Рішення №313 Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

        XXXІІІсесії  VII скликання                313                      «20» березня 2020 року


      Про  затвердження Умов проведення конкурсу

        на  визначення опорного  закладу серед закладів

        загальної середньої освіти Миколаївського району

 

   Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №777 (у редакції постанови КМУ від 19.04.2017 №289), з метою створення умов для реорганізації та модернізації системи загальної середньої освіти в Миколаївському районі, виявлення ефективних моделей діяльності закладів освіти та формування мережі опорних закладів загальної середньої освіти, районна рада

 

              ВИРІШИЛА:

1.Затвердити умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району (Додаток № 1).

       2.Затвердити положення про конкурсну комісію на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району (Додаток № 2). 

3.Затвердити склад конкурсної комісії на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району (Додаток № 3).

4.Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

      

          Голова районної ради                              В.Л. Купченко Додаток №1                                        

до рішення районної ради                       

від   «20»  березня 2020 року  

№313

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на визначення опорного закладу

серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району


1. Загальні положення

1.1.         Ці умови проведення конкурсу визначають порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти (далі – Конкурс).

1.2.         Організаційне проведення конкурсу здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

1.3.         Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження допрофільної підготовки, профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.4.         Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективних моделей діяльності опорних закладів, які забезпечать умови для рівного доступу до якісної освіти, постійне підвищення її якості, раціональне використання наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічного оснащення закладів.

 

2. Умови проведення Конкурсу

2.1.  Організацію та проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району (далі - Комісія), склад якої затверджується рішенням сесії Миколаївської районної  ради Одеської області.

2.2.  Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, які знаходяться на території Миколаївського району та мають не менше  150 учнів (вихованців).

2.3.  Для участі у конкурсі закладам загальної середньої освіти необхідно подати до відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації:

 • Заявку закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів.
 • Презентацію закладу освіти.
 • Концепцію розвитку опорного навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3 роки, яка містить обов’язкову інформацію про:
  • Ø результативність роботи закладу освіти за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських олімпіад з навчальних предметів, інших конкурсів та змагань;
  • Ø можливості забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проект на потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються і мешкають на території обслуговування закладу освіти, кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після модернізації мережі, маршрути підвезення учнів та педагогічних  працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким здійснюється підвезення);
  • Ø організацію до профільної підготовки, поглибленого вивчення предметів та профільного навчання в опорному навчальному закладі;
  • Ø організацію інклюзивного навчання (за наявності дітей з особливими потребами);
  • Ø удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду, зміцнення кадрового потенціалу;
  • Ø залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2.4.        Опис інвестиційних потреб опорного  закладу освіти (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

2.5. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Миколаївської районної ради, Миколаївської районної державної адміністрації, відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

 

                                            3. Терміни проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи у строки, визначені у розпорядженні голови районної державної адміністрації за пропозицією відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації:

І етап – підготовчий, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації;

ІІ етап – основний, визначення переможців Конкурсу.

 

               4. Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсу

4.1.Оголошення переможця конкурсу на визначення опорного   закладу освіти    проводиться конкурсною комісією (далі - комісія).

4.2.Підсумки конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів - 360 балів.

4.3.Подані матеріали на конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм - 10 балів):

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу

Одна-дві філії

три філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

150-200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

до 2 населених пунктів

більше 2     населених пунктів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі  закладів освіти

65 - 75 %

75 % і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 15 км

15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 45 хв.

до 45 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

10 - 25 осіб

більше 25 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8 - 11 класи)

4 - 10

10 і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1 - 4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1 - 4

більше 4

Освітній рівень педагогів

90 - 95 %

95 % і більше

Якісний рівень педагогів

60 - 66 %

66,1 % і більше

Наявність кабінетів:

 

 

фізики

є, але без паспорта

так

хімії

є, але без паспорта

так

біології

є, але без паспорта

так

географії

є, але без паспорта

так

інформатики

є, але без паспорта

так

лабораторії

є, але без паспорта

так

навчальних майстерень

є, але без паспорта

так

спортивної зали

є, але без паспорта

так

Наявність швидкісного Інтернету

5-10 м біт/с.

10 м біт/с. і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:

 

 

пандус

є, але не відповідає нормам

так

внутрішні санвузли

є, не відповідають нормам

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Строк проведення останнього капітального ремонту

10 - 25 років

до 10 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50 % забезпеченості

100 %

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорного навчального закладу

частково

так

Особиста думка оцінювання

5

10

 

5. Формування та організація роботи конкурсної комісії

5.1. Конкурсна комісія  працює на громадських засадах. Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії забезпечує відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації.

5.2.  Основною формою роботи   комісії є засідання.

5.3.  Засідання Комісії є правомочним,  якщо на ньому присутні не менше двох                         

          третин її складу.

5.4.  Рішення Комісії про визначення переможця конкурсу приймається шляхом      

          відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на  

          засіданні. У разі рівного розподілу голосі вирішальним є голос голови  

          Комісії.

5.5.  За підсумками конкурсу комісія приймає рішення і рекомендує відібрані

          заклади  у якості опорних закладів   району.

5.6.  Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується  

          всіма присутніми на засіданні членами комісії.

5.7.  Рішення конкурсної комісії про визначення   опорного  закладу та  

          приєднаних до нього інших закладів загальної середньої освіти, як  

          структурних підрозділів – філій (з одночасним припиненням їх статусу

          юридичних осіб) затверджується рішенням Миколаївської районної ради.

 

Додаток №2                                        

до рішення районної ради                       

від   «20»  березня 2020 року  

№313

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію на визначення опорного закладу серед

закладів загальної середньої освіти Миколаївського району

 

1. Загальні положення

1.1.   Конкурсна   комісія    на    визначення   опорного   закладу   серед закладів  

загальної середньої освіти Миколаївського району (далі – конкурсна комісія) є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до рішення сесії Миколаївської районної ради.

      1.2. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України,  

     Законами України, іншими нормативно-правовими документами та цим  

     Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

-          додержання чинного законодавства;

-          колегіальність щодо прийняття рішень;

-          розгляд конкурсних пропозицій у повному обсязі відповідно до встановлених умов конкурсу;

-          обґрунтованість  прийнятих рішень;

-          рівність усіх претендентів перед комісією;

-          незалежність та професійність членів комісії.

1.4.Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації

2. Завдання та функції конкурсної комісії

2.1.  Основним завданням конкурсної комісії є виявлення ефективних моделей діяльності опорних закладів, які забезпечують умови для рівного доступу до якісної освіти, постійне підвищення її якості, раціональне використання наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічного оснащення опорних закладів.

2.2.        Основними функціями конкурсної комісії є:

-          забезпечення належного рівня підготовки та проведення конкурсу на визначення опорного закладу;

-          прийом документів від закладів освіти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

-          попередній розгляд документів закладів освіти відповідно до умов проведення конкурсу;

-          прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

 

3. Порядок утворення та організація діяльності конкурсної комісії

3.1.Конкурсна комісія утворюється відповідно до рішення сесії Миколаївської районної ради та розпочинає свою діяльність після його підписання головою районної ради.

3.2.  Конкурсна комісія утворюється у кількості 9 осіб  та за згодою може залучатися голова районної організації профспілки працівників освіти і науки України (додаток 3).

3.3. Склад конкурсної комісії, зміни до нього та положення про конкурсну комісію затверджуються рішенням сесії Миколаївської районної ради.

3.4. Очолює конкурсну комісію голова, який організовує роботу комісії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсну комісію завдань і функцій.

3.5.         Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

3.6.         Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

3.7.         Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.8.         Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу особисту думку.

  

4. Права та обов’язки конкурсної комісії

4.1.  Конкурсна комісія має право:

-      одержувати у встановленому порядку від посадових осіб установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на комісію завдань;

-      надавати голові конкурсної комісії пропозиції щодо вдосконалення роботи конкурсної комісії

4.2.   Конкурсна комісія зобов’язана:

-          організовувати проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства України та цього положення;

-          забезпечувати рівні  умови для всіх кандидатів щодо визначення опорного закладу.

4.3.  Голова конкурсної комісії:

-      визначає дату та час проведення засідань конкурсної комісії;

-      скликає засідання конкурсної комісії;

-      головує на засіданнях;

-      вирішує питання стосовно діяльності конкурсної комісії;

-      надає доручення членам комісії.

4.4.  Заступник голови конкурсної комісії у разі відсутності голови конкурсної комісії виконує його обов'язки.

4.5.  Секретар конкурсної комісії:

-      забезпечує скликання засідань конкурсної комісії;

-      приймає документи від закладів освіти, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

-      оформлює протоколи засідань конкурсної комісії;

-      веде документацію конкурсної комісії та забезпечує її зберігання.

4.6.  У разі відсутності секретаря конкурсної комісії голова комісії на засіданні конкурсної комісії доручає тимчасово виконувати обов'язки секретаря іншому членові комісії.

4.7.  Члени конкурсної комісії:

-          беруть участь у засіданнях конкурсної комісії;

-          на засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень про допущення закладів освіти до конкурсу, визначення переможців конкурсу;

-          мають право висловлювати особисту думку із занесенням до протоколів засідань конкурсної комісії.

 

5. Відповідальність

                Голова конкурсної комісії, його заступник, секретар та члени конкурсної комісії несуть відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України щодо проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Миколаївського району, правильність та об’єктивність прийнятих рішень.


 Додаток №3                                      до рішення районної ради                     від   «20»  березня 2020 року  №313

  

СКЛАД

конкурсної комісії на визначення опорного закладу серед 

закладів загальної середньої освіти Миколаївського району

 

Голова районної ради                                                   – голова  конкурсної комісії;

Заступник голови районної державної адміністрації          – заступник голови  

                                                                                                        конкурсної комісії;

Начальник відділу

освіти, культури, молоді та спорту

районної державної адміністрації                             –  секретар конкурсної комісії;


Члени конкурсної комісії:

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації;

Начальник фінансового управління Миколаївської райдержадміністрації;

Голова постійної комісії Миколаївської районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту;

Член постійної комісії Миколаївської районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту;

Завідувач районним  методичним кабінетом   Миколаївського району Одеської області

Методист з навчальних дисциплін районного методичного кабінету Миколаївського району Одеської області;

Голова районної організації профспілки   працівників освіти і науки України (за згодою).


Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30