Статті

Рішення №319 Про затвердження районної цільової програми інфекційного конролю, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020 -2024 роки.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

           XXXІІІсесії  VII скликання            319                      «20» березня 2020 року

 

  Про затвердження  районної цільової програми інфекційного            конролю, профілактики внутрішньолікарняних  інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020-2024 роки

   

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»та згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-  комунального господарства України від 06.02.2018 року №178/24 «Про   затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», з метою підвищення рівня та ефективності медичної допомоги і зміцнення здоров’я населення району, районна рада

 

            ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити  районну цільову програму інфекційного контролю, профілактики   внутрішньолікарняних інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020–2024 роки (додається).

    2.Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити видатки на районну цільову програму інфекційного контролю, профілактики внутрішньолікарняних  інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020–2024 роки, для реалізації заходів передбачених програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.


         

          Голова районної ради                              В.Л. КупченкоДодаток

до рішення районної ради

від  «20»  березня 2020 року

№319

  

                                                   

     Районна цільова програма інфекційного контролю, профілактики

внутрішньолікарняних інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна

лікарня» Миколаївської районної ради на 2020-2024 роки

 

                                                                           

 

смт.Миколаївка - 2020р. 

ПАСПОРТ

районної цільової програми  інфекційного контролю, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій  в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020-2024 роки

1.

Ініціатор розробки Програми

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради

2.

Розробник Програми

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради

3.

Співрозробник Програми

 -

5.

Відповідальний виконавець Програми

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради

6.

Учасники Програми

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради

7.

Термін реалізації Програми

2020-2024 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконанні Програми

 Районний бюджет, фінансування НСЗУ,бюджети   сільських  та селищної рад

9.0

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

994,42тис.грн

9.1

Бюджет лікарні(вторинний рівень).

387,52тис.грн

9.2

Кошти структурного підрозділу центру первинної медичної допомоги.

246,90тис.грн

9.3

Кошти сільських, селищних бюджетів

60,0тис. грн.

9.4

Кошти районного бюджету

300,0тис.грн

         

1.Визначення проблеми,на розв’язання якої спрямована Програма

Внутрішньолікарняні інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов'язане з ростом стійкості збудників внутрішньолікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів), відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями. Ризик захворювання на внутрішньолікарняні інфекції поширюються як на пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров'я, а також відвідувачів. Рівень захворюваності на ці інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ кожний десятий пацієнт інфікується збудниками внутрішньолікарняних інфекцій.

За останні роки в Україні, враховуючи незадовільний стан матеріально-технічного, лабораторного і медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров'я, недосконалістю існуючої нормативно-правової бази щодо здійснення заходів профілактики та системи епідемічного нагляду, офіційно реєструється лише до чотирьох тисяч випадків внутрішньолікарняних інфекцій щороку, а розрахункова кількість складає більше ніж 350 тисяч хворих.

Фахівці державної санітарно-епідеміологічної служби та керівники лікувально-профілактичних установ на місцях, наголошують на відсутності нормативно-правових документів, що відповідають сучасним вимогам розвитку медичної науки з питань епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями та заходів боротьби з ними, а також правил вибору дезінфекційних засобів та режимів їхнього застосування, визначення адекватних заходів безпеки персоналу при виконанні дезінфекційних робіт, а також незадовільний стан матеріально-технічного, лабораторного та медикаментозного забезпечення. 

Для ефективної боротьби з внутрішньолікарняними інфекційними захворюваннями необхідно мати чіткі правила моніторингу за інфекціями та поширенням стійкості їх збудників до протимікробних препаратів, здійснення дезінфекційних заходів, а також системний підхід, що передбачено у запропонованій програмі, здійснення контролю за поширенням внутрішньолікарняних інфекцій на період до 2024 року, далі (Програма).

 

                                            2. Мета Програми 

           Програму розроблено з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню Миколаївського  району за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями, покращення забезпеченості лікувально профілактичного закладу  сучасними засобами дезінфекції, обладнанням для стерилізації та своєчасної діагностики інфекцій, що сприятиме ефективності лікування.

 

3.Шляхи і засобирозв’язання проблем,обсяги та джерелафінансування, строки та етапивиконанняПрограми

Прийняття запропонованої Програми має на меті забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом:

 - забезпечення створення ефективної системи моніторингу  поширення   внутрішньолікарняних  інфекційних захворювань;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями та моніторингу за формуванням стійкості їх збудників до протимікробних препаратів;

- підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення контролю за поширенням  внутрішньолікарняних інфекцій  за навчальними  програмами до і післядипломної підготовки лікарів, середніх медпрацівників;

- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;       

- дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами дезінфекції;  

визначення пріоритетних    напрямків фінансування та першочергового забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами; 

-  створення умов для доступності   гарантовано безпечної спеціалізованої медичної допомоги населенню району; 

-   здійснення моніторингу  спалахів внутрішньолікарняних   інфекційних захворювань, розроблення науково – обґрунтованого  комплексу заходів для локалізації і ліквідації причин виникнення таких захворювань.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах для виконання заходів передбачених Програмою становить 994,42тис.грн.у тому числі:

-          2020-250,0тис.грн.

-          2021-250,0тис.грн.

-          2022-247,21тис.грн.

-          2023-247,21тис.грн.

-          2024-0.

Обсяг фінансування передбачається щороку в установленому порядку під час складання бюджету на відповідний рік у межах видатків передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення програми додається (Додаток №1)

Строки виконання Програми 2020-2024роки. 

Джерела фінансування Програми:районний бюджет, бюджети сільських та селищної рад, кошти лікувального закладу.

 

                                4. Очікувані результати 

    Прийняття Програми дасть можливість знизити рівень захворювань, інвалідність та смертність населення, пов'язаних з цими інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг. 

Виконання Програми спрямоване на:

         - координацію дій органів державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, громадськості, засобів масової інформації у сфері здійснення контролю за поширенням внутрішньолікарняних інфекцій; 

         - впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій; 

         -  розробку та впровадження в практику системи охорони здоров’я району ефективного епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями та заходів боротьби з ними; 

         -  розробку та впровадження в закладі  охорони здоров’я району системи моніторингу поширення збудників внутрішньолікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів; 

         - удосконалення критеріїв раціонального використання протимікробних препаратів;

         -  впровадження новітніх технологій, методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладів охорони здоров’я району;

Забезпечення закладу охорони здоров’я КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» сучасним діагностичним обладнанням мікробіологічних лабораторій, засобами дезінфекції та стерилізаційним обладнанням;

   - удосконалення критеріїв оцінювання застосування дезінфекційних засобів;

  - підвищення рівня захисту медичного персоналу та пацієнтів від дії шкідливих факторів під час проведення дезінфекційних заходів; 

  - забезпечення виконання нормативних документів, які спрямовані на забезпечення сучасних потреб дезінфектології.

 

                5. Координація  та контроль за ходом виконання Програми 

Безпосереднім виконавцем Програми є КНП «Миколаївська центральна районна лікарня».

Координація за ходом виконання Програми покладається на КНП «Миколаївська центральна районна лікарня», яка щорічно до 15 липня та 15 січня готує та подає до районної державної адміністрації та районної ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання ,у разі невиконання – обґрунтовані причини.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми ,не пізніше ніж у 3-х місячний строк ,відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає до районної ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров`я, молодіжної політики та спорту.

 

 Додаток 1

 

Ресурсне забезпечення районної цільової програми інфекційного конторолю профілактики внутрішньолікарняних  інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020-2024 роки 

Обсяги коштів які пропонується залучити на виконання програми (тис.грн)

По роках

 

Всього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2020

2021

2022

2023

                                                   2024

Обсяг ресурсів всього

 250,0

250,0 

247,21 

 247,21 

-

994,42 

Бюджет лікарні

52,0

112,0

111,76

111,76

-

387,52

Бюджет структурного підрозділу ЦПМД

63

63

60,45

60,45

-

246,90

Бюджет сільських та селищної рад

60,0

-

-

-

-

60,0

Місцевий  бюджет

75,0

75,0

75,0

75,0

-

300,0

30% - місцевий бюджет


 Додаток 2

Напрямки діяльності та заходи реалізації районної  цільової програми інфекційного контролю, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради на 2020-2024 роки

  Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази

Перелік заходів

Строки виконання

Виконавці

Джерела фінансування

1

Закупівля дезінфекційних засобів  Закупівля антисептичних  засобів 

2020-2024р

КНП «Миколаївська ЦРЛ»

Бюджет лікарні ,місцевий бюджет

2

Закупівля засобів для контролю стерилізації 

2020-2024р

КНП «Миколаївська ЦРЛ»

Бюджет лікарні 

3

Закупівля витратних матеріалів 

2020-2024р

КНП «Миколаївська ЦРЛ»

Бюджет лікарні

4

Закупівля обладнання для дезінфекції(комплекти для прибирання ємкості для проведення дезінфекції,бактерицидні опромінювачі та ін..) 

 2020рIVкв.

КНП «Миколаївська ЦРЛ»

Бюджет лікарні, місцевий бюджет 

5

Придбати холодильники в аптеку  для зберігання імунологічних препаратів

IV кв. 2020 р.

КНП «Миколаївська ЦЦРЛ»

Бюджет лікарні 

6

Впровадження системи «Vermor»

Iкв.2021р

КНП «Миколаївська ЦРЛ»

Місцевий бюджет


Пояснювальна записка

Згідно вимог національної служби здоровя України, для заключення договору, потрібна обов’язкова наявність даної Програми по лікувальному закладу  як для первинної медичної допомоги, так і для вторинної медичної допомоги.

Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної цільової програми  інфекційного контролю, профілактики внутрішньолікарняних інфекцій по КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» на 2020–2024 роки 

1.     Засоби для контролю стерилізації: 3970 грн.(бюджет лікарні)

Засоби для хімічного тесту:

ІКПС-132 С №1000 – 40 уп.                                 – 3970  грн.

2.     Протимікробні препарати: 260 тис.грн. (місцевий бюджет)

Дезінфектанти хлорвмісні –25 кг                                        - 10 тис.грн.

Дезінфектанти нехлорвмісні – 394 л                  - 150 тис.грн.

Антисептики – 454 л                                               - 100 тис.грн.

3.     Витратні матеріали: 248,85 тис. грн. (бюджет лікарні)

Засоби  професійної гігієни :                                                – 218,35 тис. грн.

Рукавички латексні нестерильні №100 – 40 000 пар. – 80  тис.грн.

Рукавички латексні оглядові стерильні 500 шт.             – 35  тис.грн.

Рукавички латексні  хірургіч. стерильні 5000 шт.         – 35  тис. грн.

Маски марлеві 4-ох шарові – 500 шт.                               – 10 тис.грн.

Маска євро стандарт із захисним екраном – 10 шт.   – 0,5 тис. грн.

Захисні  окуляри – 50 шт.                                                     – 1,6 тис. грн.

Мило антисептичне 0,5 л – 250 фл                                    - 13,750тис. грн.

Одноразові рушники № 2 – 500 уп.                                    – 22,5 тис. грн.

      Захисний одяг:                                                                                     30,5 тис. грн.

Стерильні хірургічні набори  -  10 шт.                              – 10  тис.грн.

Стерильні акушерські набори – 10 шт.                             – 0,6  тис.грн.

Одноразові халати – 500 шт.                                               – 13 тис.грн.

Бахили одноразові – 1000 пар                                            -  1,5 тис. грн.

Набір для  відвідування нестерильний – 400 шт.           – 5,4тис.  грн.

4. Обладнання для здійснення дезінфекції – 126,7 тис. грн.(40 тис. грн. місцевий бюджет, 86,7 тис. грн. бюджет лікарні)

Комплект для прибирання – 10 шт.                                   – 80  тис. грн.

Диспансери для одноразових рушників – 20 шт.          – 6,8  тис. грн.

Диспансери для антисептики – 20 шт,                                     

Диспансери для мила – 20 шт                                                                               – 10,4 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 3 л – 20 шт                    - 6тис.грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 5 л – 10 шт.                   – 4  тис. грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 10 л – 5 шт.                   – 5  тис. грн.

Бактерицидні опромінювані ОБН 75 – 25 шт.                        – 7,5 тис. грн.

Ємності для збору медвідходів 100 шт.                                            - 7 тис. грн.

 

Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної цільової програми інфекційного контролю, профілактики  внутрішньолікарняних інфекцій по Центру ПМСД на 2020 – 2024 роки

 1. Протимікробні препарати: 170тис.грн. (бюджет лікарні)

- неохлор20                                           - 10000 грн.

- деззасобинехлолромісткі 400            - 160000

2. Витратні матеріали: 83,25 тис. грн. (бюджет лікарні)

Рукавички латексні нестерильні №200 – 370 уп.                  – 18500 грн.

Рукавички латексні оглядові стерильні 50 пар  - 79 уп.       – 12568  грн.

Маски марлеві 4-ох шарові – 160 шт.                                     – 640 грн.

Мило антисептичне 0,5 л – 160 фл                                          - 8800 грн.

Одноразові рушники № 2 – 950 уп.                                         – 42750 грн.

3. Обладнання для здійснення дезінфекції – 41,2 тис. грн.(бюджет лікарні)

Диспансери для одноразових рушників – 20 шт.                   – 6800 грн.

Диспансери для антисептиків – 20 шт.                                    – 5400 грн.

Диспансери для мила – 20 шт.                                                  – 5400 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 3 л – 20шт                 –6000 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 5 л – 20 шт.                   – 8000 грн.

Ємкості для проведення дезінфекції 10 л – 20 шт.                 – 10000 грн.

4. предмети, матеріал, обладнання: 60,450 тис. грн.(60 тис. грн. бюджет сільських рад, 0,45 тис грн. бюджет лікарні)

- меблі                          – 41,66 тис. грн

- госптовари               – 8790 грн.

- вікна                           – 10 тис. грн. 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31