Статті

Рішення №240 Про перейменування ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

     

X      XXVІ сесії VII скликання                   №240                       " 15 "березня 2019 року

 

Про   перейменування

  ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

  РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»       

 

     Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи зменшення кількості учнів  у закладі загальної середньої освіти,  з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі у районі, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

     1.Перейменувати ШАБЕЛЬНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ у ШАБЕЛЬНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2.Понизити ступінь загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ .

3.Затвердити СТАТУТ ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  у новій редакції (додається).

4.Доручити директору ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  подати відповідні документи для державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в ЄДР  щодо ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5.Директору ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ    забезпечити дотримання трудового законодавства під час перейменування  та пониження ступеня ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ   у  ШАБЕЛЬНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС   «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

6.Видатки на утримання ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  ««ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ     здійснювати згідно Бюджетного кодексу України.

7. Визнати рішення  ХV сесії    Миколаївської районної    ради VII скликання  від  22.08.2017 року № 122 «Про припинення юридичної особи шляхом реорганізації ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НВК «ЗОШ І-ІІІ СТ. - ДНЗ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» таким, що втратило чинність.

8. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

 

           Голова районної ради                                    В.Л.Купченко

                                                                 

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                  рішення  районної  ради  

                                                       від 15 березня 2019 року

№240

                                                             

                                                                          

СТАТУТ

ШАБЕЛЬНИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО -

ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

  


67052, Україна,

Одеська область, Миколаївський район, с. Шабельники, вул. Шкільна, 1

2019 рік

 

 

І. Загальні положення

1.1. ШАБЕЛЬНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ     перебуває в комунальній власності Миколаївської районної ради.

Повна назва  закладу освіти ШАБЕЛЬНИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва   закладу  освіти – Шабельницький НВК  «ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО» .

1.2. Юридична адреса: 67052, Одеська область, Миколаївський район, с.Шабельники, вул. Шкільна, 1.

1.3.  Шабельницький навчально-виховний комплекс  «Заклад загальної середної освіти І-ІІступенів- заклад дошкільної освіти» Миколаївської районної ради Одеської області  (далі –    Шабельницький НВК) є юридичною особою,  має окремий баланс, рахунок в установі державного казначейства, печатку, штамп,  ідентифікаційний номер.

1.4. Засновник Шабельницького НВК - Миколаївська районна рада.    

Управління освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації  здійснює фінансування Шабельницького НВК, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Шабельницький НВК у своїй діяльності керується  Конституцією України, Законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», “Про дошкільну освіту”,  Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами, указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом. 

1.6. Шабельницький НВК  складається з дошкільного та шкільного підрозділів. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6(7) років, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує  відповідний рівень загальноосвітньої  підготовки учнів віком від 6(7) до 14(15) років, згідно вимогам Державного стандарту початкової  освіти,  Державного стандарту загальної середньої  освіти, з наступним переведенням учнів до інших закладів загальної середньої освіти  району   для  подальшого навчання.

1.7. Головною метою    Шабельницького НВК є забезпечення реалізації  права громадян на здобуття  повної  дошкільної, початкової   та базової середньої освіти,  створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку.

1.8. Головними завданнями  Шабельницького НВК  є :

-      реалізація державної політики в галузі освіти;

-      забезпечення реалізації права громадян на освіту;

-      створення умов для здобуття відповідно до державних стандартів дошкільної,  початкової, базової середньої  загальної освіти;

-       виховання громадянина України;

-       виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та  рідної мови, національних цінностей українського народу та  інших народів і націй;

-      виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;

-      забезпечення  фізичного та психічного здоров’я дітей  дошкільного та   шкільного віку,  гармонійного  та різнобічного  розвитку їх творчих здібностей та інтересів;

-     виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної  цінності, формування засад здорового способу життя;

-    виховання  та навчання на принципах гуманізму педагогіки, співробітництва, впровадження в роботу  особистісно-орієнтованого  навчання.

       Свої завдання  Шабельницький НВК  реалізує в тісній  взаємодії із  сім’єю.

1.9. Шабельницький НВК самостійно приймає  рішення  і здійснює їх у межах  своєї компетенції, передбаченої  законодавством України та власним Статутом.

1.10. Шабельницький НВК  несе відповідальність  перед собою, суспільством та державою за :

-     реалізацію державної політики в галузі освіти;

-     забезпечення рівня дошкільної ,  початкової та базової середньої шкільної освіти;

-     дотримання фінансової дисципліни.

1.11.  У    Шабельницькому НВК    визначена українська мова навчання. 

1.12. Шабельницький НВК     має право:

-    користуватись пільгами, що передбачені законом;

-    визначити форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

-     розробити та впроваджувати власні авторські програми виховання  та навчання, наукові розробки, з урахуванням  державних стандартів;

-     визначати варіативну  частину робочої  освітньої програми закладу;

-    вступати у відносини з юридичними особами  на договірних засадах для ведення  спільної діяльності;

-    самостійно здійснювати господарчу діяльність, виходячи з  реального попиту, в межах повноважень, передбачених Статутом;

-     запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах, згідно чинного законодавства;

-    отримувати кошти і матеріальні цінності від  органів  державного управління, юридичних, фізичних осіб;

-    надавати додаткові платні послуги населенню;

-    залишати в своєму  розпорядженні і  використовувати  кошти від господарчої діяльності;

-    брати участь  у міжнародній діяльності по лінії освіти.

1.13.  Шабельницький НВК   може заключати угоди з іншими   закладами освіти .

 

ІІ. Комплектація Шабельницького   НВК  «ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

2.1.    Шабельницький НВК    складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ функціонує, як   заклад дошкільної освіти  в складі комплексу, який забезпечує виховання, навчання, оздоровлення, нагляд та догляд за дітьми дошкільного віку.

Підрозділ початкової та базової середньої загальної освіти функціонує як  заклад  освіти І-ІІ ступенів в складі комплексу і забезпечує навчання, виховання і розвиток дітей   шкільного віку.

2.2.     Групи дошкільного підрозділу комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) принципами.

2.3.     У дошкільному підрозділі   функціонують групи загального розвитку.

2.4.     Дошкільний підрозділ   має групу з денним перебуванням дітей , з п’ятиденним режимом роботи.

2.5.      До Шабельницького НВК    зараховуються діти віком від  3 до 15 років за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.6.  Групи та класи комплектуються  відповідно до  нормативів  наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил  утримання  дітей  у навчально-виховному комплексі.

Кількість дітей у різновікових  групах становить 15-20 осіб:

Планове наповнення дітей в початкових класах  до 30 чоловік, але не менше 5 учнів у класі.

2.7.   Прийом дітей до Шабельницького НВК   здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють,  довідки  лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Учні та дошкільники зараховуються наказом керівника Шабельницького НВК.

2.8.   Прийом учнів до всіх класів Шабельницького НВК здійснюється на без конкурсній основі. 

2.9.   За дитиною зберігається місце у Шабельницькому НВК у разі  її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період.

2.10.  Про термін і причину невідвідування  Шабельницького НВК дитиною батьки або особи, які їх замінюють, мають завчасно повідомити керівника.

2.11.  Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року.

2.12.    У разі  потреби,  учень шкільного підрозділу  може перейти  протягом  будь-якого року навчання до іншого    закладу освіти. Переведення учнів до іншого  закладу  освіти  здійснюється  з дотриманням вимог чинного  законодавства.

2.13.     Відрахування   дітей з Шабельницького НВК може здійснюватись:

-   за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

в дошкільному підрозділі:

-   на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає   можливість її подальшого перебування в Шабельницькому НВК

2.14.   Керівник Шабельницького НВК   зобов’язаний  письмово  повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють, про  відрахування дитини з дошкільного підрозділу не  менш як за 7  календарних днів.

 

ІІІ. Режим роботи Шабельницького   НВК  «ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

3.1.   Шабельницький НВК   працює за п’ятиденним робочим тижнем.

3.2.  В дошкільному підрозділі встановлено  4-х  годинне перебування, а при потребі можлива   зміна режиму роботи   до 9-ти та  10,5  годин.

3.3.  Шабельницький НВК   здійснює освітній   процес за денною формою навчання, штати, норми фінансування встановлюються у розмірах, передбачених для закладів  дошкільної, загальної середньої освіти .

3.4.   Щоденний графік роботи Шабельницького НВК:   з 8.00 до 16.00.

3.5.   Щоденний графік роботи  дошкільного підрозділу:

- при 10,5 годинному робочому дні, початок роботи о 8.00 годині, закінчення роботи о 18.30; 

при 9 годинному робочому дні, початок роботи о 8.00 годині, закінчення роботи о 17.00;  

при 4 годинному робочому дні, початок роботи о 8.30 годині, закінчення роботи о 12.30;  

3.6.  Початок занять  у шкільному підрозділі   о 8.30 годині ранку.                    

 

ІV. Організація освітнього процесу

Шабельницького   НВК  «ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

4.1. Шабельницький НВК    планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Шабельницького НВК , визначаються перспективи  його розвитку.

       План роботи затверджується педагогічною радою Шабельницського НВК 

4.2. Основним документом, що регулює освітній  процес Шабельницького НВК  є освітня прорама закладу, що складається на основі  освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

      Освітня програма  Шабельницького НВК    погоджується   радою   закладу освіти  і затверджується  керівником закладу освіти.

     У вигляді додатків до освітньої програми додаються пояснювальні записки, розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи  НВК.

4.3. Відповідно до освітньої програми закладу педагогічні працівники Шабельницького НВК    самостійно в інваріантному компоненті освіти та варіативному компоненті, добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється   закладом освіти, в межах часу, що передбачений освітньою програмою. Навчальний рік у дошкільних групах починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31серпня – оздоровчий період.   Навчальні заняття у закладі загальної середньої освіти    починаються  1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року в шкільному підрозділі   не менше 175 робочих днів.

Навчальний рік поділяється на семестри .

 4.5. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.6. Щорічно Шабельницький НВК   з урахуванням місцевих умов, специфіки, профілю та вимог законодавства затверджує графік канікул. Тривалість канікул  протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

4.7. Тривалість уроків у класах становить :

-    у 1-х класах – 35 хв.;

-    у 2 – 4 класах – 40 хв;

-    у 5 - 9  класах – 45 хв.

       Тривалість  одного заняття з дітьми дошкільного віку становить:

у молодшій групі - не більше 15 хвилин; 
- у середній - 20 хвилин;
 
- у старшій - 25 хвилин.

 4.8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять у Шабельницькому НВК   визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог,   затверджується керівником закладу освіти.

 4.9.  Порядок проведення і випуск учнів Шабельницького НВК  визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, згідно чинного законодавства.

 4.10. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти і науки України. Учням, які закінчили І ступінь      Шабельницького НВК , видається відповідний табель успішності , учням ІІ стеня – свідоцтво про базову середню освіту.

4.11. За успіхи у навчанні  для учнів  встановлюється форма морального заохочення в межах, передбачених чинним законодавством.

 

V. Організація харчування дітей    Шабельницького  НВК 

«ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

5.1.   Порядок забезпечення  продуктами  харчування  визначається через 

організації, які затверджені тендерним комітетом.

5.2.    У Шабельницькому НВК   встановлено 3-х– разове харчування дітей дошкільного підрозділу.

Для дітей шкільного підрозділу - 1 - разове харчування.

5.3.    Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими   якостями їжі,  санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника  Шабельницького НВК .

5.4.    Батьки, або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірах, визначених   чинним законодавством .

5.5.    Від оплати за харчування дитини звільняються батьки, або особи, які їх замінюють згідно чинного законодавства.

 

VІ.  Медичне обслуговування дітей у  Шабельницькому   НВК

«ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

6.1.  Медичне обслуговування  дітей Шабельницького НВК  здійснюється медичною сестрою закладу та  медичними працівниками  Стрюківської амбулаторії загальної практики  сімейної медицини. Медичний персонал здійснює  лікувально-профілактичні заходи,  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком  дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом  та якістю харчування .

 

VII.  Учасники освітнього  процесу

7.1. Учасниками освітнього  процесу в Шабельницькому НВК  є: учні і вихованці (здобувачі освіти), керівник,  педагогічні працівники,  медичний працівник, помічники вихователів, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. Права і обов’язки учнів і вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 7.3. Здобувачі освіти мають право на:

-            навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-            індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-            якісні освітні послуги;

-            справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-            відзначення успіхів у своїй діяльності;

-            свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-            безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-            повагу людської гідності;

-            захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-            користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-            доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-            трудову діяльність у позанавчальний час;

-            особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-            інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

7.4.  Здобувачі освіти  зобов’язані:

-          виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-          поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-          відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-          дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

7.5.  Педагогічними працівниками Шабельницького НВК   можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.  Педагогічні працівники   приймаються   керівником закладу освіти.

7.7. Працівники Шабельницького НВК   несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дитини згідно із чинним законодавством.

7.8. Працівники Шабельницького НВК у відповідності до ст. 26 Закону України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, проходять безкоштовні медичні огляди.

7.9. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається на підставі законодавства керівником  Шабельницького НВК .

7.10. Обсяг  педагогічного навантаження може бути менше посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

7.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається освітньою програмою закладу, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.12. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими документами.

7.13.  Педагогічні працівники Шабельницького НВК  мають право на:

-          академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

-          педагогічну ініціативу;

-          розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-          користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-          підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-          вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

-          доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-          відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-          справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-          захист професійної честі та гідності;

-          індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

-          творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

-          забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

-          забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

-          безпечні і нешкідливі умови праці;

-          подовжену оплачувану відпустку;

-          участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

     Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

-          постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-          виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

-          сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-          дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

-          дотримуватися педагогічної етики;

-          поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-          настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-          формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-          виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-          формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-          захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

-          додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

7.15. У   Шабельницькому НВК   обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не рідше одного разу на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Шабельницького НВК, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства.

7.17. Працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється керівником Шабельницького НВК  згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами трудового розпорядку Шабельницького НВК .

7.18. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

-          захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

-          звертатися до  закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

-          обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

-          брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

-          завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

-          брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-          отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

7.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми   дошкільної  

         та    загальної середньої освіти й зобов’язані:

-          виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

-          сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

-          поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-          дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-          формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

-          настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-          формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-          виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

-          дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

7.20. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в Шабельницькому НВК ;

- керувати учнівськими гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Шабельницького НВК ;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього процесу;

- брати участь в організації  науково-експериментальної роботи Шабельницького НВК .

7.21.  Представники громадськості зобов’язані:

-    дотримуватися Статуту, виконувати накази та розпорядження керівника Шабельницького НВК , рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

VIII. Управління  Шабельницького   НВК  «ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

8.1 Управління Шабельницького НВК    в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

-          Миколаївська районна рада Одеської області ( засновник);

-          управління освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської райдержадміністрації Одеської області.

8.2. Безпосереднє керівництво Шабельницького НВК   здійснює його керівник. Керівником  може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою , має вищу освіту за рівнем магістра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV « Прикінцеві  та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»,  освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Призначення керівника Шабельницького НВК  здійснюється за результатами  конкурсного  відбору шляхом укладання контракту з дотриманням  вимог чинного законодавства .

8.3. Керівник Шабельницького НВК :

-          організовує діяльність закладу освіти;

-          вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-          призначає на  посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-          забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-          забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-          забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-          сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-          сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-          здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

8.4.  Основним колегіальним органом управління закладу освіти є  педагогічна рада Шабельницького НВК .

        Головою педагогічної ради є керівник   Шабельницького НВК .

       Членами педагогічної ради є педагогічні працівники, голова органу батьківського самоврядування

8.5 Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

-          планує роботу закладу;

-          схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-          формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-          розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-          приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-          обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-          розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-          ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-          розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-          має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-          розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Шабельницького НВК .  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього  процесу.

8.7.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу   Шабельницького НВК ,  що скликаються  не менше 1 разу на рік.

          Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти

 8.8.  Учнівські збори Шабельницького НВК  (класу) – колективний орган самоврядування здобувачів освіти.

        Основною структурною ланкою Шабельницького НВК  є клас (група - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчально-виховного комплексу на основі їх вікових особливостей, пізнавальних інтересів і соціальних запитів.

Учнівські збори Шабельницького НВК  (класу):

- обирають органи самоврядування здобувачів освіти Шабельницького НВК(класу);

-  висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

-  обговорюють питання організації навчання, діяльності й дозвілля учнів Шабельницького НВК  (класу).

8.9. Батьківські збори Шабельницького НВК  (класу, групи)  – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Шабельницького НВК  (класу, групи):

-  обирають органи батьківського самоврядування;

-  обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Шабельницького НВК ;

-  залучають батьків до участі в освітньому процесі Шабельницького НВК ;

-    вносять   педагогічній раді, керівнику  пропозиції щодо організації освітнього  процесу в класі  Шабельницького НВК ;

8.10. У Шабельницькому НВК  можуть створюватись учнівські і вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

ІХ. Майно Шабельницького   НВК  «ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

9.1. Шабельницький навчально-виховний комплекс  «заклад дошкільної освіти загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Миколаївської районної ради Одеської області створений на матеріально-технічній базі Шабельницького навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області.

9.2.  Майно Шабельницького НВК  складають основні фонди   (приміщення, обладнання тощо), інші матеріальні цінності, вартість яких  відображається  у самостійному  балансі  НВК в централізованій бухгалтерії управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації.

9.3.      Майно  Шабельницького НВК   належить  йому на праві  оперативного управління, відповідно до  чинного законодавства, рішення  Миколаївської районної  ради про  заснування і  Статуту закладу.

9.4.       Шабельницький НВК  відповідно до чинного  законодавства користується  землею,  іншими природними ресурсами і несе  відповідальність  за дотримання вимог та  норм їх охорони.

9.5.       Вилучення основних  фондів, оборотних  коштів та  іншого майна Шабельницького НВК  проводиться лише у випадках,  передбачених чинним      законодавством.     Збитки,  завдані  Шабельницькому НВК  в наслідок порушення  його  майнових прав  іншими юридичними та фізичними  особами,   відшкодовуються відповідно до чинного  законодавства.

9.6. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської районної державної адміністрації від 26 липня 2004 року 427 /А-2004   Шабельницькому НВК  надана  земельна ділянка  площею 64,61га  для дослідних і навчальних цілей із земель сільськогосподарського призначення Шабельницької сельської ради

 

Х. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність Шабельницького НВК  здійснюється на основі його кошторису.

10.2. Джерелами формування кошторису є:

- кошти засновника (ів);

- кошти державного та  районного бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування  початкової середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на власні рахунки закладу в банківські установи та використовуються згідно з чинним законодавством;

-   інші надходження, не заборонені чинним законодавством

10.3. При Шабельницькому НВК    можуть створюватися благодійні та громадські організації. Контроль за їх роботою здійснює засновник.

10.4.  Заклад освіти  має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи відповідно до чинного законодавства.

10.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Шабельницькому НВК    визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів виконавчої влади, яким підпорядковані  заклади освіти.

10.6. Звітність про діяльність Шабельницького НВК    встановлюється відповідно до чинного  законодавства.

 

ХІ. Міжнародне співробітництво

11.1. Шабельницький НВК     відповідно до чинного законодавства має право укладати договори й угоди про співробітництво. Встановлювати прямі зв’язки з комплексами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

11.2. Шабельницький НВК    за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

ХІІ. Контроль за діяльністю Шабельницького   НВК

«ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

12.1. Шабельницький НВК     підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Миколаївській  районній  раді  Одеської області (засновнику) та управлінню освіти, культури,  молоді та спорту  Миколаївської райдержадміністрації Одеської області  

12.2. Державний контроль (інституційний  аудит)  здійснює  Державна служба якості освіти  .

     Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

-          підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-          приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

12.3. Державний контроль за діяльністю Шабельницького НВК    здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту".

12.4. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років  .

12.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті закладу освіти , засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

12.6. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

12.7. Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, відділу освіти, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

12.8.  За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

    У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

12.9.  Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами. 

 

ХІІІ. Припинення діяльності Шабельницького   НВК

«ЗЗСО  І-ІІ ст. - ЗДО»

13.1. Рішення про припинення діяльності   Шабельницького НВК    приймає засновник.

13.2.  Реорганізація Шабельницького НВК    відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління   Шабельницьким НВК   .

13.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Шабельницького НВК , виявляє його дебіторів та кредиторів, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

13.6. Шабельницький НВК    втрачає право юридичної особи з моменту виключення його з єдиного державного реєстру. Майно, що залишається після ліквідації   Шабельницького НВК, є комунальною власністю Миколаївської районної ради.

              

                                                                                                                                     

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31