Нормативно-правова база

 

Нормативно-правова база


        Положення  про про об’єднаний  трудовий архів сільських та селищної рад Миколаївської  районної  ради

        Закон України «Про місцеве самоврядування»

     Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні  установи»

        Закон України  « Про звернення громадян»

        Закон України «Про доступ до публічної інформації»

        Закон України « Про інформацію»

   Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

        Правила роботи архівних установ України

 

П Р О Г Р А М А

розвитку архівної справи у Миколаївському

районі на 2016-2019 роки

 

 

  

 

смт.Миколаївка

2016 рік

 


Голові Миколаївської  районної  ради

Купченко В.Л.

                                          

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

       ДО РІШЕННЯ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

До Програми розвитку архівної справи у Миколаївському районі

на 2016-2019 роки

 

      Програма розвитку архівної  справи у Миколаївському районі на 2016-2019 роки розроблена на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою здійснення заходів, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку архівної  справи в районі та підтримки збереженості документів постійного терміну збереженості з особовому складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які розташовані на території Миколаївського району.

   Архівний відділ  районної  державної  адміністрації є центром діловодства та архівної  справи в районі. Він  розташований у двох кімнатах. Загальна кількість справ, що перебуває на зберіганні в архіві складає 104 фонди, які містять 9333 одиниць зберігання, згідно до зведеного плану-графіку на 2012-2016 роки першочергового приймання на постійне зберігання документів, що зберігаються в установах-джерелах комплектування державних архівних установ, архівних міських рад понад встановлені роки до архівного відділу щорічно надходить 250 одиниць збереження та в 2016 році відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року № 485 до архівного відділу райдержадміністрації буде передано додатково ще понад 150 одиниць збереження, проте вміст стелажів приміщення не задовольняє потреб у їх розміщенні.

   Об’єднаний трудовий архів  забезпечує створення належних умов для зберігання та використання документів, що не входять до Національного архівного фонду, але задовольняють потреби соціально-правового характеру  громадян. На  збереженні у архіві перебуває 59 фондів, які складають 8997 одиниць зберігання .Матеріально-технічна база об’єднаного трудового архіву територіальних громад сіл, селища Миколаївського району не відповідає сучасним стандартам і потребам. Для покращення умов роботи працівників необхідно встановити Інтернет, оновити комп’ютерну техніку, провести поточний ремонт та заміну електромережі.

   Нині  архівний відділ райдержадміністрації та об’єднаний трудовий архів потребують виділення додаткових стелажів, нагальним залишається встановлення пожежної та ремонт охоронної сигналізації  у архівосховищах.

  Таким чином, реалізація Програми розвитку архівної справи у Миколаївському районі на 2016-2019 роки дозволить здійснить заходи, спрямовані на розв’язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі та вирішити питання збереженості й використання документів Національного фонду та документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших  архівних документів ,що не належать до Національного архівного фонду.


1. Визначення проблемних питань, на розв`язання яких
спрямована Програма

   Програма розвитку архівної справи у Миколаївському районі на 2016 – 2019 роки розроблена на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та з метою здійснення заходів, спрямованих на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі.

   Реалізацію  державної  політики в архівній галузі району  забезпечує архівний відділ райдержадміністрації та Миколаївська районна рада               (далі - об’єднаний трудовий архів) Миколаївського району.

  Архівний відділ районної державної адміністрації є центром  діловодства та архівної справи в районі. Він розташований у двох кімнатах. Загальна кількість справ, що перебуває на зберіганні в архіві райдержадміністрації, складає 104 фонди 9333 одиниць зберігання. За документами архіву щорічно виконується понад 200 запитів юридичних та фізичних осіб.

    У об’єднаному трудовому архіві  Миколаївської районної  ради перебуває на зберіганні 59 фондів, які складають 8997 одиниць зберігання, щорічно виконується до 300 запитів  для призначення пенсій  працівникам ліквідованих господарств, підприємств та організацій району.

  Матеріально-технічна база об’єднаного трудового архіву територіальних громад сіл, селища району не відповідає сучасним стандартам і потребам, необхідно встановити Інтернет, оновити комп’ютерну техніку, замінити електромережу у сховищі, провести поточний ремонт

     Розпочато роботу щодо прийняття виборчої документації та нових згідно графіку-плану   документів на постійне зберігання, проте вміст стелажів приміщення не задовольняє потреб у їх розміщенні. У зв’язку з цим гостро постає питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих документів постійного терміну збереження та документів тимчасового зберігання, що утворилися у результаті діяльності установ, підприємств району та є підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян. Ступінь заповнення стелажного обладнання архіву сягає 100 відсотків.

  Нині архівний відділ районної державної адміністрації та об’єднаний трудовий архів  потребують виділення додаткових стелажів. Нагальним питанням залишається встановлення пожежної та ремонт охоронної сигналізації в усіх архівних кімнатах.

    Таким чином, реалізація Програми розвитку архівної справи у Миколаївському районі на 2016–2019 роки дозволить здійснити заходи, спрямовані на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі та вирішити питання збереженості й використання документів Національного архівного фонду та документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.


2. Мета Програми

   Метою Програми є створення належних умов для зберігання, збільшення та використання архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян району.

 

3. Шляхи розв`язання проблем, фінансове
забезпечення  Програми

   Шляхами розв’язання проблем пов’язаних із виконанням Програми є:

- матеріально-технічне забезпечення;

- запобігання несанкціонованому доступу до приміщень;

- внесення до архівного фонду усіх цінних архівних документів;

- створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

- підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної реалізації працівників архівних установ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів районного бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2016–2019 роки передбачені в додатках 1, 2.

        

4. Завдання Програми

   Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ району, створення належних умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду, архівних документів об’єднаного трудового архіву, забезпечення технічного захисту інформації, ефективного використання документів.


5. Очікувані результати виконання Програми

    Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної державної адміністрації, районної  ради на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи та реалізацію середньострокової стратегії розвитку на 2016-2019  роки.

     Виконання Програми дасть змогу:

-   створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду, архівних  документів об’єднаного трудового архіву;

-   зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ району та поліпшити умови праці  їх працівників;

-  задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;

-   створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ району;

-         запровадити сучасні інформаційні технології.


6. Контроль за ходом виконання Програми       

  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцем, зазначеним у цій Програмі.

  1. 1.комісією районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту..

  Про хід реалізації Програми районна державна адміністрація щорічно у січні наступного за звітним періодом року звітує перед районною  радою.


 

ПОЛОЖЕННЯ

про об’єднаний  трудовий архів сільських та селищної рад Миколаївської  районної  ради

 

   1.Місцева архівна установа для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових,трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів,що не належать до Національного архівого фонду (далі–відділ трудового архіву), відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування" та статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

    Об’єднаний трудовий архів створений за рішенням районної ради і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.

   2.У своїй діяльності  об’єднаний трудовий архів керується Конституцією і законами України, .актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями районної  ради, іншими нормативно-правовими актами та положенням про трудовий архів.

  З питань організації й методики ведення архівної справи  об’єднаний трудовий архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного комітету архівів України (Держкомархіву), Державного архіву Одеської області, районного державного архіву райдержадміністрації.

  1.     3.Об’єднаний трудовий архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради та звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу.
  2.    4.Службові обов’язки працівника об’єднаного трудового архіву визначаються посадовою інструкцією ,що затверджується головою районної ради.
  1.      5.Основними завданнями  об’єднаного трудового архіву є:

-виявлення та внесення до джерел комплектування документами, за погодженням з районним державним архівом райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району;

-установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території району, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли ( були зареєстровані) на цій території;                                              

-приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

-Науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Держкомархіву, створення необхідного довідкового апарату до них;

- Облік документів, що зберігаються, в тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії районної ради описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

- участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій - джерел комплектування.

  1.    6.Для виконання покладених на об’єднаний трудовий архів завдань йому надається право:

-   одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатура ми справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання у трудовому архіві на договірних засадах;

 - одержувати від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування, або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) відомості, необхідні для роботи;

-         Інформувати керівництво районної ради, районної державної адміністрації про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій – джерел комплектування трудового архіву та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

-     Надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям -джерел комплектування або ліквідаційним комісіям(ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції трудового архіву;

-         брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів, справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

-         брати участь у нарадах, які проводить районна рада, районна державна адміністрація, ліквідаційна комісія (ліквідатор), Державний архів області, районний державний архів райдержадміністрації в разі розгляду на них питань роботи з документами.          

  1.    7.Головний спеціаліст об’єднаного трудового архіву  призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради.
  2.     8.Головний спеціаліст об’єднаного трудового архіву:

–організовує діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

- вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій - джерел комплектування, інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

- проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції архіву;

- представляє архів з усіх питань, повязаних  з його діяльністю.

  1.   9.Порядок взаємодії об’єднаного трудового архіву з іншими підрозділами районної ради визначає голова районної ради.
  2.     10.Об’єднаний трудовий архів має власні бланки для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів.

 

 

 

 
 

                                                                            

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30