Статті

Проект рішення Про затвердження фінансового плану центра первинної медико-санітарної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області на 2020 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

XXХІ сесії VII скликання              №____                  "___ " ________ 2019 року            

 

Про затвердження фінансового плану центра

первинної медико-санітарної допомоги Комунального

некомерційного підприємства «Миколаївська центральна

районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської  

області на 2020 рік

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, районна рада


В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити фінансовий план центра первинної медико-санітарної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області на 2020 рік.

2. Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області Кирик В.І. забезпечити виконання показників фінансового плану на 2020 рік.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити щоквартальне проведення аналізу стану виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області для інформування районної ради про результати його виконання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної  політики.

 

 

Проект рішення підготовлено Комунальним некомерційним підприємством «Миколаївська центральна районна лікарня»     Миколаївської районної ради Одеської області  та внесений  на розгляд  головою районної державної адміністрації

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Миколаївської  районної ради

«Про затвердження фінансового плану на 2020 рік структурного підрозділу центра первинної медико-санітарної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області»

 

Структурний підрозділ центр ПМСД комунального некомерційного  підприємства обслуговує  15710 чоловік:  -11913 дорослого населення,  -3797 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства – 445  відвідувань в зміну.

Структурний підрозділ центр ПМСД КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області» на 2020  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 7218,4 тис.грн., в тому числі: 6717,6 тис.грн. від Національної служби здоров”я  України ;  500,8 тис.грн. від районного бюджету на оплату за енергоносії.

Кількість штатних посад по структурному підрозділу центр ПМСД КНП «Миколаївська ЦРЛ»  становить 76,25 одиниць, в т. ч.:

-      лікарі                                    -  11,0 од.;

-      середній медперсонал         - 43 од;

-      молодший  медперсонал     - 9,5 од.;

-      інший персонал                    - 12,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану на  2020 рік ;

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»становить 7218,4 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету).

Рядок 080 « Інші операційні доходи» - 33,0 тис. грн. (відшкодування комунальних послуг орендарями):

-     33,0 тис. грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить – 5935,45  тис. грн. складається в тому числі з :

Матеріальні затрати становлять -  571,6 тис. грн. в тому числі:

-                     «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» -  196,0 тис. грн.

-                     «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -  75,6 тис. грн.

-                     «Придбання обладнання довгострокового користування» - 300,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці -  3864,6  тис. грн. (  63,0  ставки)

Відрахування на соціальні заходи  -  966,15  тис. грн.

Інші операційні витрати -  533,1 тис. грн..

-                     «Оплата послуг (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг) та інше – 18,5 тис. грн.;

-                     «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 500,8  тис. грн.

-                     «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» -  4,0 тис грн..

-                     «Видатки на відрядження» -  3,8 тис. грн.

-                     «Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені тощо» - 6,0тис. грн.

Рядок 090«Адміністративні витрати» становить – 1282,95 тис. грн.

Матеріальні затрати становлять -  24,0 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» -  24,0 тис. грн.

Витрати на оплату праці -  1006,2 тис. грн. ( 13,75 ставок)

Відрахування на соціальні заходи  - 251,55 тис. грн.

Інші операційні витрати -  1,2 тис. грн.

-                      «Видатки на відрядження» -  1,2 тис. грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становлять -  33,0  тис. грн. ( відшкодування за орендоване приміщення).

Інші операційні витрати -   33,0  тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

 

Головний лікар КНП

«Миколаївська ЦРЛ»                              _____________  В.І.Кирик

 

                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                   рішення  районної ради 

         від «__»________2019 р. 

                                    №______

 

Проект

Х

Попередній

 

Уточнений

 

Зміни

 

зробити позначку «Х» 

 

Фінансовий план підприємства

на 2020 рік

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

Коди

Орган управління

 

За ЕДРПОУ

01998839

Галузь

Охорона здоров’я

За СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Загальна медична практика

За ЕКНГ

 

Місцезнаходження

вул.Чкалова, 50-В,  смт. Миколаївка, Одеська область, 67000

За КВЕД

86,21

Телефон

2-62-07

 

 

Керівник

Кирик Валентина Іванівна

 

 

одиниця виміру : тис. гривень

Показники

Код рядка

Плановий рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІУ

І. Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7218,4

1745,12

1882,91

1857,92

1732,45

в т.ч. за рахунок бюджетних коштів

015

7218,4

1745,12

1882,91

1857,92

1732,45

Податок на додану вартість

020

 

 

 

 

 

Акцизний збір

030

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

040

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

050

7218,4

1745,12

1882,91

1857,92

1732,45

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

060

5935,45

1436,7

1546,084

1526,259

1426,407

у тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

061

571,6

142,9

142,9

142,9

142,9

Витрати на оплату праці

062

3864,600

928,304

1015,58

999,712

921,004

Відрахування на соціальні заходи

063

966,150

232,076

253,895

249,928

230,251

Амортизація

064

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

065

533,1

133,42

133,709

133,719

132,252

Валовий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

071

 

 

 

 

 

збиток

072

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

080

33,0

12,0

5,0

6,0

10,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від операційної оренди активів

081

33,0

12,0

5,0

6,0

10,0

одержані гранти та субсидії

082

 

 

 

 

 

дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу

083

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)

090

1282,95

308,420

336,826

331,661

306,043

у тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

091

24,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Витрати на оплату праці

092

1006,2

241,696

264,420

260,288

239,796

Відрахування на соціальні заходи

093

251,55

60,424

66,105

65,072

59,949

Амортизація

094

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

095

1,2

0,300

0,301

0,301

0,298

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):

100

 

 

 

 

 

у тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати.

101

 

 

 

 

 

Витрати (іа оплату праці

102

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

103

 

 

 

 

 

Амортизація

104

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

105

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)

110

33,0

12,0

5,0

6,0

10,0

у тому числі за економічними елементами:

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

111

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

112

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

113

 

 

 

 

 

Амортизація

114

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

115

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

 

 

прибуток

121

 

 

 

 

 

збиток

122

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

130

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

140

 

 

 

 

 

Інші доходи

150

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

дохід від реалізації фінансових інвестицій

152

 

 

 

 

 

дохід від безоплатно одержаних активів

154

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

160

 

 

 

 

 

Витрати від участі в капіталі

170

 

 

 

 

 

Інші витрати

180

 

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

 

 

прибуток

191

 

 

 

 

 

збиток

192

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

200

 

 

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

 

 

прибуток

211

 

 

 

 

 

збиток

212

 

 

 

 

 

Відрахування частини прибутку до бюджету

220

 

 

 

 

 

II. Елементи операційних витрат (разом)

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

310

595,6

148,9

148,9

148,9

148,9

Витрати на оплату праці

320

4870,800

1170,0

1280,0

1260,0

1160,8

Відрахування на соціальні заходи

330

1217,700

292,5

320,0

315,0

290,2

Амортизацій

340

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

350

534,3

133,72

134,01

134,02

132,55

Разом (сума рядків з 310 по 350)

360

7218,4

1745,12

1882,91

1857,92

1732,45

III. Капітальні інвестиції протягом року

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

410

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

411

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

420

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

421

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів)

430

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

431

 

 

 

 

 

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

440

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

441

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів

450

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)

491

 

 

 

 

 

IV. Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

Чисельність працівників

510

58

58

58

58

58

Первісна вартість основних засобів

520

2475724

618931

618931

618931

618931

Податкова заборгованість

530

 

 

 

 

 

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

540

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                             ____________________          В.І.Кирик

 

Головний бухгалтер                     ____________________          Н.О.Артюшенко

 

М.П.


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31