Рішення №286 Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020 - 2021 роки.

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

XXХІ  сесія   VII   скликання

РІШЕННЯ

 

«20»грудня  2019 року                                                                           №286      

     

Про затвердження Програми

інформатизації Миколаївського району

Одеської області на 2020 - 2021 роки

 

           На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з Законом України «Про Національну програму інформатизації» та постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», з метою створення умов для забезпечення ефективної електронної взаємодії районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій та сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних в державному управлінні, підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020-2021 роки (додається).

2. Доручити фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дяченко В.О.) протягом 2020-2021 років передбачити в районному бюджеті на відповідні роки фінансування для реалізації заходів Програми.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

 

Голова районної ради                                           В.Л.Купченко

 

 

                                                                             ДОДАТОК

до рішення районної ради

                                                                                  від «20» грудня  2019 року

                                                                                                       №286

 

 

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2020-2021 роки

 

 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Програма інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020- 2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №74, «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №75; постанов Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», від 12.04.2000р. № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», від 28 жовтня 2004 року N1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади», від 12 серпня 2009 року №869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів», від 22.05.2019 року №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

            Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Миколаївського району Одеської області.

 

Таблиця 1

Адміністративно - територіальний устрій Миколаївського району

Одеської області

Адміністративно - територіальні одиниці

Кількість, одиниць

населених пунктів, всього

46

у тому числі:

 

селищ міського типу

1

Сіл

45

 

Таблиця 2

 

Органи місцевого самоврядування Миколаївського району
Одеської області

Найменування органу

місцевого самоврядування

Кількість, одиниць

районних рад

1

селищних рад

1

сільських рад

12

 

 1. 2.КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

         Інформатизація-це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. 

         Позитивний ефект інформатизації суспільства вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, але водночас загострює протиріччя між розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

         Державне управління в умовах інформаційного суспільства передбачає трансформацію системи влади у напрямі її децентралізації, розвиток громадянського суспільства, прав і свобод громадян, норм громадської моралі. У цих умовах процеси інформатизації перестають бути процесами забезпечення і стають основними в управлінні державою.

         Програма інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020- 2021 роки спрямована на вирішення цілого комплексу важливих проблем, деякі з яких прийняли майже хронічний характер:

- не в повному обсязі реалізована міжвідомча електронна взаємодія органів влади різних рівнів та галузей, що є ключовим фактором електронного урядування;

- відсутня єдина концептуальна платформа е-урядування (відсутні загальні правила інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  та  районною державною адміністрацією);

- наявні проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою;

- недостатній рівень переходу до автоматизованої взаємодії та без паперової технології обміну електронними документами між органами влади;

- низький рівень забезпеченості державних службовців сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням;

- відсутність структурованих кабельних систем в районній державній адміністрації;

- високий рівень використання державними службовцями неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- недостатній рівень якості та доступності адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання;

- недостатній рівень впровадження комплексних систем захисту інформації (конфіденційної, службової, персональних даних тощо);

- відсутність можливості віддаленого доступу до надбань культурної спадщини Одеського регіону шляхом перегляду оцифрованих копій архівних документів.

 

2.2.    ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ

             Головною метою Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020 - 2021 роки є створення умов для забезпечення ефективної електронної взаємодії районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій та сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних в державному управлінні для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

 

2.3.     ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РАЙОНУ Є:

-          технічне забезпечення державної влади та органів місцевого самоврядування сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, необхідними для виконання управлінських функцій на місцях;

-          формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

-          розвиток телекомунікаційного середовища регіону на основі єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-          всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

-          збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

-          створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України;

-          поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

-          впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах державної влади;

-          впровадження системи технічного захисту інформації, забезпечення захисту персональних даних.

 

      2.4. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ НА 2020 - 2021 РОКИ Є:

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;

- впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування;

- технічне забезпечення державної влади та органів місцевого самоврядування сучасною комп’ютерною технікою;

- створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та органів місцевого самоврядування району для забезпечення розвитку регіональних інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

- розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

- створення інформаційних систем для органів державної влади та органів місцевого самоврядування району та якнайшвидшого включення їх до єдиного інформаційного простору України.

 

2.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

- створення стандартизованих структурованих кабельних систем як інфраструктурної основи для забезпечення державних службовців надійним і оперативним доступом до інформаційних ресурсів інформаційно - телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району;

- забезпечення державних службовців сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням, адекватними за продуктивністю впроваджуваним програмно - апаратним комплексам;

- зниження рівня використання органами влади району неліцензійних примірників комп’ютерних програм.

              Фінансування Програми здійснюється із наступних джерел:

- кошти районного, сільського, селищного бюджетів;

- кошти державного бюджету (за умови реалізації загальнодержавних проектів інформатизації на умовах співфінансування);

- інші джерела, не заборонені законодавством.

             Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, коштів сільських та селищних рад. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік - замовник - Миколаївська районна державна адміністрація здійснює коригування Програми згідно з виділеними у місцевих бюджетах обсягами її фінансування. Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1.

             Строк виконання Програми: 2020 - 2021 роки.

 

2.6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

             Замовником Програми виступає Миколаївська районна державна адміністрація.

             Керівником Програми є заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації, який здійснює координацію та контроль за ходом виконання Програми.

             Організацію виконання Програми забезпечує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Миколаївської райдержадміністрації та фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації на яких покладено функції відповідальних виконавців.

             Замовник Програми, за підписом керівника Програми, подає двічі на рік (до 20 січня та 20 липня) зведений звіт про хід виконання завдань (робіт) Програми до постійної комісії районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

 1. 3.МІСТ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА 2020-2021 РОКИ

Напрями та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми та включають таке:

3.1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНУ

3.1.1. ОПЛАТА ПОСУГ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ INTERNET (утримання каналів телекомунікацій)

Є складовою частиною обміну даними між органами влади Одеської області, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та організаціями Миколаївського району, іншими установами та організаціями та передбачає:

- підвищення ефективності робочого процесу за рахунок використання нових технологій передачі даних, обміну повідомленнями, включаючи селекторні наради;

- розширення спектра й підвищення якості інформаційних послуг;

- оптимізацію капітальних вкладень за рахунок побудови єдиної мережі передачі даних, що забезпечує потреби різних служб органів влади в Одеській області;

- можливість проведення нарад з керівниками РДА та РР з робочого місця;

- побудову єдиного захищеного комутаційного вузла в районному центрі;

- централізоване керування комутаційним обладнанням.

 

3.1.2. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ (СКС) В БУДІВЛЯХ, В ЯКИХ РОЗМІЩЕНА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Побудова СКС передбачає проведення низки заходів, а саме:

- створення універсального середовища для передачі даних між будь-якими АРМ об'єкта, охопленими СКС;

- забезпечення співробітників районної державної адміністрації високошвидкісним доступом до мережних ресурсів ІТС ОВВ та МС;

- забезпечення доступу з робочих місць до інформації, що знаходиться в центрах її зберігання та обробки;

- уніфікація способу передачі даних, можливість легкої керованості і конфігурування елементів локальної, обчислювальної та телефонної мереж.

Впровадження уніфікованих високошвидкісних структурованих кабельних систем дозволить організувати ефективний обмін інформацією між АРМ абонентів мережі, скоротити кількість необхідної периферійної техніки (друкуючі пристрої, принтери, камери спостереження та ін.) за рахунок її сумісного використання, а також створить основу для впровадження корпоративних інформаційних систем, корпоративної пошти, мережі Інтернет, системи електронного документообігу тощо.

 

3.1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЙОННИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПЕРИФЕРІЙНИМ ОБЛАДНАННЯМ

Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, а також створення мультисервісної мережі передачі даних вимагає наявності у всіх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування засобів обчислювальної техніки, адекватних за продуктивністю впроваджуваним програмно-апаратним комплексам. Обов’язковим є 100-відсоткова оснащеність сучасними персональними комп'ютерами всіх працівників органів влади, які працюють з електронними документами, електронним документообігом, базами та банками даних, інформаційними ресурсами, спеціалізованим галузевим програмним забезпеченням, беруть участь в наданні адміністративних послуг громадянам та бізнесу.

 

3.1.4. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РАЙОННИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Легалізація комп'ютерних програм (далі-легалізація) - приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні.

До основних заходів щодо легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району Одеської області відносяться:

- визначення вимог до комп’ютерних програм, що використовуються;

- заборона незаконного встановлення неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- обов'язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп'ютерної техніки;

- використання безкоштовних аналогів комерційного програмного забезпечення;

- проведення закупівлі ліцензійних примірників комп’ютерних програм для здійснення 100-відсоткової заміни піратських версій на ліцензійні.

 Обов'язковою умовою легалізації є позитивний висновок державної експертизи з питань технічного та/або криптографічного захисту інформації.

 

 1. 4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

           Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери.

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення якості доступності національних і світових інформаційних ресурсів для використання;

- оперативності одержання інформації для прийняття рішень незалежно від складності питань і обсягів оброблюваної інформації;

- достовірності, повноти та оперативності інформації для прийняття рішень;

- рівномірного розвитку інформаційно-аналітичної діяльності у різних сферах управління територіального і галузевого підпорядкування та ступеня зрілості органів державної влади і органів місцевого самоврядування для втілення засобів автоматизації управління;

- технологізації процесів управлінської діяльності на рівні сучасних потреб державного управління і рівня розвитку світових інформаційних технологій;

- захисту державних інтересів щодо зберігання, режиму доступу та розповсюдження інформації органів державної влади;

- підвищення ефективності використання коштів обласного, районного та місцевих бюджетів на заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади району;

- створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла в м. Одеса до районного центру в смт. Миколаївка з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту;

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання;

-          зменшення рівня використання співробітниками районних органів влади неліцензійних примірників комп’ютерних програм;


 

Пояснювальна записка

до рішення сесії  «Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020 - 2021 роки»

 

 1. 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням визначаються завдання, необхідні для розвитку інформаційної інфраструктури органів влади, широкомасштабне застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних з метою забезпечення необхідною і достатньою інформацією з усіх видів діяльності.

 

 1. 2.Мета прийняття програми

Створення умов для забезпечення ефективної електронної взаємодії районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,   забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

 

 1. 3.Правові аспекти

Закони України «Про Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №74, «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №75; постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», від 12.04.2000р. № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», від 28 жовтня 2004 року N1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади», від 12 серпня 2009 року №869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються або створюються на замовлення державних органів», від 22.05.2019 року №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

 

 1. 4.Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів програми щорічно визначатиметься в районному бюджеті, орієнтовний обсяг фінансування щорічно складатиме 220 000 – 260 000  гривень.

 

 1. 5.Позиція заінтересованих органів

Проект рішення не потребує додаткових узгоджень з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та організаціями району.

 

 1. 6.Громадське обговорення

Проект буде розглянуто та обговорено на сесії районної ради.

 

 1. 7.Прогноз результатів

Прийняття цього рішення дасть змогу протягом дії програми (2 роки):

-          відповідно до п. 1.1. додатку №2 програми забезпечити безперебійний доступ до мережі internet працівниками райдержадміністрації, для доступу до законодавчих актів, спрощення процедури документообігу та отримання інформації для вирішення різних питань – 55 000 грн.;

-          відповідно до п. 1.3. додатку №2 програми забезпечити органів влади району засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням (матеріалами) для заміни застарілої та повністю не працюючої на загальну суму 185 000 грн., в тому числі: 7 системних блоків (1 од. – 8 000 грн.) – 56 000 грн., 7 моніторів (1 од. – 2 500 грн.) – 17 500 грн., 7 багатофункціональних пристроїв (1 од.-7 500 грн.) – 52 500 грн., 7 пристроїв безперебійного живлення (1 од. – 2 100 грн.) – 14 700 грн., картриджів, тонер та чорнил для картриджів, офісного паперу та інших комплектуючих – 44 300 грн.;

-          відповідно до п. 1.4. додатку №2 програми придбати на загальну суму 80 000 грн. 15 ліцензійних примірників операційної системи Windows (1 примірник – 3 100 грн.) – 46 500 грн., 15 примірників офісних додатків Місrosoft Оffice (1 примірник – 1 800 грн.) – 27 000 грн., забезпечення безперебійної роботи ліцензійних програм та їх обслуговування – 6 500 грн..


 

Начальник фінансового управління                                                  В.О.Дяченко


Додаток 1

до Програми

  

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області

на 2020 - 2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

 

 

Роки

 

Усього

витрат на виконання програми

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

Всього:

220,0

260,0

480,0

 

місцевий бюджет, у тому числі:

220,0

260,0

480,0

 

 

 

- районний бюджет

180,0

210,0

 

390,0

 

 

- сільські, селищний бюджети

 

 

 

 

40,0

 

 

 

50,0

 

90,0


 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2020-2021 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі

Очікуваний

результат

разом

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Розвиток інформаційної інфраструктури району.

1.1. Оплата послуг із забезпечення доступу до мережі internet (утримання каналів телекомунікацій)

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація,  управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації , фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

55,0

 

 

 

 

25,0

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

Забезпечення безперебійного доступу до мережі internet працівниками райдержадміністрації, для доступу до законодавчих актів, спрощення процедури документообігу та отримання інформації для вирішення різних питань.

 

1.2.Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи в будівлі, в якій розміщена районна державна адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного

комутаційного вузла в м. Одеса до районного центру з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання

адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту та інше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі

Очікуваний

результат

разом

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.3. Забезпечення органів влади району засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням (матеріалами)

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,0

80,0

 

 

 

 

 

105,0

 

 

 

 

 

Оновлення апаратно-програмних засобів інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем

Закупівля  7 комп’ютерних комплексів з предвстановленим ліцензійним програмним забезпеченням та 7 багатофункціональних друкарських пристроїв, проведення заміни запчастин в наявних ПК, придбання чорнил та катріджів, офісного паперу та інше.

1.4. Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади району, оплата послуг за впровадження ліцензійного програмного забезпечення, технічна підтримка існуючих інформаційних систем

2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення легалізації 15 примірників операційної системи Windows, 15 примірників офісних додатків Місrosoft Оffice, забезпечення безперебійної роботи ліцензійних програм та їх обслуговування.

 

1.5. Стимулювання розвитку, модернізації, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району

2020-2021

 

Миколаївська райдержадміністрація, управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

 

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

5,0

5,0

 

Інтеграція інформаційних ресурсів району, модернізація веб-сторінок та впровадження додаткових сервісів.

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі

Очікуваний

результат

разом

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.7. Стимулювання розвитку районного сегменту Інтернет в районі.

2020-2021

 

Миколаївська райдержадміністрація,   Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

90,0

40,0

50,0

 

Створення в сільських,

селищній радах місць з доступом до мережі Інтернет для населення.

2. Організаційно-правове забезпечення інформатизації

2.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації району

2020-2021

Миколаївська райдержадміністрація, Миколаївська районна рада

Залучення коштів не потребує

 

 

 

Підвищення ефективності використання коштів районного та місцевих бюджетів на заходи з інформатизації.

 

2.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та інформаційно- технічних ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2020-2021

 

Миколаївська райдержадміністрація, Миколаївська районна рада

Залучення коштів не потребує

 

 

 

Створення та актуалізація реєстру інформаційних та інформаційно-технічних ресурсів району.

 

Всього:

 

480,0

220,0

260,0

 

 

Додаток 3

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області

на 2020 - 2021 роки

1

Ініціатор розроблення програми

 

Миколаївська районна державна адміністрація

2

Розробник програми

 

Миколаївська районна державна адміністрація

3

Співрозробник (у разі наявності)

 

-

4

Відповідальні виконавці програми

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Миколаївської райдержадміністрації,управління соціального захисту населення Миколаївської райдержадміністрації, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації,  Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

5

Учасники програми

-

6

Термін реалізації програми

2020 - 2021 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, селищний, сільські бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

480,0 тис. грн.

8.1.

Коштів місцевих бюджетів всього, в т.ч.

480,0 тис. грн.

 

- районних бюджетів

480,0 тис. грн.

8.2.

Коштів інших джерел

-

 

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30