Статті

Проект рішення Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік. 05.02.20

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

______  сесія  ________ скликання

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ


« ___ »  ________2020 року                                                    № _____    

 

Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  Миколаївського району на 2020 рік

  

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, спрямованих на виконання повноважень щодо забезпечення прав та свобод людини, гідних умов життя та забезпечення прозорості дій влади, районна рада

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік (далі-Програма), що додається.

2. Миколаївській районній державній адміністрації передбачати кошти на фінансування заходів Програми, враховуючи частину другу статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.


Проект рішення

підготовлений відділом фінансово–господарського забезпечення

апарату Миколаївської районної державної адміністрації

та внесений на розгляд головою райдержадміністраціїДодаток

до рішення районної ради

від «____» _______ 2020 року 

№______

  

ПРОГРАМА 

взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Миколаївського району на 2020 рік

  

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Миколаївському районі створена у відповідності до статті 119, частини 4 статті 143 Конституції України, статей 14, 15, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини другої статті 11, пункту 16 частини 1 статті 43, ст. 44, частини другої статті 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 15 липня 2004 року №835, від 3 червня 2009 року №549). 

Історично підтверджено, що відродження країни починається з районів. За сучасних обставин, які виникли в соціально - економічній сфері, особливої актуальності набула проблема поліпшення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо спільного управління територією. Тому на часі – створення передумов в органах влади на місцях демократичної правової культури, а отже – спільної роботи в напрямі взаємодії. 

Зміни в законодавстві, розподіл державної власності між суб’єктами державного управління підтверджують  об’єктивну необхідність орієнтації на районний рівень. Це пояснюється, по-перше, тим, що насамперед від економічних показників у районах залежить і економічний стан держави в цілому, від стану реформування в районах – хід реформ у державі; по-друге, в районі, на відміну від сіл і селища районного підпорядкування, є всі необхідні структури, які забезпечують державне управління. 

Сьогодні законодавча база дає змогу на районному рівні діяти ініціативно, вирішуючи державні та місцеві проблеми. Роль районної ланки управління зростає пропорційно до повноважень і кількості проблем, які необхідно розв’язати. 

Якщо розглянути вертикальний зріз державного управління на рівні Миколаївського району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. В нашому районі налічується 14 місцевих рад, в тому числі: 1 селищна, 12 сільських та районна рада. 

Відносини між органами місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією базуються на виконанні власних та делегованих повноважень та контролю за їх здійсненням. Районна державна адміністрація сприяє селищній та сільським радам у здійсненні ними власних і делегованих їм повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Керівництво, працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, загальних зборах (сходах) села, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування, здійснюють виїзні прийоми громадян, контроль за веденням ремонтних та будівельних робіт на території населених пунктів району, приймають участь у виїзних координаційних радах та семінарах. 

Районна державна адміністрація з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готує методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, зокрема типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для сільських, селищних рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. 

Протягом 2019 року було проведено апаратних нарад - 46, на яких розглянуто - 138 питань, колегій - 3, на яких розглянуто - 30 питань та районних нарад за участю голів, секретарів, бухгалтерів сільських та селищної рад – 10. 

Прийнято розпоряджень з основної діяльності – 265. 

Також проведено співбесіди з сільськими головами з актуальних питань щодо соціально-економічного розвитку на 2020 рік. 

Враховуючи той факт, що у Миколаївському районі агропромислова галузь найбільш розвинена, тому покращення соціально – економічних  показників району напряму залежить від ефективного функціонування високопродуктивного агропромислового комплексу, метою якого є гарантія продовольчої безпеки району та покращення рівня життя  населення району. 

За результатами проведеної інформаційної роботи районною державною адміністрацією в Миколаївському районі сільгоспвиробники скористалися: 

- частковою компенсацією вартості закупленого насіння сільськогосподарських культур вітчизняної селекції  - 1 фермерське господарство «Роднічок»; 

-   частковою компенсацією вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання – 2 фермерських господарства «Аліна», «Роднічок» на 2 одиниці техніки. 

Крім того, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №107  «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (зі змінами), проводилась робота щодо отримання дотації за утримання молодняку ВРХ в домогосподарствах району. Станом на 01.01.2020 року 802 фізичними особами отримано дотації за 1457 голів молодняку ВРХ на суму 2052900  грн. 

За 2019 рік орендної плати за користування паями надійшло в сумі 47 190,1 тис.грн., в 2018 році – 35 115,1 тис.грн., що на 12 075,0 тис.грн більше, або 134,4%. 

До зведеного бюджету Миколаївського району, з урахуванням трансфертів, за 2019 рік надійшло коштів в сумі 214 439,0 тис.грн., що складає 98,7% до уточнених планових призначень, із них: до загального фонду надійшло 210369,9 тис.грн, що складає 98,1% до уточнених планових призначень, до спеціального фонду надійшло 4 069,1 тис.грн.,що складає 143,1%. 

До загального фонду зведеного бюджету району за 2019 рік,без урахування трансфертів, надійшло коштів в сумі 65 823,2тис.грн., що на 4 991,4 тис.грн. більше плану з урахуванням змін (60 831,7 тис.грн.) і становить 108,2%. У відношенні до факту 2018 року надходження збільшилися на 5 121,8 тис.грн., або на 108,4%: 

- районний бюджет виконаний на 112,1% (при плані 24 550,9 тис.грн. фактично надійшло 27 508,1 тис.грн.), додаткові надходження становлять 2 957,2 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися  на 4 867,3 тис.грн., або на 21,5%  ( факт 2018 р.  -   22 640,7тис.грн.); 

- селищний бюджет виконаний на 102,1% (при плані 5 382,8 тис.грн. фактично надійшло 5 496,9 тис.грн.), додаткові надходження становлять 114,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися  на 348,5 тис.грн., або на 6,8%  ( факт 2018 р.  -   5 148,4тис.грн.); 

- сільські бюджети виконані на 106,2% (при плані 30 898,0 тис.грн фактично надійшло 32 818,2 тис.грн.),додаткові надходження становлять 1 920,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися  на  94 тис.грн., або на -0,3%  ( факт 2018 р.  -   32 912,2 тис.грн.); 

        

Виконання зведеного бюджету у розрізі місцевих бюджетів 

(районного,  селищного,сільських) 

без урахування міжбюджетних трансфертів 

 

 Уточ.пл.

Факт

+/-

% викон.

Бюджет Миколаївського р-ну

24 550,9

27 508,1

2 957,2

112,0

Бюджет Миколаївської с/р

5 382,8

5 496,9

114,1

102,1

Бюджет Антонюківської с/р

3 181,5

3 412,8

231,3

107,3

Бюджет Андрієво-Іванівської с/р

2 646,7

2 617,7

-28,9

98,9

Бюджет Ісаївської с/р

3 750,4

4 669,1

918,7

124,5

Бюджет Левадівської с/р

1 167,5

1 259,0

91,5

107,8

Бюджет Настасіївської с/р

3 540,5

3 324,8

-215,7

93,9

Бюджет Новопетрівської с/р

3 182,5

2 976,3

-206,2

93,5

Бюджет Олексіївської с/р

2 731,1

2 547,4

-183,7

93,3

Бюджет Петрівської с/р

1 164,0

1 240,6

76,6

106,6

Бюджет Скосарівської с/р

2 202,3

2 230,0

27,7

101,3

Бюджет Стрюківської с/р

3 327,6

4 244,5

916,9

127,6

Бюджет Ульянівської с/р

1 419,3

1 671,6

252,3

117,8

Бюджет Шабельницької с/р

2 584,7

2 624,4

39,7

101,5

Всього:

60831,72

65823,16

4991,44

108,2

  

В розрізі податків виконання зведеного бюджету району поточного року складає: 

-податку з доходів фізичних осіб (питома вага від загального обсягу надходжень складає 41,5%) фактично надійшло 27 314,4 тис.грн., що на 2 866,7 тис.грн. більше призначень звітного періоду і  становлять 111,7%. У порівнянні з минулим роком надходження податку з доходів фізичних осіб збільшились на 4 830,9 тис.грн., або на 21,5%. 

- податок на прибуток підприємств: при плані 12,7 тис.грн, фактично надійшло 12,7тис.грн., виконано на 100%. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 1,3тис.грн. 

- рентна плата: при плані 5,1 тис.грн, фактично надійшло 8 тис.грн, що на 2,9 тис.грн. більше планових призначень; 

-           податок на майно: при плані 18 595,8 тис.грн, фактично надійшло 20 214,0 тис.грн., що на 1 618,2 тис.грн більше планових призначень і становлять 108,7%, до минулого року надходження збільшилися на 470,4 тис.грн., або на 102,4%; 

-           акцизний податок: при плані 5 165,5 тис.грн, фактично надійшло 4631,9 тис.грн., що на 533,5 тис.грн менше планових призначень і становлять 89,7%, до минулого року надходження зменшилися на 166,6 тис.грн., або на3,5%; 

-           єдиний податок: при плані 12 147,9 тис.грн, фактично надійшло 12 810,0 тис.грн., що на 662,1 тис.грн. більше планових призначень і виконання становлять 105,5%, у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 210,8 тис.грн., або на 1,6%; 

-           державне мито:  при плані 34,1 тис.грн, фактично надійшло 34,5 тис.грн., що на 0,4 тис.грн більше планових призначень і становить 101,0%; 

-           плата за надання інших адміністративних послуг: при плані 370,7 тис.грн., фактично надійшло 383,7 тис.грн., що на 13,0 тис.грн. більше планових призначень і становить 103,5%; 

-           інші надходження: фактично надійшло 278,4 тис.грн. 

Велика робота проводиться райдержадміністрацією щодо соціального захисту найбільш вразливих категорій населення шляхом призначення та виплати різних видів соціальних допомог, субсидій, матеріальної допомоги, забезпечення встановлених законодавством пільг. 

Протягом 2019 року управлінням соціального захисту населення  здійснювалися заходи, спрямовані на соціальну підтримку сімей з дітьми, інвалідів з дитинства, малозабезпечених сімей та інших соціально вразливих верств населення, забезпечення  надання встановлених законодавством пільг. 

В 2019 році більше 1408 сімей району щомісячно одержували соціальну підтримку з державного бюджету , яким нараховано соціальних виплат та  виплачено на загальну суму 39006,1 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Станом на 01.01.2020 року на обліку перебуває 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 7 прийомних сім’ях державної допомоги виплачено на загальну суму 107,270 тис. грн.,  заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Створено патронатну сім’ю, в яку влаштовано 2 дітей та перераховано допомогу на суму 89,84 тис. грн. 

Протягом звітного періоду нараховано пільг та субсидій на природний газ, електроенергію та водопостачання на загальну суму 1127,5 тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Звернулося за призначенням житлової субсидії на тверде паливо та скраплений газ 1919 домогосподарств, призначено житлову субсидію 1759 домогосподарствам на загальну суму 3703,0 тис грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. 

Станом на 01.01.2020 року перебуває на обліку в управлінні та включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків 2500 осіб, які мають право на пільги, в тому числі: ветерани війни - 328, ветерани праці - 671, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи - 49, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ - 9, діти війни – 889, інваліди загального захворювання – 381, жертви нацистських переслідувань – 1, багатодітні сім’ї - 172. 

Протягом 2019 року забезпечено надання пільг громадянам пільгової категорії на загальну суму 1740,8 тис. грн., профінансовано з урахуванням погашення заборгованості, яка виникла на 01.01.2019  року, 1913,1 тис.грн. (172,3) Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Пільговий зв'язок та пільгове перевезення з місцевого бюджету нараховано 193,5 тис.грн., профінансовано з урахуванням погашення заборгованості 182,7 тис. грн. , заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 10,8 тис.грн. 

Особам, які постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС проведено компенсаційні виплати  за продукти  харчування дорослих, дітей  на  41 особу на загальну суму 128,5 тис грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року склала 10,6 тис. грн. Допомогу на  оздоровлення  чорнобильцям виплачено 42 особам на загальну суму 14,6 тис. грн. 

Звернулося за призначенням матеріальної допомоги на лікування  з районного бюджету 132 особи.  Призначено та виплачено 120 особам 415 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Також, з метою вирішення питання надання необхідної допомоги пенсіонерам підготовлено та направлено на розгляд обласної координаційної ради клопотання та пакет документів для надання цільової адресної матеріальної допомоги 15 сім’ям  малозабезпечених осіб, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. 

В 2019 році -110 громадянам з інвалідністю видано направлення для забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Укладено 34 угоди на загальну суму 825,6 тис. грн., з них на протезно – ортопедичні вироби –642,9 тис. грн., протези молочних залоз -9,2 тис. грн., ортопедичне  взуття – 66,1 тис. грн., технічні засоби пересування – 107,38 тис. грн. Всього забезпечено технічними засобами реабілітації – 17 осіб з інвалідністю. 

 На забезпечення санаторно – курортним лікуванням перебувало 30 осіб, в тому числі:  2 чорнобильці, 1 інвалід ВВв, 27 інвалідів загального захворювання. Оздоровлено 6 осіб  з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету та 2 особи за кошти обласного бюджету. 

КНП « Миколаївська ЦРЛ» видано 14 «Пакунків малятка». 

Управлінням соціального захисту населення спільно з уповноваженими представниками сільських та селищної рад району проводилася робота  по виявленню соціально-незахищених громадян з метою встановлення права на призначення їм державних допомог шляхом проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання. 

Проведено 994 обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій. 

Підготовлено та розглянуто на 19 засіданнях координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення по розгляду заяв громадян у наданні всіх видів допомог у нетипових випадках 1199 особових справ претендентів на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та матеріальної допомоги на лікування.  За результатами розгляду прийнято відповідні рішення. Рішення координаційної ради оформлено протоколами. 

Спільно з службою у справах дітей райдержадміністрації та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді та виконкомами сільських та селищної рад забезпечувався контроль за створенням у сім’ях належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей відповідно до постанови КМУ від 21.04.2005 року №315 “Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми ”. Протягом 2019 року проведено 82 вибіркових обстежень окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для утримання та виховання дітей, на яких виплачуються суми державної допомоги при народженні дитини та інших державних допомог. Матеріально-побутові умови проживання 68 обстежених сімей задовільні.  Проведено шляхом подання запитів юридичним особам та до реєстрів рухомого та нерухомого майна  2269 перевірок повноти та достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних допомог та житлової субсидії.     

З метою забезпечення додержання  законодавства  про працю та використання найманої робочої сили на підприємствах району,  забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці  протягом 2019 року проведено 2 засідання комісії з питань легалізації робочої сили та заробітної плати в Миколаївському районі.  

По 38 фізичних особах підприємцях, які за даними Березівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Одеській області мають борги по сплаті ЄСВ та по 56 підприємствам, які сплатили заробітну плату у розмірі нищому за мінімальний проводилося з’ясування причини не проведення  сплати ЄСВ та виплати заробітної плати у розмірі нищому за мінімальний. Порушень законодавства щодо виплати заробітної плати не виявлено. 

Протягом звітного періоду перереєстровано у зв’язку із закінченням терміну дії 2 колективних договора та 2 додатка до колективного договору. Проводився аналіз стану справ з укладення колективних договорів підприємствами району. 

Станом на 01.01.2020 року в районі відсутня заборгованість по заробітній платі, відповідно до даних Пенсійного фонду. А також відсутні роботодавці, які виплачували заробітну плату нижче встановленого рівня. Робота в даному напрямку триває. 

За 2019 рік відділом з питань  надання адміністративних послуг надано 6975  послуг, а саме: 

-  вклеювання  до паспорта гр.України  фотокартки – 129; 

державна реєстрація фізичної  особи-підприємця  та юридичної особи - 44 

-  державна реєстрація права власності на нерухоме майно,інших речових прав на нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  –1162 ; 

-  державна реєстрація земельної ділянки,видача відомостей  з документації із землеустрою,що включена до Державного фонду документації із  землеустрою,видача витягу з Державного Земельного Кадастру, надання відомостей з Державного Земельного Кадастру, видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку  земельної ділянки,довідка про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами,угіддями, виправлення технічної помилки у відомостях з Державного Земельного Кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення  - 5623; 

-  надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки-7; 

-  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації, надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (за межами населених пунктів)-10. 

Миколаївською райдержадміністрацією організовуються навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: для секретарів рад – з питань організації роботи зі зверненнями громадян, системи діловодства в радах, з питань сучасних інформаційних технологій, формування розпорядчих документів; для головних бухгалтерів та спеціалістів з питань бухгалтерського обліку рад навчання з питань ведення бухгалтерського обліку і звітності тощо. 

Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків. За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки. 

Разом з тим на фоні стрімкого зростання індексу споживчих цін, з року в рік погіршується стан фінансування з державного бюджету місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. 

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою необхідне достатнє фінансування. Відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, що набрав чинності з 1 травня 2016 року та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» необхідно здійснити заходи в частині забезпечення матеріальної підтримки працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

За таких обставин є необхідним передбачення та виконання комплексу заходів щодо посилення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території Миколаївського району, що відображено в даній Програмі, реалізація якої дозволить підвищити ефективність здійснення функцій виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою, покращити рівень життя на селі, досягнути стабільного соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є визначення основних проблем взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері делегованих повноважень, кадрового, фінансового, матеріального забезпечення, створення стабільної суспільно - політичної ситуації, сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, забезпечення соціально – економічного розвитку Миколаївського району, забезпечення системного аналізу процесів у сфері суспільно – політичних відносин, збереження політичної стабільності, послідовності і громадського порозуміння на території району шляхом вдосконалення співпраці.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розвязання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

У результаті виконання заходів Програми, структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади спільно з виконкомами селищної та сільських рад, активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності. 

Вдосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевої державної адміністрації, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме: 

-            здійсненню ефективної управлінської діяльності; 

-            підвищенню ступеня прозорості та ефективності управлінської діяльності; 

-            удосконаленню взаємодії органів влади з населенням; 

-            збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

-            підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування, прискоренню проведення адміністративної реформи на місцевому рівні; 

-            соціально- економічний розвиток відповідних територій; 

-            забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів; 

-            забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління. 

Все це сприятиме підвищенню ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації в контексті здійснення адміністративної реформи. 

Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок вільного залишку коштів та перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету, за умови відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків на будь-яку дату. Обсяг фінансування уточнюється під час складання та внесення змін до районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. 

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету як субвенція державному бюджету. Фінансування програми може здійснюватися з інших джерел, не заборонених законодавством. Основним розпорядником коштів районного бюджету на виконання Програми є фінансове управління районної державної адміністрації. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету як субвенція державному бюджетув сумі 379420 грн. 

Ресурсне забезпечення програми наведено в додатку 1 Програми. 

Програма виконується в один етап - 2020 рік. 

У результаті реалізації програми буде забезпечено здійснення виконання районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізація делегованих районною радою повноважень на території району.

  

4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 

Дія програми спрямована на виконання завдань з наступних питань: 

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 

- забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідних територій; 

-            забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів; 

- сприяння інвестиційній діяльності на території району; 

- забезпечення раціонального управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики; 

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 

 - соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. 

Для досягнення очікуваного результату програмою передбачено виконання наступних заходів: 

-        проведення виїзних засідань, семінарів, нарад, круглих столів; 

-       розробка нормативних документів, виконання листів, доручень, звернень; 

-       підготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо; 

-       забезпечення матеріальної підтримки працівників; 

-       надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних та земельних питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, місцевих рад району на колегіях, семінарах, нарадах тощо.

  

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності Програми: 

-                     підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади на території Миколаївського району в межах своїх повноважень та їх реалізація; 

-                     вдосконалення системи інформування населення (висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в засобах масової інформації); 

-                     удосконалення та підвищення ефективності роботи щодо взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади при виконанні своїх повноважень; 

-                     соціально - економічний розвиток відповідних територій; 

-                     забезпечення виконання доходної частини бюджету всіх місцевих рад району та стале нарощування власних доходів місцевих бюджетів; 

-                     реалізація норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-УІІІ, що набрав чинності з 1 травня 2016 року та постанови Кабінету міністрів України від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» в частині виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, фінансова підтримка їх діяльності; 

-                     удосконалення та підвищення ефективності роботи, посилення контролю за виконанням прийнятих рішень. 

Напрям діяльності та розшифровка використання бюджетних коштів за Програмою наведена у додатку 2 до Програми. 

  

6. Координація та контроль за виконанням програми 

Координацію діяльності, пов’язаної з реалізацією заходів Програми здійснює відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації. 

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації до 20 липня 2020 року та 20 січня 2021 року подає до Миколаївської районної ради звіт про стан реалізації Програми. 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.


 

ПАСПОРТ

Програми взаємодії органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування  Миколаївського району на 2020рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Миколаївська районна державна адміністрація

3.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївська районна державна адміністрація та структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації  

5.

Учасники програми

Миколаївська районна державна адміністрація; структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації

6.

Термін реалізації програми

2020 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього

тис. грн., у тому числі:

379,42

8.2.

- коштів інших джерел

-

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про затвердження програми взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  Миколаївського району на 2020 рік»

 

Проект розроблено з метою об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, спрямованих на виконання повноважень щодо забезпечення прав та свобод людини, гідних умов життя та забезпечення прозорості дій влади.

Для забезпечення функцій покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою необхідне достатнє фінансування.

Відповідно до Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, що набрав чинності з 1 травня 2016 року та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» необхідно здійснити заходи в частині забезпечення матеріальної підтримки працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації. Зокрема, забезпечення проведення розрахунків в повному обсязі з працівниками апарату, відділів районної державної адміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації, що вивільняються у зв’язку зі скороченням чисельності та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі у І кварталі 2020 року, а також з метою виконання делегованих районною радою повноважень щодо забезпечення державної політики в бюджетній і соціальній сфері, реалізації заходів соціально-економічного району.

Щодо вирішення даного питання було направлено лист до Одеської обласної державної адміністрації (відповідь лист Одеської обласної державної адміністрації від 17.01.2020 року №1/01-23/334/2-20 щодо утримання районних державних адміністрацій у 2020 році, в якому головою облдержадміністрації надано роз’яснення, стосовно вирішення питання про збільшення видатків на оплату праці працівників районної державної адміністрації за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (копія листа додається), а також народному депутату України С.М. Чернявському (відповіді ще не надійшло).

Розпорядженням голови Одеської обласної  державної адміністрації від 22.11.2019 №1394/А-2019 «Деякі питання оптимізації структури районних державних адміністрацій» скорочено штатну чисельність працівників Миколаївської районної державної адміністрації з 87 до 59 штатних одиниць.

Потреба в коштах на проведення обов’язкових виплат 59 державним службовцям на 2020 рік становить 6603366,0 грн.

Згідно кошторису видатків на 2020 рік передбачено 4612535,0 грн., в тому числі:

-          заробітна плата – 4512013,0 грн.;

-          нарахування на заробітну плату – 100522,0 грн.

Недофінансування на 2020 рік становить по:

-          заробітній платі 2091353,0 грн.;

-          нарахування на заробітну плату – 460097,66 грн.

Станом на 31.01.2020 року зареєстровано кредиторську заборгованість у ДКСУ у сумі:

-          заробітна плата – 210000,0 грн.;

-          нарахування на заробітну плату – 46200,0 грн.

Програмою передбачено обсяги фінансування на 2020 рік:

-  І квартал 2020 року  - 379,42 тис. грн., в тому числі:

- виплата розрахункових працівникам, які вивільняються у зв’язку зі скороченням чисельності та погашення кредиторської заборгованості: райдержадміністрація (14 осіб) – на загальну суму 269948,12 грн. та фінансове управління (2 особи) – на загальну суму 80000 грн.

- оплата праці секретаря та водія на період з 15.02.2020 по 31.03.2020 – на загальну суму (3683,94 грн.*2*1,5 (міс)= 11051,82 грн.) у зв’язку з відсутністю зазначених посад у штатному розписі районної державної адміністрації;

- нарахування на заробітну плату – 68420,0 грн.                               

Непогашення заборгованості по заробітній платі та виплати компенсацій звільненим працівникам призведе до масового звільнення державних службовців районної державної адміністрації, відповідних судових рішень щодо недотримання гарантованих виплат, внаслідок чого створиться соціальна напруга серед населення Миколаївського району, а саме:

-          незабезпечення виплат соціальних гарантій;

-          неналежне функціонування закладів освіти, охорони здоров’я;

-          не надання адміністративних послуг;

-          невиконання інших делегованих районною радою повноважень відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За потреби у подальшому фінансуванні протягом 2020 року будуть вноситися зміни до Програми.

 

 

Начальник відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату

районної державної адміністрації                                         Н.С. Подлесна

 

 

Додаток 1

до Програми

  

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг фінансування,

усього тис. грн.

За роками виконання,

тис. грн.

2020

Місцевий бюджет

(як субвенція державному бюджету)

379,42

379,42

Інші джерела

-

-

Усього

379,42

379,42

 

Додаток 2

до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми взаємодії органів виконавчої влади та

місцевого самоврядування Миколаївського району на 2020 рік

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) в 2020 році, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Реалізація Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 року № 889-VIII, що набрав чинності з 1 травня 2016 року, ст.2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади", в частині забезпечення матеріальної підтримки працівників апарату, відділів Миколаївської районної державної адміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації.

І квартал

2020

року

Миколаївська районна державна адміністрація та структурні підрозділи зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації

Районний бюджет-субвенція державному бюджету

379,42

Забезпечення проведення розрахунків в повному обсязі з працівниками апарату, відділів районної державної адміністрації та структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права Миколаївської районної державної адміністрації, що вивільняються у зв’язку зі скороченням чисельності та недопущення виникнення заборгованості по заробітній платі у І кварталі 2020 року, а також для виконання делегованих законом України повноважень органів місцевого самоврядування щодо забезпечення державної політики в бюджетній і соціальній сфері, реалізації заходів соціально-економічного району; забезпечення норм Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII.

 

 Розшифровка напрямів використання бюджетних коштів за Програмою 

№ з/п

КЕКВ

Назва КЕКВ

Найменування видатків

Одиниця виміру

Всього,

тис. грн.

Розрахунок потреби

1

2111

Оплата праці

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

грн.

231,0

Матеріальне забезпечення працівників апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації

Фінансове управління районної державної адміністрації

грн.

80,0

 

Матеріальне забезпечення працівників фінансового управління районної державної адміністрації

Всього по 2111

 

грн.

 

311,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2120

Нарахування на оплату праці

 

Апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації

грн.

50,820

Нарахування на заробітну плату 231000,00*22%=50820,00

Фінансове управління райдержадміністрації

грн.

17,6

Нарахування на заробітну плату  80000*22%=17600,0

           Всього по 2120

 

 

грн.

68,42

 

                                                      РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

грн.

379,42

 

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31