Статті

Андрієво-Іванівський НВК

ЗВІТ   ДИРЕКТОРА

АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ    РАДИ    ОДЕСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

НА  ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ   ЗБОРАХ   ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

    У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

    Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

 

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1956 рік

Директор школи

Жорнова Тетяна Іванівна, освіта вища, за фахом учитель української мови та літератури, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії, має звання « старший вчитель». Заклад очолює з вересня 2004 року.

Контингент учнів

На кінець 2018/2019 навчального року у 11 класах навчається 218 учнів, з них 1 – 4 класів – 89 учнів, 5 – 9 класів – 93 учні, 10 – 11 класів – 36 учнів.  Випускників 9 класу20 учень, випускників 11 класу – 14 учнів, з них претендентів на нагородження золотою медаллю - 0 учнів, срібною – 0 учнів. Всі учні 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Мова навчання

Українська мова

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався у 10 та 11 класах за за універсальним профілем (36 учнів).

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 26 педагогів, з них 23 мають вищу освіту, 1- бакалавр, 1 – середню спеціальну,

1-      навчається заочно.  Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 3 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 4 вчителів, категорію „спеціаліст” – 6 вчителі, 2 – 9 розряд.

Забезпечення харчуванням

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2018/2019 навчального року  було  забезпечено 89 учнів початкових класів та 13 дітей пільгових категорій – 47% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчувалося 20 учня.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання ». педагогічні працівники НВК  беруть активну участь  у районних конкурсах, засіданнях методичних обєднаннях, районних семінарах, у проведенні семінарах-практикумах, які проводяться районним методичним кабінетом, КЗВО «Одеською академією неперервної освіти Одеської обласної ради». 

     Педагогічний колектив НВК постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до  засдань педагогічної ради,  відпрацьовуючи при підготовці систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини, на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічна рада «Створення нового освітнього простору – важлива умова сучасної освіти»  компетентностей особистості», директор НВК Жорнова Т. І. Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи (  практичний психолог Лебідь Т. С.).

Гурткова робота

Від БДЮТ у НВК працює 7 гуртків: Декоративно-прикладне мистецтво (кер. Муленко О. П.), «Юні  екскурсоводи»(краєзнавчо-туристичного напрямку) (кер Муленко О. П.), «Школа безпеки» (кер.Солойда Р. Ю.),  вокальний «Калинка» (кер. Тимчук Л. А.), хореографічний «Найкращі українці» І група, хореографічний «Найкращі українці» ІІ група (кер. Чернуха Л. П.),»Юні ботаніки» (кер. Попадюк В. С.)

Підвіз учнів

та вчителів

 Підвіз 106 учнів та вихованців ЗДО, вчителів здійснюється шкільним автобусом.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (9 ПК), спортивна зала,  футбольний , волейбольний, баскетбольний майданчики,  майстерня, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує 13622 примірника  художньої та навчальної літератури.

 

3. Кадрове забезпечення

    Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються управлінням освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської  районної державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

    Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними  освтніми програмами загальноосвітнього навчального закладу.

    У 2018/2019 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; 

    У 2018/2019 навчальному році не  було прийнято  жодного працівника за строковим договором.

    Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

    Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників. На жаль, спостерігається малий прихід молодих спеціалістів в освітню галузь.

    Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

   У навчальному закладі працює 26  педагогічних працівників, з них 20 вчителів.

   Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Спец.

І

ІІ

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

5

 

1

1

3

2

 

Українська мова та література

2

 

 

 

 

2

 

Зарубіжна  література

1

 

 

1

 

 

 

Математика

1

 

 

 

1

1

 

Фізика

1

 

 

 

1

1

 

Інформатика

1

 

1

 

 

 

 

Хімія, біологія

1

 

 

1

1

1

 

Географія

1

 

 

 

1

1

 

Історія, правознавство

1

 

 

 

1

1

 

Англійська мова

1

1

 

 

 

 

 

Фізична культура

1

 

 

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

 

 

 

1

1

 

Трудове навчання

 

 

 

 

 

 

 

   

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації НВК, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

    Атестація педагогічних працівників НВК проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

  Перспективний план підвищення освітнього рівня

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

 фактично

5

5

5

5

6

6

6

6

2

2

    Атестація педагогічних працівників

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

4

3

6

3

4

    Атестація педагогічних працівників НВК  як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

    Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація НВК, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-    вивчати професійні якості вчителя;

-    враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-    неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-    максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-    створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

    

4. Методична робота

   У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання».  Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури НВК.

    За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначений цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Випускний 11 клас – клас універсального профілю. Разом із тим усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

    У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 1 комп’ютер 2003 року, 5 -  2007 р., 3 – 2016 р.    Усього в закладі 15 комп’ютерів. 6  вийшли з ладу. Встановлений комп’ютер у першому  класі,   2 - адміністрації школи, 1 - практичного психолога (особистий),  1-  педагога-організатора( особистий). Усі ці комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У школі п’ять принтери, один ксерокс, один мультимедійний проектор. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, відповідальної за кабінет. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами, з метою створення єдиного інформаційного простору закладу бажано розширити  локальну мережу по НВК .   Це дасть  можливість значно полегшити обсяг роботи працівників закладу,  зручно для учнів, вчителів, батьків.

        Адміністрацією НВК  контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність психологічної служби тощо, сторінка з історії школи, шкільне життя. Сайт оновлюється та розробляється практичним психологом  Лебідь Т. С.

    В НВК  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально–виховного процесу.

    На початку навчального року було видано наказ  по НВК від 01.09.2018    44 ОД «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році».

   Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари: «Співпраці вчителів та учнів у НВП» , «Шляхи психологічного розвантаження у колективі»   «Основні напрямки роботи з обдарованими учнями, що забезпечує розвиток дітей. 

       З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання, консиліуми  з наступних тем:

-вчитель і  проблеми дисципліни

-        самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагогів;

-        формування психологічних якостей особистості.

        З метою ознайомлення вчителів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Постійно здійснювався супровід інноваційної діяльності, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками  закладу, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури.      Заслуговує досвід роботи вчителя української мови та літератури Березовенко В. Л із  розвитку творчих здібностей учнів на уроках мови та літератури. 

критичне осмислення історичних подій під час вивчення курсу історії України та всесвітньої історії. -   вчитель історії     Байтаз М. О.;

- використання  інтерактивних технологій під час НВП, створення мініпроектів   - вчитель початкових класів Варзар, використання здоров’язберігаючих технологій у НВК – вчитель початкових класів Сологуб О. А. 

 - використання  інноваційних технологій у НВП  з метою підвищення компетентності учнів – вчитель інформатики та трудового навчання  Березовенко О. Б.

- пізнавальна активність при вивченні фізики методом проектів -  вчитель фізики Бєлощук Н. І.

-  активізація пізнавальної  активності учнів на уроках математики -   вчитель  математики  Гуцол Г. П.

 -використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії та економіки – вчитель географії Муленко О. П.

    У 2018/2019 навчальному році були атестовані на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  вчитель української мови і літератури  Березовенко В. Л.,вчитель музики, педагог-організатор  Тимчук Л. А., вчитель математики – Гуцол Г. П.       встановлено     кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії» вихователю ЗДО  Скітер М. В.   

    Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

    Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізували та оформили у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу:

- від 18.10.2018  № 68 «Проіндивідуальний та диференційований підхід до учнів як засіб підвицення зналь на уроках української мови, зарубіжної літератури»  ;

- від 30.05.2019  №30 «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів 10 класу з математики»;

- від  30 .05.2019 №31  «Роль естетичного розвитку у формуванні особистості школяра на урока музичного мистецтва та мистецтва». 

    У 2018/2019 навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників, вихователів. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

    На перше місце  поставлено питання наступності між початковою школою  і закладом дошкільної освіти: це  заасідання педагогічних рад, «круглих столів», на яких обговорювалися навчальні програми, Державні стандарти дошкільних навчальних закладів і початкової школи. Для батьків майбутніх першокласників проводилися День відкритих дверей, розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі. Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.

    Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у методичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки.     Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм.   На жаль, не всі вчителі школи  беруть участь у професійних конкурсах.  А тому у 2019/2020 навчальному році більше уваги приділяти роботі методичних об'єднань, творчих груп.

    Аналіз роботи НВК за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. 

 

5. Навчальна діяльність учнів

    У 2018/2019 навчальному році навчання завершили 218 учнів у 1-11 класах, середня наповнюваність класів 20 учні, функціонувала 1 мішана група продовженого дня. Сформовано  1 клас, де навчалось 23 учня. Наповнюваність 5-го класу становить 18 учнів. Серед причин вибуття учнів є зміна місця проживання.

    У 2018/2019 навчальному році школа  працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

    Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

    За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

    Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів,  річного оцінювання та державної підсумкової атестації: на кінець 2018/2019 навчального року  в школі навчається 218 учнів, з них:  1-4 класи – 89 учнів,  5-9 класи – 92  учні, 10-11 класи – 37 учнів.

    У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами вчителя початкових класів Бенькової Н. В.   всі  учні встигають і отримали свідоцтво досягнень.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів  школи наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Високий

%

Достатній

%

Середній

%

Початковий

%

2

22

1

5%

14

60%

7

35%

0

0%

3

21

1

5%

14

60%

6

30%

0

0%

4

23

0

0%

12

52%

8

35%

      3

13%

Всього

66

2

3%

40

60%

21

34%

3

3%

5

17

2

12%

5

24%

9

52%

2

12%

6

13

0

0%

6

46%

6

46 %

1

8%

7

18

0

0%

5

28%

10

56%

3

16%

8

24

 0

0%

5

21%

16

67%

3

12%

9

20

0

0%

9

45%

6

30%

5

25%

Всього

92

2

2%

25

6%

46

77%

14

15%

10

23

0

0%

4

17%

8

34%

9

49%

11

14

0

0%

     4

29%

3

21%

7

50%

Всього

36

0

0%

8

22%

11

31%

16

47%

 

    Учні нашої школи традиційно беруть участь в районних, шкільних предметних олімпіадах.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах.

                 На районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  учнів школи посіли призові місця.

 На виконання наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської РДА    від   «Про проведення районного етапу ІХ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської  молоді імені Тараса Шевченка в закладах загальної середньої освіти Миколаївського району   в 2018/2019 навчальному році»,  з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури  був проведений районний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. За підсумками конкурсу   учениця  9  класу Грищенко Дарія  під керівництвом вчителя української мови та літератури Березовенко В. Л. посіла ІІ місце.

 Відповідно до наказу  наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської РДА    від 11.11.2018 № 82   «Про підсумки проведення ІІ   ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика». За результатами районного  етапу конкурсу  учениця 2 класу Хоптова Анастасія  нагороджена дипломом ІІ ступеня (вчитель Варзар Л. В.), учениця 9 класу Грищенко Дарія  нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (вчитель Березовенко В. Л.).

            Активну участь учні НВК беруть у конкурсах, фестивалях:

-          «Співець українського слова»;

-          Природоохоронна акція «Ялинка»;

-          Конкурс краєзнавчо-дослідницьких робіт;

-          Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

-          Конкурс дитячих малюнків «Стоп насильству!»;

-          Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»;

-           Конкурс дитячих малюнків «Світ Олійника очима дітей»;

-          Виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної землі»

-          Конкурс з англійської мови «Гринвіч»;

-          Міжнародна гра із світової літератури «Санфлавер»

-          Міжнародна гра з інформатики «Бебрас»;

-          Конкурс з українознавства «Патріот»;

-          Всеукраїнська українознавча гра  «Соняшник»;

-          Міжнародна гра з математики «Кенгуру»;

З метою популяризації фізичної культури і спорту  , пропаганди здорового способу життя,  учні НВК    під керівництвом вчителя Солойди Р. Ю. брали участь у спортивних змаганнях з тенісу, шахів та шашок, у змаганнях «Шкіряний м’яч»    

Щороку  учні НВК  беруть активну участь  у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»

 

6. Виховна робота

   Пріоритетні напрямки виховної роботи:

-           формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-  підвищення фахового рівня вчителів;

-  активізація роботи з батьками і громадськістю;

-  активізація народознавчої, військово-патріотичної робіт;

-  активізація роботи органів учнівського самоврядування.

Організовуючи виховну роботу, педагогічний колектив школи керувався Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243), Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014  №1/9-376), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді».

Згідно річного плану роботи школи педагогічний колектив у 2018/2019 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над проблемою «Впровадження особистісно-зорієнтованої виховної системи для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина, патріота України».

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання.

Протягом 2018/2019 навчального року класні керівники працювали за індивідуальними планами, які були  узгоджені  заступником директора з навчально-виховної роботи разом з головою МО класних керівників та затверджені на засіданні МО . Змістовна наповнюваність планів відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них всіх вищезазначених ціннісних ставлень. Учні та вчителі школи були активними учасниками класних, загальношкільних та районних заходів.

Виховна робота школи здійснювалась за тематичними тижнями

  Протягом вересня місяця класними керівниками 1 – 11 класів для учнів були організовані та проведені виховні години «Шкільне життя», «Правила внутрішнього розпорядку для учнів».

 Прививався пізнавальний  інтерес до рідного села, його історії, вивчення рідного краю та виховання патріотизму. Були проведені змістовні заходи:

Тиждень «Щедрість рідної землі»;

Тиждень «Увага!Діти на дорозі» (1-11 класи)

21.09.2018 до Всесвітнього Дня миру були проведені загальношкільна лінійка, виховні години «Дзвін миру» (1-11 класи),виставка малюнків «Хай голуб мир у світі всім несе» (1-11 класи);

27.09.2019 Всесвітній День туризму були проведено спортивно-турестичне свято (9-11 класи)

Протягом жовтня 2018 учні брали активну участь в тематичних тижнях:

  До Дня захисника України та збройних сил України був проведений Урок мужності для всіх учнів, до Дня захисника Вітчизни для учнів 9-11 класів -  за участю учасника АТО. Учні підготували цікаві виступи про героїчне минуле нашої Батьківщини та трагічні сторінки української історії. Гості поділилися з учнями своїми переживаннями за долю нашої країни, спогадами про той проміжок часу, під час якого вони, ризикуючи своїм життям, рятували поранених у зоні АТО. Діти мали змогу поспілкуватися з гостями та задати питанн, які хвилюють молодь.

Для учнів 1-4 класів вчителем фізичної культури Солойдою Р.Ю. проведені спортивні змагання «Ну-мо, хлопці».

Тиждень безпеки життєдіяльності. Мета: поглиблення знань правил протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму. Цей період був присвячений підготовці учнів до надзвичайної ситуації .Учні закріпили знання з питань пожежної безпеки, сформували навички правильних дій при пожежі, навчилися швидко оцінювати небезпечні ситуації, приймати оптимальні рішення щодо їх подолання.

Протягом цього періоду учні 5-11 класів взяли участь у виставці екологічних плакатів «За життя - без сміття».

21.11.2018 для учнів 9-11 класів до Дня гідності та свободи вчителем історії були організовані конференції «Україна - територія гідності», під час яких підлітки переглянули відеоролік присвячений подіям.

24.11.2018 до Дня пам’яті жертв голодомору у школі були проведені для учнів 1-11 класів загальношкільна лінійка «Україна пам’ятає. Світ визнає…», для учнів 1- 4 класів виховні години «Історію переписати не можна», та акція «Засвіти свічку пам’яті» серед учнів 1- 11 класів.

  У школі був проведений Всеукраїнський тиждень права, під час якого класні керівники провели різноманітні форми виховної діяльності присвячені правовому вихованню учнів.

Тиждень «Моя Батьківщина – Україна» Мета: ознайомлення з традиціями нашого народу зустрічати Новий Рік та Різдво, та традиціями в різних країнах світу. У цей період учні1-4 класів взяли участь у виставці малюнків «Зимові візерунки». Також для учнів початкової школи було організовано свято Миколая за участю учнів 5,11 класів. Цікаво та змістовно у школі були проведені новорічні ранки для 1-4 класів, свято «Новорічна казка» для 5-11 класів.

 «Що добре і що не гарно», метою якого було поглиблення правових знань учнів. Був організований та проведений Тиждень профілактики правопорушень, в якому взяли активну участь як педагогічний так і учнівський колективи школи. Були проведені змістовні виховні заходи за складеним планом, з метою профілактики та запобігання правопорушень серед учнівської молоді.

22.01 відзначення Соборності України  був спрямований на  організацію людських почуттів, духовного росту особистості.  Протягом цього періоду  були проведені заходи, які сприяли національно-патріотичному вихованню учнів, розвитку в них  почуттів любові та поваги до історичного минулого, історії сьогодення нашої держави. Це загальношкільні лінійки присвячені святкуванню Дня Соборності України та Дню вшанування Героїв Небесної Сотні, які підготували члени учнівського самоврядування з метою наголосити на величезному значенні єдності України, сприяти формуванню, розвитку патріотичних почуттів учнів.

Тиждень Рідної мови з метою виховання любові до української мови, поваги до народної мудрості, почуття, відповідальності за спільну справу у День рідної мови 21.02.2018 проводились виховні заходи в 1 – 11 класах. Класні керівники ознайомили учнів з історією свята рідної мови, з поняттями «слово» та «мова». Години спілкування у 1-6 класах були проведені з елементами гри, де учні поглибили та закріпили знання про рідну мову. Для учнів 7-11 класів виховні заходи мали форми «круглого столу», «вільних думок» «Я знаю силу слова»

Формуванню ціннісного ставлення до сім`ї, родини, людей була присвячена робота у березні. Виховним досягненням у цьому є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв’язку з цим протягом цього періоду класними керівниками 1-11 класів були проведені форми виховної діяльності, які були направлені на формування педагогічної культури сучасної сім’ї, вшанування жінки-матері, виховання шанобливого ставлення до найдорожчої людини: відверта розмова «Рідну матір бережіть» у 9-11 класах; година духовності «Мати – жінка неповторна і свята» у 5 -8 класи; поетична вітальня «Мамо, матінко, матусю…» у 1-4 класи. Найяскравішим і наймасштабнішим заходом був загальношкільний святковий концерт присвячений вшануванню жінки-матері та матінки природи. 

У цьому періоді проводилися форми виховної діяльності присвячені відзначенню «Шевченківських днів», які сприяли поглибленню знань учнів про творчість Великого Кобзаря, його вплив на сьогодення. Яскравим і змістовним було проведено свято поезії вчителем української мови та літератури Березовенко В.Л. під назвою «Шевченкове слово, пісня не вмруть, не загинуть». Під час заходу лунало сильне й ласкаве, добре й мужнє Кобзареве слово у виконанні учнів школи. Збуджували уяву присутніх герої Шевченкових творів, ролі яких виконували учні 7,9,11 класів завдяки чому всі присутні мали змогу згадати основні етапи творчості й життя Т.Г. Шевченка.  Лунали пісні на слова Кобзаря й пісні, які прославляють його. Слово й музика поєднали всіх . Учні прониклись любов`ю і повагою до поета, який і нині живе і завжди буде жити під сонцем України.

День води (22.03.2019), метою якого було поглиблення знань учнів з природознавства, формування екологічного мислення. Для реалізації завдань цього періоду учні 1-11 класів протягом навчального року разом із працівниками школи та батьками брали активну участі у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля».

  У День трагедії на Чорнобильській АЕС для учнів 1-11 класів були проведені інформаційно-просвітницькі години «Чорнобиль – біль України», «26 квітня 1986 рік – чорна дата в історії України», «Дзвони Чорнобиля», «Чорнобильська катастрофа, її наслідки для довколишнього середовища і людей». Учні 7-11 класів відвідували громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасників ліквідації наслідків аварії. Шкільним бібліотекарем Щаблевською А.Г. була підготовлена виставка літератури присвячена вшануванню пам`яті ліквідаторів Чорнобильської аварії та подіям, що пов`язані з цією трагедією.

Травень був присвячений відзначенню Дня пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. Учні, батьки та вчителі, за традицією, брали участь в заходах, які спрямовані на виховання поваги до героїчного минулого українського народу, до ветеранів Другої Світової війни. 08.05.2018 До Дня пам`яті та примирення у школі була проведена загальношкільна лінійка та виховні години памяті для учнів 1-11 класів.

У День вишиванки провели флешмоб «Прийди до школи у вишиванці» та гарні виховні заходи.

Були проведені традиційні заходи на честь завершення навчального року - це свято Букваря, Останнього дзвоника.   Учнів, які показали високий рівень знань,  захищали честь школи та стали призерами й переможцями   районних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу науково- дослідницьких робі, інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів, турнірів і змагань протягом 2018/2019 навчального року було нагороджено грамотами, дипломами на святковій лінійці.

Протягом 2018/2019 навчального року учні школи брали участь у спортивних змаганнях місцевого,  районного  та обласного рівнів, які були проведені з метою популяризації фізичної культури і спорту в районі, пропаганди здорового способу життя, відбору та підготовки спортсменів району до обласних та Всеукраїнських змагань, виявлення кращих спортсменів-школярів.  

Виховними завданнями щодо формування ціннісного ставлення до праці є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговуючої та суспільно-корисної праці. Для цього у школі був проведений Тиждень профорієнтації  , в рамках якого проводилися різні форми виховної діяльності: «Професія майбутнього» - диспут серед учнів 8-11 класів, «До джерел народних» - усний журнал серед учнів 5-7 класів, «Професії наших батьків» - гра-бесіда для учнів 1-4 класів.

Протягом 2018/2019 навчального року учні 9-11 класів відвідували  вищі та професійно-технічні навчальні заклади у Дні відкритих дверей, з метою ознайомлення з напрямами підготовки та умовами вступу та навчання.

У рамках профорієнтаційної роботи на початку 2018/2019 навчального року практичним психологом Лебідь Т. С. проведено діагностику професійних інтересів учнів 5-11 класів. На підставі успішності та діагностичних даних вчителі-предметники залучали учнів 6-11 класів до участі у предметних олімпіадах.

Усвідомлення учнями себе як невід’ємної частини природи, виховання в учнях бережливого ставлення до природи є виховними досягненнями роботи школи щодо формування ціннісного ставлення до природи. У зв'язку з цим у жовтні 2018 проведено виставку осінніх букетів, малюнків та поробок з природнього матеріалу «Осінні фантазії» учнів 1-11 класів. З метою виховання любові до природи та бережливого ставлення до неї члени шкільної агітбригади «СОЮЗ - А» провели загальношкільні акції «Допоможи птахам взимку» з виготовлення годівничок та «Нагодуй птаха». Учні 1-11 класів брали участь у прибиранні та роботі з благоустрою пришкільної території в рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Проведені заходи сприяли формуванню любові до оточуючої природи, вихованню духовної та екологічної особистості, гармонії стосунків з природою.

У школі на початку 2018/2019 навчального року була організована робота  гуртків від БДЮТ, вокального, танцювального гуртків, а також гуртку декоративно-прикладного  мистецтва.  

Розвиток ініціативи та самостійності школярів здійснюється через роботу органів учнівського самоврядування, яке займало вагоме місце у виховній роботі. На початку 2018/2019 навчального року у школі відбулися вибори учнівського самоврядування  ,куди ввійшли учні, що мають лідерські здібності.   Згідно плану роботи Ради учнів відбувались засідання членів Ради, де розглядалися питання, які стосувалися громадянської позиція дітей і дорослих, що виявляється в їхньому прагненні брати участь в обговоренні та розв'язанні спільних проблем; вирішувались питання, щодо організації та проведення шкільних конкурсів та свят, випуску інформаційних, вітальних листівок, участі школи в благодійних акціях.

  З метою виховання ініціативності, творчості, організованості, самостійності дітей залучають інших учнів школи  до проведення та оформлення загальношкільних свят, відзначення пам’ятних дат. Так, свята Першого дзвоника, Останнього дзвоника, День учителя,   були насичені яскравими масовими художніми номерами 1-11 класів. Достатньо цікаві та музичні новорічні ранки,  відбулися серед дитячих  колективів 1-4 класів. Свято «Новорічні пригоди» для 5 - 11 класів відрізнялося своєю сучасністю та згуртованістю  учнів, які брали участь у його проведенні.

Однією із задач виховної роботи школи є формування ціннісного ставлення до себе (вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною). У зв’язку з цим протягом 2018/2019 навчального року з учнями у школі проводилась робота щодо  безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму: Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень профілактики правопорушень, Тиждень пожежної безпеки, Підсумковий тиждень із знань безпеки життєдіяльності, бесіди, ігри, усні журнали  (1-8 класи), диспути, «круглі столи», дискусії (9-11 класи)  присвячені правилам збереження здоров’я та життя, пропаганді здорового способу життя та правомірної поведінки  дітей та молоді.

25 квітня 2019 року був проведений День Цивільного захисту, в рамках якого класні керівники 1-11 класів провели виховні години присвячені перегляду та обговоренню відеофільмів, відеосюжетів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, відпрацьовувались дії учасників навчального процесу у разі оповіщення сигналу «Увага всім».

Протягом 2018/2019 навчального року робота класних керівників з  учнями щодо безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму мала систематичний характер (двічі на місяць): проводились  заплановані  бесіди  та інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Перед канікулами  проводились єдині уроки-інструкражі з безпеки життєдіяльності учнів, робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання  дитячого травматизму». Проводились додаткові бесіди за фактами нещасних випадків, які сталися  з дітьми інших шкіл

 Класні журнали та щоденники учнів систематично перевірялись на наявність записів бесід з попередження дитячого травматизму та пам’яток для дітей. Перевірка журналів показала, що в кожному класному журналі відведені сторінки по попередженню дитячого травматизму. Так, з 1 по 11 класи записи ведуться вірно, вчасно і охайно. Всі класні керівники оперативно реагують на необхідність проведення додаткових бесід з учнями та пильнують за наявністю пам’яток в щоденниках дітей.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників. До роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму залучалася й батьківська громадськість. На батьківських зборах  розглядалися питання з профілактики травматизму та інфекційних захворювань серед дітей.

Перед кожним виїздом на екскурсії, змагання, перед проведенням трудових десантів, з учнями проводились цільові інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності та видавалися відповідні накази.

Протягом 2018/2019 навчального року проводилися  профілактичні бесіди шкільної медсестри з попередження розповсюдженню інфекційних захворювань, профілактики дитячого травматизму та проявів негативних явищ в учнівському середовищі.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

Важливим напрямом виховної роботи школи є профілактика та запобігання правопорушень серед учнівської молоді, формування в учнів правових понять, вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки, протистояння негативним явищам та впливам. З цією метою у школі працювала Рада профілактики правопорушень, проводилися різноманітні заходи: тренінги, круглі столи, години спілкування, уроки доброти, Тиждень профілактики правопорушень, в якому взяли активну участь як педагогічний так і учнівський колективи школи. Були проведені змістовні виховні заходи, завданнями яких було нагадати учням у чому полягає зміст понять «права» та «обов’язки» учнів; познайомити учнів зі статтями Конвенції ООН про права дитини і Конституцією України; виховати принциповість і нетерпимість до антигуманних проявів по відношенню до дітей; розвинути почуття толерантності, прищепити добрі людські якості співчуття, милосердя, любов до людей і природи; обговорити питання відповідальності підлітків за свої вчинки,  розібрати найбільш поширені приклади правопорушень серед молоді, з метою їх попередження.

Велась наполеглива робота щодо залучення підлітків, схильних до правопорушень в гуртки, спортивні секції.

Враховуючи пріоритетні напрямки  діяльності  соціально-психологічної служби  протягом 2018/2019 навчального  року, практичний психолог Лебідь Т. С. проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя. Дітям, у яких виникали  труднощі в процесі соціалізації й адаптації,  надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому  входженню в нові умови.

В результаті  проведених заходів спостерігалися  позитивні  зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі учнівського середовища, покращилася міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

Протягом 2018/2019 навчального року весь педагогічний колектив школи працював відповідно до поставленої проблеми щодо підвищення іміджу школи,  а саме: працював над виробленням спільного бачення перспектив, визначенням і формулюванням ролі школи у вихованні дітей. Враховуючи проведену роботу і виходячи з можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання основних завдань - національно-патріотичне виховання на засадах моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Інформаційною можливістю для пропаганди досягнень школи був шкільний сайт як інтернет-представництво А-Іванівського НВК у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Адже сучасна школа поряд з основним призначенням - навчати та виховувати дітей - має бути осередком інформації, яка зацікавить громадськість, батьків, педагогів та учнів. Варто зазначити, що створення шкільного сайту безпосередньо залежало від поставлених школою цілей, серед яких домінантні: формування іміджу, взаємодія з цільовою аудиторією, внутрішня взаємодія, маркетингові комунікації (реклама, створення сприятливої громадської думки). Враховуючи вищезазначене, шкільний сайт має виконувати функції візитки школи, яка полягає у представленні відомостей про школу: сфера діяльності, перелік послуг, контактні телефони, адреса навчального закладу. Крім цього сайт школи несе функцію інформаційного листка: оголошення про проведення всіх цікавих навчальних, виховних заходів, висвітлення цікавих матеріалів заходів та фотоматеріалів.

Виховання в школі здійснюється на кращих народних та сімейних традиціях. Педагогічний колектив, спираючись на багатовіковий досвід українського народу, намагається виховувати морально та фізично здорове покоління, працює над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпеченням духовної єдності поколінь, збереженням родинних традицій, вивченням родоводу, прилученням дітей до народних звичаїв, обрядів, вихованням в них національної свідомості і самосвідомості.

Матеріально-технічна база школи для виховної роботи включає в себе наявність шкільних приміщень, спортивного залу, спортмайданчика, бібліотеки. Але слід зазначити,  що в НВК недостатня кількість компютерів, музичного центру,  звукової апаратури, спортивного обладнання.

Питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічної ради, МО класних керівників, на нарадах при директорі.

Вся проведена робота протягом 2018/2019 навчального року відтворювала реалізацію всіх етапів роботи над формуванням позитивного іміджу школи і розвитку творчого потенціалу учнів.

 

7. Соціальний захист

    У 2018/2019 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей.

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

 У 2018/2019 навчальному році наказом по школі від 29.08.2018  № 32-од «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини» було призначено інспектора з охорони дитинства педагога-організатора Тимчук  Л. А.   Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій.

На кінець 2018/2019 навчального  року якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій:

№ з/п

Назва категорії

Кількість

 1. 1.

Діти, які перебувають під опікою

-        сироти; Дондя Анатолій, Дондя Христина, Керечан Віталій, Вікторія, Ілля , Сторож Павло, Богачевський  Віктор)

-        позбавлені батьківського піклування. (Григорєв Анатолій, Капітан Ангеліна, Гліб , Анна)

 

7

4

2.

Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:

-        сироти;

-        позбавлені батьківського піклування.

 

3(Нежиди)

0

0

3.

Діти - напівсироти

7

4.

Діти одиноких матерів

22

5.

Діти з малозабезпечених сімей

3

6.

Діти з багатодітних сімей                                             

42+9 ЗДО

7.

Діти з особливими потребами (інваліди,

які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту)

3

8.

Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д»)

0

9.

Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

 

0

10.

Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку

0

11.

Діти батьки, яких  беруть чи брали безпосередню участь у проведенні анти терористичної операції на Сході країни

4+1 ЗДО

12

Переселенці

0

 

Всього

105

 

Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 48% від загальної кількості учнів школи, що у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 9 % .

Протягом 2018/2019 навчального року видано наступні накази:

- від  01.09.2018 № 41 «Про організацію харчування учнів у І семестрі 2018/2019 навчального року»;

- від05.09.2018 №  53 «Про встановлення вартості харчування  учнів та вихованців НВК у 2018 році» 

- від  02.01.2019 № 01 «Про встановлення вартості харчування  учнів та вихованців НВК у 2019 році» 

 Відповідно до цих наказів безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи та діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, діти з малозабезпечених сімей, діти, що потрапили в СЖО.

 Відповідно до наказу  по НВК здійснювався підвоз 106 учнів та вихованців  до НВК та додому шкільним автобусом.

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, класними керівниками проводились обстеження умов проживання та виховання дітей, про що свідчать акти, складені комісіями.

Відповідно до наказу від 20.05.2019 № 20,21 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку у 2019 р.»,  «Про організацію літнього оздоровлення  в дошкільному підрозділі НВК» в НВК функціонував пришкільний  табір відпочинку при НВК «Дивограй» з 03  червня по 19 червня 2019 року в 5 загонах відпочивало 80 дітей, з них 47 дітей пільгових категорій. ЗДО   з 01.06. по 30.08  - оздоровлення.

Категорії дітей

Кількість дітей

Всього

За бюджетні кошти

За батьківські кошти

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

9

0

9

 • діти, осіб визнаних учасниками бойових дій

4

0

4

 • бездоглядні і безпритульні діти

0

0

0

 • діти, потерпілі від наслідків  Чорнобильської  катастрофи

0

0

0

 • діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

0

0

0

 • діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також унаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО

0

0

0

 • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту

0

0

0

 • діти-інваліди

0

0

0

 • діти з багатодітних та малозабезпечених сімей

28

0

28

 • діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

0

0

0

 • діти, які перебувають на диспансерному обліку

0

0

0

 • талановиті та обдаровані діти-переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів і спортивних команд

8

0

18

 • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

0

0

0

 • діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також дітей, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції

25

0

25

Всього

80

0

80

 

Протягом всього відпочинку дітей було організоване дворазове харчування за     бюджетні кошти .(пришкільний табір відпочинку) . ЗДО – 4 разове харчування.

                                                                              

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення  працює сестра  медична Дарій О. П. , яка організовує  медичне обслуговування учнів, вихованців забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Сестра медична систематично  провадить огляд на інфекційні захворювання, педикульоз, коросту та шкіряні захворювання.   Батьки проінформовані про результати оглядів.   

 Станом на 30.08.2018 року всі учні школи пройшли профілактичний медичний огляд та отримали відповідні довідки, які зберігаються у особових медичних справах учнів.

30 серпня 2018 року відбулася нарада при директорі, на якій проаналізувано результати профілактичних медичних оглядів учнів.

   Педагогічні працівники були ознайомлені з заходами, які будуть проводитись у школі по залученню учнів до медичних оглядів після закінчення шкільних канікул, з роботою яка проводиться по виконанню протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчально-виховного процесу.

На виконання Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009  за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до списків,  на підставі довідок про стан здоров′я, у яких визначено групи для занять на уроках фізичної культури та з метою належної організації занять з учнями, які мають відхилення у стані здоров'я і оптимізації їх рухової активності, учні школи були розподілені на групи здоров'я , про що видано відповідний наказ по школі від 01.09.2018 № 45 «Про організацію роботи спеціальної та підготовчої медичних груп з фізичної культури»   ними», наказ № 47 від 03.09.2018 р. «Про звільнення учнів від уроків ф\к».

Розподіл  учнів на фізкультурні групи на початку 2018/2019 навчального року: (всього учнів  - 219)

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

41

19%

94

43%

81

37%

3

1%

 

 У кожному класі, групі є в наявності аптечка першої допомоги.    

    Працівники НВК також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік, працівники ЗДО, їдальні – два рази на рік.

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалось за бажанням у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.     Адміністрацією закладу проводиться щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, перевірка проводиться також і радою з питань харчування школи. В результаті перевірок усунені недоліки –   закуповується необхідний інвентар ( ложки, крани системи водопостачання, відремонтовано електроплиту, закуповуються необхідні миючі засоби, засоби гігієни). Однак, приміщення шкільної їдальні потребує капітального ремонту, меблі та обладнання технічно і морально застарілі (1975 р.), не функціонує система вентиляції.

    З метою збереження  здоров’я учнів адміністрацією проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи  під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі  від 29.08.2018 № 35 «Про організацію роботи з охоронии праці у НВК» призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці, сплановані заходи.

    На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання.   В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу  з учителями. При потребі   з’ясовуються, аналізуються приичини травм, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. У цьому році не травмовано жодного учня. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 

10. Фінансово-господарська діяльність

    Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

    Джерелами фінансування є:

 • кошти управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської РДА;;
 • благодійна допомога  фізичних осіб.
 • Кошти, надані с\радою с. А-Іванівки

    Зміцнення матеріально-технічної бази школи:

№ з/п

Вид ремонтних робіт

1

Частковий ремонт покрівлі

2

Фарбування підлоги класних кімнат, коридору, спортзалу

3

Фарбування стін приміщень НВК

4

 Фарбування дитячого майданчик ЗДО

5

 Доукомплектація радіаторів у ЗДО

6

 Ремонт приміщення шкільної їдальні і кухні

7

 Продування системи водопостачання  від бруду

8

 Доукомплектація башні Рожнова пожежним краном

9

Зроблено навіси від сонця у ЗДО

10

 Здійснено ремонт газонокосилки

11

 Ремонт внутрішніх туалетів

12

 Неодноразова заміна кранів в приміщенні школи, пральні та кухні

13

Ремонт системи електропостачання (епізодичний)

14

Придбано

-          Холодильник

-          Пральна машина

-          Картридж

-          Візок для перевезення вантажу,скат, хомути, диски, шурупи

-          Скловата

-          Засоби першої мед допомоги для двох котелень

-          Електроди

-          Лампи для освітлення

-          Шланг для подачі пелетів

-          кошики для сміття;

-          мітли;

-          ємкості для серветок;

-          щітки для миття;

-          пакети для сміття;

-          серветки;

-          губки для миття посуду;

-          миючі засоби;

-          чистящі засоби;

-          серветниці;

-          туалетний папір;

-          камуфляжні костюми (с\рада)

15

Придбано:

-           саморізи;

-          дюпеля;

-          рулетка;

-          швабри

-          крейда;

-          канцтовари.

-          Стільці для методкабінету

16

Здійснено покос трави на території НВК та стадіоні

17

Придбали бензин для покосу трави, масло для газонокосилки

18

Придбали лєску, стартер  для газонокосилки

19

Придбано:

-          вапно;

-          цемент;

 

20

Неодноразовано закуповувалися зап частини до шкільного автобуса

21

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

-      матеріали

 

-      бензин для генераторів

 

    Заплановано капітальний ремонт покрівлі школи  площею 1800 м2, фарбування задньої стіни  школи та ремонт відмостки будівлі школи , повна заміна електормережі будівлі школи, облаштуванн  другого туалету в приміщенні ЗДО, а також можливе встановлення витяжної вентиляції у приміщенні шкільної їдальні.

 

11. Управлінська діяльність

    Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи НВК, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація НВК приймає колегіально.

    Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

 • підготовка конкурентоспроможних випускників;
 • створення конкурентоздатного освітнього середовища;
 • використання комп’ютерної мережі Інтернет;
 • створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;
 • соціальна та психологічна підтримка педагогів

Дякую за увагу!

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31