Проект рішення Про затвердження програми мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2020 рік.

 

Україна

Миколаївська районна рада

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

___ сесії  ____  скликання                           № ___                      « ___ »  ____  2019 року


 Про затвердження програми мобілізаційної

підготовки та територіальної оборони

місцевого значення, забезпечення заходів,

пов'язаних із виконанням військового обов'язку

на 2020 рік

 

          Відповідно до пункту 16 частини I статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 15 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статей 14, 15 Закону України «Про оборону України», з метою підтримання мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, територіальної оборони району, районна рада

 

    ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2020 рік (додається).

2. Рекомендувати фінансовому управлінню Миколаївської районної державної адміністрації передбачити видатки на 2020 рік для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

 

 Проект рішення підготовлений головним

спеціалістом по взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату районної державної адміністрації

та внесений на розгляд головою районної

державної адміністрації


 

 Додаток

до рішення районної ради

від « __ » ____  2019 року

№ _____

   

Програма 

мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого 

значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку на 2020 рік

  

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та  «Про оборону України» встановлені правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації, територіальної оборони в Україні, визначені засади організації цієї роботи, обов’язки та відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» визначені основні завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, відбування  військової служби, а також правове регулювання питань військового обов’язку і військової служби, повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову громадян на військову службу та взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов’язку. 

Для виконання державних завдань на Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відповідно до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладено ряд основних завдань та функцій, виконання яких можливе тільки при надійному функціонуванні системи військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на воєнний час, мобілізації військовозобов’язаних, забезпеченні належних умов праці військово-лікарської комісії, медичного персоналу. 

З метою виконання у 2020 році вимог чинного законодавства з підтримання мобілізаційної готовності та територіальної оборони району вирішення питання підготовки громадян до військової служби, мобілізаційної підготовки району, військово-облікової роботи, проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру у сучасних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

  

2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

 - підтримання мобілізаційної готовності Миколаївського районного територіального центру  комплектування та соціальної підтримки на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням; 

-  підвищення рівня роботи органів місцевого самоврядування в проведенні військово-облікової роботи, залучення мобілізаційних ресурсів району; 

-вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами; 

-забезпечення інформаційними матеріалами організації мобілізаційної підготовки та територіальної оборони; 

-  підвищення рівня роботи органів місцевого самоврядування щодо організації і виконання завдань територіальної оборони; 

-   організація роботи штабу територіальної оборони. 

 

3. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

- здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури; 

-проведення заходів мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення. 

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка району, навченість штабу територіальної оборони району для виконання завдань за призначенням, підвищення навченості особового складу призначеного до підрозділів територіальної оборони, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій з оборони країни,  усвідомлення громадянами України, що захист держави – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

  

4. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів Програми: 

- поліпшення взаємодії райдержадміністрації, сільських та селищної рад, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку; 

- проведення мобілізаційних тижнів з відповідальними особами за ведення військового обліку сільських та селищної рад та представниками райдержадміністрації, організацій та установ району; 

- забезпечення робочих місць потрібними канцтоварами (навчальним матеріалом) для навчання членів штабу територіальної оборони району; 

- заходи пов’язані з проведенням зборів по перепідготовці військовозобов’язаних та приведенням  у відповідність військового обліку; придбання канцтоварів для  оформлення необхідного документального супроводу військовозобов’язаного;   

- забезпечення подачі людського ресурсу на навчальні або перевірочні збори до військових організованих структур та в зворотному напрямку; 

- проведення навчань зі штабом територіальної оборони;  

- проходження медичної комісії військовозобов’язаними. 

Програма визначає напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, які приймають участь у її реалізації із встановленням термінів виконання заходів (додаток 1).

 

5. Очікувані результати виконання програми 

Реалізація цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та територіальної оборони в Миколаївському районі сприятиме: 

-        забезпеченню заходів можливої мобілізації; 

-     підтриманню системи управління району у готовності до роботи в умовах особливого періоду або введення воєнного стану; 

- підготовці органів державної влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду; 

- підвищенню навченості військовозобовязаних, які перебувають в резерві.

  

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел      фінансування; строки та етапи виконання Програми 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету. Всього на реалізацію Програми на 2020 рік необхідно передбачити 30,6 тис. грн. 

Програма діє на період 2020 рік (додаток 2).

  

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію діяльності, пов`язаної з реалізацією заходів Програми здійснює головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  та Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 

Відповідальний виконавець щороку до 15 липня та до 15 січня інформує  голову Миколаївської районної державної адміністрації та Миколаївську районну раду про стан та результати виконання Програми. 

Поточний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики. 

Після закінчення Програми відповідальний виконавець не пізніше, ніж у двомісячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд районної ради.

 

ПАСПОРТ

програми мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення,  забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2020 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Миколаївський  районний територіальний центр  комплектування та соціальної підтримки

2.

Розробник програми

Головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

Миколаївський  районний територіальний центр  комплектування та соціальної підтримки

4.

Відповідальний виконавець програми

Миколаївський  районний територіальний центр  комплектування та соціальної підтримки

5.

Учасники програми

Миколаївський  районний територіальний центр  комплектування та соціальної підтримки, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; КНП «Миколаївська ЦРЛ» Миколаївської районної ради Одеської області; селищна та сільські ради

6.

Термін реалізації програми

2020 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових)

_

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

30,6 тис. грн.

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

30,6 тис. грн.

8.2.

коштів інших джерел

-

 


Додаток 1


мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2020 рік

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

вико-нання

заходу

Виконавці

Джерела

фінан-

сування

(тис.грн)

Орієнтовні обсяги

фінансування

(вартість),

тис. грн.

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Поліпшення взаємодії райдержадміністрації, сільських та селищної рад, підприємств, установ, організацій в процесі виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

Проведення щомісячних

нарад за участю райдержадміністрації, сільських та селищної рад, підприємств, установ, організацій, щодо виконання заходів, пов’язаних з виконанням військового обов’язку

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області; селищна та сільські ради

не потребує

не потребує

2

Проведення мобілізаційних тижнів з відповідальними особами за ведення військового обліку сільських та селищної рад та представниками райдержадміністрації, організацій та установ району

Проведення навчальних занять, щодо відпрацювання керівних документів мобілізаційної та військово-облікової роботи

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

не потребує

не потребує

3

Забезпеченняробочих місць потрібними канцтоварами (навчальним матеріалом) для навчання членів штабу територіальної оборони району

Придбання канцтоварів

(паперу, зошитів, олівців, журналів, папок, швидкозшивачів, скрепок, кнопок, чорнил, пензлів тощо)

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

районний бюджет

6,0

 

4

Заходи пов’язані з проведення зборів по перепідготовці військовозобов’язаних та приведення у відповідність військового обліку

Придбання канцтоварів для 

оформлення необхідного документального супроводу

військовозобов’язаних (підбір та подача на навчальні збори військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги згідно нарядів до військових частин, військову службу в резерві, відповідна мобілізаційна підготовка населення та транспортних ресурсів).

  

 

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

районний бюджет

4,0

5

Забезпечення подачі людського ресурсу на навчальні або перевірочні збори до військових організованих структур та в зворотному напрямку

Закупівля паливно-мастильних матеріалів (бензин А-92 300,0 л), оплата послуг з транспортних перевезень

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

районний бюджет

14,0

6

Проведення навчань із штабом територіальної оборони

Підвищення рівня компетентності  членів штабу територіальної оборони району щодо своїх функціональних обов’язків

2020

рік

Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

не потребує

не потребує

7

Проведення медичної комісії військовозобов’язаних які прямують на навчальні або перевірочні збори

Закупівля необхідного обладнання для забезпечення проведення медичного огляду

2020

рік

КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Одеської області

районний бюджет

6,6

ВСЬОГО:

районний бюджет

30,6

 

      

Додаток 2


Ресурсне забезпечення програми

мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення,

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку на 2020 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 (тис. грн.)

2020 рік

 

Усього

30,6

30,6

державний бюджет

-

-

місцевий бюджет, у тому числі:

30,6

30,6

- обласний бюджет

-

-

- районний бюджет

30,6

30,6

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

 

Календар новин

<< < Серпень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31