Рішення №241 Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

  

XXVІ сесії VII скликання                   №241               "15 "березня 2019 року

  

Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

      Відповідно до  частини 2 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно - розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу,  районна рада

 

ВИРІШИЛА: 

1.Створити КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ІНКЛЮЗИВНО–РЕСУРСНИЙ  ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2.Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додаток 1).                                 

  3.Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації здійснити державну реєстрацію КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.Затвердити  Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»   МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додаток 2).

5.Затвердити  Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (додаток 3).

6.Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

           

           Голова районної ради                                  В.Л.Купченко

 

 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішення районної ради

                                                                                        від 15 березня 2019 року       

                                          241

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


 

67000, Україна, Одеська область, Миколаївський район,

смт  Миколаївка, вул. Шкільна, 22А  

 2019 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР" МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ІРЦ)  є комунальною установою.

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР"МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування українською мовою:  КУ «ІРЦ».

1.2. У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, іншими законодавчими актами, рішеннями районної ради та цим Статутом.

1.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.4. Засновником та власником комунальної установи є Миколаївська районна рада (далі - Засновник), а уповноваженим органом – управління освіти,культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

1.5. ІРЦ є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.6. Юридична адреса ІРЦ: 67000, Україна, Одеська область, Миколаївський район, смт  Миколаївка, вул. Шкільна, 22А

1.7. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. 

1.8. ІРЦ зобов’язаний звітувати не менше одного разу на рік перед Засновником.

1.9. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, пристосованих для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних санітарних норм і правил та державних будівельних норм.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

Доходи (прибутки) ІРЦ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. ІРЦ  створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти , шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності ІРЦ є:

2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2.2.2. Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються закладах дошкільної та загальної середньої освіти  (не відвідують   заклади освіти), здобувають повну загальну середню освіту у закладах професійно-технічної освіти  та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.4. Ведення реєстру  закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців   закладів дошкільної освіти  (ясел-садків) комбінованого типу, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками   закладів дошкільної та загальної середньої освіти з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

2.2.7. Взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

2.2.8. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти та   професійно-технічної освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;

2.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,   закладами освіти , закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ  для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

2.2.12. Інші функції, що випливають з покладених на ІРЦ  завдань.

2.3.ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

 

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

3.1. ІРЦ  є юридичною особою публічного права.

3.2. ІРЦ  користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

3.3. ІРЦ  здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані ІРЦ  внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ  залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями ІРЦ , а ІРЦ  не відповідає за зобов'язаннями Власника та уповноваженого органу управління. 

3.7. ІРЦ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних судах та третейському суді.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. ІРЦ  має право:

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на ІРЦ  завдань.

4.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

4.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

4.2. З метою якісного виконання покладених завдань ІРЦ  зобов’язаний:

4.2.1. Співпрацювати зі службою у справах дітей, територіальним підрозділом Національної поліції, лікувальними установами району, управлінням освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

4.2.2. Вносити пропозиції Засновнику, управлінню освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації щодо удосконалення діяльності ІРЦ, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

4.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників   закладів дошкільної освіти  (ясел-садків) комбінованого типу, для проведення комплексної оцінки.

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

5.1. Управління ІРЦ здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

5.2. Засновник:

5.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію ІРЦ.

5.2.2. Затверджує Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника ІРЦ  .

5.2.3. Заслуховує звіт про діяльність ІРЦ.

5.3. Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації. 

5.3.1.Організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора ІРЦ.

5.3.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора ІРЦ .

5.3.3. Затверджує та змінює штатний розпис ІРЦ ,затверджує кошторис, графік роботи.

5.3.4. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитівІРЦ.

5.3.5. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання.

5.3.6. Проводить моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ  підпорядкованими йому закладами освіти.

5.4. Поточне керівництво діяльності ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади начальником управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності ІРЦ - Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

На посаду директора ІРЦ призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

5.5. Директора ІРЦ  може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

5.6. Директор ІРЦ :

5.6.1. Планує та організовує роботу ІРЦ , видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівцівІРЦ ;

5.6.2. Подає на затвердження Засновнику проекти змін до Статуту;

5.6.3. Призначає на посади фахівців ІРЦ  на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

5.6.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

5.6.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

5.6.6. Укладає колективний договір за погодженням з управлінням освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації.

5.6.7.Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому порядку майном ІРЦ, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів центру;

5.6.9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

5.6.10. Представляє ІРЦ  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.6.11. Подає Засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ.

5.6.12. Вирішує інші питання діяльності ІРЦ у відповідності із законодавством.

 

6. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

6.1. Діяльність ІРЦ  забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчителі лікувальної фізкультури, медична сестра.

6.2. На посади педагогічних працівниківІРЦ   призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

6.3. Призначення на посади педагогічних  працівників ІРЦ   здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.

6.4. Обов’язки фахівців ІРЦ   визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

6.5. На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти. 

6.6. Гранична чисельність фахівців ІРЦ  становить 12 осіб. У разі потребиІРЦ може залучати додаткових фахівців шляхом укладення
цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

6.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в ІРЦ можуть вводитись такі посади:

вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25—30 дітей з порушеннями мовлення або 15—20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12—15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

6.7. Посада прибиральника приміщень ІРЦ  вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 кв. метрів площі, що прибирається.

6.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

6.9. Кількісний склад фахівцівІРЦ  визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

7.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

свідоцтва про народження дитини;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

форми первинної облікової документації № 112/0 "Історія розвитку дитини", затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

7.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

7.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного освітнього закладу;

зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

документи щодо додаткових обстежень дитини.

7.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до ІРЦ подаються:

попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

7.5. Фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного освітнього закладу та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

7.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці ІРЦ повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

7.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

7.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка навчальної діяльності дитини.

7.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель  лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

7.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

7.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

7.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

7.13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

7.14. У разі потреби фахівціІРЦ  можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

7.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному та паперовому вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в ІРЦ здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

7.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівцівІРЦ , які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

7.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування освітнього закладу (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які проводили оцінку.

7.18. Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги в освітніх закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

7.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

7.20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій — зберігається в центрі).

7.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному та паперовому вигляді в ІРЦ , а також у відповідному освітньому закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

7.22. У разі встановлення фахівцями ІРЦ  наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

7.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються доІРЦ  за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до  закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

7.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу  загальної  середньої освіти;

покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні освітньої програми.

В інших випадках фахівці ІРЦ  забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

7.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності ІРЦ  для проведення повторної комплексної оцінки республіканським або обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників управління освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації зобов’язане  організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

7.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

7.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічної допомоги.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

8.1. Психолого-педагогічна допомога — система психологічних та педагогічних послуг, що надаються дитині з особливими освітніми потребами фахівцями ІРЦ,педагогічними працівниками   закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадських об’єднань тощо.

8.2. Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої  та професійно-технічної освіти;

розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівціІРЦ  визначають напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надання рекомендацій щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічної допомоги, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;

забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про наявність мережі освітніх  закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань для підтримки сімей, які виховують таких дітей.

Психолого-педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, не відвідують освітні  заклади, здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійно-технічної освіти та не отримують відповідної допомоги.

8.3. Педагогічне навантаження фахівцівІРЦ, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці ІРЦ  провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

 

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Матеріально-технічна база ІРЦ включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за ІРЦ належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством. 

9.3. Фінансово-господарська діяльністьІРЦ  провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.4. Джерелами фінансування ІРЦ  є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

9.5. Ведення  бухгалтерського обліку та звітності в ІРЦ  здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти,культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

9.6. Керівництво ІРЦ несе відповідальність перед власником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

10. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

10.1. Діяльність ІРЦ  припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ІРЦ  приймається засновником. Припинення діяльності ІРЦ  здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.2. Під час реорганізації  ІРЦ  його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

10.3. ІРЦ  вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

                             

                                                                                                                                                                                               Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної  ради

від 15 березня 2019 року

                            241

 

                                                             Положення

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Миколаївської районної ради Одеської області

 

1.Це Положення визначає особливості порядку призначення директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний  центр»   (далі – КУ «ІРЦ»).

2. Директор призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки відповідно до пункту 41 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України    від 12 липня 2017 року № 545.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

законності;

прозорості;

забезпечення рівного доступу;

недискримінації;

доброчесності.

4. Не може бути призначена  на посаду керівника особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або  на яку протягом останнього року накладалося адміністративне  стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 

5. Рішення про проведення конкурсу приймає управління  освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення КУ «ІРЦ»;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником КУ «ІРЦ»;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником КУ «ІРЦ»чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.  

6. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення результатів конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради,  наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення.

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження  КУ «ІРЦ»;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

9. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється  управлінням освіти, культури,  молоді та спорту райдержадміністрації за місцем проведення конкурсу.

12. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

13. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом управління освітою.

14. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються  про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.                                                                      

 16. Для проведення конкурсного відбору управлінням освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації   утворюється

конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

До складу конкурсної комісії входять:

- представник  профільної постійної депутатської  комісії районної ради, делегований комісією - 1,

- начальник управління освіти, культури, молоді та спорту – 1,

- методист  районного методичного кабінету - 1,

- керівник  закладів дошкільної або загальної середньої освіти -1,

-  головний спеціаліст  управління освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації – 1.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники

громадськості.

17. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

18. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для директора КУ «ІРЦ» проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту затверджується головою комісії.

19. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 17. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20хвилин.

20. Для визначення результатів іспиту використовується така система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

21. Члени Комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 19.

22. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується такасистема:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідаютьвимозі;

- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідаютьвимозі;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідаютьвимозі.

25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальнихоцінок.

27. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомостісередніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знаннязаконодавства.

28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможецьконкурсу.

29. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

30. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору  та копію письмового випробування (іспиту).

31. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до управління освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації   не пізніше, ніж через три  робочі дні з дати його отримання.

32. Протягом п'яти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу  начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) з дотриманням вимог законодавства про працю.

33. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: - відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

34. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір.

35. Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.

36. Результати конкурсного відбору оприлюднюється на веб-сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради.

           

 Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної  ради

від 15 березня 2019 року 

          №241                              

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Миколаївської районної ради Одеської області

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі - вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності кандидатів на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру (далі – ІРЦ) на основі оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків. 

2.1. Вимоги до кандидатів: 

-                    вища освіта не нижче ступеня магістраабо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”, “Фізичне виховання” (лікувальна фізкультура) за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога;

-                    стаж роботи за фахом не менше двох років. 

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: 

-                    законності; 

-                    прозорості;

-                    забезпечення рівного доступу; 

-                    недискримінації; 

-                    доброчесності;

-                    надійності та відповідності методів іспиту.

4. Конкурс оголошується директором ІРЦ. Організаційні заходи щодо здійснення та проведення конкурсного відбору здійснює управління освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації.

5. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

5.1. Прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

5.2. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

5.3. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі; 

5.4. Попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

5.5. Проведення іспиту та визначення його результатів;

5.6. Проведення співбесіди та визначення її результатів;

5.7. Визначення результатів конкурсного відбору;

5.8. Оприлюднення результатів конкурсу. 

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення.

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

-                    найменування і місцезнаходження ІРЦ;

-                    найменування посад та умови оплати праці; 

-                    кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти); 

-                    перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

-                    дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

-                    прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

8. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 10 та більше 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

-                    копію паспорта громадянина України; 

-                    письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі ; 

-                    копію трудової книжки;

-                    копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-                    письмову згоду на збір та обробку персональних даних; 

     Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу. 

10. Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється управлінням освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації.

11. У разі надіслання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі. 

12. У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам,  претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється органом управління освітою.

13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали. 

14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, письмово повідомляються органом управління освітою про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

15. Для проведення конкурсного відбору директором ІРЦ утворюється 

-                    конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема: 

-                    директор ІРЦ -1;

-                    керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти - 2; 

-                    представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення - 2.

До участі у роботі комісії можуть бути залучені фахівці ІРЦ, працівники Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти, а також представники громадськості.

16. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит фахівців ІРЦ проводиться за напрямами: 

-                    знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

-                    знання основ спеціальної педагогіки;

-                    знання основ управління закладом освіти. 

18. Іспит складається з 3-х питань за напрямками, визначеними у пункті 17 цього Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 хвилин.

19. Для визначення результатів іспиту використовується така система: 

- 3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

- 0-1бал(лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання, або надали невірну відповідь. 

20. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цьогоПорядку. 

21. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 3 бали, допускаються до співбесіди.

22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується такасистема:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідаютьвимозі; 

- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідаютьвимозі;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідаютьвимозі.

24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

25. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок. 

26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок за кожний етап конкурсу.

27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого визначається переможецьконкурсу .

28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

29. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам висновок щодо результатів конкурсного відбору. 

30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до управління освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації не пізніше, ніж через три  робочих дні з дати його отримання.

31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор ІРЦ призначає на посаду фахівця відповідно до вимог законодавства про працю.

32. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

-                    відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

-                    жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-                    конкурсною комісією не визначено претендента. 

33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться повторний конкурсний відбір. 

34. Результати конкурсного відбору оприлюднюється на веб-сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради.

                                               

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30