Статті

Рішення №56 Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки

Україна

Миколаївська районна рада

 Р І Ш Е Н Н Я

 

VІІ сесії VІІ скликання                  №56              « 03 » серпня 2016 року

 

Про затвердження Програми розвитку

малого і середнього підприємництва

в Миколаївському районі на 2016 –

2018 роки

 

   Відповідно до пункту 16 частини І статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні » та розглянувши поданий Миколаївською районною державною адміністрацією проект «Програми  розвитку малого і середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки», з метою подальшого розвитку малого і середнього  підприємництва в районі,  районна рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

1.   Затвердити  Програму розвитку  малого  і середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки             (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію районної ради з питань розвитку підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.


 

     Голова районної ради                                 В.Л. Купченко

   

                                                                            Додаток

                                                                                до рішенням  районної ради

                                                                               від « 03 » серпня 2016 р.                                                                                        №56
   

Програма

розвитку малого і середнього підприємництва

в Миколаївському районі

на 2016 - 2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївка – 2016


ЗМІСТ

                                                                                

 

Вступ……………………………………………………………………………….3                                                                                   

      

І. Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва в районі ……...4-9 

 

ІІ. Головна мета Програми …………………………………………………….10

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми  та результативні показники………………….…..…………………………10                                                                                                     

ІV. Перелік завдань і заходів Програми ……………………………... ……10-11 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми …………………………….12   

 

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми ………………..12

 

Додаток 1:

Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївському районі на 2016 - 2018  роки

Додаток 2.

1. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього

підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018  роки ………….

 

ВСТУП 

           Розвиток підприємництва виступає у якості одного з головних чинників формування середнього класу, розвитку демократії та побудови громадянського суспільства. Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку конкурентоспроможності національної економіки, підтримки внутрішнього ринку. Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни, створення конкурентоспроможного ринкового середовища, стимулювання інноваційного розвитку, створення додаткових робочих місць, зміцнення економіки району. 

Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України, значною мірою мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища.

Саме тому набуває такої важливості проблема удосконалення механізму державної підтримки малого бізнесу на місцевому рівні, а також розробка та реалізація порядку взаємодії органів державної влади і суб’єктів малого підприємництва. 

Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку малого підприємництва є Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки (далі - Програма).  Програма на наступні роки являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

 Програма розроблена відділом економічного розвитку та торгівлі  районної державної адміністрації за участю структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських та селищних  рад з урахуванням основних положень законів України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 30.07.12 року № 771/А-2012 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання" та інших законодавчих і нормативно-правових актів та на основі методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва та входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району  і є логічним продовженням Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі  на 2013-2015 роки.   

 

І.Стан розвитку і аналіз проблем 

малого і середнього підприємництва в районі

Комплексні заходи державної влади всіх рівнів створюють сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності, що сприяє підвищенню ефективності їх діяльності. Створення  сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних  завдань роботи органів виконавчої влади району.

Основні зусилля влади були направлені на спрощенні процедур входження в бізнес, впровадженні державної регуляторної політики, удосконалення заходів фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу.

        Завдяки реалізації районної програми розвитку підприємництва забезпечено зростання виробничих і фінансових показників діяльності суб’єктів малого бізнесу та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. 

           Станом  на 1 липня 2016 року в районі на облікуза даними сектору державної реєстрації районної державної адміністрації знаходиться 895 суб’єктів підприємницької діяльності – з яких 495 юридичні особи та 400 фізичні особи. Кількість малих підприємств залишилася на рівні 2014-2015  років.  За звітний період   залишилась    сталою    кількість    малих   підприємств   тастановить   42 одиниці. Стала кількість малих підприємств пояснюється тим, що на даних територіях мале підприємництво наближається до межі, яку можна кваліфікувати як «насичення ринку».  

 

Всього на обліку станом на :

ВІДКРИТО  ЗА РІК

ЗАКРИТО ЗА РІК

 

 

всього

 

ЮО

 

ФОП

 

всього

 

ЮО

 

ФОП

 

 

Всього СПД

З них

 

ЮО

ФОП

 

2013 рік

01.01.2013

1034

504

530

63

8

55

82

12

70

 

2014 рік.

01.01.2014

1015

500

515

75

17

58

199

18

181

 

2015 рік.

01.01.2015

891

499

392

75

11

64

75

12

63

 

2016 рік.

І півріччя

01.07.2016

895

495

400

 33

 4

29

40

4

36

  

Станом на 01 липня  2016 року (за даними сектору державної реєстрації районної державної адміністрації)  за 6 місяців поточного року зареєстровано 27 суб´єктів підприємництва, в тому числі фізичні  особи – 26, юридичних осіб – 1. Припинено державну реєстрацію -  23, з них фізичні особи - 19 та  юридичні - 4.

За 2015 рік зареєстровано всього  75, в тому числі фізичні  особи – 64, юридичних осіб – 11. Припинено державну реєстрацію -  75, з них фізичні особи - 63 та  юридичні - 12. 

Для порівняння:

-  в 2014 році зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності  - 75, в т.ч. фізичних осіб – 58  та юридичних - 17, припинено  - 199, в т.ч. фізичних осіб- 181, юридичних осіб – 18.

- в  2013 році зареєстровано суб'єктів підприємницької діяльності  - 63, в т.ч. фізичних осіб – 55 та юридичних - 8, припинено  - 82, в т.ч. фізичних осіб- 70, юридичних осіб – 12.

  З проведеного аналізу за 2013 -2015 роки видно, що в 2014  році відбувся спад кількості  суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок зменшення фізичних осіб – підприємців( за 2014 рік зменшена кількість СПД всього на 124 ,  з них ФО – на 123 , ЮО – на 1). Таке значне зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності відбулося за рахунок змін в законодавчій базі в частині спрощення процедури припинення СПД, які тривалий час знаходились в стадії припинення ( це в основному фізичні особи-підприємці)  . Всього за три роки (2013-2015) загальна кількість субєктів підприємницької діяльності зменшилася на 139 осіб.

  Станом на 01.07.2016 року  у Миколаївському районі на обліку рахується  400 фізичних осіб-підприємців, найбільша частка яких зосереджена в сфері торгівлі та громадсчького харочування (75 %), надання послуг (10 %), в сільському господарстві ( 4 %), транспортні послуги  (2%). За період 2013-2015 роки відбулось незначне зменшення зайнятих в сфері торгівлі на 1 % , в сфері надання послуг транспортом  на 3 % та збільшення в сфері  сільського господарства на 4%.

Торгівельну діяльність в районі здійснюють 172 об’єкти торгівлі , громадського харчування та побутового обслуговування ( з них 95 в сільській місцевості )  загальною площею 10669 кв. м., з них роздрібних магазинів – 140 одиниць площею 9059 кв. м.,  ( з них 84 в сільській місцевості) , громадського харчування – 16 площею   1610 кв. м. (з них 8 в сільській місцевості)  , побутового обслуговування – 16 одиниць (з них 3 в сільській місцевості) , 8 автозаправних станції, які здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами та газом (6- торгівлю нафтопродуктами, 3- торгівлю газом) ,  8 аптек та аптечних кіосків, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами, функціонують 2 ринки ( ринок райспоживспілки в смт. Миколаївка та міні-ринок в с. Новогригорівка , фізична особа-підприємець Чернова Н.Ю.)  .  За 2015 рік відкрито  4 магазини (з них 1 в сільській місцевості) , з них 4 – арендовані ;  закрито – 6 магазинів ( з них 2- в сільській місцевості), з них 1- приватний, 5- орендовані , відкрито один об’єкт побутового обслуговування . 

Вагому соціальну роль підприємництва визначає його здатність до швидкого створення нових робочих місць. З урахуванням самозайнятості приватних підприємців середня чисельність зайнятих у малому бізнесі станом на 01.07.2016 р. разом з найманими працівниками складає  2493  чоловік.

За час дії Програми (2013-2015 роки) сума надходжень від малого підприємництва до Зведеного бюджету по району за даними Миколаївського відділення Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській областіскладає :

- за 2013 рік – 1340,6 тис. грн. , частка надходжень до зведеного бюджету району становить 10,8 % ; 

- за 2014 рік – 1134,9 тис. грн. , частка надходжень до зведеного бюджету району становить 8,8 % ;

          - за 2015 рік – 3585,7 тис. грн. , частка надходжень  до зведеного бюджету району становить 16,3 % ;

- за 6 місяців 2016 року – 1095,7 тис. грн. , частка надходжень  до зведеного бюджету району становить 8,6 % 

 З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, поліпшення умов для господарської діяльності в районі з грудня 2013 року створено та діє  відділ з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації . У відділі створені належні умови для обслуговування суб’єктів звернення . Станом на 01.07.2016 р. згідно штатного розкладу в відділі працює 4 особи – начальник та три адміністратори. 

     У відділі створені належні умови для обслуговування суб’єктів звернення :

- центр знаходиться у центральній частині селища Миколаївка  на І поверсі адміністративної будівлі районної державної адміністрації, в  приміщенні в двох окремих кабінетах площею 50 кв.м.; 

-  при вході в приміщення наявний пандус для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

    - приміщення центру розділено на сектори : прийому, інформування, очікування, обслуговування; 

    - у відділі наявні інформаційні стенди, які містять актуальну інформацію для суб’єктів звернення;

    - відділ облаштований в необхідній кількості меблями для зручного очікування суб’єктів звернення; 

    - центр працює пять днів годин на тиждень без обіду та у вівторок до 20-ї години; 

    - суб’єкти звернення обслуговуються в порядку черговості; 

    - видача документів здійснюється протягом усього робочого дня.

          Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р затверджений перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які мають надаватися виключно через центри надання адміністративних послуг .

          В 2014 р. в  відділі надання адміністративних послуг зареєстровано 906 звернень громадян , центром надано населенню  району всього 857 послуг, з них адміністративних послуг – 850, видано документів дозвільного характеру – 6, декларацій – 1. 

          В 2015 р. відділом надання адміністративних послуг надано населенню  району всього 3309 адміністративних послуг, з них адміністративних послуг – 3252, видано документів дозвільного характеру – 55, деклараціям – 2.

          За 6 місяців 2016 року відділом надання адміністративних послуг надано населенню  району всього 1536 послуг, з них адміністративних послуг – 1508, видано документів дозвільного характеру – 27, деклараціям – 1. 

         Також у приміщенні адміністративної будівлі районної державної адміністрації розміщено сектор державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районної державної адміністрації (до 01.04.2016 р. реєстраційна служба у Миколаївському районі Березівського міжрайонного управління юстиції). Державними реєстраторами забезпечується надання консультацій по заповненню реєстраційної картки на проведення реєстрації юридичної або фізичної особи-підприємця, внесення змін до реєстраційних документів, реєстрації майнових прав.  Забезпечено співпрацю державних реєстраторів та установ, організацій, задіяних у реєстраційних процедурах. 

        В цілому проведений аналіз свідчить про ефективну роботу державних реєстраторів, адміністраторів центру з надання адміністративних послуг , які в межах покладених повноважень супроводжують підприємця на початку та впродовж всього періоду діяльності.

        Основою соціально-економічного розвитку району є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, адже цей сектор економіки зорієнтований, насамперед, на задоволення попиту саме районного ринку. 

У цій сфері протягом останніх років з боку держави та районної влади досягнуто певних позитивних зрушень, зокрема в районі створено  базу для розвитку малого підприємництва, включаючи правові, інституціональні і фінансові її елементи, зменшено адміністративний тиск на підприємців, спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності.

Вживаються заходи щодо використання потенціалу малого підприємництва для вирішення проблем зайнятості населення району. Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно районним центром зайнятості проводяться навчання безробітних для заняття підприємницькою діяльністю. З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян в районному центрі зайнятості проводиться  робота щодо сприяння у працевлаштуванні безробітних осіб шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності. 

За  три роки (2013-2015)  було направлено на навчання за спеціальністю «Підприємницька діяльність в сфері малого бізнесу»   52 осіб. З них 39 осіб безробітних відкрили власну справу та отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницької діяльності  в  розмірі 549,9 тис. грн. 

           Так,

- в 2013 році 10 осіб зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали кошти на відкриття власної справи  в сумі 133,6 тис. грн. ; 

- в 2014 році 15 осіб зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали кошти на відкриття власної справи  в сумі 193,5 тис. грн. ; 

            - в 2015 році 14 осіб зареєстрували підприємницьку діяльність та отримали кошти на відкриття власної справи  в сумі 222,8 тис. грн  

          На жаль, за 6 місяців 2016 року лише один безробітний (учасник АТО) зареєстрував підприємницьку діяльність  та отримав кошти на відкриття власної справи  в сумі 12,9 тис. грн.  в звязку  з недостатністю коштів , які виділяються на на вказані цілі на  державному рівні .

           Для забезпечення узгоджених дій органів місцевої влади, суб’єктів малого бізнесу та громадського об’єднання спілки підприємців  щодо реалізації в районі державної політики у сфері підприємництва функціонує районна галузева рада  з питань розвитку підприємництва. 

З метою забезпечення процесу дерегуляції підприємницької діяльності та належного виконання вимог статей законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" в районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. 

В діяльності зі створення сприятливого бізнес-середовища райдержадміністрація, інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування важливе місце приділяють забезпеченню виконання вимог регуляторного законодавства. Основна увага приділяється недопущення необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконалення діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань підприємців, забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийняття регуляторних актів. 

Для відслідкування прийнятих регуляторних актів всіма органами влади на сайті райдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» розміщуються всі діючі регуляторні акти та звіти про їх відстеження з відкритим доступом до їх текстів.

В цілому проведений аналіз стану розвитку малого підприємництва в Миколаївському районі свідчить про зростання ділової активності у цій сфері.

Матеріали щодо розвитку малого підприємництва райдержадміністрацією розміщуються в місцевій газеті „Миколаївський вісник” та на веб-сайті Миколаївської райдержадміністрації. 

        Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, що проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Усі проекти розпоряджень розміщуються на офіційній веб – сторінці райдержадміністрації. 

        На виконання статті 7 вищезазначеного Закону України райдержадміністрацією затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та розміщуються на власних веб - сайтах  і в місцевих засобах масової інформації.

           З метою визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх подальшої дії регуляторними органами області здійснюються заходи з відстеженням результативності цих актів.

           План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів райдержадміністрації затверджується головою райдержадміністрації та розміщується на веб-сайті  райдержадміністрації у розділі "Регуляторна політика". 

          За станом на 01 липня 2016 року в райдержадміністрації діє 3  регуляторних акти, розробниками яких є центр надання адміністративних послуг, відділ економічного розвитку і торгівлі . 

            Проте  існує  ряд причин, що  стримують розвиток малого та середнього бізнесу:

  • Брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції, що у свою чергу негативно впливає на структуру малого підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва;
  • Недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством, на започаткування  ведення бізнесу та системи оподаткування;
  • Низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
  • Низький рівень заробітної плати у малому бізнесі;
  • Складність отримання фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;
  • Нерозвиненість інфраструктури підтримки малого бізнесу, особливо у сільській місцевості ;
  • Відсутність в районі представників регіональних дозвільних органів призводить до довготривалого отримання документів дозвільного характеру ;
  • Недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери ;
  • Зарегульований процес ліцензування господарської діяльності, велика кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

           На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва, і спрямована Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016 - 2018 роки, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, розроблені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності  на наступні три роки.

 

ІІ. Головна мета Програми

            Мета Програми  -  створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва Миколаївського району, підвищення економічних показників розвитку району та пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності та створення нових робочих місць.

            Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого і середнього підприємництва та результатах виконання попередньої програми розвитку малого  підприємництва у Миколаївському  районі  на 2013-2015 роки.

           Головне завдання Програми: реалізація соціально спрямованих заходів для залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць. 

  З урахуванням розташування району пріоритетні галузі розвитку малого бізнесу :

- розширення сфери послуг населенню ; 

- виробнича та переробна діяльність ;

- розвиток високопродуктивного сільськогосподарського виробництва;

- розвиток туристичної галузі.

 

ІІІ. Очікувані результати виконання Програми 

           Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств та приватних підприємців платежів до бюджету, створення нових робочих місць,, створення  сприятливих умов для стійкого розвитку малого бізнесу, підвищення його внесків у забезпечення зайнятості населення, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах активізації інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів, посилення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем району.

У результаті реалізації Програми очікується: 

      -   збереження кількості діючих малих підприємств;

      -   збереженню  кількості малих підприємств на 10 тисяч населення 26 одиниць;

      - збільшити до кінця 2018 року кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва , зокрема малих підприємств  до 50 та приватних підприємців до 500 осіб ; 

- підвищити частку малого та середнього  підприємництва у загальному випуску продукції по району і, як наслідок , збільшити надходження від суб’єктів малого та середнього підприємництва до Зведеного бюджету по Миколаївському району до 20 % ; 

- за рахунок само зайнятості населення та збільшення кількості малих і середніх підприємств створити нові робочі місця та залучити до роботи у сфері підприємницької діяльності до 3000 осіб на кінець 2018 року.

   - доведенню вкладу питомої ваги малого підприємництва у обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) міста до 17 %; 

        - створенню ефективних фінансово-кредитних, матеріально-технічних та інвестиційних механізмів підтримки малого підприємництва;

   - створенню реальної інфраструктури сприяння впровадженню принципів розвитку підприємництва в районі;

 

IV.Перелік завдань і заходів Програми

та результативні показники

Основні завдання Програми:

-                    усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва; 

-                    розвиток бізнес-інфраструктури;

-                    подальше ресурсне, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності;

-                    сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

-                    насичення районних товарних ринків продукцією Миколаївських виробників; 

-                    надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку;

-                    здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених верств населення; .

-                    сприяння подальшому розвитку  системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва та інш.

Пріоритетні галузі розвитку малого бізнесу визначаються Програмою соціально-економічногота культурного розвитку Миколаївського району на відповідний період.         

Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є поступовий перехід на новий рівень розвитку малого підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем Миколаївщини.

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

 

 

Показник

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

 

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

Кількість фізичних осіб- підприємців

 

400

 

435

 

465

 

500

Кількість юридичних осіб

495

505

515

530

Кількість МП на  10 тис. населення, одиниць

26

27

28,5

31

 

Чисельність працюючих на малих підприємствах, осіб

2493

2698

2862

3000

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників,  грн.

1723

1800

1980

     2275

Частка  продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послу) по району, %

22,0

22,5

23,0

23,5

Частка надходжень від діяльності малого підприємництва до районного бюджету, %

16,3

17,5

18,5

20,0

Надходження від суб’єктів малого підприємництва до всіх рівнів бюджетів    (млн. грн.)

3,6

3,8

4,0

4,2  

   Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016 – 2018 роки наведені в Додатку 1 (додається).


V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється  за рахунок коштів місцевих бюджетів . Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів, визначається рішеннями місцевих рад на відповідний бюджетний рік відповідно до Закону України “Про державну підтримку малого і середнього підприємництва”.

  Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Відповідальними виконавцями Програми є Миколаївська районна державна адміністрація в особі відділу економічного розвитку і торгівлі  районної державної адміністрації, які щорічно звітують перед Миколаївською районною радою про результати виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки здійснює Миколаївська  районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють : постійна комісія  районної ради з питань розвитку підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства, координаційна рада з питань розвитку малого і середнього підприємництва в Миколаївському районі.

 

                                                                                                                    Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі   на 2016-2018 роки

  

1.Назва:  Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському районі на 2016-2018 роки

2. Законодавчі підстави для виконання районної програми:Закон України від 22.03.2012 року №4618-УІ  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні » , Укази Президента України від 12 травня 1998 року №456 «Про державну підтримку малого підприємництва » , від 28 квітня 2007 року №363 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності».

3.Замовник:  Миколаївськарайонна державна адміністрація

4.Координатор:Відділ економічного  розвитку і торгівлі  районної державної адміністрації

        5. Учасники програми :

-               відділ з надання адміністративних послуг районної державної адміністрації ;

-               сектор  державної реєстрації районної державної адміністрації;

-               фінансове управління районної державної адміністрації;

-               Миколаївський районний центр зайнятості;

-               Миколаївське відділення Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ;

-               виконкоми сільських та селищних рад;

-               структурні підрозділи районної державної адміністрації;

-               місцева галузева рада підприємців в Миколаївському районі

6.Мета районної програми:забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку.

7.Обсяг бюджетного призначення  – 15  тис. грн ( 2016 – рік – 5 тис.грн., 2017 рік – 5 тис.грн., 2018 рік – 5 тис.грн.)  .

 8. Напрями діяльності:

8.1. Удосконалення нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності.

8.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

8.3. Ресурсне та інформаційне та матеріально – технічне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.

  9. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної програми:

9.1. Збільшення до кінця 2018 року кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема малих   підприємств до 50 од. та приватних підприємців до 500 осіб.

9.2. Підвищення частки малого і середнього підприємництва у загальному випуску продукції по району до 23,5 %  і, як наслідок, збільшення надходження від суб’єктів малого і середнього бізнесу до Зведеного бюджету по Миколаївському району до 20 %.

9.3. За рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих  і середніх підприємств збільшити кількість працюючих у сфері малого і середнього  бізнесу  до 2000  осіб на кінець 2018 року.

 

 

Миколаївська районна

державна адміністрація 

 

 

Н.М.Гачечиладзе

(найменування головного розпорядника

        коштів районного бюджету)

(підпис)

 

 

         Погоджено:

 

Начальник фінансового

управління    районної

державної адміністрації

 

В.О.Дяченко

 

(підпис)

 


Додаток 2 до Програми

Заходи Програми розвитку малого та середнього  підприємництва в Миколаївському районі

на 2016-2018 роки

п/п

Пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

 

Джерела фінансуван-ня

Обсяги фінансування, тис. грн

 

Очікуваний результат

 

2016 рік

2017 рік

2018

рік

І. Удосконалення нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності

 

1

Забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємни-цтва

1.1. Забезпечити роботу та проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва в Миколаївському районі та участь в ній суб’єктів господарювання , широке залучення громадськості району та обговорення питань розвитку підприємництва району на засіданнях громадської ради при голові районної державної адміністрації

2016-2018 роки

 

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

-

 

-

-

 

Забезпечення діалогу між органами влади та підприємцями, їх громадськими об’єднаннями

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обгрунтованих рішень, залучення до питань розвитку підприємництва району громадськості району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2.1. Підготувати і оприлюднити плани діяльності  райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів

2016-2018 роки

щороку да 15 грудня

Юрисконсульт райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

 

 

-

 

 

 

 

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

2.2. Здійснення аналізу стану реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

2016-2018 роки

Юрисконсульт райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Центр надання адміністративних послуг

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

 

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

2.3. Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

2016-2018 роки

Розробники регуляторних актів

Юрисконсульт райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Центр надання адміністративних послуг

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

 

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

2.4. На сайтах райдержадміністрації та районної ради оприлюднювати проекти регуляторних актів з метою інтерактивного спілкування одержання зауважень, пропозицій від субєктів підприємницької діяльності – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

2016-2018 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Виконавчий апарат районної ради

Розробники регуляторних актів

 

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

 

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

3

Реалізація системи надання адміністративних послуг  та дозвільної  системи у сфері господарсь-кої діяльності

3.1.Постійне оновлення інформаційних та технологічних карток суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів

2016-2018 роки

Відділ надання адміністративних послуг

Суб’єкти надання адміністративних послуг

Дозвільні органи

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

-

-

 

Підвищення інформованості суб’єктів звернення щодо порядку видачі адміністративних послуг та документів дозвільного характеру

3.2 Методологічне та інформаційне вдосконалення роботи  Відділу надання адміністративних послуг,    адміністраторів, суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів

2016-2018 роки

Відділ надання адміністративних послуг

Суб’єкти надання адміністративних послуг

Дозвільні органи

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

-

-

3.3.Впровадження системи електронного документообігу для спрощення та     скорочення процедур отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру для суб’єктів звернення

2016-2018 роки

Відділ  надання адміністративних послуг

Суб’єкти надання адміністративних послуг

 

Дозвільні органи

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

-

-

Спрощення процедури ведення бізнесу та скорочення термінів розгляду звернень

3.4 Організація роботи Відділу надання адміністративних послуг

2016-2018 роки

Районна державна адміністрація

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

-

-

Забезпечення заходів по наданню адміністративних послуг

 

4

Забезпечиння відповідного рівня кваліфікації державних реєстраторів та адміністрато-рів

4.1. Забезпечувати участь державних реєстраторів та  адміністраторів  відділу надання адміністративних послуг у проходженні курсів підвищення кваліфікації

2016-2018 роки

Районна державна адміністрація

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

-

-

-

 

 

Надання якісних кваліфікаційних послуг субєктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання діяльності субєктів малого і середнього підпприємництва

5.1. Утворення та забезпечення функціонування телефонної «гарячої лінії» за зверненнями підприємці

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Відділ комунікацій з громадскістю

Селищна та сільські ради

 

 

 

 

 

Забезпечення діалогу між органами виконавчої влади, органами  місцевого самоврядування та представниками бізнесу

Вирішення проблемних питань ведення бізнесу

5.2. Утворення та забезпечення діяльності електронної «скриньки» звернень щодо проблемних питань ведення бізнесу в районі

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Відділ комунікацій з громадскістю райдержадміністрації

Селищна та сільські ради

 

 

 

 

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 

 

 

6

Формування банку даних проектів та пропозицій

6.1. Забезпечувати оновлення інформації про інвестиційні проекти і пропозиції для подальшого опрацювання та розповсюдження серед ділових кіл у мережі інтернет

2016-2018 роки

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців

 

-

-

-

Збільшення надходжень інвестицій в економіку Миколаївського району

Створення нових підприємств

 

7

Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

7.1. Використання понижуючого коефіцієнту при розрахунку орендних ставок для малих підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками, та підприємців-початківців

2016-2018 роки

Виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

-

 

-

 

 

-

Стимулювання розвитку та підвищення ефективності підприємництва в пріоритетних галузях

7.2. Проведення навчання для безробітних з питань відкриття власної справи та працевлаштувати шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 20 особам на час дії Програми

2016-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов’я-зкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

Стимулювання розвитку підприємництва в пріоритетних галузях

8

Надання методично-консультаційної допомоги суб`єктам підприємни-цької діяльності

8.1. Допомога в розробці бізнес-планів на започаткування підприємницької діяльності та розширення виробництва діючих.

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

-

-

 

-

Збільшення кількості підприємців, підвищення ефективності роботи суб`єктів підприємницької діяльності

ІІІ. Ресурсне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

9

Інформаційна підтримка малого та середнього бізнесу :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з юридичних питань

9.1. Надавати методично-консультаційну допомогу суб’єктам господарювання з питань ведення підприємницької діяльності, оподаткування та шляхів врегулювання спірних питань

2016-2018 роки

Миколаївське відділення Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області управління Пенсійного фонду України в Миколаївському районі

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців, районний бюджет

-

-

-

Інформаційна обізнаність суб’єктів господарювання щодо

питань ведення підприємницької діяльності, оподаткування та шляхів врегулювання спірних питань

з питань законодавст-ва про підприємницьку діяльність

9.2.Систематично проводити семінари, інформаційно-консультативні наради з питань державної реєстрації, оподаткування,ліцензування, систематичної звітності, ціноутворення та інше.

Своєчасно інформувати субєкти підприємницької діяльності про зміни в чинному законодавстві

2016-2018 роки

Райдержадміністрація

 

Миколаївське відділення Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області

 

Районний центр зайнятості

 

Бюджетні асигнування на утримання виконавців, районний бюджет

 

 

 

Інформаційна обізнаність суб’єктів господарювання щодо

питань законодавства про підприємницьку діяльність

з питань земельного

законодавст-ва

9.3.Організувати проведення «гарячої лінії» на тему «Коментуємо Земельний кодекс України та інші законодавчі акти з питань врегулювання земельниї відносин»

Підготувати до випуску серію статей щодо приватизації, купівлі, продажу, аренди землі

 

2016-2018 роки

Управління Держгеокадастру і Миколаївському районі

 

 

Власні кошти виконавця

 

 

 

Інформаційна обізнаність суб’єктів господарювання щодо

питань земельного законодавства

з питань пенсійного

законодавст-ва

9.4. Забезпечити розміщення нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та розяснень на сайті райдержадміністрації та Пенсійного фонду в районі

2016-2018 роки

Березівське міжрайонне Управління Пенсійного фонду

Власні кошти виконавця

 

 

 

Інформаційна обізнаність суб’єктів господарювання щодо

питань пенсійного законодавства в діяльності малого підприємництва

з питань пенсійного

законодавст-ва

9.5. Забезпечити розміщення нормативно-правових актів, методичних рекомендацій та розяснень на сайті райдержадміністрації та Пенсійного фонду в районі

 

 

 

2016-2018 роки

Березівське міжрайонне Управління Пенсійного фонду

Власні кошти виконавця

 

 

 

Інформаційна обізнаність суб’єктів господарювання щодо

питань пенсійного законодавства в діяльності малого підприємництва

 

9.6. З метою доступу до інформації представникам малого та середнього бізнесу району щодо отримання допомоги на підтримку підприємницької діяльності за рахунок коштів обласного та районного бюджету забезпечити періодичне висвітлення на сторінках районної газети про можливість отримання зазначеної допомоги

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Асоціація підприємців малого і середнього бізнесу

-

-

 

-

 

Підвищення обізнаності представників малого та середнього бізнесу, стимулювання розвитку підприємницької діяльності

 

9.7. Надання суб’єктам господарювання широкого спектру консультаційних послуг  у тому числі з правових та юридичних питань

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Юрисконсульт райдержадміністрації

-

-

-

-

Підвищення обізнаності, кваліфікації суб`єктів підприємницької діяльності

 

9.8. Проведення Державною податковою службою в районі інформаційно  роз’яснювальні роботи серед платників податків з висвітлення актуальних питань функціонування оподаткування , системи адміністрування податків та існуючих змін податковому законодавстві

2016-2018 роки

Миколаївське відділення Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області

 

-

-

-

-

Підвищення обізнаності, кваліфікації суб`єктів підприємницької діяльності

10

 

 

Забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємни-цтва ресурсами та спрощення доступу до ресурсної бази району

10.1. Утворення та постійне ведення та оновлення бази даних незадіяних приміщень комунальної власності, виробничих площ, обладнання, устаткування, що не використовуються,  об'єктів незавершеного будівництва та земельних ділянок та надавати інформацію малим підприємствам та СПД

2016-2018 роки

Відділ архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Селищна та сільські ради

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Спрощення доступу підприємців до матеріально-технічних ресурсів, створення нових та відновлення роботи непрацюючих підприємств району

10.2. Передача комунального майна суб`єктам малого та середнього підприємництва на умовах довгострокової оренди, викупу шляхом аукціонів і конкурсів

2016-2018 роки

Органи місцевого самоврядування

-

-

 

-

11

Залучення субєктів малого бізнесу до виставкової діяльності, заходів, спрямованих на просування їх продукції  на ринки

11.1. Залучення суб’єктів підприємництва до участі в виставках, ярмарках та форумах

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Асоціація підприємців малого і середнього бізнесу в районі

-

-

-

-

Обмін досвідом підприємницької діяльності

Проведення  інформаційно – рекламної роботи

Сприяння виходу СПД на загальнодержавний та міжнародний рівень

11.2. Спарияти участі у регіональних,міжрегіональних та міжнародних виставках-ярмарках та інших заходах

 

 

2016-2018 роки

Відділ агропромислового розвитку,екології та природних ресурсів райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Кошти організаторів виставкових заходів та їх учасників

 

 

 

12

 

Стимулювання розвитку підприємни-цької діяльності та популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців з метою підвищення іміджу бізнесу

 

12.1. Проведення конкурсу «Молодий підприємець року»

2016-2018 роки

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

Селищна та сільські ради

Сектор у справах сімї, молоді та спорту  райдержадміністрації

Районний бюджет

2,0

2,0

2,0

Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу серед населення району та відзначення кращих підприємців району

12.2. Організувати проведення «Дня підприємця» в районі

 

2016-2018 роки

Райдержадміністрація

Районна рада

Кошти районного бюджету

3,0

3,0

3,0

13

 

 

Залучення населення до підприємни-цької діяльності

13.1. Продовження практики залучення безробітних  громадян до самостійної зайнятості шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності  через районний центр зайнятості

2016-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

 

 

 

Збільшення кількості суб`єктів підприємницької діяльності за рахунок безробітних осіб

13.2. Забезпечення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, які дозволяють займатися  підприємницькою  діяльністю

2016-2018 роки

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

В межах виділених коштів

 

 

Всього фінансування

по Програмі

 

 

 

5,0

5,0

5,0

 

 
Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31