Статті

Рішення №262 Про затвердження Програми підтримки доріг Миколаївського району на 2019-2021 роки.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

         XXVІІ сесії VII скликання                      №262                            "14" червня 2019 року            

 

Про затвердження Програми підтримки доріг

Миколаївського району на 2019-2021 роки

 

     Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць і доріг державного значення та місцевого значення, комунальної власності та загального користування району, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити Програму підтримки доріг Миколаївського району на 2019-2021 роки, що додається.
  1. 2.Доручити районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів Програми.
  1. 3.Рекомендувати сільським, селищній радам затвердити відповідні програми та забезпечити їх належне фінансування з місцевих бюджетів.
  1. 4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з       питань розвитку підприємництва, будівництва та житлово-комунального     господарства та з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

                                                               

Голова районної ради                                       В.Л.Купченко


 

ПРОГРАМА

підтримки доріг Миколаївського району

на 2019-2021 роки

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Загальна протяжність автомобільних доріг Миколаївського району складає485,2 кілометрів, з яких 232,9 кілометрів доріг загального користування , в т.ч.  85,7 км  державного значення та 147,2 км місцевого значення та 252,3 кілометрів доріг комунальної власності.

В даний час автомобільні дороги знаходяться в критичному стані. Звичайні заходи з утримання та ремонту доріг, що виконуються дорожньо-експлуатаційною організацією, вже не забезпечують виконання підвищених вимог до транспортно-експлуатаційних показників доріг з підтримки швидкісного режиму та безпеки руху.

Ремонт автомобільних доріг потребує значних коштів, яких в місцевому бюджеті недостатньо, тому вирішувати питання ремонту необхідно за рахунок коштів державного, обласного, районного, сільських, селищного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Програма підтримки доріг Миколаївського району на 2019-2021 роки (далі–Програма) розроблена з метою покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць і доріг державного значення та місцевого значення, комунальної власності та загального користування району.

Актуальність розроблення та реалізації Програми обумовлена необхідністю вирішення питань з розвитку мережі автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг населених пунктів з урахуванням раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів.

 

II. Мета Програми

Метою Програми є підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг району, забезпечення планомірного розвитку мережі доріг загального користування та вулиць і доріг населених пунктів та ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на ремонт доріг, поліпшення технічних показників автомобільних доріг, поліпшення благоустрою населених пунктів та створення належних умов проживання і поліпшення добробуту населення.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня естетичного та технічного стану доріг загального користування та вулиць і доріг населених пунктів;

підвищення ступеня забезпечення користування та експлуатації вулиць і доріг;

скорочення технологічних та фінансових витрат і їх оптимізація на утримання вулиць і доріг;

скорочення витрат на технічне обслуговування;

покращення інвестиційної привабливості району.

 

III. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Виходячи з того, що поліпшення транспортної доступності в межах району та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів є пріоритетним напрямком соціально - економічного розвитку району, основними способами розв’язання проблеми є:

збереження та покращення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої мережі в Миколаївському районі;

розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг населених пунктів відповідно до потреби;

покращення транспортного сполучення сільських населених пунктів з районним  центром.

 

IV. Заходи Програми

З метою введення в експлуатацію нових доріг з твердим покриттям, збереження існуючої мережі автомобільних доріг та здійснення мінімальних обсягів ремонтних робіт, у 2019-2021 роках планується виготовити проектно-кошторисну документацію на суму 6246,0 тис. грн. та провести капітальні, поточні середні ремонти доріг та мостів  на суму 12442,0 тис. грн.

Всього на виконання вищезазначених робіт необхідно витратити кошти у сумі 18688,0тис. грн.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

реконструкцію та ремонт існуючих доріг загального користування та вулиць і доріг населених пунктів, зокрема тих, які перебувають в аварійному стані, потребують облаштування твердого покриття, ямкового ремонту та підсипки, під’їзних шляхів до кладовищ, сміттєзвалищ тощо;

створення благоустроєних вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах району;

зменшення витрат на перевезення вантажів та пасажирів, розширення мережі автобусного сполучення, підвищення життєвого рівня мешканців району.

 

VI. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного, районного, сільських та селищного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 2 до Програми.

 

VII. Контроль за ходом виконання  Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Виконавчі комітети сільських та селищної рад, двічі на рік до 30 червня та до 30 грудня, інформують відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації про хід виконання Програми.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, двічі на рік до 05 липня та до 05 січня, інформує районну державну адміністрацію та районну раду про стан реалізації Програми.


 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки доріг Миколаївського

району на 2019-2021 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна рада

2.

Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

3.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

4.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний, сільські, селищний бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 

18142,0 тисяч гривень

6.1.

Державний бюджет

7530,0 тисяч гривень

6.2.

Районний бюджет

2316,0 тисяч гривень

6.3.

Сільські, селищний бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

8842,0 тисяч гривень


Додаток 2

до Програми


Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Програми підтримки доріг Миколаївського району на 2019-2021 роки

Назва заходу

Протяж-ність
(км)

Потреба у коштах, тис. грн.

Обсяги фінансування за роками та джерелами, тис.грн.

2019

2020

2021

Державний бюджет

Районний бюджет

Бюджети сільських, селищної рад

Державний бюджет

Районний бюджет

Бюджети сільських, селищної рад

Державний бюджет

 Районний бюджет

Бюджети сільських, селищної рад

Дороги загального користування

1

Розробка проектно кошторисної документації на ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161726 (Миколаївка-Стрюкове-Шабельники) від смт Миколаївка до сполучення з дорогою Т-16-23

26,0

900,0

-

450,0

450,0

-

-

-

-

-

-

2

Розробка проектно кошторисної документації на ремонт відрізку автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-40 від сполучення з дорогою Т-16-23 до траси Київ-Одеса /М-05/

6,0

500,0

-

200,0

300,0

-

-

-

-

-

-

3

Розробка проектно кошторисної документації на будівництво майданчика для розміщення пересувного габаритно-вагового комплексу

0,2

50,0

-

25,0

25,0

-

-

-

-

-

-

4

Розробка проектно кошторисної документації на ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161704 (Миколаївка-Софіївка-Олексіївка-кордон Миколаївської області)

16,5

500,0

-

-

-

-

250,0

250,0

-

-

-

5

Розробка проектно кошторисної документації на ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161701 (Миколаївка-Марьянівка-Ульяновка)

12,2

350,0

-

-

-

-

175,0

175,0

-

-

-

-

6

Розробка проектно кошторисної документації на ремонт відрізку автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-40 від смт Миколаївка до сполучення з дорогою Т-16-23

24,0

2400,0

-

-

-

-

-

-

-

1200,0

1200,0

 

7

Роботи з обстеження, вишукування, оцінки технічного стану, проектування та експертизи за об’єктом «Капітальний ремонт мосту розташованого на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С161701 (Миколаївка-Мар'янівка-Ульянівка)» Миколаївського району, Одеської області

0,015

500,0

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

 

Всього розробка проектно-кошторисної документації на дороги загального користування

85,915

5200,0

-

675,0

775,0

500,0

425,0

425,0

-

1200,0

1200,0

 

Дороги комунальної форми власності

8

Роботи з обстеження, вишукування, оцінки технічного стану, проектування та експертизи за об’єктом «Реконструкція мосту по вул. Центральна» в смт Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області

0,04

546,0

530,0

16,0

-

-

-

-

-

-

-

9

Реконструкція мосту по вул. Центральна» в смт Миколаївка, Миколаївського району, Одеської області

0,04

6000,0

6000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Роботи з обстеження, вишукування, оцінки технічного стану, проектування та експертизи за об’єктом «Капітальний ремонт мосту в с. Скосарівка» Миколаївського району, Одеської області

0,02

500,0

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

11

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Набережна

0,2

200,0

-

-

200,0

-

-

-

-

-

-

12

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Чкалова

0,2

200,0

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

13

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Центральна

0,2

200,0

-

-

200,0

-

-

-

-

-

-

14

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Шевченка

0,2

200,0

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

15

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Шкільна

0,2

200,0

-

-

200,0

-

-

-

-

-

-

16

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Гагаріна

0,6

600,0

-

-

200,0

-

-

200,0

-

-

200,0

17

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Перемоги

0,4

400,0

-

-

-

-

-

200,0

-

-

200,0

18

Поточний ремонт дороги в с. Настасіївка по вулиці Горького

0,2

200,0

-

-

200,0

-

-

 

-

-

-

19

Поточний ремонт дороги в с. Новогригорівка по вулиці Молодіжна  

0,2

200,0

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

20

Поточний ремонт дороги в с. Пісчана Петрівка по вулиці Пісчана

0,4

400,0

-

-

-

-

-

200,0

-

-

200,0

21

Поточний ремонт дороги в с. Ісаєве по вулиці Дружби

1,5

200,0

-

-

200,0

-

-

-

-

-

-

22

Поточний ремонт дороги в с. Ісаєве по вулиці Польова

0,55

400,0

-

-

-

-

-

400,0

-

-

-

23

Поточний ремонт дороги в с. Ісаєве по вулиці Набережна

1,0

700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

700,0

24

Поточний ремонт дороги в с. Скосарівка по вулиці Шевченка

0,3

50,0

-

-

50,0

-

-

-

-

-

-

25

Поточний ремонт дороги в с. Скосарівка по вулиці Терешкової

1,3

120,0

-

-

50,0

-

-

-

-

-

-

26

Поточний ремонт дороги в с. Скосарівка по вулиці Лесі Українки

1,1

90,0

-

-

-

-

-

90,0

-

-

-

27

Поточний ремонт дороги в с. Скосарівка по вулиці Набережна

0,5

65,0

-

-

-

-

-

65,0

-

-

-

28

Поточний ремонт дороги в с. Скосарівка по вулиці Калашника Олександра

0,5

65,0

-

-

-

-

-

65,0

-

-

-

29

Поточний ремонт дороги в с. Олексіївка по вулиці Молодіжна

0,2

128,0

-

-

128,0

-

-

-

-

-

-

30

Поточний ремонт дороги в с. Василівка по вулиці Новоселів

0,3

192,0

-

-

192,0

-

-

-

-

-

-

31

Поточний ремонт дороги в с. Ульяновка по вулиці Южна

1,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

32

Поточний ремонт дороги в с. Ульяновка по вулиці Центральна

0,5

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

33

Поточний ремонт дороги в с. Петрівка по вулиці Тініста

0,1

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

34

Поточний ремонт дороги в с. Петрівка по вулиці Радісна

0,1

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

35

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Матросова

0,2

30,0

-

-

30,0

-

-

-

-

-

-

36

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Центральна

1,3

172,0

-

-

172,0

-

-

-

-

-

-

37

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Гусейнова

0,45

49,5

-

-

49,5

-

-

-

-

-

-

38

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Козацька

0,2

29,0

-

-

-

-

-

29,0

-

-

-

39

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Миру

0,65

72,0

-

-

72,0

-

-

-

-

-

-

40

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по пр. Шевченка

0,15

16,5

-

-

-

-

-

16,5

-

-

-

41

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Зарічна

0,2

35,0

-

-

-

-

-

35,0

-

-

-

42

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Генерала Доватора

1,2

165,0

-

-

165,0

-

-

-

-

-

-

43

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Ковпака

0,2

40,0

-

-

-

-

-

40,0

-

-

-

44

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Сергія Лазо

0,2

37,0

-

-

-

-

-

37,0

-

-

-

45

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по вулиці Лесі Українки

0,2

39,0

-

-

-

-

-

39,0

-

-

-

46

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по пр. Жовтневий

0,7

85,0

-

-

-

-

-

85,0

-

-

-

47

Поточний ремонт дороги в с. Стрюкове по пр. Червоноармійський

0,42

52,0

-

-

52,0

-

-

-

-

-

-

48

Поточний ремонт дороги в с. Журівка по вулиці Михайла Грушевського

1,5

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

225,0

49

Поточний ремонт дороги в с. Мартинівка по вулиці Винниченка

2,0

260,0

-

-

-

-

-

-

-

-

260,0

50

Поточний ремонт дороги в с. Успенка

1,5

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

225,0

Всього по дорогам комунальної власності

22,92

13488,0

6530,0

16,0

2160,5

500,0

-

2101,5

-

-

2180,0

ВСЬОГО

107,835

18688,0

6530,0

16,0

2935,5

1000,0

425,0

2526,5

-

1200,0

3380,0

Державний бюджет

7530,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний бюджет

2316,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний та сільські бюджети

8842,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31