Статті

Левадівський НВК

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА НВК Рибалко С.П.

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

Левадівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


Основна діяльність навчального закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442 – VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.       І найважливіше, навчальний заклад існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

Педагогічним колективом НВК забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

У 2018-2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і управління забезпечувалося основними документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи інформаційно-аналітичного супроводу.

Робота педагогічного колективу була спрямована  на реалізацію основних  завдань, затверджених на стартовій педраді:

  1. 1.Забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом створення оптимальних умов  для творчого розвитку особистості кожного учня.
  2. 2.Вчителям-предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час навчально- виховного процесу шляхом:

                формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

                впровадження нових і дієвих  форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями;

                підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової  атестації;

                системного використання ефективних педагогічних технологій;

                організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

                створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.

  1. 3.Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію основних положень Концепції «Нової Української Школи», методологічну  переорієнтацію навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні й самоствердженні в умовах
  2. 4.Посилити відповідальність кожного учителя за підготовку і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків, а саме:

•організація навчально-виховного процесу на підставі досягнень сучасної  науки,  органічного  зв’язку  з  національною  історією,  культурою,  традиціями;

•утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства,  залучення до  здобутків української та  світової культури;

•створення колективу вчителів-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель —  батьки —  учень»  на  гуманістичних  засадах;

•забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними  програмами  розвитку  творчої  обдарованості  учнів;

•органічне  поєднання  класно-урочної  системи  із  груповою  та ндивідуальною  самостійною  роботою  учнів;

•можливість  вибору  учнями  факультативів,  гуртків,  занять за інтересами.

5.                Забезпечити позитивний імідж навчального закладу. 

6.        Здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей,  інтересів, нахилів, здібностей учнів та вихованців ДНЗ.

7.              Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей .  

Місія навчального закладу: Кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного та суспільного блага. 

Шляхом співпраці дітей, батьків, учителів, громади,  розуміючи, що кожен є самоцінною особистістю, через відкриті щирі стосунки,  беззаперечне прийняття дитини, свободу і творчість учителя створити умови для гармонійного  розвитку дитини. 

Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована  на  високі  моральні  цінності.

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора НВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Наш НВК – це дружна родина, де діти пізнають світ, де  вчитель живе інтересами і проблемами учнів, допомагає дітям їх вирішувати;  де панує добро і злагода.  Навчальний заклад – це стартовий майданчик для  добрих справ , де педагоги прагнуть  допомогти успішному зростанню кожної  дитини.

         Наш колектив – це  вчителі, учні, батьки, громада, впевнені у собі, своїх силах, які володіють перспективним баченням того, яких змін навчальний заклад потребує  сьогодні, готові до співпраці для спільного розв’язання проблем.

      Результати роботи закладу свідчать про те, що в нашому навчальному закладі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в освітянському просторі району .

Матеріально-­технічна база навчального закладу задовільна й відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

Загальна площа будівлі ДНЗ – 245,8 м2, площа території ДНЗ – 119,04 м2 .

Внутрішня площа всіх будівель школи - 1539 м2, школи - 1210 м2, їдальні - 201 м2, майстерні - 128 м2. Територія шкільного двору – 1,44 га.

На території навчального закладу знаходиться музей видатного земляка С.І.Олійника. В приміщенні школи відкрито картинну галерею Заслуженого художника України Миколи Вилкуна.

Проектна потужність будівлі школи розрахована на 250 учнів.
 Функціонують 1
2 кабінетів, створено кабінет для проведення розвитково-корекційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами.

       Педагогічному колективу спільно з батьками вдалося провести належну  роботу  щодо охоплення всіх учнів мікрорайону навчального закладу навчанням, 100%  охоплено навчанням дітей 5-річного віку,  всі діти даного віку відвідували дошкільний навчальний заклад.

Забезпеченість наступності у роботі дошкільного закладу та школи є довготривалим і нерозривним процесом, а  робота –  системною і плановою; завдання – комплексними й інтегрованими.   Проблема наступності ґрунтується на створенні умов для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка та школи єдиної, динамічної, перспективної системи виховання та навчання для продовження вчителями того фізичного, психічного, соціального, мовленнєвого розвитку дитини, який забезпечує дошкілля.

  1. 1.Робота щодо рівного доступу до якісної  освіти, обов’язковості загальної середньої  освіти

Проведено  організаційну роботу,  видано накази:

- « Про зарахування вихованців до дошкільної ланки НВК»;

- «про організацію інклюзивного навчання»;

- «Про зарахування учнів до 1 класу»;

- «Про зарахування учнів до групи продовженого дня»;

- «Про організацію роботи з охорони праці»;

- «Про підвіз учнів до навчального закладу»;

- «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху».

2. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання нормативних документів було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.

Першочергова увага приділялась формуванню мережі класів, яка б відповідала освітнім потребам населення в мікрорайоні  школи. Завдяки цьому збереглась мережа класів.

          Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. У НВК створено батьківський комітет, профспілковий комітет, які постійно діють.

          Щорічно розділяють функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників НВК  посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

          Розроблені і діють Правила для учнів.

ДНЗ відвідували 24 вихованці.

ЗНЗ -101 учень.

 

У 2018/2019 навчальному році закінчили навчальний заклад:

      - 11 клас – 8  учнів;

                - 9 клас – 11 учнів.

 

У 2019/2020 навчальному році планується функціонування 10 класів, у них очікується 105 учнів.

До 1 класу у 2019/2020 навчального року   зараховано 13 учнів.

До ДНЗ зараховано 22 вихованці.

  1. 3.Підвіз. Згідно районної цільової Програми «Шкільний автобус» у минулому навчальному році здійснювався підвіз до навчального закладу 32 учнів та 5 учителів з населених пунктів: с. Настасіївка – 17 учнів, с.Каховка-18 учнів (з них 4 вихованці ДНЗ), с.Покровка – 4 учнів (1 вихованка ДНЗ),  с.Левадівка – 5 вчителів та 24 учнів і 5 вихованців ДНЗ.

               4.  Робочий навчальний план.

                З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти було забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

5. Допрофільна і профільна підготовка. Відповідно до чинного законодавства здійснювалася допрофільна підготовка учнів 8-9-х класів та профільне навчання учнів 11 класу (універсальний профіль – 11 клас). З метою забезпечення потреб учнів, враховуючи моніторингові дослідження, анкетування, в навчальному закладі запроваджувалися курси за вибором,  індивідуальні заняття.

 У НВК  здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями, проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі.

Навчальний заклад повністю забезпечений вчителями-спеціалістами, введено 0,5 ст. асистента вчителя та 0,5 ст. в. о. практичного психолога.

Освіта педагогічних педпрацівників:

Вища – 17, бакалавр – 1, спеціалістів – 4. Кваліфікаційні категорії педпрацівників: вища – 13, І – 2, ІІ – 2, спеціалістів – 4. Педагогічні звання:

Вчитель-методист – 2, старший вчитель – 8.

Одним із ключових напрямків роботи педагогів - чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації. В цьому навчальному році пройшла  курси НУШ для заступників директорів з НВР при КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної адміністрації» Пацалова Н.А. Курси «Концепція НУШ» пройшли такі вчителі початкових класів: Скапецька С.В., Омельченко Я.В., Байтаз Г.В. Складено графік  проходження перепідготовки на 2019-2020 н. р.

  Кожний учитель має право на підвищення своєї кваліфікаційної категорії. Тому результати атестації показали, що вчителі: Варенчук Н.О. (вчитель української мови та літератури),  Байтаз Г.І. (вчитель початкових класів, вихователь ГПД) відповідають займаним посадам та раніше встановленим вищим категоріям та педагогічним званням «старший вчитель»; Колісніченко С.В. (вчитель фізичної культури) –відповідає займаній посаді та раніше встановленій І кваліфікаційній категорії.

У 2018-2019 навчальному році в школі працювало 4 шкільних методичних об’єднань: вчителів початкових класів, вчителів гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, класних керівників. Усі засідання були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення. А саме: підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах, ДПА,  форми і методи пошуку обдарованої дитини, Державний стандарт початкової освіти та основної школи.

  З року в рік виникає проблема співпраці дошкільного  закладу та початкової школи. Тому на засідання ШМО вчителів початкових класів запрошуються вихователі дитячого закладу, де діляться досвідом роботи. Були відвідані заняття в групі дошкільного закладу. Заняття пройшли на високому методичному рівні, дітки готові до навчання в початковій школі, маючи високий рівень умінь і навиків з математики, природи, мови. Уміли вести зв’язне мовлення. Відчувався зв’язок з життям, що говорить про доброзичливу атмосферу в сім ї, де батьки не стоять осторонь виховання дитини.

Було вивчено і узагальнено наказами по НВК викладання  фізичної культури, іноземних мов (німецької та англійської), математики, української мови та літератури в 5-11 класах.

 Дієвий орган у структурі методичної роботи - засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо. З учителями 1-4 класів проводилися міні-педради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися початкової школи, а саме :критерії оцінювання, планування, форми і методи індивідуального підходу до шестиліток, ведення ділової документації.

 Усі педагогічні працівники школи були активними учасниками районних методичних об’єднань , де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.

Вчителі  постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. Учні нашого навчального закладу  є переможцями різних конкурсів та предметних олімпіад. Так у 2018-2019 навчальному  році в ІІ (районному) етапі предметних олімпіад:

-  з української мови та літератури ІІІ місце учениця 9 класу Нападовська Крістіна (вчитель Варенчук Н.О.);

- з історії ІІ місце учениця 8 класу Тащі Таїсія, ІІ місце учень 9 класу Драч Дмитро (вчитель Юрко П.В.);

- з географії ІІІ місце учениця 8 класу Тащі Таїсія, ІІІ місце учень 9 класу Драч Дмитро (вчитель Байтаз П.І.);

- з математики І місце учениця 11 класу Тищенко Олена, ІІ місце учениця 9 класу Нападовська Крістіна (вчитель Литвинова В.О.), ІІ місце учениця 7 класу Павлій Вікторія (вчитель Колісніченко Г.А.);

- з хімії ІІІ місце  учениця 9 класу Нападовська Крістіна (вчитель Каленюк О.В.);

Переможці ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка: Пацалова Марина (7 клас) – І місце , Балима Олег (5 клас) – ІІ місце -  вчитель Варенчук Н.О. Переможці ХІХ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика: Михайліщенко Влада (4 клас) – І місце – вчитель Скапецька С.В., Пацалова Марина (7 клас) – І місце, Омельченко Назарій (5 клас) – ІІ місце, Павлій Вікторія (7 клас) – ІІ місце, Нападовська Крістіна (9 клас) – вчитель Варенчук Н.О., Тищенко Олена (11 клас) – ІІ місце – вчитель Пацалова Н.А.

Учні нашої школи є активними учасниками та переможцями Всеукраїнського українознавчого конкурсу «Соняшник».

Проведена робота щодо замовлення навчальних підручників для учнів 2, 6 та 11 класів.

Заклад  працював  за п’ятиденним режимом за семестрами.

6. Успішність.

        Однією з основних форм навчання у практиці усіх вчителів  є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і до якого залучаються учні, вчителі спонукають їх розмірковувати, робити узагальнення й висновки, висловлювати власні думки і оцінки.                  Посилено увагу до зміцнення й поглиблення знань учнів. На уроках спостерігається продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності в роботі. В системі вправ на закріплення більше уваги приділяється самостійній роботі учнів, вправам творчого характеру, які сприяють розвиткові мислення. Перевірка навчальних досягнень учнів є достатньо важливою частиною системи роботи вчителів.

Станом на кінець 2018-2019 навчального року в школі навчалося 101 учнів, всі атестовані. На високому рівні навчається 9 учнів, що становить    10%, на високому і достатньому рівні навчається  33 учні (38 %).

     Отримали:

-          Свідоцтв звичайного зразка – 10,

-          Свідоцтв з відзнакою – 1,

-          Атестатів звичайного зразка – 8,

Всі учні 1-8 класів переведені до наступних класів. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

 

Таблиця навчальних досягнень учнів

Навчальний

рік

Всього

учнів

 2 – 11кл.

Не  оцінюються

 

Високий

рівень

Достатній

рівень

 

Середній

рівень

Початковий

рівень

2018-2019

87

-

9

24

50

4

Якісний показник  навчальних досягнень по школі порівняно з минулим роком збільшився  на   1 % .

Школа І ступеня – 4 класи, 44 учні, з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кіль-

кість учнів

       Рівень навчальних досягнень

Якісний показник

високий

достатній

середній

початковий

1

14

 

 

 

 

 

2

9

1

3

4

1

44%

3

12

2

2

8

-

33%

4

9

1

3

5

-

44%

всього

44

4

8

17

1

40%

 

        Школа ІІ ступеня – 5 класів, 49 учнів, з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кіль-

кість

учнів

       Рівень навчальних досягнень

       Якісний показник

високий

достатній

середній

початковий

5

7

2

-

4

1

29%

6

10

-

4

6

-

40%

7

15

1

2

10

2

20%

8

6

-

2

4

-

34%

9

11

1

4

6

-

45%

всього

49

4

12

30

3

34%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівнях складає 34  %. Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 61 %. Мають середній рівень з 1-2 предметів  4 учнів.

Школа ІІІ ступеня – 1 клас, 8 учнів, з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кіль-

кість

учнів

       Рівень навчальних досягнень

   Якісний показник

високий

достатній

середній

початковий

10

-

-

-

-

-

-

11

8

1

4

3

-

63%

 

8

1

4

3

-

63%

У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях.

            Всі випускники 9  класу продовжують навчання.

Аналізуючи стан успішності учнів 2-11-х класів за               2018/2019 навчальний  рік, слід зазначити, що з кожним роком поширюється явище втрати учнями інтересу та мотивації до навчання, зацікавленості у результатах, байдужість. Це виникає через перевантаження шкільних програм, через те, що деякі з них не орієнтовані на вікові особливості, не так розвивають дітей, як перевантажують і відлякують від навчання. Колись через перевантаження діти втрачали інтерес до навчання у 9 класі, а зараз – у 3 класі. Новий міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що шкільну програму спростять і ми дійсно отримали ключові зміни до програм учнів 1-4 класів. Вже з 1 вересня 2018 року стартувала Нова Українська школа.

У навчальному закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Тому в наступному році необхідно:

-          приділити увагу індивідуальній роботі з учнями всіх рівнів навчання;

-                      продовжити контроль за виконанням учнями домашнього завдання як форми самоконтролю учнів;

          -   на засіданнях ШМО зробити аналіз моніторингу навчання учнів.

7. Результативність державної підсумкової атестації

Учні 4, 9 класів успішно пройшли ДПА.

Результати  державної підсумкової атестації  представлені в таблиці                                                                                                                                              

Середній бал за державну підсумкову атестацію в 9 класі

Предмет

Кількість учнів

Сума балів

Середній бал

Українська мова

11

86

8

Математика

11

76

7

Історія України

11

99

9

Високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів показали Бронников Володимир та Нападовська Крістіна; з двох предметів – Родін Євгеній та Шевцова Ангеліна.                

Середній бал за державну підсумкову атестацію в 4 класі

Предмет

Кількість учнів

Сума балів

Середній бал

Українська мова

9

69

7,6

Математика

9

70

7,7

Високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів показали             Магденко М., Михайліщенко В., Максимчук Д.

  Станом на даний час у навчальному закладі  налічується 7 комп’ютерів 2003 року випуску, 4 комп’ютери 2019 року випуску ,1 ноутбук та 1 нетбук ( з них 1  комп’ютер та ноутбук використовуються в управлінській діяльності), 3 принтери, 2 проектори та мультимедійна дошка.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності.

Пріоритетним завданням у новому навчальному році є  ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

8. Харчування   

Важливою складовою збереження здоров'я дітей є збалансоване харчування.

 З 01.09.2019 р. було             охоплено гарячим харчуванням  83 учнів Левадівського НВК

                                                  Режим харчування

09.15 – 09.25 -  гарячий сніданок (учні пільгових категорій)

Всього:  63учнів

11.05-11.25 – обід (5-11 класи) – 37 учнів

12.10-12.30 – обід (1-4 класи) - 46 учнів

Всього: 83 учні

Батьківська плата за обід  складала  15 грн. у день на дитину

Меню складено з врахуванням побажань батьків, а саме:

3 рази на тиждень – друга  страва з овочами та напій,

2 рази на тиждень – перша, друга страва з овочами та напій.

        У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до організаційно-методичних вказівок з організації харчування).

            Раціональне харчування учнів організоване на основі перспективного меню, яке погоджується Управлінням Держпродспоживслужбою у Миколаївському  районі.

            Їжа  в їдальні завжди  доброякісна, має привабливий вигляд і гарні смакові якості, щоденно перевіряється,  робиться запис у «Журналі бракеражу готової продукції», відбираються добові проби.

На особливому контролі у адміністрації перебуває питання  виконання  норм харчування.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

            Періодично харчування учнів перевіряють працівники Управління             Держпродспоживслужби у Миколаївському  районі, беруться проби води.

           Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, нарадах при директорові.

Батьки учнів добре поінформовані  з питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану в їдальні.

          У 2019/2020 навчальному році необхідно:

-       продовжити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків  щодо значення та ролі гарячого харчування на організм дитини;

-       продовжити роботу щодо організації харчування учнів у школі, залучення спонсорських коштів на гаряче харчування, організацію питного режиму, проведення поточного ремонту приміщення їдальні,  технічного обладнання;

-         виконання нормативності щодо організації харчування.

9. Соціальний захист.

 Згідно з Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, Сімейним кодексом України, Законом України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указом Президента України від 21.01.2001 №42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», на підставі соціальних паспортів класів у навчальному закладі  створено банк даних на дітей пільгових категорій, який протягом навчального року змінюється і поновлюється залежно від кількісного складу учнів кожної категорії.

  Соціальний паспорт НВК на 2018-2019 навчальний рік

Соціальні категорії

ДНЗ

Класи

Всього  дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Діти під опікою

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Діти-сироти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Діти-напівсироти

3

2

-

2

1

-

2

2

-

2

-

1

15

Діти-інваліди

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Діти з багатодітних сімей

2

4

2

3

-

2

1

4

3

1

-

-

22

Діти-чорнобильці

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обдаровані й талановиті діти

-

2

-

-

1

-

-

1

2

1

-

4

11

Малозабезпечені сім’ї

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СЖО

2

3

1

1

1

1

2

3

1

3

-

1

19

Багатодітні й малозабезпечені

5

2

1

-

2

-

2

1

-

2

-

1

16

Неблагонадійні сім’ї

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Діти з неповних сімей

2

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

-

10

Сім’ї,функціонально-неспроможні до виховання дітей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Діти, які стоять на внутрішкільному контролі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Діти військовослужбовців, призваних на службу в ЗСУ

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.    

В 2018-2019 році      в навчальному закладі діє інклюзивна форма навчання для дітей з особливими освітніми потребами Молінського Артема  учня 3 класу та учениці 5 класу Цимарман Катерини.   Роботу в таких класах здійснює команда фахівців, до складу якої входять ЗДНВР,  в.о. психолога,  медичний працівник, асистент вчителя, педагоги. Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуалізованих навчальних планів для кожної дитини з особливими потребами та проведення необхідних адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища, характеру навчання. З цими дітьми проводяться вчителем Незгодінським В.І. розвитково – корекційні заняття «Розвиток мовлення» та «Корекція розвитку».          Вчителями постійно проводиться робота  по підвищенню успішності та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. Ведеться індивідуальна робота.    Основою  роботи є  розвиток розвиненої особистості, що включає розвиток мови, мислення, розвиток вміння самостійно працювати, здобувати знання і потрібну інформацію, розвиток моральних і вольових якостей, розвиток вміння учитися, розвиток здібностей, інтересів, емоцій, пам’яті. Виховна  робота  реалізовується через принципи  демократизації та гуманізації  навчально-виховного процесу.

Для координації роботи з дітьми пільгового контингенту, захисту їхніх прав та інтересів  призначено громадського інспектора з охорони дитинства Варенчук Н.О. З метою висвітлення   прав та обов’язків учнів, підготовки їх до життя класні керівники згідно з планами виховної роботи проводять заходи для таких дітей.

       У 2019/2020 навчальному році необхідно продовжувати роботу з  виконання законодавства України із соціального захисту учнів пільгових категорій.

       10. Медичне обслуговування.

Медичне обслуговування працівників та учнів здійснюється  лікарями Миколаївської центральної районної поліклініки, амбулаторією загальної практики сімейної медицини  с. А-Іванове, завідуючою Левадівським  ФАПом Котвіцькою О.М., медичною сестрою НВК Чернецькою Л.В.  Всі працівники навчального закладу  мають медичні книжки та вчасно проходять медичні профілактичні огляди. Також  протягом навчального року згідно графіків  було  проведено поглиблений профілактичний медичний огляд 101 учня, що складає 100% від кількості учнів..

 Розподіл учнів навчального закладу по групам з фізичної культури за результатами медичного огляду

Клас

Основна група

Підготовча група

Спеціальна група

Звільнені від уроків фізичної культури

примітка

1

-

5

9

-

 

2

1

4

4

-

 

3

1

5

5

1

 

4

1

2

6

-

 

5

1

2

4

-

 

6

2

6

2

-

 

7

1

5

9

-

 

8

-

5

1

-

 

9

2

5

4

-

 

11

-

3

5

-

 

Всього:

9

42

49

1

 

Контроль за зовнішнім виглядом вихованців та  учнів, станом їхнього здоров'я, виконання правил особистої гігієни здійснюють медична сестра Чернецька  Л.В., вихователі ДНЗ, учителі та класні керівники.     З учнями школи проводять бесіди, анкетування, диктанти з профілактики грипу, вірусного гепатиту, туберкульозу, особистої санітарії та гігієни,  запрошуються лікарі для виступів на виховних годинах, батьківських зборах.

У 2019/2020 навчальному році необхідно:

-          продовжити роботу щодо здійснення контролю за медичним

обслуговуванням учнів;

      - продовжити проведення просвітницької роботи, серед учнів, батьків щодо здорового способу життя, медичного обслуговування учнів у НВК;

      - оформити листи здоров’я на початок навчального року та вносити зміни після профілактичного медичного огляду;

      - проводити фізкультхвилинки,  загальнорозвиваючі вправи на уроках для профілактики захворюваності учнів;

     -  Продовжити роботу щодо створення умов у навчальному закладі для проходження медогляду учнів, проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності контролю за реальним станом здоров’я, співпраці із шкільною психологічною службою щодо формування навичок здорового способу життя.

11. Виховна,  позаурочна діяльність

Основними завданнями виховної роботи були:

- гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості;

- національно-патріотичне виховання;

- підтримка та укріплення шкільних традицій.

Значна увага у навчальному закладі приділялась формуванню системи цінностей: ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, природи і мистецтва, праці, до себе.

      Пріоритети надавалися й попередженню дитячого травматизму, профілактиці правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопалінню. Позитивним результатом роботи є те, що на внутрішкільному  обліку учні не перебувають.

Педагогічний колектив працює над застосуванням системного підходу до організації виховної  діяльності. Зміст системи виховання у навчальному закладі спрямований на формування в дітей особистісних рис громадянина України, які передбачають розвиток національної самосвідомості,  духовності, моральності, художньо-естетичних, правових, трудових,  індивідуальних здібностей і талантів. Плануванням охоплені всі напрями виховної роботи. При цьому вирішуємо такі завдання: розвиток індивідуальної творчої особистості, формування патріотичних почуттів, утвердження національної гідності, виховання та розвиток потреб здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру молоді, але й адаптація її в соціальному середовищі.

Низка різноманітних виховних заходів була націлена саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти .

     Проводилися заходи з військово-патріотичного виховання (зустрічі, благодійні акції,).

Педагогічний колектив НВК продовжує роботу з удосконалення системи виховної роботи в учнівських колективах класів, учнівською молоддю в цілому.  

У 2019/2020 навчальному році необхідно:                     

- продовжити  працювати  у  напрямку  пошуку нових  форм та  методів активізації роботи  учнівського  самоврядування;

- пріоритетним   методом  організації колективу вважати  методику колективних творчих  справ;

-  вивчати  досвід громадських  організацій України;

- відновити випуск  шкільних тематичних стінгазет,у  яких  висвітлювати роботу учнівського самоврядування;

- класним  керівникам приділяти  більше уваги  участі учнів  класу у шкільному  житті, адже  роль  і  авторитет, саме класного  керівника у згуртуванні  школярів навколо  колективної  творчої  діяльності важко  переоцінити.

Учні  НВК - активні учасники усіх районних заходів відділу освіти, БДЮТ .

      Від БЮТу у навчальному закладі  працювали гуртки «Юний технік», «Школа безпеки» , які із задоволенням відвідували учні НВК. У Будинку культури працює танцювальний гурток, в якому із великим задоволенням займаються вихованці та учні нашого навчального закладу. Жоден концерт не проходить без участі учнів нашого закладу.

12. Аналіз управлінської діяльності адміністрації НВК

. Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам. Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

♦ адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

♦ надання методичної, практичної допомоги вчителям;

♦ створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

♦ удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази навчального закладу, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

♦ організація навчальної та позакласної роботи;

♦ створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями.

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-                     вчителів, що атестуються;

-                     організація індивідуального навчання;

-                     стан ведення учнівських зошитів;

-                     стан ведення щоденників учнів 1-11класів;

-                     стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

-                     виконання навчальних програм та планів;

-                     організація та проведення, курсів за вибором, індивідуальних занять;

-                     організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;

-                     директорські контрольні роботи;

-                     підготовка до ДПА та ЗНО.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по НВК, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

13. Стан роботи з охорони життя і здоров’я дітей, проведення санітарно-оздоровчих заходів, запобігання дитячого травматизму

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі знаходиться під щоденним контролем директора  НВК .

  На початку  2018/ 2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять . На засіданні педради у серпні 2018 року затверджено план роботи  на  2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ   « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з ТБ та охорони праці. Оздоровлення учнів ».

  Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності затверджені наказом по НВК «Про організацію роботи з охорони праці» , призначено наказом  відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в НВК.

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників НВК з питань охорони праці  та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки.

  У навчальному закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів НВК. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

 На 01 вересня 2018 року всі  працівники НВК  надали медичні книжки з дозволом на роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на нараді при директору. З працівниками НВК - початківцями був проведений  первинний, вступний  інструктажі з записами у відповідні журнали. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території НВК проводилися інструктажі.

       Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», « Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", Державних санітарних правил і норм  влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  НВК з цих питань.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У навчальному закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,  має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні НВК розміщено стенди по безпечній поведінці.

  На видному місці розміщені  плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

  Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі НВК, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2018/2019 н.р.  році не виявлено.

      Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".  

  При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у НВК призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

Протягом 2018/2019 навчального року в навчальному закладі проводилась різноманітна робота по попередженню дитячого травматизму. Була спланована тематика бесід з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на воді, при користуванні газом, електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму та вибухонебезпечними предметами . Класні керівники на батьківських зборах розглянули питання про роботу батьків щодо недопущення травмування дітей у побуті, про батьківську особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей.

Постійно велися чергування учнів НВК та чергових учителів під час перерв.

   12.   Фінансово-господарська робота

            Фінансово-господарська діяльність у 2018/2019 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Будівля НВК  прийнята в експлуатацію 49 років назад,  але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація НВК разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією  управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської   РДА.  Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникамНВК.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті навчальним закладом енергоносії.  Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, навчальний заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Навчальний заклад був забезпечений дровами, вугіллям. По мірі необхідності кочегарами здійснювався ремонт опалювальної системи. При сприянні адміністрації НВК в дитячому садку кочегари самостійно добавили батареї в ігровій кімнаті, за рахунок чого підвищили температурний режим, діти всю зиму були в теплому приміщенні.

Працівники НВК, учні, батьки проводили різні акції, приймали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час яких були  висаджені кущі та  квіти на клумбах. Завдяки матеріалам, придбаних сільською радою, було підбілено дерева на території НВК, викрашено спортивну площадку біля школи, ігрову площадку у дитячому садочку.  Працівниками та учнями НВК проводилося прибирання вулиць села та прибирання на сільському кладовищі. Ведеться покіс трави мототримером на території навчального закладу  робітником НВК та була надана допомога  механічним обкошуванням трави  фермерським господарством «Котовське» в особі Мельник П.В.

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, тому ці питання знаходяться на особистому контролі.

 В навчальному закладі планується  проведення косметичного ремонту приміщень та навчальних кабінетів, закінчити заміну енергозберігаючих ламп.  Матеріали для ремонту будуть  куплені за кошти зі спец рахунку.

     Навчальний заклад підключений до мережі Інтернет, установлено мережу Wi-fi, працює сайт НВК, спільноти НВК у мережі фейсбук , які поновлюється майже щодня, де відображається життя навчального закладу.

 Для придбання навчального обладнання для 1 класу Левадівською сільською радою протягом 2018-2019 н.р. було виділено 85 000 грн ( до нового року).

 Згідно Рішення сільської ради № 225 від 22.12.2018 року на Левадівський НВК були виділені кошти:

На харчування дітей – 30 000 грн;

На підвіз учнів до НВК – 20 000 грн;

На оздоровлення дітей – 21 880 грн;

Субвенція на 1 клас – 10 000 грн.

Разом: 81 880 грн.

-   Для організації харчування учнів та вихованців ДНЗ з вересня 2018 року по травень 2019 року були використані кошти з бюджету – 138 688 грн., батьківська плата – 161 433 грн., на оздоровлення виділено –  7426,44 грн.            (кошти районного бюджету).

            Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності навчального закладу.

          Таким чином, завдяки спільним зусиллям Управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, , Левадівської сільської ради, педагогічного колективу, учнів, батьківської громадськості  забезпечено сталий розвиток навчального закладу.    

       Я, як директор, вчителі, учні, намагаємося робити все, для того щоб навчальний заклад був затишним, чистим та сучасним.

Висловлюю всім працівникам НВК, батькам учнів, громадській спільноті щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше порозуміння у роботі.

Директор НВК                                         С.П.Рибалко


20190620 141140-1


20190620 141412

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31