Проект рішення Про затвердження програми «Призовник» в Миколаївському районі на 2020 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

___сесії ___ скликання                           №___            «___»_________2019 року

  

Про затвердження програми «Призовник»

в Миколаївському районі на 2020 рік


 

Відповідно до пункту 16 частини I статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», з метою забезпечення та успішного проведення призову на строкову службу до Збройних Сил України  та інших військових формувань України в 2020 році,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити програму «Призовник» в Миколаївському районі на 2020 рік (додається).

2. Рекомендувати фінансовому управлінню Миколаївської районної державної адміністрації передбачити видатки на 2020 рік для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

 

Проект рішення підготовлений головним

спеціалістом по взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату районної державної адміністрації

та внесений на розгляд головою районної 

державної адміністрації


 

                             Додаток

до рішення районної радивід «___»________ 2019 року

                             № _____

 

 

 

Програма «Призовник» в Миколаївському районі

на  2020 рік

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Завдання з підготовки та проведення призову громадян України на військову службу, згідно чинного законодавства України, Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» покладені на місцеві органи воєнного управління – Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

Необхідність доставки призовників від Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на контрольне медичне обстеження до обласного збірного пункту вимагає додаткового фінансування даного заходу.

За попереднім підрахунком розподілу призовних ресурсів на весняно-осінній призов громадян на строкову військову службу та контрольний медичний огляд до обласного збірного пункту  у 2020 році необхідно буде доставити не менше  150 чоловік.

Враховуючи реалізацію державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України, недостатнє фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу з державного бюджету, назріла необхідність вирішення питань фінансування та матеріального забезпечення цих заходів за рахунок місцевого бюджету.

 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення необхідних умов для організації підготовки та проведення призову громадян України на військову службу, вирішення проблемних питань щодо фінансового та матеріального забезпечення даних заходів.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Поліпшення якості призову буде здійснюватись шляхом:

- залучення молоді до вивчення нормативно-правових актів, що стосуються військового обов’язку;

- зменшення ризику відбору громадян призовного віку, їх направлення до військових частин Збройних Сил України і інших військових формувань України за станом здоров’я, що не відповідає вимогам керівних документів та не дозволяє повною мірою виконувати конституційний обов’язок щодо захисту Вітчизни, що в свою чергу не дасть можливості понизити бойову готовність з’єднань і військових частин Збройних Сил України, забезпечить належний рівень захисту незалежності і недоторканості держави в цілому.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів програми за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачається у сумі 64,0 тис. грн. (додаток 1). Районна Програма складена на період 2020 року.

 

4. Напрями діяльності та заходи програми

1. Основними (пріоритетними) завданнями Програми є забезпечення належного рівня медичного огляду громадян призовного віку та їх доставка до обласного збірного пункту.

2.  Напрями діяльності та  заходи  Програми наведені у додатку 2.

 

5. Очікувані  результати та ефективність програми

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

-          підвищення якості патріотичного виховання громадян Миколаївського району;

-         підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників Миколаївського району;

-         покращення роботи з вивчення морально-психологічних якостей призовників району;

-         направлення до лав Збройних Сил України громадян  району, які за своїми морально-психологічними та фізичними якостями придатні для проходження строкової  військової служби.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію діяльності, пов`язаної з реалізацією заходів Програми, здійснює головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації та Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щороку до 15 липня та до 15 січня інформує  голову райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики про стан та результати виконання Програми.

Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

Після закінчення дії Програми відповідальний виконавець не пізніше, ніж у двомісячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд районної ради.

 

 

ПАСПОРТ

програми «Призовник» в Миколаївському районі на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5.

Учасники програми

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; учнівська та студентська молодь району; головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; сектор комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації; КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області; сільські ради району

6.

Термін реалізації програми

2020 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

64,0 тис. грн

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

64,0 тис. грн

8.2.

коштів інших джерел

- 

 Додаток 1

до програми


Ресурсне забезпечення районної Програми«Призовник» на 2020 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

3 (весняний та осінній призов, заходи з приписки до призовної дільниці) 2020 рік

 

 

Усього

64,0 тис. грн

64,0 тис. грн

державний бюджет

-

-

місцевий бюджет, у тому числі:

64,0 тис. грн

64,0 тис. грн

- обласний бюджет

-

-

- районний бюджет

64,0 тис. грн

64,0 тис. грн

 

 

 

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 

Додаток 2

до програми 

 

Напрями діяльності та заходи програми «Призовник»  в Миколаївському районі на 2020 рік

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

 

Орієнтовні обсяги

фінансування

(вартість), тис. грн.

 

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Поліпшення взаємодії райдержадміністрації, сільських рад району, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

Здійснювати постійну взаємодію райдержадміністрації, сільських рад району, підприємств, установ, організацій, Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

2020

рік

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; сектор комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; сільські ради району; КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

 

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

Направлення до лав Збройних Сил України (для виконання конституційного обов’язку) молоді району, яка за своїми морально-психологічними та фізичними якостями придатна для проходження військової служби

2

Підвищення рівня правової культури і освіченості громадян в сфері військового обов’язку

Здійснювати висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, які сприяють інформованості населення про актуальні питання в сфері військового обов’язку

2020

рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; сільські ради району; сектор комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; ПП «Редакція газети «Миколаївський вісник плюс»; Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

Виконання  в повному обсязі доручення вищестоящих органів у повному обсязі та у встановлені терміни

3

Забезпечення  перевезення призовників до обласного лікувального закладу та

збірного пункту на період весняного призову

Здійснювати  доставки призовників та супроводжуючого від Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до обласного лікувального закладу та обласного збірного пункту

2020

рік

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Районний

бюджет

15,0

Підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників Миколаївського району

4

Забезпечення  перевезення призовників до обласного лікувального закладу та

збірного пункту на період осіннього

призову

 

Забезпечення  доставки призовників та супроводжуючого від Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до обласного лікувального закладу та обласного

збірного пункту

2020

рік

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Районний

бюджет

15,0

Підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників Миколаївського району

5

 

 

 

 

 

 

 

Для повного медичного обстеження, придбання лікарських та медичних предметів необхідних для проходження призовної військово-лікарської медичної комісії на період весняного та осіннього призову, приписки юнаків до призовної дільниці Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

 

Здійснення повного медичного обстеження, придбання лікарських та медичних предметів необхідних для проходження призовної військово-лікарської медичної комісії

 

 

 

2020

рік

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

Районний

бюджет

 

 

31,0

 

 

 

 

 

Підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників Миколаївського району

 

 

 

6

Для забезпечення Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідним для роботи комплектом відповідних поліграфічних бланків, канцелярськими

товарами, витратними матеріалами (витрати на поліграфічні та витратні матеріали) 

Забезпечення належної роботи Миколаївського  районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2020

рік

Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Районний

бюджет

3,0

Забезпечення належної роботи Миколаївського районного  військового комісаріату

7

Проведення районних змагань з військово - прикладних видів спорту, конкурсів та вікторин, присвячених Збройним Силам України, серед збірних команд закладів освіти

Патріотичне виховання молоді району, підвищення авторитету Збройних Сил України

2020

рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; сектор комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації; сільські ради району; Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

Вйськово-патріотична орієнтація молоді району

8

Проведення святкування державних свят, визначних дат, пов'язаних з боротьбою українського народу за незалежність та захистом Вітчизни від загарбників, Дня Соборності України, річниць Збройних Сил України, Дня українського козацтва,

а також організація місячників оборонно-масової та спортивної роботи

 

 

Патріотичне виховання молоді району

2020

рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; сектор комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації; сільські ради району; Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

Вйськово-патріотична орієнтація молоді району

9

Організація і здійснення військово-патріотичної орієнтації та попереднього відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів з числа цивільної молоді; інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації

Підготовка молоді району до вступу до вищих військових навчальних закладів

2020

рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; Миколаївський районний центр зайнятості; Миколаївський  районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

 

Не потребує фінансування

 

Не потребує фінансування

Вступ до вищих військових навчальних закладів молоді району

Всього:

Районний бюджет

64,0

 

 

              

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30