Статті

Рішення №306 Про затвердження Програми забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2020-2022 роки.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

  XXXІІІсесії  VII скликання                   306                     «20» березня 2020 року

 

  Про затвердження   Програми   забезпечення

  публічної  безпеки та правопорядку на території 

  Миколаївського району  на  2020-2022 роки

 

     Відповідно до Конституції України , п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про   місцеве  самоврядування в Україні», ст. 105 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях, районна рада

 

    ВИРІШИЛА:

   1. Затвердити   Програму  забезпечення  публічної  безпеки  та  правопорядку  на території   Миколаївського   району   на 2020-2022 роки (додається).

 

2. Рекомендувати   фінансовому   управлінню   Миколаївської   районної державної адміністрації   передбачити   видатки   на 2020-2022   роки   для  реалізації    заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування,  дотримання законності та правопорядку, прав людини.

 

 

    Голова районної ради                                       В.Л. Купченко

   

 Додаток

до рішення районної ради

від   «20 »  березня 2020 року

№306


Програма

забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території

Миколаївського району на 2020–2022 роки

 

І. Загальні положення

                Програма забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2020 – 2022 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України , законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях.

                Ця Програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення оперативно-службової діяльності Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку, публічної безпеки, а також зміцнення технічної і ресурсної бази відділення.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

Мета Програми – сприяння правоохоронній діяльності Миколаївського  ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, насамперед створення належних умов роботи груп реагування патрульної поліції, забезпечення охорони публічного порядку, безпеки дорожнього руху, наглядом за дотриманням правил дорожнього руху, своєчасного реагування на повідомлення громадян про злочини та пригоди, налагодження тісної взаємодії з органами місцевої влади, населенням з питань правоохоронної діяльності, збільшення довіри до поліції взагалі.

                Завданнями Програми є:

                - забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;

                - створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;

        - підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення району, гостей, покращення матеріально – технічного забезпечення правоохоронних органів;

-    упровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відео спостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо.)

-    покращення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

-    активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в районі;

-    вивчення міжнародного досвіду превенції правопорушень, протидії злочинності та корупції та впровадження його у практичну діяльність;

 -  удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів з питань забезпечення публічної безпеки та порядку, превенції правопорушень;

      - провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

      - проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;

     - формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

    - реалізація заходів, спрямованих на вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, що перебувають у незаконному обігу;

    - протидія незаконному обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин, їх аналогів та прекурсорів;

    - запобігання правопорушенням, пов’язаним із незаконним обігом алкогольної продукції;

     - здійснення заходів поліцейського піклування, запобігання насильству в сім’ї;

     -запровадження системи превентивних заходів щодо протидії правопорушенням проти громадської моралі та торгівлі людьми;

    -превенція правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;

     - запровадження системних заходів захисту дітей від протиправних посягань, ювенальної превенції, попередження втягнення підлітків у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;

   - здійснення посиленого контролю за ситуацією у публічних місцях, передусім при проведенні заходів за участю значної кількості громадян;

   -запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри населення до органів державної влади, правоохоронних органів, у тому числі з питань побудови правового суспільства.

 

ІІІ. Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми

N
з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, грн.

Роки

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Забезпечення публічної безпеки і порядку:

1.1

Систематично аналізувати стан публічної безпеки та порядку в районі. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки та впливають на стан публічної безпеки та порядку, розробляти План комплексного використання сил та засобів "Єдина дислокація", в якому визначати спільні скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку

щомісячно

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

1.2

Відповідно до вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" за участю органів державної влади та місцевого самоврядування вжити заходів щодо проведення зборів громадян з метою створення на підприємствах, навчальних закладах громадських формувань з забезпечення публічної безпеки та порядку. Забезпечити навчання та координацію діяльності громадських формувань, їх заохочення, виготовлення нагрудних знаків,  посвідчень, нарукавних пов’язок членам громадських формувань.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

1.3

Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні

предмети і речовини, особливо

членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, попередження і нейтралізації проявів екстремізму та тероризму.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

1.4

Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення будь-яких масових заходів обов'язково напередодні проводити оперативні наради організаторів заходів та Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області для визначення та координації зусиль, правильної розстановки необхідної кількості сил і засобів, потрібних для забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.

Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави:

2.1

З метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та скаргами громадян. При їх вирішенні вживати вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.2

Проводити заходи по недопущенню стихійної торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях на території селища та району. При виявленні порушень притягувати винних до відповідальності згідно чинного законодавства.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.3

Забезпечити своєчасність реагування органів поліції на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Покращити мобільність слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події.

 

 

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.4

Напередодні шкільних літніх канікул  виявляти та документувати факти розташування біля дитячих оздоровчих закладів розважальних закладів, місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направляти до органів місцевого самоврядування

подання щодо закриття цих закладів з подальшим висвітленням у ЗМІ.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.5

З метою запобігання та профілактики негативним проявам серед дітей, щодо пияцтва, наркоманії,

безпритульності, пропагувати здоровий спосіб життя  у ЗМІ.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.6

З метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням не менше одного разу на квартал проводити відкриті зустрічі. На зустрічах обговорювати діяльність поліції, визначати поточні проблеми та обирати найефективніші способи їх вирішення

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, Миколаївська районна рада

Фінансування не потребує

 

 

 

2.7

З метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформувати громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

2.8

З метою інформування громадськості про діяльність поліції готувати та опубліковувати  в ЗМІ звіт про діяльність поліції.

2 рази на рік

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

3.

Протидія злочинності:

3.1

З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних крадіжок щоквартально проводити комплексні оперативно-профілактичні операції в місцях найбільш уражених цими видами кримінальних правопорушень.

щоквартально

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

3.3

Проводити заходи по відпрацюванню та виявленню фактів приймання і реалізації викраденого майна (металобрухту) відповідно до вимог ЗУ "Про металобрухт".

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

3.4

З метою профілактики та попередження шахрайств на території Миколаївського району організувати інформування населення сіл, селища про найбільш розповсюджені типові способи вчинення шахрайств через місцеві ЗМІ, інформаційні стенди.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

3.5

Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед дітей, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних

кримінальних правопорушень, виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

3.8

Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян ( дискотеки, кафе, бари тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин інформацію надавати в компетентні органи поліції, в межах своїх повноважень вживати заходів щодо притягнення винних до відповідальності та по припиненню діяльності цих закладів.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області,

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей

Фінансування не потребує

 

 

 

4.

Надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги

4.1

Розробити та провести заходи по вдосконаленню:
- програми зайнятості населення району, як одного з позитивних заходів по профілактиці злочинності;
- програми соціальної адаптації соціально незахищених верств населення району, осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- корекційної програми осіб, які вчинили насильство в сім'ї та ін.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

4.3

Забезпечити проведення спільних нарад, вироблення відповідних спільних рішень та організацію їх виконання керівниками Миколаївського  відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, служби у справах дітей, та

інших зацікавлених органів з проблем профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, правового виховання молоді, роботи з проблемними сім'ями.

2 рази на рік

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації ,

служба у справах дітей

райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

4.4

З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді проводити цільові рейди по виявленню та поверненню до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного впливу на дітей, притягнення згідно з чинним законодавством до адміністративної відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації,, Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

4.5

Забезпечити вдосконалення право-виховної та профілактичної роботи в закладах освіти району, створення системи ранньої профілактики протиправної поведінки дітей. Покращити психолого-педагогічне діагностування дітей, проведення з ними індивідуальної право-виховної роботи, своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей, надання таким сім'ям адресної допомоги.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації,, Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

4.6

Використовувати можливості преси для формування духовної культури дітей і молоді, започатковувати в районній газеті друкування матеріалів з пропаганди здорового способу життя, правової освіти дітей

та молоді, запобігання негативних проявів у їх середовищі. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу життя.

Протягом 2020-2022 років

Відділ освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань організаційного та інформаційного забезпечення райдержадміністрації Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

5.

Матеріально-технічне і кадрове забезпечення

5.1

Посилити роботу по підбору на службу в Національну поліцію України осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про

Національну поліцію" (Закон N 580-VIII) та проживають на території району, з метою зміцнення професійного ядра Миколаївського ВП ГУНП в Одеській області.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

5.2

Покращити роботу по професійному орієнтуванню випускників шкіл району для їх підготовки та направленням за погодженням з педагогічними колективами шкіл до навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансування не потребує

 

 

 

5.3

Забезпечити неухильне виконання законів України, указів Президента України, спрямованих на зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області. Рішуче очищати ряди поліції від співробітників, які порушують права та законні інтереси громадян району та скоюють діяння, що компрометують органи поліції та знижують авторитет і довіру населення до поліції.

Протягом 2020-2022 років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Фінансу вання не потребує

 

 

 

5.4

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення  роботи  груп реагування патрульної поліції цілодобово.

Щомісячно

8,333

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Районний  бюджет

100000

100000

100000

5.5

Проведення поточного обслуговування та ремонту службових автомобілів Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області задіяних для несення служб груп реагування патрульної поліції

 

 

Щомісячно

4.166

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Районний бюджет

50000

50000

50000 

5.7

Проведення капітального ремонту  службового автомобілю ШКОДА «ОКТАВІЯ»  для оперативного реагування керівництва Миколаївського відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Протягом

2020-2022

років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Районний бюджет

40000

 -

5.8.

Придбання електронних планшетів, відео-реєстраторів, сучасних засобів зав’язку для забезпечення груп швидкого реагування

патрульної поліції  Миколаївського ВП на повідомлення про правопорушення

 

 

Протягом

2020 – 2022

років

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

Районний бюджет

22000

10000

 -

5.9

Забезпечення оргтехнікою, її поточного ремонту, розхідними матеріалами, копіювальним папером та іншим канцелярським приладдям

Протягом

2020 – 2022

років

 Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

 

Районний бюджет,

18000

12000 

 12000

5.10

Встановлення та забезпечення відео спостереження  у місцях масового перебування людей, виїздах , в’їздах  населених пунктів району.

Протягом

2020 – 2022

років

Голови сільської та селищної рад. 

 

Районний бюджет, сільських та селищних рад.

100000

100000

100000

ВСЬОГО КОШТІВ:

330000

272000

262000

864000,0

 

ІV. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених програмою здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету, а також бюджетів селищної і сільських рад району, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строки виконання Програми  2020-2022 роки.

Очікувані результати програми

                Виконання Програми надасть можливість:

-          Оперативно та ефективно реагувати на заяви та повідомлення громадян про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення;

-          стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом мінімізації загроз публічній безпеці і порядку;

-          підвищити рівень вуличної безпеки; знизити долю тяжких та особливо тяжких злочинів у публічних місцях та на вулицях; зменшити кількість аварій на автошляхах;

-          зменшити кількість злочинів на побутовому ґрунті, у стані алкогольного сп’яніння, а також рецидивної злочинності;

-          знизити рівень злочинів пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин;

-          зменшити кількість порушень правил реалізації тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту;

-          правопорушень у сфері моралі;

-          знизити  рівень дитячої злочинності; формувати у дитячому молодіжному середовищі негативне сприяння протиправної поведінки та вчинення правопорушень;

-          забезпечити цивільну безпеку об’єктів інфраструктури району;

-          підвищити рівень суспільної довіри та підтримки громадян до органів поліції;

-          сприяти, в межах компетенції поліції, викоріненню корупційних проявів в суспільстві.

 

V. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій щодо виконання Програми покласти на Миколаївське відділення поліції Лиманського ВП ГУНП в Одеській області.

Відповідальному виконавцю Програми що півроку до 15 липня та 15 січня інформувати Миколаївську районну раду та районну державну адміністрацію про стан реалізації Програми.

                  

ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

1.

 Назва Програми         

 

Програма забезпечення публічної

безпеки та правопорядку на території

Миколаївського району на 2020-2022 роки

2

Ініціатор розроблення програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області

3

Підстави для розроблення Програми

Конституція України , Закон України «Про   місцеве самоврядування» в Україні, Закон України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення заходів з профілактики злочинності, безпеки громадян, належного правопорядку на вулицях та інших громадських місцях

4

Розробник Програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

5

Відповідальний виконавець програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

6

Учасники програми

Миколаївська районна рада, Відділ освіти, культури ,молоді та спорту ,управління  соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації.

7

Термін реалізації Програми

2020-2022 роки

8

Основні джерела фінансування заходів Програми

Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад.

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Миколаївське відділення поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

10

Загальний обсяг фінансування , що необхідний для реалізації Програми (тис. грн.), з них:

 

районний бюджет

 

 

 

 

 

864,000

 

864,000

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31