Статті

Рішення №287 Про затвердження програми підтримки органів виконавчої влади Миколаївського району на 2020 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

XXXI сесії VII скликання                  №287                          "20" грудня 2019 року

  

Про затвердження програми підтримки органів

виконавчої влади Миколаївського району на 2020 рік

 

       Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності діяльності районної державної адміністрації і її структурних підрозділів для забезпечення виконання делегованих повноважень і надання якісних послуг громадянам, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити програму підтримки органів виконавчої влади Миколаївського району  на 2020 рік (далі - Програма) (додається).

2. Фінансування заходів Програми проводити за необхідності, при внесенні змін до районного бюджету протягом періоду дії зазначеної програми.

3. Контроль за  виконанням  даного  рішення   покласти  на  постійну  комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики

 

 

Голова районної ради                                          В.Л.Купченко

 

                                                                                                                          Додатокдо рішення районної ради

від  «20» грудня 2019  року

                №287

 

 

ПРОГРАМА

підтримки органів виконавчої влади

 Миколаївського району на 2020 рік

 

І.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи та органи виконавчої влади на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.

Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства тощо. 

За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, в тому числі районної ланки.

Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Миколаївському районі на 2020 рік підготовлена у зв’язку з тим, що видатки із загального фонду Державного бюджету на утримання райдержадміністрації не дозволяють забезпечити ефективну та якісну діяльність з виконання, як делегованих районною радою так і власних повноважень.

 

ІІ. Мета програми 

Метою програми є:

1) забезпечення діяльності Миколаївської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Миколаївського району; 

2) підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом  співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування; 

3) створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію;

4) забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; задоволення потреб населення району в інформаційній продукції, забезпечення відкритості в діяльності районної  державної адміністрації; 

5) забезпечення виконання власних повноважень та делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації та структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;

6) проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району. 

Ціль – реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району.

 

ІІІ. Завдання програми 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства, створення умов для подальшого розвитку державної служби з метою надання якісних послуг споживачам та задоволення їх потреб. 

           Перелік завдань програми наведено у додатку 1 (додається).

  

IV. Фінансове забезпечення програми 

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень та інших джерел, не заборонених чинним  законодавством. 

Ресурсне забезпечення програми наведено у додатку 2 (додається).

  

V. Координація та контроль за виконанням програми

Координацію діяльності, пов’язаної з реалізацією заходів Програми здійснює відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації.

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації до 20 липня 2020 року та 20 січня 2021 року подає до Миколаївської районної ради звіт про стан реалізації Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.


 

ПАСПОРТ

 програми підтримки органів виконавчої влади

Миколаївського району на 2020 рік

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація

Розробник програми

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації

Співрозробники програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець програми

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації, Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації

Учасники програми

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації

Термін реалізації програми

2020 рік

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн.)

у тому числі:

коштів місцевого бюджету (тис. грн.)

коштів інших джерел (тис. грн.)

434,5

434,5

-

 

 

 Додаток 1

до програми


Перелік завдань

програми підтримки органів виконавчої влади

Миколаївського району на 2020 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік  завдань

Виконання

Виконавець

Фінансування

 

Очікуваний результат

Джерела

Орієнтовні обсяги, тис. грн.

1

Забезпечення матеріально-технічної бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади щодо виконання делегованих і владних повноважень

Забезпечення матеріально-технічної бази

для виконання працівниками покладених функцій

1) Придбання паливно мастильних матеріалів – 110,0 тис. грн., а саме: бензин А-92: 4000л*27,5 грн. =

110,0 тис.  грн.

2) придбання запчастин до автомобіля 4,0 тис. грн., з них на:

- зимова гума 4*1000,00= 4,0 тис. грн.

3) Придбання канцтоварів, госптоварів та інше –  137,3 тис. грн., а саме:

- перфорований папір А4 7,6 грн.;

- перфорований папір А3 1,9 грн.;

- папір офісний 77,0 тис. грн.;

- реєстратор 5,0 тис. грн.;

- папки 4,5 тис. грн.;

- файли 1,0 тис. грн.;

- журнали 3,4 тис. грн.;

- інші канцтовари  16,9 тис. грн.;

- програма «М.Е.Doc» 3,0 тис. грн.;

- госптовари (миючі засоби, відра, віники,  пакети для сміття та ін..) 7,0 тис.грн.;

- інше (замки, серцевини, крани, лампочки, шланги, шахти, розетки, вимикачі та ін..) -10,0 тис. грн.

4) Обслуговування та ремонт оргтехніки (придбання тонера, картриджів,стрічка до матричного принтера, ремонт та заправка картриджів, ремонт офісної техніки та ін.) – 26,0 тис. грн.

5) Послуги з висвітлення діяльності - 100,0 тис. грн.

6) Послуги зв’язку 61,2 тис.грн.

Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату Миколаївської районної державної адміністрації

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації

Районний бюджет

362,9

65,6

6,0

Покращення фінансової та матеріально-технічної бази органів виконавчої влади, що забезпечить можливість виконувати належним чином функції, покладені на місцеві державні адміністрації

 


Додаток 2

до програми

  

Ресурсне забезпечення

програми підтримки органів виконавчої влади

Миколаївського району на 2020 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2020 рік

Усього витрат

на виконання програми

Усього (тис. грн.)

434,5

434,5

Місцевий бюджет, у тому числі:

Районний бюджет

(тис. грн.)

434,5

434,5Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31