Статті

Проект рішення Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік. 03.03.20

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОНН А  РАДА 

______  сесія  ________ скликання

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ


« ___ »  _____________   2020 року                                                    № _____    

 

Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  Миколаївського району на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, спрямованих на виконання повноважень щодо забезпечення прав та свобод людини, гідних умов життя та забезпечення прозорості дій влади, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік (далі-Програма), що додається.

2. Миколаївській районній державній адміністрації передбачати кошти на фінансування заходів Програми, враховуючи частину другу статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.Проект рішенняпідготовлений відділом

фінансово–господарського забезпечення апарату

Миколаївської районної державної адміністраціїта

внесений на розгляд головою райдержадміністрації

 


 Додаток

до рішення районної ради

від «____» _______ 2020 року

№___

 

ПРОГРАМА

взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Миколаївського району на 2020 рік

 

  1. 1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївському районі створена у відповідності до статті 119, частини 4 статті 143 Конституції України, статей 14, 15, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 11, пункту 16 частини 1 статті 43, ст. 44, частини другої статті 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 15 липня 2004 року №835, від 3 червня 2009 року №549).

Відносини між органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією базуються на виконанні власних та делегованих повноважень та контролю за їх здійсненням. Районна державна адміністрація сприяє селищній та сільським радам у здійсненні ними власних і делегованих їм повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Керівництво, працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, загальних зборах (сходах) села, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування, здійснюють виїзні прийоми громадян, контроль за веденням ремонтних та будівельних робіт на території населених пунктів району, приймають участь у виїзних координаційних радах та семінарах.

Районна державна адміністрація з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готує методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, зокрема типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для сільських, селищних рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше.

Протягом 2019 року було проведено апаратних нарад - 46, на яких розглянуто - 138 питань, колегій - 3, на яких розглянуто - 30 питань та районних нарад за участю голів, секретарів, бухгалтерів сільських та селищної рад – 10.

Прийнято розпоряджень з основної діяльності – 265.

Також проведено співбесіди з сільськими головами з актуальних питань щодо соціально-економічного розвитку на 2020 рік.

До зведеного бюджету Миколаївського району, з урахуванням трансфертів, за 2019 рік надійшло коштів в сумі 214 439,0 тис.грн., що складає 98,7% до уточнених планових призначень, із них: до загального фонду надійшло 210369,9 тис.грн, що складає 98,1% до уточнених планових призначень, до спеціального фонду надійшло 4 069,1 тис.грн.,що складає 143,1%.

До загального фонду зведеного бюджету району за 2019 рік,без урахування трансфертів, надійшло коштів в сумі 65 823,2тис.грн., що на 4 991,4 тис.грн. більше плану з урахуванням змін (60 831,7 тис.грн.) і становить 108,2%. У відношенні до факту 2018 року надходження збільшилися на 5 121,8 тис.грн., або на 108,4%:

- районний бюджет виконаний на 112,1% (при плані 24 550,9 тис.грн. фактично надійшло 27 508,1 тис.грн.), додаткові надходження становлять 2 957,2 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися  на 4 867,3 тис.грн., або на 21,5%  ( факт 2018 р.  -   22 640,7тис.грн.);

- селищний бюджет виконаний на 102,1% (при плані 5 382,8 тис.грн. фактично надійшло 5 496,9 тис.грн.), додаткові надходження становлять 114,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися  на 348,5 тис.грн., або на 6,8%  ( факт 2018 р.  -   5 148,4тис.грн.);

- сільські бюджети виконані на 106,2% (при плані 30 898,0 тис.грн фактично надійшло 32 818,2 тис.грн.),додаткові надходження становлять 1 920,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися  на  94 тис.грн., або на -0,3%  ( факт 2018 р.  -   32 912,2 тис.грн.);

          Велика робота проводиться райдержадміністрацією щодо соціального захисту найбільш вразливих категорій населення шляхом призначення та виплати різних видів соціальних допомог, субсидій, матеріальної допомоги, забезпечення встановлених законодавством пільг.

Протягом 2019 року управлінням соціального захисту населення  здійснювалися заходи, спрямовані на соціальну підтримку сімей з дітьми, інвалідів з дитинства, малозабезпечених сімей та інших соціально вразливих верств населення, забезпечення  надання встановлених законодавством пільг.

В 2019 році більше 1408 сімей району щомісячно одержували соціальну підтримку з державного бюджету , яким нараховано соціальних виплат та  виплачено на загальну суму 39006,1 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

Звернулося за призначенням житлової субсидії на тверде паливо та скраплений газ 1919 домогосподарств, призначено житлову субсидію 1759 домогосподарствам на загальну суму 3703,0 тис грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

Звернулося за призначенням матеріальної допомоги на лікування  з районного бюджету 132 особи.  Призначено та виплачено 120 особам 415 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

За 2019 рік відділом з питань  надання адміністративних послуг надано 6975  послуг.

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою необхідне достатнє фінансування. Відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, що набрав чинності з 1 травня 2016 року та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» необхідно здійснити заходи в частині забезпечення матеріальної підтримки працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

За таких обставин є необхідним передбачення та виконання комплексу заходів щодо посилення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території Миколаївського району, що відображено в даній Програмі, реалізація якої дозволить підвищити ефективність здійснення функцій виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою, покращити рівень життя на селі, досягнути стабільного соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є визначення основних проблем взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері делегованих повноважень, кадрового, фінансового, матеріального забезпечення, створення стабільної суспільно - політичної ситуації, сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, забезпечення соціально – економічного розвитку Миколаївського району, забезпечення системного аналізу процесів у сфері суспільно – політичних відносин, збереження політичної стабільності, послідовності і громадського порозуміння на території району шляхом вдосконалення співпраці.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

У результаті виконання заходів Програми, структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади спільно з виконкомами селищної та сільських рад, активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

Вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевої державної адміністрації, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:

-            здійсненню ефективної управлінської діяльності;

-            підвищенню ступеня прозорості та ефективності управлінської діяльності;

-            удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

-            збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-            підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування, прискоренню проведення адміністративної реформи на місцевому рівні;

-            соціально- економічний розвиток відповідних територій;

-            забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів;

-            забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

Все це сприятиме підвищенню ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації в контексті здійснення адміністративної реформи.

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок вільного залишку коштів та перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету, за умови відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків на будь-яку дату. Обсяг фінансування уточнюється під час складання та внесення змін до районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету як субвенція державному бюджету. Фінансування програми може здійснюватися з інших джерел, не заборонених законодавством. Основним розпорядником коштів районного бюджету на виконання Програми є фінансове управління районної державної адміністрації. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету як субвенція державному бюджетув сумі 379420 грн.

Ресурсне забезпечення програми наведено в додатку 1 Програми.

Програма виконується в один етап - 2020 рік.

У результаті реалізації програми буде забезпечено здійснення виконання районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізація делегованих районною радою повноважень на території району.

 

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Дія програми спрямована на виконання завдань з наступних питань:

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідних територій;

-            забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів;

- сприяння інвестиційній діяльності на території району;

- забезпечення раціонального управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;

 - соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Для досягнення очікуваного результату програмою передбачено виконання наступних заходів:

-         проведення виїзних засідань, семінарів, нарад, круглих столів;

-        розробка нормативних документів, виконання листів, доручень, звернень;

-        підготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо;

-        забезпечення матеріальної підтримки працівників;

-        надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних та земельних питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, місцевих рад району на колегіях, семінарах, нарадах тощо.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності Програми:

-                      підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади на території Миколаївського району в межах своїх повноважень та їх реалізація;

-                      вдосконалення системи інформування населення (висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в засобах масової інформації);

-                      удосконалення та підвищення ефективності роботи щодо взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади при виконанні своїх повноважень;

-                      соціально - економічний розвиток відповідних територій;

-                      забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів;

-                      реалізація норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ, що набрав чинності з 1 травня 2016 року та постанови Кабінету міністрів України від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» в частині виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, фінансова підтримка їх діяльності;

-                      удосконалення та підвищення ефективності роботи, посилення контролю за виконанням прийнятих рішень.

Напрям діяльності та розшифровка використання бюджетних коштів за Програмою наведена у додатку 2 до Програми.

 

6. Координація та контроль за виконанням програми

Координацію діяльності, пов’язаної з реалізацією заходів Програми здійснює відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації.

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації до 20 липня 2020 року та 20 січня 2021 року подає до Миколаївської районної ради звіт про стан реалізації Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.


ПАСПОРТ

Програми взаємодії органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування  Миколаївського району на 2020рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Миколаївська районна державна адміністрація

3.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївська районна державна адміністрація та структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації  

5.

Учасники програми

Миколаївська районна державна адміністрація; структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації програми

2020 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього

тис. грн., у тому числі:

279,50

8.2.

- коштів інших джерел

-

 

 

 Додаток 1

до програми

 

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг фінансування,

усього тис. грн.

За роками виконання,

тис. грн.

2020

Місцевий бюджет

(як субвенція державному бюджету)

279.50

279.50

Інші джерела

-

-

Усього

279.50

279.50

   

..Додаток 2

до Програми

  

Напрями діяльності та заходи Програми взаємодії органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) в 2020 році, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Реалізація Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 року № 889-VIII, що набрав чинності з 1 травня 2016 року, ст.2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади", в частині забезпечення матеріальної підтримки працівників апарату, відділів Миколаївської районної державної адміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації.

І квартал

2020

року

Миколаївська районна державна адміністрація та структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації

Районний бюджет-субвенція державному бюджету

279,50

Забезпечення проведення розрахунків в повному обсязі з працівниками апарату, відділів районної державної адміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації, що вивільняються у зв’язку зі скороченням чисельності та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі у І кварталі 2020 року, а також для виконання делегованих законом України повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення державної політики в бюджетній і соціальній сфері, реалізації заходів соціально-економічного району; забезпечення норм Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII.

   

 Розшифровка напрямів використання бюджетних коштів за Програмою 

№ з/п

КЕКВ

Назва КЕКВ

Найменування видатків

Одиниця виміру

Всього,

тис. грн.

Розрахунок потреби

1

2111

Оплата праці

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

грн.

228,6

Матеріальне забезпечення працівників апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації

Фінансове управління районної державної адміністрації

грн.

14,2

Матеріальне забезпечення працівників фінансового управління районної державної адміністрації

Всього по 2111

 

грн.

 

242,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2120

Нарахування на оплату праці

 

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

грн.

33,8

 

Фінансове управління райдержадміністрації

грн.

2,9

 

           Всього по 2120

 

 

грн.

36,7

 

                                                      РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

грн.

279,5

 


 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31