Проект рішення Про АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ та реорганізацію шляхом приєднання НАСТАСІЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ЗАГА

Україна

Миколаївська районна рада

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ


___сесії ___ скликання                № ___             "___ " ________2020 року


Про АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ

СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ

ОБЛАСТІ та реорганізацію шляхом приєднання

НАСТАСІЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

КОМПЛЕКСУ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ

СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"

 

Відповідно до пункту 20 частини І статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №532, рішення ХХХІІІ сесії VІІ скликання Миколаївської районної ради від 20 березня 2020 року №313 «Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району», протоколу конкурсної комісії з визначення опорного закладу від 12.05.2020 року №1, з метою раціонального використання наявних  фінансових та матеріальних ресурсів, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити танадати статус опорного закладу загальної середньої освіти АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 25042100).

2.Перейменувати АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ–ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ у  АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі–опорний заклад).

3. Затвердити    Статут  АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ- ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції (додається).

4. Утворити філію опорного закладу:

- НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ І СТУПЕНЯ АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І–ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5.Затвердити Положення про НАСТАСІЇВСЬКУ ФІЛІЮ І СТУПЕНЯ АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додається).

6. Припинити юридичну особув результаті реорганізації Настасіївського  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області (Код ЄДРПОУ24772167)  шляхом приєднання до Андрієво-Іванівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Миколаївської районної ради Одеської області.

7.  Уповноважити директора Андрієво-Іванівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Миколаївської районної ради Одеської області, ЖОРНОВУ Тетяну Іванівну вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення державної реєстрації  вищезазначених змін до відомостей про заклад освіти та створену філію,  у тому числі надати  право подавати, підписувати та отримувати відповідні документи  в межах зазначених повноважень.

8. Доручити директору опорного закладу:

- Здійснити необхідні організаційні заходи та забезпечити функціонування опорного закладу, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

- Повідомити про зміну істотних умов праці працівникам в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

- Привести штатний розпис опорного закладу у відповідність до вимог чинного законодавства.

10. Утворити комісію та затвердити її склад з реорганізації Настасіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області шляхом приєднання до опорного закладу (додається).

11. Встановити  строк  для  заявлення  вимог кредиторів у 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

12. Порядок заявлення кредиторами своїх вимог до вищезазначеної юридичної особи, що реорганізується, визначається згідно чинного законодавства.

13. Уповноважити голову комісії з реорганізації вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення  державної реєстрації рішення про реорганізацію Настасіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області шляхом приєднання до опорного закладу, у тому числі надати їй право подавати, підписувати та отримувати відповідні документи в межах наданих повноважень.

14.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту. 

 

Проект рішення підготовлений відділом освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації та та внесений на розгляд головою районної державної адміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням районноїради від «__» _________ 2020 року 

___

 

  

Склад ліквідаційної комісії 

            з реорганізації Настасіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області шляхом приєднання до опорного закладу

 

Голова комісії: 

Перевізник С. М. – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації (2806112983).

 

Члени комісії: 

Шаманська Т. В. – головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації (3325813767). 

Жорнова Т. І. – директор опорного закладу (1981910429). 

Чорна М. П. – методист районного методичного кабінету Миколаївського району (2233424225). 

Богун Н. А. – в.о. головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації (2962901567).ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від _________2020 року

 

 

 

СТАТУТ

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І–ІІІ СТУПЕНІВ-ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ

ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

 

2020 рік


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. 1.АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – опорний заклад) знаходиться у спільній власності територіальних громад Миколаївського району Одеської області.

 

Заклад є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс.

 

 1. 2.Повна назва – АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 2. 3.Скорочена назва – А-ІВАНІВСЬКИЙ ОЗ  І – ІІІ СТУПЕНІВ - ЗДО.
 3. 4.Юридична адреса опорного закладу: 67021, Одеська область, Миколаївський район, с. Андрієво-Іванівка, вул. Центральна, 27.
 4. 5.Опорний заклад утримується за рахунок місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету, працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
 5. 6.Опорний заклад є юридичною особою публічного права має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Одеської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код, вивіску встановленого зразка .
 6. 7.Опорний заклад набуває права юридичної особи публічного права з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
 7. 8.Засновником опорного закладу та власником є Миколаївська районна рада Одеської області. Опорний заклад безпосередньо підпорядковується відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.
 8. 9.Опорний заклад у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України "Про освiту", "Про повну загальну середню освiту", "Про мiсцеве самоврядування в Українi", iншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки України, iнших центральних органiв виконавчої влади, Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, рішеннями Миколаївської районної ради, розпорядженнями голови Миколаївської районної державної адміністрації, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації та власним Статутом.

 

10. Опорний заклад має у своєму складі філію:

 

-        НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ І СТУПЕНЯ АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 1. 11.Скорочена назва філії – НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ І СТУПЕНЯ А-ІВАНІВСЬКОГО ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ – ЗДО.
 2. 12.Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого засновником, що визначає основні питання їх діяльності.
 3. 13.Опорний заклад самостiйно приймає рiшення i здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.
 4. 14.Опорний заклад утворено з метою:
 5. 1)створення єдиного освітнього простору;
 6. 2)забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;
 7. 3)створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;
 8. 4)раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.
 9. 15.Головною метою опорного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 10. 16.Головними завданнями опорного закладу є:
 11. 1)концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи;
 12. 2)забезпечення реалiзацiї права громадян на повну загальну середню освiту;
 13. 3)виховання громадянина України;
 14. 4)виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, національних цiнностей українського народу та iнших народiв i нацiй;
 15. 5)формування i розвиток соцiально зрiлої, творчої особистостi з усвiдомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвiдомостi, особистості, підготовленої до професiйного самовизначення;
 16. 6)виховання в учнiв поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
 17. 7)нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
 18. 8)розвиток особистостi учня, його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;
 19. 9)реалiзацiя права учнiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;

 

10) виховання свiдомого ставлення до свого здоровʼя та здоровʼя iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоровʼя учнiв;

 

 1. 11)створення умов для оволодiння системою наукових знань про природу, людину i суспiльство.
 2. 12)організація профільного навчання у III ступені;
 3. 13)забезпечення відповідності рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти;
 4. 14)доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
 5. 15)забезпечення єдності навчання, виховання та розвитку.
 6. 17.Опорний заклад несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:
 7. 1)безпечнi умови освiтньої дiяльностi;
 8. 2)дотримання державних стандартiв освiти;
 9. 3)дотримання договiрних зобовʼязань з iншими субʼєктами освiтньої, виробничої, наукової дiяльностi, у тому числі зобовʼязань за мiжнародними угодами;
 10. 4)дотримання фiнансової дисциплiни.
  1. 18.
  2. 19.Опорний заклад має право:
  3. 1)самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом;
  4. 2)проходити в установленому порядку інституційний аудит;
  5. 3)визначати форми, методи i засоби організації освітнього процесу за погодженням iз власником (засновником);
  6. 4)визначати варiативну частину робочого навчального плану;
  7. 5)в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальнi та iндивiдуальнi освітні програми;
  8. 6)спiльно з вищими закладами освіти, науково-дослiдними інститутами та центрами проводити науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
  9. 7)використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв освітнього процесу;
  10. 8)бути розпорядником рухомого i нерухомого майна згiдно з законодавством України та власним Статутом;
  11. 9)отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;
  12. 10)залишати у своєму розпорядженнi i використовувати власнi надходження у порядку, визначеному законодавством України;
  13. 11)розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв;
  14. 12)надавати платні послуги в галузі освіти в порядку визначеному чинним законодавством України;
  15. 13)фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу;
  16. 14)встановлювати власну символіку та атрибутику;
  17. 15)здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
  18. 20.Класи у опорному закладi формуються за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення освітнього процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до опорного закладу.
  19. 21.Опорний заклад формує класи з урахуванням демографiчної ситуацiї. Фiлiя опорного закладу за погодженням з керівником опорного закладу можуть створювати у своєму складi з’єднанi класи (класи-комплекти) початкової школи.
  20. 22.З урахуванням потреб населення та мiсцевих умов опорний заклад приймає рiшення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням учнiв за рахунок коштів на утримання закладу.
  21. 23.Опорний заклад приймає рiшення про створення класiв з поглибленим вивченням предметiв, класiв (груп) з вечiрньою (заочною, дистанцiйною) формою навчання, спецiальних та iнклюзивних класiв для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.
  22. 24.З урахуванням освiтнiх запитiв населення, кадрового забезпечення та матерiально-технiчної i методичної бази опорний заклад органiзує навчання в старшiй школi за одним або кiлькома профiльними напрямами.
  23. 25.Iндивiдуальне навчання та навчання екстерном у опорному закладi органiзовуються вiдповiдно до положень про iндивiдуальне навчання та екстернат у системi загальної середньої освiти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
  24. 26.Подiл класiв на групи для вивчення окремих предметiв у опорному закладi здiйснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
  25. 27.Взаємовідносини опорного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. 1.Освітній процес у опорному закладi здiйснюється вiдповiдно до освітніх програм закладу, складених на основi типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 2. 2.Освітні (робочi та iндивiдуальнi) програми, навчальні плани опорного закладу та його фiлiї розробляються керiвництвом опорного закладу на основi типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнiв, їх потреб у здобуттi загальної середньої освiти, наявного освiтнього рiвня та затверджуються керівником закладу.
 3. 3.У освітніх програмах, навчальних планах опорного закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.

 

Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у опорному закладi забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

 

 1. 4.Опорний заклад забезпечує вiдповiднiсть рiвня загальної середньої освiти державним стандартам освiти, єднiсть навчання i виховання.
 2. 5.У вигляді додатків до освітніх програм, навчальних планів додаються розклад уроків (щоденний, тижневий), режим роботи (щоденний, річний), перелік освітніх навчальних програм, за якими працює опорний заклад.
 3. 6.Опорний заклад працює за освітніми навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф Міністерства освіти і науки України, i забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.
 4. 7.Відповідно до навчальних планів педагогічні працівники опорного закладу можуть самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, мають право на розробку та впровадження власних навчальних програм.
 5. 8.Опорний заклад та його фiлiя обирають форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», iнших актiв законодавства та своїх установчих документiв з урахуванням специфiки власної освiтньої дiяльностi, профiлю (спецiалiзацiї) та iнших особливостей органiзацiї освітнього процесу. Дистанцiйне, вечiрнє (заочне), iндивiдуальне навчання та навчання екстерном органiзовуються у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.
 6. 9.Освітній процес у опорному закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів та кількості класів. Відповідно до кількості годин у навчальному плані розраховується час на кожний урок.

 

10. Зарахування учнiв до опорного закладу та їх відрахування:

 

 1. 1)Мiсцевi органи виконавчої влади або органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за опорним закладом вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року беруть на облiк учнiв, якi мають його вiдвiдувати.
 2. 2)Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.
 3. 3)Зарахування (переведення) учнiв (вихованцiв) до опорного закладу та його фiлiй здiйснюється вiдповiдно до законодавства та оформлюється наказом керiвника опорного закладу.
 4. 4)Керiвник опорного закладу зобовʼязаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до опорного закладу, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю освітнього процесу.
 5. 5)Зарахування учнiв до опорного закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.
 6. 6)Для зарахування учня до опорного закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).
 7. 7)До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.
 8. 8)Iноземці та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.
 9. 9)Переведення учнiв опорного закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 10. 10)У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до опорного закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.
 11. 11)У разi переходу учня до iншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освiти, батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до опорного закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого закладу освіти.

 

11. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв, опорний заклад за погодженням з відділом освiти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

 

 1. 12.Опорний заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 2. 13.Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мiністерством фінансів України та Мiністерством економіки України.
 3. 14.Навчальний рiк у опорному закладi починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року.
 4. 15.Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його керівником у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
 5. 16.Загальна тривалiсть канiкул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днiв.
 6. 17.Тривалiсть урокiв у опорному закладi становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) - 45 хвилин.
 7. 18.Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання.  У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).
 8. 19.Опорний заклад може обрати, крiм уроку, iншi форми органiзацiї освітнього процесу.

 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у опорному закладі можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

 1. 20.Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого або четвертого уроку) - 20 хвилин.
 2. 21.Розклад урокiв опорного закладу, його фiлiї складається вiдповiдно до навчального плану з дотриманням педагогiчних, санiтарно-гiгiєнiчних та режимних вимог i затверджується керівником опорного закладу.
 3. 22.Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).
 4. 23.Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом опорного закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.
 5. 24.Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

 

Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

 

 1. 25.Оцiнювання навчальних досягнень учнiв
 2. 1)Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв опорного закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.
 3. 2)Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.
 4. 3)Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах опорного закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються Міністерством освіти і науки України.

 

В окремих випадках учнi за станом здоровʼя або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової атестацiї у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

 

 1. 4)Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).
 2. 5)За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 3. 6)Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.
 4. 7)Учням, які закінчили старшу школу 11-й (12-й) клас, видається свідоцтво про повну загальну середню освіту.
 5. 8)Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.

 

Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

 1. 9)За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х, 10-х (11-х) класiв можуть нагороджуватися похвальним листом «За високi досягнення у навчаннi», а випускники опорного закладу III ступеня - похвальною грамотою «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв», медалями - золотою «За високi досягнення у навчаннi» або срiбною «За досягнення у навчаннi». За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам опорного закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 2. 10)Свiдоцтва про базову загальну середню освiту, про повну загальну середню освіту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книгах облiку та видачi зазначених документів.
 3. 11)Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листiв здiйснюється Міністерством освіти і науки України, iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належить опорний заклад, та відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.
 4. 26.Виховний процес у опорному закладі:
 5. 1)Виховання учнiв у опорному закладі здiйснюється пiд час проведення урокiв, в процесi позаурочної та позашкiльної роботи.
 6. 2)Цiлi виховного процесу в опорному закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.
 7. 3)У опорному закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.
 8. 4)Примусове залучення учнiв опорного закладу до вступу в будь-якi об'єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.
 9. 5)Дисциплiна в опорному закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв освітнього процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та Статуту опорного закладу.
 10. 6)Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до учнiв забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. 1.Учасниками освітнього процесу в опорному закладі та філії є:

 

-  учні;

 

керівник опорного закладу;

 

-  заступник керівника;

 

-  завідувач філії;

 

-  педагогічні працівники;

 

-  педагог-організатор;

 

-  психолог, соціальний педагог, бібліотекарі;

 

-  інші спеціалісти, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу;

 

-  батьки або особи, які їх замінюють.

 

 1. 2.Статус, права та обовʼязки учасникiв освітнього процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України «Про освiту», «Про повну загальну середню освiту», iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку опорного закладу.
 2. 3.
 3. 4.Учнi опорного закладу мають гарантоване державою право на:
 4. 1)доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у опорному закладi;
 5. 2)вибiр певного закладу освіти, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;
 6. 3)безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;
 7. 4)користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою опорного закладу;
 8. 5)участь у рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;
 9. 6)отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;
 10. 7)перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;
 11. 8)участь в роботi органiв громадського самоврядування опорного закладу;
 12. 9)участь в роботi добровiльних самодiяльних обʼєднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;
 13. 10)повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;
 14. 11)захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.
 15. 5.Учнi опорного закладу зобовʼязанi:
 16. 1)оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;
 17. 2)пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;
 18. 3)брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй освітніми програмами та навчальним планом опорного закладу, його Статутом;
 19. 4)дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;
 20. 5)виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв опорного закладу вiдповiдно до Статуту та правил внутрiшнього розпорядку опорного закладу;
 21. 6)брати посильну участь у рiзних видах трудової дiяльностi;
 22. 7)дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв освітнього процесу;
 23. 8)дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку опорного закладу;
 24. 9)дотримуватися правил особистої гiгiєни.
 25. 6.Учнi опорного закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.
 26. 7.За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обовʼязкiв, порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.
 27. 8.
 28. 9.До педагогiчної дiяльностi в опорному закладі не допускаються особи, яким заборонено за медичними показаннями та за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.

 

10. Призначення на посаду, звiльнення з посади педагогiчних та iнших працiвникiв опорного закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освiту» та iншими законодавчими актами.

 

11. Обсяг педагогiчного навантаження педагогiчних працiвникiв опорного закладу, якi забезпечують освітній процес у опорному закладi та його фiлiях, визначається керівником опорного закладу вiдповiдно до законодавства.

 

Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працiвника.

 

Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

 1. 12.Керiвник опорного закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрiшнього розпорядку та Статутом опорного закладу.
 2. 13.Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

 

Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, освітніми програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть опорного закладу, здiйснюється лише за їх згодою.

 

 1. 14.Педагогiчнi працiвники опорного закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 

За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання «старший учитель», «учитель-вихователь-методист», «педагог-органiзатор-методист» та iншi.

 

Сертифікація педагогічних працівників відбувається вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 

 1. 15.Педагогiчнi працiвники опорного закладу мають право:
 2. 1)самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоровʼя учнiв;
 3. 2)брати участь у роботi методичних об'єднань, нарад, зборiв опорного закладу та iнших органiв самоврядування опорного закладу, в заходах, пов'язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;
 4. 3)обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї;
 5. 4)навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;
 6. 5)проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;
 7. 6)проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;
 8. 7)вносити керiвництву опорного закладу i відділу освіти, культури,  молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації пропозицiї щодо полiпшення освітньої діяльності;
 9. 8)на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;
 10. 9)обʼєднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших обʼєднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;

 

10) порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.

 

16. Педагогiчнi працiвники опорного закладу зобовʼязанi:

 

 1. 1)Дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їх батьками;
 2. 2)забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до освітніх програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;
 3. 3)контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;
 4. 4)нести вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника опорного закладу;
 5. 5)сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров'я;
 6. 6)виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;
 7. 7)виконувати обовʼязки, визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу, правилами внутрiшнього розпорядку, умовами трудового договору (контракту);
 8. 8)виконувати накази i розпорядження керiвника опорного закладу, відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації;
 9. 9)брати участь у роботi педагогiчної ради;

 

10) виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;

 

11) готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

 

12) дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;

 

13) постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;

 

14) вести вiдповiдну документацiю;

 

15) забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

 

16) володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям.

 

 1. 17.ʼязкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.
 2. 18.Права i обовʼязки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку опорного закладу.
 3. 19.Батьки учнiв та особи, якi їх замiнюють, мають право:
 4. 1)обирати заклад освіти та форми навчання i виховання дiтей;
 5. 2)створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;
 6. 3)звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника опорного закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;
 7. 4)приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi опорного закладу;
 8. 5)брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї освітнього процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази опорного закладу;
 9. 6)на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.
 10. 20.Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти, їх виховання i зобовʼязанi:
 11. 1)створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;
 12. 2)забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту опорного закладу;
 13. 3)поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв опорного закладу;
 14. 4)постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;
 15. 5)виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вiтчизни, сiмʼї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;
 16. 6)виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

 

21. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов'язкiв, передбачених законодавством, опорний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

 

ІV. УПРАВЛIННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

 

 1. 1.Управління опорним закладом здійснюється його засновником і відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, а саме щодо:
 2. 1)забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти;
 3. 2)контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, обов’язкове виконання навчальних планів, програм;
 4. 3)організації наукового, програмно-методичного, кадрового забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері освіти, їх підготовку, підвищення кваліфікації, атестацію;
 5. 4)забезпечення організованого оздоровлення дітей;
 6. 5)здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.
 7. 2.Керiвництво опорним закладом здiйснюють керівник та його заступники. Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за рівнем магістра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обовʼязків.
 8. 3.Призначення керівника здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) шляхом укладання строкового трудового договору з дотриманням вимог чинного законодавства. Заступники та педагогічні працівники призначаються на посаду та звiльняються з посади керівником опорного закладу згiдно iз законодавством.
 9. 4.Керiвник опорного закладу:
 10. 1)здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрів, прийом на роботу працівників обслуговуючого персоналу, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;
 11. 2)органiзовує освітній процес;
 12. 3)забезпечує контроль за виконанням освітніх програм, навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок учнiв;
 13. 4)вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;
 14. 5)створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;
 15. 6)забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;
 16. 7)розпоряджається в установленому порядку майном опорного закладу та його коштами у межах затвердженого відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації кошторису опорного закладу;
 17. 8)пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
 18. 9)сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до освітнього процесу, керiвництва учнiвськими обʼєднаннями за iнтересами;

 

10) забезпечує реалiзацiю права учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

 

11) вживає заходiв щодо запобiгання вживання учнями алкоголю, наркотикiв;

 

12) контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв;

 

13) видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;

 

14) щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах (конференцiях) колективу;

 

15) з урахуванням особливостей, викладених у цьому Статуті, від імені опорного закладу укладає угоди, договори, контракти та підписує їх;

 

16) здiйснює iншi передбачені законом повноваження.

 

 1. 5.Керівництво філією опорного закладу здійснюється завідувачем філії та її заступником.

 

Завідувач філії:

 

 1. 1)організовує діяльність закладу освіти;
 2. 2)ініціює перед керівником опорного закладу вибір робочого навчального плану та розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників;
 3. 3)забезпечує контроль за виконанням навчальних планів i програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 4. 4)відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 5. 5)створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 6. 6)забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 7. 7)підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 8. 8)забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 9. 9)вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю  та наркотиків;

 

10) контролює організацію харчування та медичного обслуговування учнів;

 

11) видає y межах своєї компетенції накази та розпорядження i контролює їх виконання;

 

12) здійснює контроль за підвозом учнів до опорного закладу освіти;

 

13) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 

14) несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

 

 1. 6.Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління опорним закладом.
 2. 7.Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не менш як чотири рази на рік. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб опорного закладу.
 3. 8.Педагогічна рада розглядає питання:
 4. 1)удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 5. 2)планування та режиму роботи опорного закладу;
 6. 3)варіативної складової робочого навчального плану;
 7. 4)переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 8. 5)підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 9. 6)участі в інноваційній та експериментальній діяльності опорного закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 10. 7)морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників опорного закладу;
 11. 8)морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації освітнього процесу;
 12. 9)притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників опорного закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

10) педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю опорного закладу.

 

11) Рішення педагогічної ради опорного закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

 

 1. 9.Органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

 

10. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 

 1. 1)працівників опорного закладу – зборами трудового колективу;
 2. 2)учнів опорного закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
 3. 3)батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
 4. 4)Кожна категорія обирає по 10 делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

 

11. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 

12. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради опорного закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.

 

13. Загальні збори (конференція):

 

 1. 1)обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 2. 2)заслуховують звіт керівника і голови ради опорного закладу;
 3. 3)розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності опорного закладу;
 4. 4)затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності опорного закладу.

 

14. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада опорного закладу.

 

15. Метою діяльності ради є:

 

 1. 1)сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 2. 2)об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;
 3. 3)формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;
 4. 4)розширення колегіальних форм управління опорним закладом;
 5. 5)підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.
 6. 16.Основними завданнями ради є:
 7. 1)підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 8. 2)визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 9. 3)поліпшення умов для здобуття загальної середньої освіти;
 10. 4)зміцнення матеріально-технічної бази;
 11. 5)формування навичок здорового способу життя;
 12. 6)створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;
 13. 7)сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та вихованців і набуття ними соціального досвіду;
 14. 8)підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 15. 9)сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців;

 

10) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 

11) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 

12) стимулювання морального та матеріального заохочення учнів і вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 

13) зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та вихованців і опорним закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

 

17. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) опорного закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

18. Рада опорного закладу діє на засадах:

 

 1. 1)пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 2. 2)дотримання вимог законодавства України;
 3. 3)колегіальності ухвалення рішень;
 4. 4)добровільності і рівноправності членства;
 5. 5)гласності.

 

19. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. У разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради створюється погоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.

 

20. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу, повʼязаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

21. Рада опорного закладу:

 

 1. 1)організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
 2. 2)спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 3. 3)разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;
 4. 4)сприяє формуванню мережі класів та груп опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 5. 5)заслуховує звіт голови ради;
 6. 6)виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 7. 7)виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 8. 8)сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 9. 9)розглядає питання родинного виховання;

 

10) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 

11) сприяє педагогічній освіті батьків;

 

12) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 

13) розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

 

14) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 

15) розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи опорного закладу;

 

16) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

 

17) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

22. При опорному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Члени піклувальної ради опорного закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти та окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника опорного закладу. У випадку вибуття одного із членів піклувальної ради, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

 

23. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

24. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

25. Основними завданнями піклувальної ради є:

 

 1. 1)сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
 2. 2)співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів та вихованців у опорному закладі;
 3. 3)зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази опорного закладу;
 4. 4)організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців, педагогічних працівників;
 5. 5)запобігання дитячій бездоглядності;
 6. 6)сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;
 7. 7)стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів та вихованців;
 8. 8)всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів, вихованців та опорним закладом.

 

26. Піклувальна рада діє на засадах:

 

 1. 1)пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 2. 2)дотримання вимог законодавства України;
 3. 3)самоврядування;
 4. 4)колегіальності ухвалення рішень;
 5. 5)добровільності і рівноправності членства;
 6. 6)гласності.

 

27. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 

28. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

 

29. Голова піклувальної ради:

 

 1. 1)скликає і координує роботу піклувальної ради;
 2. 2)готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 3. 3)визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 4. 4)представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

 

30. Піклувальна рада має право:

 

 1. 1)вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника опорного закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази опорного закладу;
 2. 2)залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;
 3. 3)вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази опорного закладу;
 4. 4)стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів та вихованців;
 5. 5)брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 6. 6)створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 7. 31.У опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

1. Матерiально-технiчна база опорного закладу, його фiлiй включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби ,   iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi опорного закладу.

 

2. Майно опорного закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту опорного закладу та укладених ним угод.

 

3. Опорний заклад, відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

5. Опорний заклад має земельну ділянку  2.4308 га, де розташовані спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо та земельну ділянку   Настасіївської філії І ступеня  опорного закладу «А-Іванівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів – ЗДО»  - 50 га.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. 1.Фінансово-господарська діяльність опорного закладу та його філій проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази опорного закладу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника). Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.
 2. 2.Джерелами формування кошторису опорного закладу є:
 3. 1)кошти засновника;
 4. 2)кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;
 5. 3)кошти місцевого бюджету;
 6. 4)кошти фізичних, юридичних осіб;
 7. 5)кошти, отримані за надання платних послуг;
 8. 6)доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 9. 7)благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством;
 10. 8)кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
 11. 3.Штатний розпис опорного закладу затверджується відділом освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації на основі Типових штатних нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 12. 4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.
 13. 5.Опорний заклад має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
 14. 6.Звітність про діяльність опорного закладу ведеться відповідно до законодавства.
 15. 7.Опорний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 16. 8.Доходи (прибутки) опорного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 1. 1.Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 2. 2.Опорний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 3. 3.Участь опорного закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. 1.Інституційний аудит здійснює Державна служба якості освіти.
 2. 2.Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:
 3. 1)підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 4. 2)приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.
 5. 3.Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті опорного закладу, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.
 6. 4.Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.
 7. 5.Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

 

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

 

 1. 6.За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

 

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

 

 1. 7.Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

 

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. 1.Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник .
 2. 2.У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов'язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.
 3. 3.Заклад загальної середньої освіти може бути переданий засновником у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. 1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Миколаївської районної ради.
 2. 2.Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.


 3. ЗАТВЕРДЖЕНО
 4. рішенням районної ради
 5. __________2020 року №___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАСТАСІЇВСЬКУ ФІЛІЮ І СТУПЕНЯ

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

2020 р.


1. Загальні положення

 1. 1.НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ І СТУПЕНЯ АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – філія) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у дошкільній та початковій освіті, які проживають на території  Настасіївської  сільської ради. Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення та Статуту опорного закладу, затверджених засновником в установленому порядку.
 2. 2.Повна назва філії – НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ І СТУПЕНЯ АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І – ІІІ СТУПЕНІВ – ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 1. 3.Скорочена назва – НАСТАСІЇВСЬКА ФІЛІЯ А-ІВАНІВСЬКОГО ОЗ І – ІІІ СТУПЕНІВ – ЗДО.
 1. 4.Адреса філії: 67022, Одеська область, Миколаївський район, с. Настасіївка, вул. Шкільна, 1 
 1. 5.Філія перебуває у складі Андрієво-Іванівського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Миколаївської районної ради Одеської області. Філія не є юридичною особою i діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку.
 2. 6.Засновником філії та власником є Миколаївська районна рада Одеської області.
 1. 7.Філія створена у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання Настасіївського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ» до А-Іванівського ОЗ І-ІІІ ступенів - ЗДО.
 2. 8.Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про освітній округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, наказами відділу освіти культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, наказами опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням.
 3. 9.Головними завданнями філії є:

-        концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб вихованців та учнів, створення єдиної системи виховної роботи;

-        забезпечення здобуття громадянами дошкільної та початкової освіти;

-        формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

-        виховання громадянина України;

-        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-        виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

-        розвиток особистості вихованця, учня, їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-        виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців, учнів;

-        створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. 1.Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти та цим Положенням.
 2. 2.
 3. 3.Основним документом, що регулює освітній процес, є Освітня програма з робочим навчальним планом.
 4. 4.Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
 5. 5.Філія здійснює освітній процес за класною та індивідуальною формою навчання, виходячи з кількості учнів (вихованців) та кількості класів.
 6. 6.Філія за погодженням з керівником опорного закладу може створювати у своєму складі класи-комплекти початкової школи.
 7. 7.Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 8. 8.Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 9. 9.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

10. Філія здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

11. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти.

12. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) у філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

13. Для учнів, які підвозяться до школи з інших населених пунктів, у філії може створюватися група продовженого дня.

14. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей з неї здійснюється наказом керівника опорного закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

15. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

16. Тривалість уроків у філії становить: у 1-х класах – 35 хвилин,  у 2-4-х класах – 40 хвилин.

17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) –20 хвилин.

18. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

19. Філія може обрати, крім уроку, інші форми організації освітнього процесу.

20. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом філії, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

23. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

24. Випускникам філії відповідний документ про освіту видається опорним закладом.

25. 3a успіхи у навчанні учні 3-4 класів нагороджуються Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

ІІІ. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

 1. 1.Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.
 2. 2.Керівництво філією здійснює завідувач філією та його заступник. Завідувачем філії може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу покладає виконання обов’язків завідувача філії на одного з учителів.

 1. 3.Завідувач філією:
 2. 1)здійснює керівництво педагогічним колективом, бере участь у забезпеченні раціонального добору і розстановки кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 3. 2)організовує освітній процес;
 4. 3)забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 5. 4)відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 6. 5)видає y межах своєї компетенції накази та розпорядження i контролює їх виконання;
 7. 6)створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 8. 7)забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності;
 9. 8)підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи освіти, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 10. 9)сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

10) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

11) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

12) здійснює контроль за підвозом учнів до філії та опорного закладу освіти;

13) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

14) щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФІЛІЇ

 1. 1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, автотранспортні засоби інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладів.
 2. 2.Матеріально-технічна база Настасіївської філії А-Іванівського ОЗ І-ІІІ ступенів - ЗДО: земельна ділянка площею 1,3 га, на якій розміщуються будівлі, майданчики тощо; земельна ділянка, площею 50 га (Державний акт від 25.03.року І – ОД № 002973 ) для дослідних і навчальних цілей із земель сільськогосподарського призначення  Настасіївської сільської ради.
 3. 3.Фінансування філії здійснюється засновником відповідно до законодавства.
 4. 4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказами керівництва опорного закладу та Статутом опорного закладу.
 5. 5.Штатний розпис філії затверджуються керівником опорного закладу за погодженням із засновником.
 6. 6.Звітність про діяльність філії встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30