопленої категорії є наступні:

-         відсутність житла у їх батьків;

-         залишення дитини матір'ю в пологовому будинку.

Аналіз ситуації на місцях показує, що на частину житла, яке є у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не виготовлені правовстановлюючі документи.

 

2.Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення дітей-сиріт та дітей- позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа житлом після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

 

Основними шляхами та засобами розв'язання проблеми забезпечення житлом даної категорії у Миколаївському районі є:

-               запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи право користування; 

-               створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла;

-               створення та забезпечення  функціонування соціального гуртожитка для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

-               придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Дані шляхи дозволять зберегти майно дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які вже мають житло, та отримати житло тим, хто ним не забезпечений.

 

Строк дії Програми  2016-2018 роки.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, районного бюджету, сільських та селищного бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших  джерел, не заборонених законодавством.

      Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття у роки виконання Програми, прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік та норми жилої площі, що передбачена статтею 47 Житлового кодексу Української PCP (13,65 кв. метри на одну особу).

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Програма включає два напрями діяльності:

-         приведення у належний стан житлових приміщень, що і перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

-        забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання;

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 1до Програми. 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на позачергове отримання житла.

Виконання Програми у Миколаївському районі дасть змогу:

-      створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа;

-         поліпшити умови проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-       забезпечити житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах, після закінчення навчання в навчальних закладах, а також осіб з їх числа, які потребують забезпечення житлом.

 

6. Координація і контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у додатку 2до Програми.

   Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на службу у справах дітей районної державної адміністрації, яка здійснюватиме систематичний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді  з їх числа.

Виконавці, зазначені у Програмі, щокварталу до 5 числа подають службі у справах дітей районної державної адміністрації - координатору Програми інформацію про стан виконання заходів.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації щороку до 10 липня та до 10 січня готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми відділу економічного розвитку та торгівлі. 

   Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з  та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 


Календар новин

<< < Червень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30