Статті

Проект рішення Про внесення змін до рішення районної ради від 22.08.2017 року №117-VІІ «Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017-2019 роки». 27.05.19

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

____сесія  _____скликання

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

  

«­­­ __ » _______ 2019 року                                                                           №____


Про внесення змін до рішення районної ради

від 22.08.2017 року №117-VІІ «Про затвердження

Програми інформатизації Миколаївського району

Одеської області на 2017-2019 роки»

  

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

  В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення районної ради від 22.08.2017 року №117-VІІ «Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017-2019 роки»,  викласти Паспорт Програми у новій редакції (додаток 3)  та додатки 1, 2 до Програми (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

  

            Проект рішення

підготовлений фінуправлінням райдержадміністрації

та внесений головою райдержадміністрації


 

Додаток 1 

до Програми  

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області 

на 2017 - 2019 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

 

 

Роки

 

Усього

витрат на виконання програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

Всього:

165,0

300,0

270,0

735,0

 

місцевий бюджет, у тому числі:

165,0

300,0

270,0

735,0

 

 

 

- районний бюджет

125,0

230,0

200,0

 

555,0

 

 

- сільські, селищний бюджети

 

 

 

 

40,0

 

 

 

70,0

 

 

70,0

 

180,0

 

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області

на 2017-2019 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі

Очікуваний

результат

разом

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Розвиток інформаційної інфраструктури району.

1.1. Розвиток системи ІР- телефонії в органах влади району, оплата послуг із забезпечення доступу до мережі internet  (утримання каналів телекомунікацій)

2017-2019

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації,  управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації

Районний бюджет

 

 

 

 

55,0

15,0

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

20,0

Впровадження технології ІР-телефонії для співробітників райдержадміністрації, забезпечення безперебійного доступу до мережі internet працівниками райдержадміністрації, для доступу до законодавчих актів, спрощення процедури документообігу та отримання інформації для вирішення різних питань.

 

1.2.Розробка проекту та проведення модернізації структурованої кабельної системи в будівлі, в якій розміщена районна державна адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації,

управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

 

Створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного

комутаційного вузла в м. Одеса до районного центру з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання

адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту та інше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі

Очікуваний

результат

разом

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.3. Забезпечення органів влади району засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням (матеріалами)

2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації,

 Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

60,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

 

 

 

Оновлення апаратно-програмних засобів інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем

Закупівля  5 комп’ютерних комплексів з предвстановленим ліцензійним програмним забезпеченням та 5 багатофункціональних друкарських пристроїв, проведення заміни запчастин в наявних ПК, придбання чорнил та катріджів, офісного паперу та інше.

1.4. Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади району, оплата послуг за впровадження ліцензійного програмного забезпечення, технічна підтримка існуючих інформаційних систем

2017-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації,

 Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

Проведення легалізації 20 примірників операційної системи Windows, 20 примірників офісних додатків Місrosoft Оffice, забезпечення безперебійної роботи ліцензійних програм та їх обслуговування.

1.5. Стимулювання розвитку, модернізації, підтримка існуючих та створення нових веб-ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району

2017-2019

 

 

Миколаївська райдержадміністрація, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації

 Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

 

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

5,0

5,0

5,0

Інтеграція інформаційних ресурсів району, модернізація веб-сторінок та впровадження додаткових сервісів.

1.6. Розроблення та впровадження автоматизації процесів надання адміністративних послуг

2017-2019

 

 

 

Миколаївська райдержадміністрація

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

55,0

15,0

20,0

20,0

Автоматизація процесів надання адміністративних послуг.

1.7. Стимулювання розвитку районного сегменту Інтернет в районі.

 

 

Миколаївська райдержадміністрація,   Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

Районний, селищний, сільські бюджети

 

 

 

180,0

40,0

70,0

70,0

Створення в сільських,

селищній радах місць з доступом до мережі Інтернет для населення.

2. Організаційно-правове забезпечення інформатизації

2.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації району

2017-2019

 

Миколаївська райдержадміністрація, Миколаївська районна рада

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

Підвищення ефективності використання коштів районного та місцевих бюджетів на заходи з інформатизації.

 

2.2. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та інформаційно- технічних ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2017-2019

 

Миколаївська райдержадміністрація, Миколаївська районна рада

Залучення коштів не потребує

 

 

 

 

Створення та актуалізація реєстру інформаційних та інформаційно-технічних ресурсів району.

 

Всього:

 

735,0

165,0

300,0

270,0

 

 

Додаток 3 

до Програми

 

ПАСПОРТ 

Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області 

на 2017 - 2019 роки 

1

Ініціатор розроблення програми

 

Миколаївська районна державна адміністрація

2

Розробник програми

 

Миколаївська районна державна адміністрація

3

Співрозробник (у разі наявності)

 

-

4

Відповідальні виконавці програми

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Миколаївської райдержадміністрації, фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації, управління соціального захисту населення    Миколаївської райдержадміністрації, Миколаївська районна рада, селищна, сільські ради

5

Учасники програми

-

6

Термін реалізації програми

2017 - 2019 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний, селищний, сільські бюджет

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

735,0 тис. грн.

8.1.

Коштів місцевих бюджетів всього, в т.ч.

735,0 тис. грн.

 

- районних бюджетів

735,0 тис. грн.

8.2.

Коштів інших джерел

-

 

Календар новин

<< < Серпень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31