Аналітичний звіт Миколаївського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Одеської області

Аналітичний звіт

МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОННОГО  ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

про організацію та здійснення роботи у 2015 році

  

         Миколаївський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Одеської області є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

             При Миколаївському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді  працює  8 працівників, із них 7 працівників - фахівці із соціальної роботи ( 1 ФСР перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ), роботою яких охоплені 12 сільських  та 1 селищна ради. Фахівці із соціальної роботи  постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Завдяки цьому  проблеми сільської громади за допомогою надання комплексних соціальних послуг вирішуються на користь осіб, що потребують уваги і підтримки.

                Робота  працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та  молоді  першочергово  зосереджується  на  ранньому  виявленні сімейних  криз з метою  надання  необхідної  допомоги  у  вирішенні  проблем, зокрема:

- збереженні  сімейного  середовища  для  дитини;

- запобіганні  вилученню  дітей  із  сімей;

- допомозі   соціально   неадаптованим  сім’ям  у  набутті  навичок відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного розв’язання життєвих проблем сім’ї.

               Тому основною метою діяльності  центру  є здійснення соціальної підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО). Основними проблемами сімей у складних життєвих обставинах традиційно залишаються складні стосунки в сім’ї, зловживання алкогольними  напоями,  сім’ї   в яких є діти з фізичними вадами, сім’ї, у яких  батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

    Центр  виявляє та обліковує сім’ї, які опинилися в СЖО, здійснює соціальний супровід різних категорій сімей, надає консультації з питань виховання дітей в сім’ї, догляду за дитиною, виступає посередником між дитиною, членами її сім`ї і адміністрацією школи, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами опіки і піклування, сприяє оформленню державних допомог, пенсій, пільг, наданню гуманітарної допомоги з різних джерел, незаборонених чинним законодавством, переадресовує до центрів зайнятості для подальшого працевлаштування, сприяє у влаштуванні дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в прийомні сім`ї, ДБСТ.

               Спеціалісти Центру постійно проводять роботу з  сім’ями, аби своєчасно виявити серед них такі, що опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки. Протягом  2015 року загальна чисельність отримувачів послуг, щодо яких надійшли повідомлення, виявлені спеціалістами центру або звернулися до центру особисто склала 497 сімей, в яких виховується 887 дітей, з них охоплено соціальними послугами як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах 215 сімей, в них виховується 391 дитина.

              Для своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, оцінки потреб та соціального супроводу сімей, в сільських та селищної радах району працюють фахівці із соціальної роботи, якими протягом   2015 року було виявлено 48 сімей, в яких виховується 106 дітей. Під час обстеження житлово-побутових умов проживання дітей з батьками проводяться бесіди про обов'язки  і відповідальність  батьків, які не забезпечують належний догляд  та виховання дітей, відповідно до чинного законодавства. Даним сім'ям надавалися послуги, спрямовані на вихід із складних життєвих обставин. Фахівцями із соціальної роботи соціальним супроводом було охоплено охоплено 31 сім'ю, які перебувають в складних життєвих обставинах. В ході здійснення соціального супроводу було надано 798 соціальних послуг.

              У 267 сім’ях, де виховуються 502 дитини, проведені обстеження з метою перевірки  цільового використання державної допомоги при народженні дитини, у 12 сім’ях було виявлено нецільове використання коштів, і в зв’язку з цим до управління соціального захисту населення Миколаївської РДА Одеської області було направлено клопотання щодо припинення виплати державної допомоги при народженні дитини.

       Миколаївським  районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюється робота щодо виконання наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 31.10.2006 р. №3685 «Про порядок здійснення соціального супроводу супроводження прийомних  сімей  та будинків сімейного типу». За звітний період районним  ЦСССДМ організовано присутність на навчанні за програмою підвищення кваліфікації 2 прийомних сім’ї. Протягом 2015 року під  соціальним  супроводженням  РЦСССДМ  перебуває  7  прийомних сім’ї, в яких виховується  10 дітей.

     Що четверга в приміщенні жіночої консультації Миколаївської ЦРЛ працює консультативний пункт де здійснюється соціальна робота з вагітними жінками та жінками, які народили дитину, з неповнолітніми матерями, з молодим подружжям, з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, з батьками, які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини.

           Станом на 01.01.2016 року на обліку у Миколаївському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   перебувало 16 сімей, де вчинено насильство, з них в 3 сім’ях стосовно власної дитини. Сім’ї отримали соціальні послуги щодо захисту прав дитини від насильства в сім’ї.

    Осіб, які вчинили насильство, попереджено про відповідальність за вчинення неправомірних дій. 

      Регулярно з членами сімей, які перебувають на обліку як такі де  вчиняються  насильства проводяться профілактичні бесіди щодо популяризації здорового способу життя, належного виховання дітей та недопущення насилля над ними.

         Під час обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які виховуються в сім'ях, що опинилися в складних  життєвих обставинах, з батьками проводяться бесіди, щодо неприпустимості вчинення правопорушень та насильства.

      Важливим напрямком роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  є профілактично – просвітницька робота, яка здійснюється в школах району, Ісаївському ПАЛ,  А-Іванівській школі-інтернат І-ІІ ступенів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та Миколаївської школі-інтернат, а також в пришкільних оздоровчих таборах  щодо запобігання поширенню негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя, де надаються психологічні, педагогічні консультації з питань взаємовідносин дітей з однолітками, гармонійного розвитку особистості.

          Однією з мір виконання  покарань злочинів є умовний термін, під час якого контроль за особами  ведеться в Миколаївському районному відділі кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України Одеської області. Центр тісно  співпрацює  з  даною  установою, керуючись  у своїй  діяльності  «Порядком  взаємодії КВІ та центру щодо забезпечення соціального  супроводу  та контролю за поведінкою дітей,  які засудженні до покарань  не пов’язаних позбавлення волі». Нині  на обліку в Центрі перебуває 3 неповнолітніх та 36 молодих осіб засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Працюючи з даною категорією населення працівниками центру надаються соціальні послуги, спрямовані  на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок. Також постійно проводяться бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками щодо ознайомлення з Кримінальним  кодексом з метою обізнаності міри відповідальності в разі повторного злочину. Що пятниці проводяться індивідуальні зустрічі та бесіди з підобліковими. Що квартально у приміщенні Миколаївського центру зайнятості  спільно з працівниками центру зайнятості, кримінально-виконавчою службою та службою у справах дітей Миколаївської РДА Одеської області проводяться семінари з підобліковими.


SAM 1920


SAM 1922


SAM 1923


     В Миколаївському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  на обліку перебуває 38 сімей учасників антитерористичної операції.                               Фахівцями із соціальної роботи були здійснені візити в сім’ї учасників АТО та сім’ї демобілізованих учасників АТО з метою проведення початкових оцінок потреб для  організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.                               Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає соціальну та психологічну підтримку учасникам АТО також надає інформаційні та консультативні соціальні послуги.


SAM 1942


SAM 1944


SAM 1946


         Протягом 2015 року спеціалісти РЦ СССДМ приймали участь у проведенні наступних групових заходах.

 - Святкування  Міжнародного дня захисту дітей

1 червня малеча Миколаївського району відзначала  Міжнародний день захисту дітей. Справжнє свято для дітей та їх батьків влаштували на  площі біля будинку культури. На площі розгорнули програму розваг колектив відділу культури Миколаївської РДА спільно з районнм  центром соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді та службою у справах дітей. Діти брали активну участь у конкурсах, до яких їх не треба було довго припрошувати. Дітлахи від наймолодших до старших активно бавилися, розважалися, відзначаючи своє свято. Відзначення Міжнародного дня захисту дітей продовжилось конкурсом «Малюнок на асфальті». Наприкінці двохгодинного святкування діти отримали заохочувальні подарунки.

- В приміщенні  Миколаївського районного центру зайнятості спільно з  фахівцями центру зайнятості постійно проводяться  семінари на яких висвітлюються різні теми, зокрема «ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ».


SAM 1930


SAM 1931


SAM 1934


«ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ».


SAM 1940


SAM 1941


       Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тісно співпрацює з селищною та сільськими радами, з службою у справах дітей Миколаївської РДА, з відділом  освіти Миколаївської РДА, з відділом культури Миколаївської РДА, з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Миколаївської РДА, з управлянням праці та соціального захисту населення Миколаївської РДА, з Миколаївським районним центром зайнятості, з Миколаївською районною центральною лікарнею, з Миколаївським відділом поліції Любашівського ВП ГУНП Одеської області, з Миколаївським районним відділом кримінально-виконавчої інспекції УДПтС України Одеської області та іншими службами та організаціями для  створення  належних  умов проживання неповнолітніх та  задоволення інтересів та  культурних  потреб  сімей нашого району. Адже саме тісна співпраця суб’єктів соціальної роботи допоможе зменшити показник по кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах  в районі. Спільна діяльність суб’єктів соціальної роботи у громаді сприяє запобіганню виникненню проблем та налагодженні добробуту родини з дітьми, проведення профілактичної роботи з молоддю та соціальному захисту усіх категорій населення, хто найбільше цього потребує. А також здійснювати все можливе, щоб дедалі більше з’являлося соціальних  історій з гарними зрушеннями в сім’ях та менше статистичних даних про кількість дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі, та  різних категорій сімей.

 

 

 

Календар новин

<< < Червень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30