Рішення №57 Про затвердження районної програми "Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки"

                                                                                   

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


VII сесії VII скликання              № 57                  " 03 " серпня 2016 року             

 

Про затвердження районної програми

«Соціальний супровід сімей, які перебувають

в складних життєвих обставинах

на 2016-2020 роки»

 

     Відповідно до Закону України “ Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.2001 року № 2558 – 111, Указу Президента України від 23.06.2001 року №467/2001 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми,  молоддю та сім’ями”, Указу Президента України від 11.07.2005 року №1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Закону України від 15.11.2001 №2789-ІІІ   «Про попередження насильства в сім’ї», Указу Президента України від 18 березня 2015 року N 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"  та з метою розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності, створення належних умов для виховання, утримання, соціально-психологічної реабілітації дітей, їх фізичного і розумового розвитку,  з метою виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги,  районна рада

    

     В И Р І Ш И Л А:

                               

    1.Затвердити районну програму «Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки»  (далі- Програма),  що додається.

 

    2.Рекомендувати фінансовому управлінню Миколаївської районної державної адміністрації передбачити видатки на 2016-2020 роки для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно до наявного фінансового ресурсу.

 

   3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

Голова районної ради                                             В.Л.Купченко


 

Додаток
                                до рішення районної ради

                                від «03» серпня 2016р.

                                                                                                                    №57 

 

ПРОГРАМА 

“Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016 – 2020 роки.” 

 

Загальні положення. 

 В умовах сьогодення збільшується кількість сімей, які перебувають в кризових, стресових ситуаціях, сімей, що вступають в конфлікт з морально - правовими нормами суспільства,  сімей, які не займаються вихованням дітей, що в свою чергу призводить до деформації сім”ї,  заважають їй виконувати свої основні функції. Навіть в досить благополучних сім”ях погіршення життєвого рівня  виявило психологічну непідготовленність батьків, нездатність розв”язувати проблеми сьогодення.

 В зв”язку з цим робота соціальних  служб для сім”ї, дітей та молоді направлена на роботу по наданню різних видів послуг, розроблення та виконання економічних, соціальних та правових заходів щодо створення умов для повного задоволення потреб і запитів дітей та  сімей, які знаходяться в кризових ситуаціях.

      Програма “Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016 – 2020 роки». розроблена  відповідно до Закону України “ Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.2001 року № 2558 – 111, Указу Президента України від 23.06.2001 року №467/2001 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми,  молоддю та сім’ями”, Указу Президента України від 11.07.2005 року №1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Закону України від 15.11.2001 №2789-ІІІ   «Про попередження насильства в сім’ї», Указу Президента України від 18 березня 2015 року N 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"  та з метою розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності, створення належних умов для виховання, утримання, соціально-психологічної реабілітації дітей, їх фізичного і розумового розвитку.


2. Мета і основні завдання програми.

Мета програми 

     Виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Миколаївським районним центром соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді в Одеській області; службою у справах дітей, сектором у справах сім»ї, молоді і спорту Миколаївської райдержадміністрації; органами місцевого самоврядування спільно з Миколаївським відділенням поліції Любашівського відділу головного управління  національної поліції  в Одеській області; Миколаївським районним відділом кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України в Одеській області.                            

 

Завдання програми 

 1. 1.проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають  у

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

проведення  оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають

 у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому  числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо- переміщених осіб, визначення  видів соціальних послуг та методів соціальної роботи;

здйснення соціальної та/або психологічної підтримки учасників  антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації  надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

  соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

надає соціальні послуги сім»ям, дітям та молоді, які перебувають у

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім»ї та торгівлі людьми та у  разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої  допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

за повідомленням установ покарань здійснення соціальної роботи з

  особами, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами,

  установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

3. Обєкти програми: 

-         сім»ї з дітьми, які опинилися  у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв»язку  з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім»ї, перебування в місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім»ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім»ї, , безробіттям одного з членів сім»ї;

-         сім»ї учасників антитерористичної операції та внутрішньо- переміщених осіб; 

-         сім»ї, у яких існує ризик передачі дитини  до державних закладів; 

-         одинокі неповнолітні матері (батьки), яким потрібна підтримка;

-         діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

-         сім’ї, члени яких перебували чи перебувають в державних закладах;

  неповнолітні та молодь, які повернулися з місць позбавлення волі та 

  засудженні до відбування покарань без позбавлення волі.                              


                                                   4. Виконавці програми: 

 1. 1.Миколаївський районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді.

                                  

                                    5.  Партнери для реалізації програми: 

 1. 1.Служба у справах дітей райдержадміністрації
 2. 2.Відділ освіти
 3. 3.Управління  соціального захисту населення
 4. 4.Органи внутрішніх справ
 5. 5.Селищна та сільські ради
 6. 6.Сектор у  справах сім’ї, молоді і спорту
 7. 7.ЦРЛ
 8. 8.Установи виконання покарань

 

Функції центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та партнерів соціального супроводу сімей у складних життєвих обставинах. 

 

Центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді

 1. 1.Здійснюють соціальні інспектування та соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
 2. 2.Організовують та проводять соціологічні, педагогічні, психологічні дослідження з метою виявлення причин неблагополуччя сім”ї.
 3. 3.Надають консультативні послуги, психологічну допомогу сім”ям у складних життєвих обставинах, дітям через спеціалізовану службу «Соціальної підтримки  сім”ї».
 4. 4.Ведуть облікову документацію (картки клієнтів) з надання соціальних послуг сім”ям у складних життєвих обставинах.
 5. 5.Координують послуги для надання адресної допомоги членам сімей, які потребують сторонньої допомоги.
 6. 6.Надають інформаційну літературу з питань запобігання насильства, негативних явищ у сім”ї для батьків, спеціалістів та громадськості.
 7. 7.Проводять просвітницьку роботу з сім”ями у складних життєвих обставинах і з метою захисту прав членів сім”ї у родині, подолання стресів і конфліктних ситуацій, корекції сімейних стосунків між членами сім”ї, пропаганди здорового способу життя.
 8. 8.Створюють умови для усунення причин сімейного неблагополуччя через діяльність служби «Соціальної підтримки сім»ї».
 9. 9.Беруть участь у роботі дорадчого органу відповідної місцевої державної адміністрації  (виконавчого органу місцевої ради) та забезпечують виконання рішень, прийнятих ними за результатами розгляду матеріалів про сім′ю (особу), які мають ризик  потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах 

 

Служба у справах дітей

 1. 1.Здійснює соціальні інспектування сімей.
 2. 2.Здійснює реабілітацію членів неблагополучних сімей через притулки.

3.  Повідомляють центр СССДМ про виявлені сім’ї з дітьми, які перебувають   в складних життєвих обставинах та сім’ї, в яких є випадки насильства в сім’ї, жорстокого поводження або реальної загрози його вчинення з метою поставлення сім’ї на облік в єдиний банк даних сімей, які перебувають  в складних життєвих обставинах.

4. Веде облік дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

5. Порушують питання про вилучення дитини з сім’ї при безпосередній  загрозі її життю і здоров’ю та подальше  їх влаштування.

6. Подає клопотання про позбавлення батьківських прав батьків відповідно до чинного законодавства.

                         

Органи внутрішніх справ

 1. 1.Надсилають центрам соціальних служб для  сім»ї, дітей та молоді відомості про виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; організовують та контролюють при районних відділах органів внутрішніх справ профілактичну та просвітницьку роботу з неповнолітніми та молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
 2. 2.Вживають заходів, спрямованих на своєчасне  виявлення осіб, схильних до вчинення насильства в сім»ї, та дітей, щодо яких вчинено насильство або існує  загроза його вчиненню та інформують районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді та службу у справах дітей.
 3. 3.Надають допомогу в отриманні паспортів дітям та молоді з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах за клопотанням районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.
 4. 4.Виявляє, веде облік осіб, які вчиняють відносно неповнолітніх будь-які форми фізичного чи психологічного насильства, осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, залучають до вживання алкоголю, наркотичних засобів, примушують до проституції, жебрацтва, бродяжництва, тощо.
 5. 5.Виявляє та веде облік неповнолітніх, які схильні до вчинення правопорушень , бродяжництва, жебрацтва.
 6. 6.Відвідує неповнолітніх правопорушників з неблагополучних сімей за місцем їхнього проживання, навчання, проводить бесіди з ними, їх батьками, опікунами.
 7. 7.Складає протоколи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а у передбачених законодавством випадках також про накладання стягнення на їх батьків (усиновителів) або опікунів, які не виконують обов”язків щодо виховання та навчання неповнолітніх.
 8. 8.Вилучає в невідкладних випадках  неповнолітніх із сімей, перебування в яких загрожує життю або здоров’ю дітей та влаштовує таких дітей до притулків для неповнолітніх до винесення рішення суду.                      

 

Сектор у справах сім»ї, молоді і спорту 

1. Приймають участь в здійсненні соціальних інспектувань сімей;

2. Повідомляють центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про виявлені сім»ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких є випадки насильства в сім»ї, жорстокого поводження або реальної загрози його вчинення з метою поставлення сім»ї на облік в єдиний банк даних сімей, які перебувають  в складних життєвих обставинах;

3. Організовують оздоровлення та відпочинок дітей їз сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  учасників антитерористичної операції та внутрішньо- переміщених осіб;

 

Центральна районна лікарня

1. Повідомляють центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про виявлені сім»ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

2.Надають медичну та медично-консультативну допомогу  за направленням центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді членам сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

 1. 3.Забезпечують санаторне лікування дітей із сімей, які опинилися в

складних життєвих обставинах, у санаторних закладах системи охорони здоров»я за наявності медичних показань для санітарно-курортного лікування.

 1. 4.При потребі залучаються до здійснення соціальних інспектувань сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах
 1. 5.Інформують районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про сім»ї, батьків або осіб, що їх заміняють, мають тривалу хворобу, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов»язки, або порушують права й обмежують законні інтереси дитини, ухиляються  або не виконують батьківські обов»язки у зв»язку із зловживанням алкоголю, вживанням наркотичних засобів ат психотропних  речовин та інше.

                              

Відділ освіти 

 1. Повідомляють центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про виявлені сім»ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 2.Ведуть внутрішній облік дітей, які  потребують посиленої уваги  з боку педагогічного працівника, соціального педагога та інформують про це службу у справах дітей та центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.

 3. При потребі залучаються до здійснення соціальних інспектувань сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 

Управління  соціального захисту населення 

  1. Повідомляють центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про виявлені сім»ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

  2. Сприяють працевлаштуванню працездатних членів сімей даної категорії за клопотанням сектору  у справах сім»ї,  молоді і спорту  та центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.

  3. Розглядають позачергово за клопотанням сектору  у справах сім»ї,  молоді і спорту  та центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

справи осіб з числа сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах , щодо призначення субсидій та державних допомог.

 

Установи виконання покарань

 1. Повідомляють центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді про виявлені сім»ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.

 2.Сприяють розповсюдженню реклами про послуги районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді серед неповнолітніх та молоді, які звільняються з місць позбавлення волі та які відбувають покарання без позбавлення волі.

 3.Спільно з районним  центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді проводить профілактичну та просвітницьку роботу  з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання без позбавлення волі та які повернулися з місць позбавлення волі.


                                     6. Очікувані результати програми.

 Виконання програми дасть змогу:

 1. 1.Здійснити підтримку сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.
 2. 2.Удосконалити систему надання сім»ям, які перебувають в складних життєвих обставинах,  соціальних послуг, здійснення соціального супроводу.
 3. 3.Зменшення порушень прав членів сім”ї у родині (насильства різних видів).
 4. 4.Зменшення кількості батьків, позбавлених батьківських прав, соціального сирітства.
 5. 5.Підвищення правової та психолого-педагогічної культури батьків і дітей.
 6. 6.Самореалізація членів сім”ї та суспільства (професійна, особиста).
 7. 7.Попередження дитячого алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.

 

                                      7. Фінансування програми. 

 Фінансування комплексу заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок коштів окремої статті в районному бюджеті, позабюджетних джерел, у тому числі благодійних фондів, юридичних і фізичних осіб.

 

 1. 8.Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

     Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями,зазначеними в Програмі. 

Виконання програми покладається на  районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, яка щорічно звітує перед районною радою.

   Після закінчення встановленого строку  виконання Програми, не пізніше  ніж у двомісячний строк районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді складає підсумковий звіт про результати її  виконання та подає його на розгляд районної ради. 

    Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

ПАСПОРТ 

районної програми «Соціальний супровід сімей, які перебувають

в  складних життєвих  обставинах на 2016 -2020 роки»

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

2.

Розробник програми

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

3.

Співробітники програми (у разі наявності )

 

4.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді

5.

Учасники програми

Служба у справах дітей, відділ освіти, управління  соціального захисту населення, Миколаївський відділ поліції Любашівського відділу головного управління  національної поліції  в Одеській області, селищна та сільські ради, сектор у  справах сім»ї, молоді і спорту,

установи виконання покарань.

 

6.

Термін реалізації програми

2016 – 2020 роки

6.1.

Етапи виконання програми  (для довгострокових програм )

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

75,0

 

У тому числі :

 

8.1.

Коштів місцевого бюджету

75,0

8.2.

Коштів інших джерел

 

    

                                                Додаток 1

                                                                          до Програми 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

«Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2016 -2020 роки» 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Витрати за роками

 

Усього витрат на виконання програми ( тис.грн. )

2016

 рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Усього за

програмою,

 

у тому числі:

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,0

- районний бюджет

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

75,   


Додаток 2

                                                                          до Програми 

  

КОШТОРИС 

витрат на реалізацію Програми «Соціальний супровід сімей ,

які перебувають в складних життєвих обставинах

на 2016- 2020 роки».

п/п

Види заходів

                     Фінансування

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Здійснення соціальних інспектувань та соціаль-ного супроводу сімей, перебувають в складних життєвих обставинах. Придбання бензину.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

2.

Матеріальна допомога  незахищеним категоріям сімей.

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3.

Придбання  Новорічних подарунків  до Дня Святого Миколая та Різдвяних свят.

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4.

Придбання канцтоварів для дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах в рамках акції «Готуємо дітей до школи».

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5

Всього

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

  

Календар новин

<< < Серпень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31