МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Миколаївське бюро правової допомоги

Подільського місцевого центру   з надання

безоплатної вторинної правової допомогиМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПИТАНЬ ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

(для органів місцевого самоврядування)

 

 

                                    cмт. Миколаївка 2018

                                                       

   ЗМІСТ

1.Вступ.

2.Поняття відумерлості спадщини .

3. Задоволення вимог кредиторів за рахунок відумерлої спадщини.

4.равління спадщиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Що таке відумерлість спадщин

 

 

 

 

 

смт. Томаківка

2010 рік

 

                                           1.Вступ

З 01 січня 2004 року  набрав чинності новий Цивільний кодекс України (далі – ЦК).

 Новий ЦК істотно змінив спадкові відносини. Книга шоста ЦК повністю присвячена спадковому праву. Норми спадкового права стали детальнішими та конкретнішими. Головною новелою ЦК стало розширення кола можливих спадкоємців за законом, але слід нагадати, що спадкування за заповітом поставлене на перше місце, крім того, необхідно пам’ятати, що право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тому спадкування за законом здійснюється лише в тому разі, коли спадкування не змінене заповітом.

Згідно зі статтею 1216 ЦК спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Також ЦК введено таке нове поняття як відумерлість спадщини. Цьому присвячена стаття 1277 ЦК.


1. Поняття відумерлості спадщини

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (ч. 1 статті 1277 ЦК). Така позиція законодавця є новелою в українському законодавстві, тоді як згідно статті 524 ЦК УРСР, у разі відсутності спадкоємців за заповітом та за законом, відмови від спадщини всіма спадкоємцями, позбавлення всіх спадкоємців спадщини заповідачем спадкове майно переходило до держави.

Тепер така спадщина називається відумерлою та переходить до територіальної громади за місцем її відкриття у випадках:

1) відсутності спадкоємців за заповітом та за законом;

2) усунення всіх спадкоємців від права на спадкування;

3) неприйняття спадщини всіма спадкоємцями;

4) відмови всіх спадкоємців від спадщини.

Набуття певною територіальною громадою права власності на спадщину, визнану відумерлою, має слугувати уникненню ситуацій, коли майно після смерті власника так і не переходить у власність жодного зі спадкоємців, унаслідок чого це майно залишиться як без власника, так і без зацікавленої у заволодінні ним особи, що загрожуватиме самому майну .


2. Визнання спадщини відумерлою

Визнання спадщини відумерлою здійснюється виключно у судовому порядку.

 Відповідно до ч. 2 статті 1277 ЦК заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Заява відповідного органу місцевого самоврядування про визнання спадщини відумерлою подається до суду за місцем її відкриття після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Без подання такої заяви неможливе судове визнання спадщини відумерлою, оскільки закон не визначає інших суб’єктів таких заяв.

 Відповідно до п.8 ч.2 ст.293 Цивільного процесуального кодексу України, суд  розглядає в порядку  окремого провадження справи про визнання спадщини відумерлою.

 Заява про визнання спадщини відумерлою,у випадках,встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцем відкриття спадщини або за місцем знаходження  нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

У заяві про визнання спадщини відумерлою мають бути зазначені відомості  про час і місце відкриття спадщини, про майно, що становить спадщину, а також докази ,які свідчать про належність  цього майна спадкодавцю,про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом або про усунення їх від  права спадкування , або про неприйняття ними спадщини, або  про відмові від її прийняття.

Суд, відповідно до статті 336 Цивільного процесуального кодексу України, відмовляє у прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою, якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини.

Проте, перед тим як подавати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою, орган місцевого самоврядування має переконатися у тому, що у померлого немає спадкоємців, які могли б претендувати на спадщину.

Суд, встановивши ,що спадкоємці за заповітом і за законом відсутні або спадкоємці усунені від права на спадкування, або спадкоємці не прийняли спадщину чи відмовились від її прийняття, ухвалює рішення про визнання спадщини відумерлою та про передачу її територіальній громаді відповідно до закону.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.


3. Задоволення вимог кредиторів за рахунок відумерлої спадщини.

Територіальна громада, яка стає власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, оскільки до спадкоємців майна переходять не тільки права, а й обов’язки спадкодавця, але у межах вартості майна, одержаного у спадщину, і лише ті вимоги, які заявлені відповідно до статті 1231 ЦК. Це стосується лише спадкування територіальною громадою обов’язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, завдану спадкодавцем.

За позовом спадкоємця суд може зменшити розмір неустойки (штрафу, пені), розмір відшкодування майнової шкоди (збитків) та моральної шкоди, якщо вони є непомірно великими порівняно з вартістю нерухомого майна, яке було одержано територіальною громадою у спадщину.

Орган місцевого самоврядування з приводу вказаного зобов’язаний звернутися з позовом до суду. Отже, суд може зменшити розмір платежів, але не може повністю звільнити спадкоємця від обов’язку їх платити.


4. Охорона спадщини

Якщо спадкоємці не приймають спадщину, то вона охороняється відповідно до статті 1283 ЦК, до визнання її відумерлою.

До визнання спадщини відумерлою необхідно подбати про охорону спадщини.

Нотаріус або  в сільських населених пунктах - уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців або за повідомленням підприємств, установ, організацій, громадян, або на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою  чи за своєю  власною ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна.

Охорона спадкового майна триває до закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини, або набрання законної сили рішенням суду про визнання  спадщини відумерлою.

Особи або органи, що вживають заходів з охорони спадкового майна, мають право складати договори з третіми  особами , спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна.

 У разі визнання спадщини відумерлою, витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються органом місцевого самоврядування,який від імені територіальної громади здійснює право власності щодо спадщини , яку визнано відумерлою.

                

                   5.Управління спадщиною.

        Відповідно до ст.1285  Цивільного кодексу України , якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса - відповідні органи місцевого самоврядування, у разі відсутності спадкоємців або виконання заповіту укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.

        У разі відсутності спадкоємців або виконання заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

         Особа,яка управляє спадщиною , має право на вчинення будь - яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття  спадщини.

      Особа, яка управляє спадщиною, має право на  плату  за виконання своїх повноважень.

       Увага!!! У разі виникнення питань Ви можете звернутися за отриманням безоплатної правової допомоги.

Адреса місцязнаходження Бюро: смт. Миколаївка, вулиця Незалежності, 71 а

Графік роботи - з понеділка по  п'ятницю, з 09.00 до 18.00

Контактні телефони: (04857) 2-20-00

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30